11 листопада 2014 р.

НАРЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЯ: ДО НАВІШУВАННЯ ЛОКШИНИ НА ВУХА ДОЛУЧАЄТЬСЯ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ: ДО ЗАХИСТУ ПОДАНА КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ЄРОШИНОЇ ТЕТЯНИ В’ЯЧЕСЛАВІВНИ, РІВЕНЬ ЯКОЇ – БАКЛАВРСЬКИЙ

Автор: Єрошина Тетяна В’ячеславівна
Тема: Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні
Робота виконана в Інституті географії НАН України
Офіційні опоненти:
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Мезенцева Наталія Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Захист відбудеться 16 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України

Поздоровимо Інститут географії НАН України з підготовкою бакалаврської кандидатської дисертейшн! 

Відгук
про автореферат дисертації
Єрошиної Тетяни В’ячеславівни
«Суспільно-географічні засади виробництва
екологічно чистої продукції АПК в Україні»,
поданої на здобуття наукового ступеню
кандидата географічних наук за напрямком
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми. Авторка зазначає, що «дослідження виробництва екологічно чистої продукції мають глибокий суспільно-географічний зміст» (с. 1).
Питання 1: Шановна Тетяна В’ячеславівна, з яких це пір географія почала займатися питаннями вироблення екологічно чистої продукції?
Питання 2: Шановна пані, чи можете Ви навести приклади неглибокого суспільно-географічного змісту?
Мій коментар: Мені дуже подобаються дисертації, у яких автори відразу наголошують на глибокому змісті їх розробки, не вказуючи на те, у чому полягає глибина і у чому полягає географічний характер змісту. Перше, що слід робити – це обґрунтувати географічний характер роботи (незалежно від напрямку), чого у авторефераті немає. Півтори сторінки «актуальності» – це загальна риторика, яка завершується заявою, що «наукова розробленість проблеми … з позиції суспільної географії є недостатньою» (с. 2). Тоді поставлю традиційне питання …
Питання 3: Пані, що є підставами для виділення так званої суспільної географії і на яких підставах виробництво екологічно чистої продукції Ви вводите у поле дослідження цієї давно застарілої гілки географії?
Мій коментар: Питання у тому, що виробництво с/г продукції є областю дослідження с/г дисциплін (агрономії в першу чергу) і економіки, географія займається іншими питаннями, а саме – формами географічної організації частини земного середовища. Можна вигадати будь-які підстави, але всі вони будуть надуманими. Нічого географічного у цій темі немає.
Об’єкт дослідження: виробництво екологічно чистої продукції АПК в Україні.
Мій коментар: Я вже написав, що це не лежить в полі дослідження географії, причому ніякого з напрямків географії.
Предмет дослідження: структура, спеціалізація і регіональні відмінності виробництва екологічно чистої продукції АПК.
Мій коментар: Перепрошую, це область с/г наук, і, відповідно, дисертація має захищатися за цим напрямком. Невже науковий керівник цього не розуміє?
Мета роботи: розроблення теоретико-методичних основ дослідження виробництво екологічно чистої продукції АПК, виявлення сучасного стану цього виробництва та його регіональних відмінностей в Україні, розроблення напрямів удосконалення структури, територіальної організації і підвищення конкурентоспроможності виробництва екологічно чистої продукції АПК.
Питання 4: Пані, невже Ви не розумієте, що теоретичні і методичні основи – це абсолютно різні речі?
Мій коментар: Ні пані, ні її наукова керівничка не розуміють, що теорія – це одне, вона, певною мірою, є результатом дослідження, методика – це інше, на основі методики здійснюється обробка матеріалів. Це виглядає так, наче писалося людьми, які не мають відношення до науки. Далі: у дисертації не повинно ставитись кілька цілей (дисертанту дай Боже досягти однієї!). Виявлення сучасного стану того, що досліджується, не може бути метою, як і розробка напрямків удосконалення …
Завдання дослідження (їх вісім – забагато для кандидатської):
. розкрити сутність поняття «екологічно чиста продукція АПК» з суспільно-географічних позицій;
Питання 5: Пані, що таке «поняття»?
Мій коментар: Пані не розуміє, що таке поняття. Поняттям є «продукція АПК», все інше стосується якості цієї продукції. Так можна вигадати і «поняття» «помита продукція АПК», «не помита продукція АПК» тощо. Пані, сядьте зі своєю керівничкою, і розберіться, що таке поняття! Тоді я не буду ставити питання про розгляд поняття з суспільно-географічних позицій (скільки їх і у чому суть цих позицій?).
. виявити структуру і особливості територіальної організації виробництва екологічно чистої продукції АПК;
Питання 6: Пані, невже ця структура і ці особливості невідомі?
. опрацювати світовий досвід виробництва цієї продукції;
Питання 7: Пані, опрацювати вдалося?
Мій коментар: Це не може бути завданням наукової розробки, це – ознака того, що люди не розуміють, що означає наукова розробка.
. розробити методику суспільно-географічного дослідження виробництва;
Питання 8: Пані, так Ви досліджували об’єкт, чи розробляли методику його дослідження?
Мій коментар: Зовсім погано. Після розробки методики слід довести її доцільність, порівнявши з іншими методиками, а потім вже приступати до самого дослідження. Може дисертантка щось переплутала?
. визначити передумови і можливості розвитку виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні;
Мій коментар: Пані, передумови давно всім відомі, а можливості розвитку визначаються технологіями і соціальним запитом.
Питання 9: Пані, так що Ви збираєтесь доповідати нового?
. дати комплексний аналіз сучасного стану виробництва і виявити його регіональні відмінності в Україні;
Питання 10: Пані, невже у сфері АПК це невідомо?
Мій коментар: Думаю, тут немає ніяких секретів.
. виявити особливості формування попиту на екологічно чисту продукцію в Україні;
Мій коментар: Попит є, грошей на дорогу екологічно чисту .. у людей немає!
. розробити напрями підвищення конкурентоспроможності виробництва екологічно чистої продукції АПК, удосконалення його структури і територіальної організації.
Питання 11: Пані, а як це стосується географії?
Мій коментар: Ніяк! Це – область с/г наук!
Я так і не знайшов серед завдань такі, які стосувались би дослідження саме об’єкту. Цікаво, як можна провести дослідження чогось, якщо немає відповідних завдань.
Методи дослідження. Одним з них авторка називає логічний метод …
Питання 12: Панночко, поясніть мені, старому пеньку, у чому полягає суть логічного методу і чи існує нелогічний метод дослідження?
Питання 13: Леді, а що таке територіальний метод?
Питання 14: Пані, до чого зводиться порівняльно-географічний метод?
Мій коментар: Я не знаю, хто міг підказати дівчині таку маячню, але це дає змогу сказати опоненту, що дисертантка нічого не розуміє в методах дослідження. Авторка пише про такий метод, як системно-структурний аналіз і синтез, хоча це - підхід, вона вводить якійсь територіальний метод, а це вже просто маячня, немає історичного методу – є історичне бачення тощо. Важко зрозуміти, що таке порівняльно-географічний метод – це потребує наявності і географічного методу, а це вже занадто. Хто навигадував цю локшину на вуха? Невже наукова керівничка – пані В.П. Нагірна (вибачте, ніколи не чув про таку)?
Наукова новизна (ого-го, аж шість пунктів, і це при відсутності завдань!).
. розкрито сутність … виробництва екологічно чистої продукції АПК;
Мій коментар: А я і без цього дослідження знав, у чому полягає суть виробництва екологічно чистої продукції АПК!
. розроблено методичні основи …;
Мій коментар: Розробка методики, якщо навіть таке має місце, не є науковою новизною, новизною є нові результати дослідження певного об’єкту.
. дано аналіз сучасного стану виробництва …;
Мій коментар: А що там аналізувати – якщо воно є, так є, якщо його немає, то й немає!
. виявлено особливості формування споживчого попиту …;
Мій коментар: Але це не стосується об’єкту дослідження – виробництва …;
. визначено у регіональному вимірі можливості для розвитку …;
Мій коментар: Але це не стосується об’єкту дослідження – виробництва …;
. розроблено напрями удосконалення … .
Мій коментар: Пані, спробуйте продати цю розробку аграріям, якщо вони куплять, будемо вважати, що Ви дійсно щось розробили, боюсь, вони відмовляться.
Основний зміст роботи.
Розділ 1: «Теоретико-методичні основи …». Розкрито сутність поняття «екологічно чиста продукція АПК» …
Мій коментар: Прочитав весь текст, але нічого сутнього не побачив. І це не дивно, бо такого поняття просто не може існувати. Все інше – звичайна вата.
Розділ 2: «Розвиток виробництва екологічно чистої продукції…» - розглянуто основні передумови розвитку і первинні конкурентні переваги виробництва екологічно чистої продукції... .
Авторка пише, що «більшість респондентів пов’язують споживання екологічно чистої продукції АПК з прагненням до здорового способу життя».
Питання 15: Пані, чи варто було проводити «соціологічне» дослідження по цьому питанню, якщо без будь-якого опитування це ясно?
Мій коментар: Це яскравий приклад псевдо-дослідження! При заздалегідь відомому результаті проводиться опитування, яке дає очікуваний результат. Далі – звичайні всім відомі факти, включаючи рис. 1 на стор. 9. Рівень – бакалаврська робота, причому все це лежить у площині с/г та економічних дисциплін. Ніякою географією тут навіть не пахне! Просто дивно читати у авторефераті дисертації, скільки у якій області знаходиться підприємств, що виробляють екологічно чисту продукцію – це що, звіт?
Розділ 3: «Основні напрями удосконалення …» - визначено важливість виробництва екологічно чистої продукції … дано аналіз можливостей активізації … .
Мій коментар: Те, що я читаю, можна ледве не кожного дня почути у радіопередачах! «.. застосування технологій, … всебічна підтримка виробництва …, ефективна аграрна політика … » - все це лозунги. Не видно жодного результату наукового дослідження, суцільний популізм!
Висновки
Сім висновки при восьми задачах – одна задача не виконана?
Авторка заявляє: «В дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання – розроблено теоретико-методичні засади дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК …» (с. 13).
Питання 16: Пані, як це може бути, об’єктом дослідження є виробництво екологічно чистої продукції, а завдання стосується розробки теоретико-методичних засад дослідження … ?
Мій коментар: По-перше, ніяких теоретико-методичних засад у роботі я не виявив, по-друге, авторка просто перейшла від заявленого об’єкту дослідження до іншого. Це нормально для такого рівня «дослідниці» і її керівнички.
Далі коментарі по висновках:
1. Поняття «екологічно чиста продукція АПК» - видумка, такого поняття не може існувати.
2. Розробка методичних основ, яких я не побачив, може бути тільки етапом дослідження (якщо є така потреба), і ці методичні основи слід серйозно обґрунтовувати, чого в авторефераті немає.
3. Ніякого наукового висновку тут немає, все це – відомі факти.
4. Авторка заявляє про доведеність факту стосовно сприятливих умов для виробництва екологічно чистої продукції. Це просто дивно. Нічого у роботі не доводиться. Вирощувати таку продукцію можна у дуже широкому діапазоні умов, все залежить від технологій та фінансів. Авторка наводить всім відомі факти.
5. Не можна писати, що «результатом дослідження є проведений аналіз …», у висновках слід подати результати цього аналізу. Подальший текст – звичайна вата.
6. У висновках не може бути наголосів, у висновках мають міститись результати дослідження!
7. У висновках не може бути акцентів, тут мають бути конкретні результати дослідження.
Висновок по автореферату дисертації:    
Автореферат залишає жахливе враження. Ніякого наукового дослідження у роботі немає, є спроба виставити всім відомі факти як результати «дослідження». У роботі відсутні і сліди географії. Вся тематика лежить у площині с/г напрямку, відповідно, і робота має захищатися, як така, що має відношення до сільського господарства з його екологічними, технологічними і економічними аспектами. Дисертація не містить жодного результату, який можна було б оцінити, як науковий. Робота не відповідає вимогам до кандидатських дисертацій і є звичайною ватою.

Доктор географічних наук                                         О.П. Ковальов
11.11.2014 року

1 коментар:

  1. Олекса Ковальов12 листопада 2014 р. о 14:49

    Просто дивно, до чого дійшли аспіранти-географи в Україні: знають, що пишуть маячню, але продовжують робити вигляд, що це - наука. Добре, а так звані "наукові" керівники? А у даному випадку - керівництво Інституту географії НАН України? Невже всім байдуже? А міністерство?

    ВідповістиВидалити