27 грудня 2014 р.

КОРЕНІ ПСЕВДОНАУКОВОГО БОЛОТА В УКРАЇНСЬКІЙ ГЕОГРАФІЇ

У цьому виступі я хочу показати, яким чином і завдяки кому українська географія перетворилася на наукоподібне болото. Ми маємо приклад «докторської дисертації» пана Самойленка В.М., захист якої відбувся 14 років тому. Якби не автореферати кандидатських дисертацій учнів цього пана, я б і досі нічого не знав би про цього «географа». Але проблема не в ньому, проблема у тій жахливій корупції, яка знищила і географію в Україні, і багато інших наукових напрямків. Отже

8 грудня 2014 р.

Загальна географія: якою є реальність, яку, як вважають географи, вони досліджують?

Ковальов О.

Anthropologically speaking the universe consists of real and symbolic actions of human agents spatially and temporally organised.
     Karel Boullart

Вступ. Я взяв перше питання з чотирьох, які у роботі «Science, Philosophy and Physical Geography» поставив собі Р. Інкпен [Inkpen, 2005, viii]: «What is the reality that physical geographers think they study?», але таке питання я би відніс до всієї географії, яку я бачу нероздільною. Більше того, географія є невід’ємною частиною науки взагалі, що накладає на неї відповідні обмеження, а саме: слід досить чітко уявляти собі, чим займається наука в цілому і яким чином виокремлюється область дослідження тієї чи іншої наукової галузі. Відображаючи, як ми вважаємо, реальність (яка для нас виступає як дійсність[1]), ми використовуємо поняття, категорії, за якими стоять певні образи, паттерни, сукупність яких лежить в основі нашої ментальної карти дійсності, як ми її собі уявляємо. При цьому ми навіть не замислюємось над тим, що ці категорії не дозволяють покрити все, що сприймається – завжди залишаються проміжні області, які залишаються незрозумілими (тому дійсність і відрізняється від реальності, дійсність – це реальність, трансформована нашими органами відчуття і нашою свідомістю, яка стає для нас такою завдяки діяльності, сама ж реальність ховається за цією сіткою, структурованою завісою, що диференціює її, бо сама вона не є чітко диференційованою): реальність – це завжди щось інше. Отже, є питання онтології цих образів. Багато хто вважає, що різноманітні утворення (гори, річки, дороги, населені пункти тощо), які ми можемо виокремити у нашому середовищі, є географічними. Наприклад: «… commonly encountered geographic concepts, such asforest,” “river,”“administrative unit,” “cadastral parcel,” “transportation network,” “road,” “bank,”“utility,” “mixed-urban fabric,” or “semi-natural area,” may differ considerably from one taxonomy to another.» [Kavouras, Kokla, 2008: 3]. Їм вторять Дж. Метью і Д. Герберт: «For most people, the term ‘geography’ has an instant, if over-simplified, meaning. Different countries in the world, rivers, mountains, and capital cities, and their location on maps, are often among the first things that come to mind. If a contestant in a popular quiz show chooses the category of geography for his or her questions, these are often the questions posed» [Matthews, Herbert, 2008: Preface]. Це не може не дивувати (абсолютно незрозуміло, чому вони саме географічні), хоча стає ясним з огляду на те, що на сьогодні дуже швидко розвивається така галузь, як ГІС – спосіб електронного упакування даних[2]. Отже, розкладаючи довкілля на об’єкти (ознака фізикалізму[3]) з їх координатами на поверхні, формою та розмірами, ми аж ніяк не відображаємо географічну реальність[4]. Дж. Метью і Д. Герберт пишуть: «… one of the strengths of geography: its ability to act as a bridge between nature and society. We will outline the original ‘Geographical Experiment’ that rested on this synergy between nature and culture, and recognized the unique position of geography between the sciences and the humanities» [Matthews, Herbert, 2008: Preface]. Тоді, що ми маємо розуміти, коли кажемо «географічна реальність»? Це питання вимагає відповіді спочатку на більш широке питання: що таке «реальність» взагалі?

5 грудня 2014 р.

Чи допоможе люстрація повернути Україні імідж країни з високим рівнем науки та освіти?

Ми виставляємо два відгуки про автореферати дисертацій – Іванюка Д.В. та Кривошеїна О.О., підготовлених під керівництвом доктора географічних наук, професора кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка пана Самойленка Віктора Миколайовича. Обидві дисертації написані одним стилем, що свідчить про безпосередню участь пана Самойленка у написанні текстів. Це - стиль навішування-локшини-на-вуха. Він зводиться до замилювання очей великою кількістю наукових і наукоподібних термінів, які використовуються чисто формально. Виникає питання, невже співробітники географічного факультету головного, з їх точки зору, університету України не побачили цього? Невже члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка не змогли відрізнити чистої води профанацію від наукового дослідження? Як офіційні опоненти могли погодитись опонувати майстрам «наукового» словоблуддя? Ми ставимо питання ректору університету пану Губерському Л.В.  та міністру освіти і науки пану Квіту С.М.: як могли допустити, щоб «головний» університет України став джерелом псевдонаукової ахінеї і мряки? І чи не варто переглянути докторську дисертацію пана Самойленка С.В., бо схоже, що і його дисертація була написана у стилі навішування-локшини-на-вуха?

3 грудня 2014 р.

ЖАХ: НЕВЖЕ ТАКЕ МОЖЛИВЕ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА?

Автор: Кривошеїн Олександр Олегович;
Тема: Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України;
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
Науковий керівник: Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка;
Ситник Олексій Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.
Захист відбудеться «23» грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

2 грудня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Батиченко Світлани Павлівни «Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України»

Київський, Харківський і Львівський національні університеті об’єднали свої зусилля в напрямку знищення географії, як наукового напрямку. Ми маємо чудовий матеріал для люстраційного комітету України. Я би назвав це моральною і фаховою катастрофою. Прийшов час жорстко поставити питання стосовно розформування «вчених» спеціалізованих рад, подібних до ради Д 26.001.07, бо виникає питання, у якій сфері вони спеціалізуються.  

20 листопада 2014 р.

ЯКІ ДИСЕРТАЦІЇ ПРИЙМАЮТЬ ДО ЗАХИСТУ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ? ВІДПОВІДЬ – ТАКІ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЖОДНИМ КРИТЕРІЯМ ДИСЕРТАЦІЙ!

Черговий приклад – кандидатська дисертація Бабич Оксани Володимирівни

Автор: Бабич Оксана Володимирівна;
Тема: Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області);
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;
Науковий консультант:
Загородній Володимир Васильович, кандидат географічних, професор кафедри економічної та соціальної географії, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;
Офіційні опоненти:
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, керівник центру ГІС, Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя;
Середа Наталія Ігорівна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України.
Захист відбувся «16» грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України

18 листопада 2014 р.

УКРАЇНА: ЛЮСТРАЦІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ

МАЄМО ЖАХЛИВИЙ ПРИКЛАД ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНОЇ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ: ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ЯК МОЖНА БУЛО ТАК НИЗЬКО ПАСТИ?

Автор: Пересадько Віліна Анатоліївна (на сьогодні — зав. кафедри фізичної географії і картографії, декан геолого-географічного факультету Каразінського університету).
Тема: Наукові основи регіонального еколого-природоохоронного картографування;
Спеціальність: 11.00.12 – географічна картографія;
Науковий консультант: Левицький Іван Юрієвич, доктор географічних наук без географічної освіти, професор кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет ім. В.С. Каразіна.
Офіційні опоненти:
Пархоменко Галина Орестівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник відділу картографії;
Яковенко Ірина Михайлівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук, доцент кафедри геодезії і картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Захист відбувся «25» грудня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України

Ставиться питання про компетентність співробітників Каразінськгого університету, які пропустили роботу до захисту, членів вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України, які прийняли роботу і позитивно проголосували, а також опонентів, які дали позитивні рецензії на цю профанацію. 

11 листопада 2014 р.

ХАРКІВ: СТВОРЕНО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ

Сьогодні вранці у новинах обласного радіо почув, що у Харкові створено координаційну раду, яка має за мету проведення експертних оцінок шляхів подальшого соціально-економічного розвитку міста і області. У подальшому планується перетворення цієї ради у постійний координаційно-експертний цент. Необхідність створення такої ради була озвучена мною в кінці серпня цього року на засіданні координаційної ради Майдану у Харкові. Багато років тому я писав про те, що регіон — це інформаційна машина, і він повинен мати своєрідний мозковий центр. Мені дуже приємно, що моя ініціатива так швидко реалізована у Харкові. На жаль, сам ініціатор нічого не знав про те, що така рада вже створюється.

Олекса Ковальов

НАРЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЯ: ДО НАВІШУВАННЯ ЛОКШИНИ НА ВУХА ДОЛУЧАЄТЬСЯ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ: ДО ЗАХИСТУ ПОДАНА КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ЄРОШИНОЇ ТЕТЯНИ В’ЯЧЕСЛАВІВНИ, РІВЕНЬ ЯКОЇ – БАКЛАВРСЬКИЙ

Автор: Єрошина Тетяна В’ячеславівна
Тема: Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні
Робота виконана в Інституті географії НАН України
Офіційні опоненти:
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Мезенцева Наталія Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Захист відбудеться 16 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України

Поздоровимо Інститут географії НАН України з підготовкою бакалаврської кандидатської дисертейшн! 

9 листопада 2014 р.

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ НИКОЛАЕВЫМ

Мне хорошо известно, что когда человек уходит из жизни, его близким хочется узнать как можно больше эпизодов из его жизни. Я хочу рассказать о том диалоге, который состоялся осенью 2011 года в МГУ в присутствии нескольких человек, когда я приехал на конференцию. Он касался моей монографии «Ландшафт сам по себе и для человека», причём Владимир Александрович сам инициировал этот разговор. Книгу он получил уже через месяц после её выхода летом 2009 года. Когда я ехал на конференцию, я не знал, что Владимир Александрович болен, колясочник. На факультете мне об этом сказал Александр Владимирович Хорошев. Он же сообщил, что Владимир Александрович будет выступать на конференции. Я ждал встречи с нетерпением. И вот я увидел, что его привезли, завезли в его кабинет. Немного подождав, я зашёл в кабинет. Владимир Александрович находился спиной к входу. Я поздоровался и сказал:

1 листопада 2014 р.

УКРАЇНА: ПІДТРИМУЄМО ДІЇ МІНОСВІТИ

Боротьба з плагіатом: Міносвіти позбавило звання трьох докторів наук -


Може і справді почалося? Україні не потрібні липові дипломовані фахівці, Україні не потрібні ті, що пригрілися у вузах і "вирішують проблеми" студентів за хабарі, Україні не потрібні "студенти", що підсовують у залікових книжках купюри ...
але питання: де взяти інших? Чи є відповідь на це питання?

29 жовтня 2014 р.

УКРАЇНА: ЗНОВУ ЗА РИБУ ГРОШІ...

Нажаль, ми знову чуємо те саме, тепер від шановного пана Порошенка П.О.: нарешті відбулося перезавантаження влади, тепер можна ....
Ні, шановний Петро Олексійович, нічого не можна ..., бо замінили одні детальки на інші, а система керівництва країною залишилась та сама. Поки Влада буде формуватися зверху шляхом заповнення кабінетів чинушками, ніяких змін не буде.
Ще раз наголошую:
СЛІД ВІДМОВИТИСЬ ВІД АПАРАТУ ЧИНОВНИКІВ, СЛІД СТВОРЮВАТИ РОБОЧІ ГРУПИ З ФАХІВЦІВ - СИСТЕМНИХ МЕНЕДЖЕРІВ ВИСОКОГО КЛАСУ, І ЙТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС МАЄ ЗНИЗУ ВВЕРХ - ВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ПРИЧОМУ ВИКЛЮЧНО НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ!
СТОЛИЧНІСТЬ НЕ ПОВИННА РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЬ НА ОРГАНІЗАЦІЇ, ВОНА МАЄ ОБМЕЖУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО ЗАГАЛЬНО-ДЕРЖАВНИМИ ФУНКЦІЯМИ. ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ, ЩО ТАКЕ "СТОЛИЧНА ОБЛАСТЬ", "СТОЛИЧНІ ВУЗИ", "СТОЛИЧНІ НДІ" ТОЩО. РЕФОРМИ МАЮТЬ ТОРКНУТИСЯ САМЕ ЦИХ ПИТАНЬ, А НЕ БУТИ ПОВЕРХНЕВИМИ У ВИГЛЯДІ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ, 

Олекса Ковальов

25 жовтня 2014 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: СТІНА ЧИ ТИН!

Створити стіну (краще - тин) між Україною і Росією (ініціатива пана Яценюка) – дійсно цікавий варіант - від’єднати Європу (у тому числі Україну) від російських варварів. Цікаве питання: коли пани Турчинов і Яценюк здавали росіянам Крим, вони вже думали про цю стіну? А з боку Криму також планується спорудити таку стіну? А як бути з акваторіями Азовського і Чорного морів? Може сітку натягнути? Бо росіяни вже нахабно лізуть по дну Середземного і Норвезького морів, вважаючи їх дно «исконно русским дном»!

23 жовтня 2014 р.

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!

ЗАКЛИКАЄМО НЕ ВІДДАВАТИ СВОЇ ГОЛОСИ НА ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗА ТИХ, ХТО ЙДЕ РОДИННИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ! НАМ НЕ ПОТРІБНА ВЕРХОВНА РАДА, УКОМПЛЕКТОВАНА РОДИНАМИ НАЙБІЛЬШ ПРОСУНУТИХ ПОЛІТИКІВ!

19 жовтня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Крутої Наталі Сергіївни «Еколого-географічний стан річково-басейнової системи Лугу (доплив Дністра): оцінювання, моніторинг, оптимізація»

Автор: Крута Наталія Сергіївна
Тема: Еколого-географічний стан річково-басейнової системи Лугу (доплив Дністра): оцінювання, моніторинг, оптимізація
Науковий керівник:
Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії і картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Офіційні опоненти:
Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Ющенко Юрій Сергійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
Захист призначений на 13 листопада 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Наголошую на тому, що подібні «дисертації», як і участь у їх протягуванні через «захист», залишають плями на іміджі дисертантів, їх наукових керівників, опонентів, які дали згоду опонувати, та членів спеціалізованих рад. Так знищується географія в Україні.

17 жовтня 2014 р.

УКРАЇНА: ЛЮСТРАЦІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ

У цьому виступі я хочу навести додатковий матеріал, який змушує говорити про необхідність проведення люстрації у освітній сфері. Йдеться знову про пана В.С. Бакірова, що обіймає посаду ректора ХНУ ім. В.С. Каразіна і не мислить своє життя без цього крісла. Я вже писав, що коли пан Бакіров виступив у 1998 році на конкурсі претендентів на посаду ректора, він голосно заявив, що з корупцією в університеті буде покінчено. Але так не сталося. Навпаки, корупція набула дуже потужного і добре організованого характеру. Одним з найбільш вправних майстрів зняття врожаїв під час вступних компаній в університеті на той час був декан геолого-географічного факультету доц. К.А. Нємець. У лютому 2004 року в журналі «Арт Мозаика» (№ 69 від 15 лютого) у рубриці «Самописка» несподівано з’явилася маленька стаття, сканований варіант з ксерокопії якої наводиться нижче.

14 жовтня 2014 р.

ЛЬВІВСЬКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГЕОГРАФІЧНІ РАДИ ПІДБИРАЮТЬ ДЛЯ «ЗАХИСТУ» ВСЕ, ЩО ТРАПЛЯЄТЬСЯ, ДЕМОНСТРУЮЧИ ПОВНУ НЕРОЗБІРЛИВІСТЬ: ЧИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ ТАКІ РАДИ?

Наводяться два відгуки про автореферати дисертацій:
Божук Тетяни Іванівни (докторська дисертація),
Мазурець Роман Русланович (кандидатська дисертація).
Мовчання географічної спільноти сприймається як ознака погодження.

ЗВЕРНЕННЯ ДО СВІДОМИХ УКРАЇНЦІВ


ШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ!
ЗАКЛИКАЄМО ВАС ВІДДАТИ СВОЇ ГОЛОСИ ЗА
ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» З ЛІДЕРОМ
АНДРІЄМ САДОВИМ! Тільки орієнтація на свої сили дозволить українським регіонам і Україні в цілому піднятися на рівень сучасної сильної країни.

3 жовтня 2014 р.

ЧИМ ЩЕ МОЖУТЬ ВРАЗИТИ НАУКОВИЙ СВІТ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ, ТАК ЦЕ РЕСУРСОМ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ! ЦЕ ВЖЕ ПЕРЕВЕРШУЄ РІВЕНЬ РОБІТ, ЗА ЯКІ ДАВАЛИ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ! СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ ГЕОГРАФІЇ!

Дисертант: Семеген Оксана Олегівна
Тема: Конструктивно-географічна оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів обласного регіону (на матеріалах Хмельницької області).
Науковий керівник: Сивий Мирослав Якович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.
Офіційні опоненти:
Назарчук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Філюк Світлана Михайлівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.
Захист має відбутися 16 жовтня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.055.08 Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2 жовтня 2014 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: ДЖЕРЕЛА ВІЙНИ І ШЛЯХИ ВИХОДУ З КРИЗИ

Ми всі розбуджені разом з Буддою, ми всі розіп’яті разом з Христом і ми всі вбиті та обездолені Чингізханом, Сталіним і Гітлером.
 Еріх Фромм, Кредо
      
В этой цитате следом за Гитлером теперь можно поставить Путина. В. Путин не может выиграть войну в принципе, поскольку он слишком азартный и прямолинейный игрок, не способный играть тонко, а его амбиции не имеют границ. И не следует думать, что у Путина мозг как у Вовы Ленина, у него в большой голове мозг размером с дульку, поэтому единственным способом думать для него является ложь, а это значит, что Вова Путин – примитивное человекообразное существо.  

Як завжди «несподівано» (і це після захоплення росіянами Криму!) Україна опинилась у дуже скрутній ситуації. Те, що спочатку виглядало як внутрішній конфлікт між Владою, яку представляла хунта Януковича, і тим, що прийнято називати Громадянським суспільством, дуже швидко переросло у військове зіткнення з «братньою» Росією, керівництво якої не могло зміритися з проявом цього Громадянського суспільства в Україні. І хоча ми знаємо, що Україна переможе, вийде з цієї скрутної ситуації з честю (не без міжнародної допомоги), а Росія понесе серйозні втрати (можливо навіть територіальні - таке вже не раз мало місце бо агресор має заплатити за свої дії), нас має цікавити, в першу чергу, наступне: чому країна, яка на час розпаду Радянського Союзу виглядала як найбільш перспективна серед колишніх радянських республік, за 23 роки «самостійного» існування стала депресивною територією Європи? Чи не є сама Україна, як держава (а йдеться саме про державу, представлену апаратом так званої Влади – бюрократією у всьому різноманітті її прояву), винною у тому, що зараз відбувається?

1 жовтня 2014 р.

РОССИЙСКАЯ «ГЕОГРАФИЯ» ВЫХОДИТ ВПЕРЁД: НЕНАУЧНАЯ «ГЕОГРАФИЯ НАУКИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ГЕОГРАФОВ

Неожиданно для себя обнаружил замечательную диссертацию моего однофамильца из Москвы Ю.Ю. Ковалёва «География мировой науки» 2001 года.
Автор научной работы: 
Ковалев, Юрий Юрьевич
Ученая степень: 
кандидат географических наук
Место защиты диссертации: 
Москва
Код специальности ВАК: 
25.00.24
Специальность: 
Экономическая, социальная и политическая география

16 вересня 2014 р.

ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ: ЩО ТАКЕ «ГЕОГРАФІЯ ГРУТІВ»?

Погляд географа на докторську дисертацію
Кирильчука Андрія Андрійовича «Онтогенез і географія рендзин західного регіону України»
та кандидатську дисертацію Буяновського Андрія Олександровича «Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний».

УКРАИНА - РОССИЯ: "Перекошенное ненавистью и ложью лицо Путина дорого обходится народу", - Немцов о "Марше мира" против "ненависти и фашизации России"

Нельзя не согласиться с мнением Бориса Немцова. Только дорого это обойдётся не только России и Украине, но всему цивилизованному миру. И не стоит забывать о Крыме. Но скоро всё закончится - ЛилиПутина приберут как ненужный хлам... Жаль только ребят. Кстати, когда, россияне, начнёте прибирать ЛилиПутина - просто отдайте его матерям и жёнам погибших украинских воинов, они найдут, что сделать с этим био-продуктом, а то ещё попортите тушку и шкурку...


Олекса Ковальов

10 вересня 2014 р.

Загальна географія: зв'язок географії та ландшафтознавства

Ковальов О.
Finally, geography is a dynamic science.  It has been called "Learning for living".
      Charles F. Gritzner
 
Вступ. Задача цієї статті – спробувати виявити зв'язок між географією та ландшафтознавством у структурі дисципліни «Загальна географія», у якому задіяні фізіографія та фізіономіка. Зробити це непросто, бо фізіографію незаслужено забули і сьогодні цей термін можна знайти тільки у закордонних роботах, а ландшафтознавство, у варіанті, в якому воно поширене у країнах колишнього соціалістичного табору (за рідкісним виключенням) і в роботах деяких західних авторів, стало просто підміною географії[1]. При цьому у більшості випадків автори не вважають за потрібне рахуватися з існуванням інших точок зору, роблячи вигляд, що їх не те, що немає, а вони в принципі не можуть існувати. Це – вкрай хибна позиція, яка є більше політичною, ніж науковою: має місце прагнення зберегти стан справ, бо це «підтверджує» рейтинги. Але наукова картина є наслідком постійного діалогу вчених з Природою як суб’єктом та комунікацією між ними, бо кожний дослідник бачить, так би мовити, по-своєму, в той же час формуючи свої образи для інших в розрахунку, що його почують: істина осягається багатьма - тільки так ми можемо вийти на більш-менш адекватні уявлення. А це означає, що вчені мають працювати як мережа, яка не припускає виникнення ієрархії (хоча «вага» різних ідей у різний час є різною). Якщо ввести для науки шкалу від «важкої» (як цікаво пише Р. Інкпен [Inkpen, 2005], надаючи приклад фізики) до «м’якої», то географія, як вона бачиться на сьогодні, знаходиться значно ближче до «м’якого» варіанту, бо включає мистецьку та сакральну форми відображення Природи (є артгеографія та сакральна географія [Ковалёв, 2009]). 

УКРАИНА – РОССИЯ: ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПРОШЛОЕ?

Оголтелый империалист ВоВа Путин захотел воссоздать некую Новороссию. Это – фарс. Всё дело в том, что ВоВа плохо учился или его плохо учили. ВоВа Путин так и не понял, что мир меняется необратимо. Например, если ВоВа свалился в своих представлениях к нацизму, это необратимо. Здесь просто ничего нельзя изменить. Поэтому его и посещают дурные имперские идейки, которые не могут выйти из рамок прошлого принципиально - по причине крайней ментальной ограниченности ВоВы Путина. 

8 вересня 2014 р.

УКРАИНА – РОССИЯ: ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ – УБИТАЯ СОВЕСТЬ РОССИИ

В России не захотели терпеть свою совесть – Валерию Новодворскую, поскольку совесть – это, согласно Виктору Франклу (Человек в поисках смысла), есть орган поиска смысла. Смысл у россиян, ведомых сегодня моральным идиотом и полит-шуллером Владимиром Путиным и его админ-опричниками, один: подмять под себя всё, что проявило себя как Свобода. Попалась по их дорожке Украина – вот вам! Взыграла ордынская память – всё уничтожить, всё выжечь, всех убить. Но посмотрите, как об этом в своё время написала Валерия Новодворская: 

3 вересня 2014 р.

Ukraine - Russia: have clear displays of disintegration of Putin' empire

I began to teach English. The first, that I succeeded to write, following: Putin is a piece of dung! Surprises me, that the "great" Russian people heaved up on the level of President a bio-product.

It is necessary to understand that those words that I wanted to use, not translated English. A question is in that Putin today is a most threat for all humanity. Putin - in earnest sick, he is a patient mentally. Such consider itself the World owners. All must understand that he will not stop!

Oleksa.

1 вересня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: РУССКИЕ ФАШИСТЫ – УБИЙЦЫ

Как можно назвать тех, кто добивает раненых? Даже в годы 2-й Мировой фашисты этого не делали. А вот бравый русский солдат, набравшийся "отваги" в Чечне, Дагестане, Грузии это делает с удовольствием. И всё это - под лозунгом: жители Донбасса должны иметь возможность жить так, как они хотят. Теперь нам говорят, что в России только 5% поддерживает войну с Украиной, но ведь остальные молчат, а молчание - это одобрение. Страшно, когда живёшь возле странного пространства под названием РОССИЯ, из которого в украинские сёла летят снаряды и заезжают танки для того, чтобы стереть с лица Земли всё, что пахнет Украиной. И их уже не тревожит даже "груз 200" - ведь их пацаны - это пушечное мясо, предназначенное для распространения русского запашка. Будьте вы прокляты, "братья" россияне!

Олекса Ковальов

29 серпня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Карпюк Зої Костянтинівни «Внутрішня функціональна структура екологічної мережі Волинського Полісся (у межах Волинської області)»

Ще один приклад псевдо-дисертації в області конструктивної географії.
Хочу звернутися до пана В.М. Петліна: пане, до яких пір Ви будете виготовляти профанацію і виставляти її як кандидатські дисертації? Пане, Ви псуєте обличчя української географії!

Автор: Карпюк Зоя Костянтинівна
Тема: Внутрішня функціональна структура екологічної мережі Волинського Полісся (у межах Волинської області).
Науковий керівник: Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;
Приходько Микола Миколайович, доцент кафедри екології, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу.
Захист призначений на 11 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

27 серпня 2014 р.

ЯКЩО ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ МИ БУДЕМО ДУРИТИ САМИХ СЕБЕ, МИ НІКОЛИ НЕ ПІДНІМЕМОСЬ! ЯК НЕ СОРОМНО ПОДАВАТИ І СТАВИТИ НА ЗАХИСТ ПСЕВДО-ДИСЕРТАЦІЇ

На жаль, маємо черговий приклад псевдо дисертації в області соціально-економічної начебто-географії.
Автор: Алісова Олексадра Іванівна
Тема: Суспільно-географічна оцінка конкурентоспроможності україно-польського та польсько-німецького транскордонних регіонів
Науковий керівник: Коцан Наталія Несторівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Офіційні опоненти:
Ровенчак Іван Ілліч, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Кулєшова Ганна Олександрівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет ім. В.С. Каразіна.
Захист призначений на 11 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Хочу наголосити на тому, що подібні «дисертації», як і участь у їх протягуванні через «захист», залишають плями на іміджі дисертантів, їх наукових керівників, опонентів, які дали згоду опонувати, членів спеціалізованих рад та тих вузів, у яких вони знаходяться. Так знищується географія в Україні.

19 серпня 2014 р.

Владимир Александрович Николаев Светлая память

Мировая география понесла невосполнимую утрату. Из жизни ушёл патриарх российской географии, замечательный учёный, педагог и просто большой Человек Владимир Александрович Николаев.

18 серпня 2014 р.

Отримав наступне повідомлення з МДУ, яке мене вкрай засмутило:

«Дорогие коллеги!
17 августа на 90-м году жизни умер Владимир Александрович Николаев, профессор кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ.»


З життя пішов географ, який протягом кількох десятиліть був відданий своєму призначенню — бути географом, бути викладачем і, головне, бути Людиною. Володимир Олександрович був і залишиться назавжди прикладом служіння науці. Він написав багато надзвичайно цікавих і важливих наукових праць, які ніколи не стануть для географів історією, бо їх автор дивився далеко у майбутнє. Для нас Володимир Олександрович — приклад того, як треба жити. Свого часу мене здивувало його демократичне ставлення до тих, хто мав інші наукові погляди. Не дивлячись на те, що ми вже жили у різних країнах, у 1994 році він погодився бути моїм опонентом на захисті докторської дисертації, за що я йому вдячний, бо отримати у якості опонента справжнього вченого не так просто. Коли у 2011 році, після довгої перерви я знову його побачив, на жаль, у колясці, я був вражений тим, що не дивлячись на хворобу і вік, він продовжував бути джерелом оптимізму, знання і щирості.

Дорогий Володимир Олександрович, дозвольте подякувати Вам за все те добро, джерелом якого Ви були протягом всього Вашого життя. Ми ніколи Вас не забудемо.

Олекса Ковальов

12 серпня 2014 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДУ УКРАЇНИ

У цей складний час ми, вільна географічна спільнота, звертаємось до громадян України з закликом встати на оборону нашої любої матінки України – найкрасивішої землі на нашій планеті. Запевняємо, що план Путіна стосовно знищення України, її самобутнього народу та його культури приречений на провал. Так, сьогодні біля наших кордонів стоять орди позбавлених культури і ознак цивілізації російських варварів-головорізів, які вже знищили деякі наші села й міста, вбили наших людей. Валерія Новодворська, яку вони вбили бо боялися, писала: «Когда идет орда, под копытами коней не выживает ничего». Але це їм не минеться. Цих дегенератів насилає на нас їх лідер – шибздикуватий, очманілий від відчуття своєї особистої слабкості та нікчемності В. Путін, який веде Росію до повної катастрофи. Але чекати залишилось недовго, кара буде страшною.
Что касается «гуманитарной помощи» от России – пусть присылают, только сам Вова Путин должен ехать на кабине первого грузовика – зачем нам лишние жертвы!
Как хорошо эту ситуацию описала Валерия Новодворская:

21 липня 2014 р.

УКРАИНА – РОССИЯ: КАКАЯ МАТЬ МОГЛА РОДИТЬ ТАКОГО МОРАЛЬНОГО УБЛЮДКА, КАК В. ПУТИН?

Вопросов уже практически не осталось – только один, как Россия могла вывести на уровень Президента абсолютного отморозка, шибздыка – В. Путина. Ведь залп по пассажирскому лайнеру — это ответ Путина на введение новых санкций. Так с кем нам некоторые особо «грамотные» пророссийские демагоги предлагают дружить? Русские интеллигенты давно дали ответ. Давайте обратимся к видению России.
Чехов Антон Павлович: «Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость».

18 липня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: ПУТИНИАДА ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОЗОРОМ РОССИИ!

Подходит к концу путиниада. Не сложно догадаться, с чем это связано. Человекообразные путиндрилы, расплодившиеся на Донбассе и пролезшие в Украину с территории России, одним пуском ракеты "земля - воздух" превратили Вовку Путина в международного преступника. Теперь его могут арестовать на территории любого государства, если он покинет Россию, и предать суду за военные преступления фашистского толка. Ничего не поделаешь - придурок есть придурок! Теперь он станет в один ряд с Пол Потом.

17 липня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: ПУТИН ОБНАГЛЕЛ!

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые подталкивают Украину к тяжелым последствиям и дезинтеграции, не имеют права перекладывать ответственность за это на чужие плечи
«Те люди, которые подталкивают страны к подобному развитию событий, никогда не должны забывать и что кровь солдата регулярной армии, и что кровь бойцов сопротивления, гражданских лиц, прежде всего, на их руках. Слезы матерей, вдов, сирот на их совести, и у них нет никакого морального права перекладывать эту ответственность на чужие плечи», — заявил г-н Путин, сообщает РИА «Новости».
Комментарий:

16 липня 2014 р.

Шановні географи! Треба зробити вибір для себе: або продовжувати робити вигляд, що щось "досліджується" (прикладів більше, ніж достатньо), або дійсно почати працювати у напрямку, який дозволяє створити нову, перспективну географію, яка не буде викликати усмішки у представників інших наукових напрямків. Досить вже "вирішувати" вигадані "проблеми" на кшталт трофогеографії та їй подібних географій. Пора попрощатися з поглядами минулих десятиліть і почати перехід на нові реї. Географія - це наука про особливу організацію частини земного середовища, тобто головним поняттям географії є поняття про організацію. Це вимагає зовсім іншої освіти. Те, що робимо на нашому сайті ми - тільки початок. Приєднуйтесь до нас!

Олекса Ковальов

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ: А́КТОР, (ГЕО)ХОЛОН=ОРГ ТА ГЕОГРАФІЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковальов О.

We tap a bell with our gentle touch and listen for its beautiful ring.
   Christopher A. Fuchs

Truth and falsehood. Large and small. Agency and structure. Human and non-human. Before and after. Knowledge and power. Context and content. Materiality and sociality. Activity and passivity…all of these divides have been rubbished in work undertaken in the name of actor-network theory.
  John Law

Вступ. Завдяки останнім розробкам нам вдалося намітити контури дисципліни, що має назву «Загальна географія». Вона концентрує головні особливості тієї призми, через яку географи мають дивитися на оточення, намагаючись виявити особливі – географічні - форми організації. Географія - одна з багатьох призм, серед яких – фізика, хімія, біологія, соціологія, екологія тощо, кожна з них має свої особливості, що визначають її патерн та область («територію») дослідження. І якщо раніше географію пов’язували, в першу чергу, з просторовим розміщенням будь-чого[1], то тепер наша увага привернута до інших властивостей, пов’язаних з феноменом організації: для того, щоб бути географом, слід дивитися на довкілля через, образно кажучи, географічні «окуляри», які є особливими. По-перше, вони дозволяють бачити однаково добре у різних масштабах, по-друге, вони дозволяють схоплювати цілісно, по-третє – гетерогенно, в четвертих – водночас континуально і дискретно. У відповідність таким формам організації ми домовились ставити терміни «геохолон = геоорг» (час відбере один з них чи залишить обидва). Саме такі феномени проявляються як відносно дискретні у континуальному середовищі, а це означає, що ми маємо постійно тримати на увазі обидва варіанти, хоча вони, як здається, виключають один інший. Ці одиниці географічної організації не просто входять у взаємодію, вони вже на стадії становлення, виникаючи з єдиного поля організації, взаємодіють між собою, що веде до виникнення більш-менш чітких режимів: без такої взаємодії вони взагалі не існують. Отже, те, з чим має справу географ, є організацією, до того ж особливою – географічною. Організація – це те, до чого ми не можемо доторкнутися, почути чи побачити як якійсь матеріальний об’єкт, це те, що емерджує, проявляється у нашій свідомості і існує як образ. Складність полягає саме у цьому. Не тільки географи мають справу з такою ситуацією, соціологи також стикаються з емерджентними феноменами – людськими спільнотами, біологи, що прагнуть зрозуміти патерн, відповідальний за феномен життя, психологи, економісти, метеорологи, архітектори тощо. Але ситуація в географії ускладнюється тим, що географічні форми організації є гетерогенними та гетерархічними, характер зв’язків тут значно складніший, а жодна зі складових не виділяється як головна. Саме таким утворенням ми ставимо у відповідність поняття про (гео)холон=орг. Такі створіння в принципі не можуть бути розкладені, атомізовані - їх виникнення зумовлене взаємодією матеріальних речей.

11 липня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛЁТЧИЦА НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Что можно по этому поводу сказать? Рядом с Украиной расположено, с позволения сказать, государство, в котором живут организмы-путндрилы. Этим организмам неведомы принципы, на которых в наши дни строятся межгосударственные отношения. В доисторические времена так вели вандалы, громившие всё на своём пути. Если Следственный комитет России состоит из таких лоботрясов, как В. Маркин, то, что можно говорить о стране в целом. Такое заявление мог сделать только моральный садист. Ничего нового - Россия, это - Россия.
Что касается фразы «у Порошенко стать президентом Америки», заметим, что Пётр Порошенко - не Вова Путин, мечтающий стать президентом всей планеты, он вполне адекватный человек.
Призываем мировое сообщество выступить с протестом против действий организмов из российских спецслужб. Не слишком ли обнаглели так называемые россияне?

Олекса Ковальов