27 лютого 2018 р.

ПСЕВДОДИСЕРТАЦІЙНЕ ЦУНАМІ МОЖЕ СТЕРТИ ЗАЛИШКИ НАУКОВОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ.
ДЖЕРЕЛОМ Є ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА, У ЯКОМУ ЗАПРАВЛЯЄ ЙОГО ПРЕВУШЛІСТЬ БАЙ В.С. БАКІРОВ
Всі останні відгуки про автореферати стосуються тих «дисертацій» - докторських та кандидатських, які вже дивним чином пройшли «захист» або на днях пройдуть його у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.04 при Харківському національному  університеті імені В.Н. Каразіна. І це не може не вражати, бо жодна з них не є дисертацією і не має відношення до географії. Вже дійшло до того, що розглядаються питання, пов’язані з вирощуванням винограду на ділянці однієї родини, або розташування вітряків. Опускатися вже нема куди. Багато хто намагається приховати свої “роботи”, не здійснюючи розсилку по всіх організаціях - бояться. Але я хочу звернути увагу на заголовок – це відбувається у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, у якому свого часу працювали дійсно серйозні географи. Сьогодні ми маємо жахливий рівень як наукових керівників, так і дисертантів, яким, і це очевидно, байдуже, що буде з географією в Україні, бо вони просто прагнуть встигнути ухопитися за дипломи, що відкриває їм додаткові можливості при відсутності відповідного рівню компетентності. Я хочу вказати на те, що це сталося саме завдяки пануванню в університеті пана В.С. Бакірова, який сам є адмінакадеміком і витиснув з університету те, що називається духом університету. Він забезпечив найкращі умови для пройдисвітів і примусив піти з університету реальних фахівців.

26 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Волкової Олександри Олександрівни «Природно-ресурсний потенціал території для розміщення вітроагрегатів: топічний рівень»

Робота виконана на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Науковий керівник
Черваньов Ігор Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Офіційні опоненти
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії кандидат географічних наук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Карпець Костянтин Михайлович, доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Захист відбудеться 6 березня 2018 року о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 при Харківському національному  університеті імені В.Н. Каразіна

Відгук про автореферат дисертації Шуліки Бориса Олександровича «Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно- Східному лісостеповому краї України»

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ім. В.Н. КАРАЗІНА ГОТУЮТЬ ГЕОГРАФІВ-ВИНОГРАДАРІВ –
КУДИ ДАЛІ!

Робота виконана на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Науковий керівник:
Жемеров Олександр Олегович, кандидат географічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:
Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, заступник декана природничо-географічного факультету, Вінницький державний педагогічний університету;
Олішевська Юлія Анатоліївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист відбудеться 5 березня 2018 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна

Відгук про автореферат дисертації Жука Юрія Ігоровича «Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області»

Робота виконана на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник:
Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор.

Офіційні опоненти:
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Яцентюк Юрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Захист дисертації відбудеться «7» березня 2018 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

22 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Анісімова Станіслава Валерійовича «Пріоритетність розвитку рекреаційних територій локального рівня (на прикладі Харківської області)»

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦ-РАДНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦ. РАДИ Д 64.051.04 У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.Н. КАРАЗІНА

Робота виконана в Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України

Науковий керівник:
Васенко Олександр Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, перший заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний  інститут  екологічних  проблем».

Офіційні опоненти:
Гродзинський Михайло Дмитрович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач  кафедри  фізичної  географії  та геоекології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка;
Варівода Євгенія Олександрівна, кандидат географiчних наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України,

Захист відбудеться «06» березня 2018 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

20 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Громик Оксани Миколаївни «Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення»

ГРОМИК СТАВИТЬ ХРЕСТ НА ГЕОГРАФІЇ – КУДИ ДАЛІ!

Робота виконана на кафедрі туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий керівник:
Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Офіційні опоненти:
Приходько Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор завідувач, кафедри землевпорядкування та кадастру, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Коротун Сергій Ігорович, кандидат географічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

Захист відбудеться “05” березня 2018 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна 

19 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Максименко Надії Василівни «Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля»


ОСЬ ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЄ КООПЕРАЦІЯ ПРОЩАЛИГ

Робота виконана на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Науковий консультант:
Черваньов Ігор Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри фізичної географії і картографії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Офіційні опоненти:
Гродзинський Михайло Дмитрович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Захист відбудеться 7 березня 2018 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

15 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Гоголя Олексія Миколайовича «Геоекологічні основи охорони і раціонального використання біологічних ресурсів Печенізького водосховища»


ЧИ МІГ ВІДБУТИСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКЩО ДИСЕРТАЦІЇ
НЕ БУЛО!

Робота виконана на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Науковий керівник:
Максименко Надія Василівна, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Офіційні опоненти:
Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, профессор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Карпець Костянтин Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру Національний університет цивільного захисту України

Захист відбувся 28 грудня 2017 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Тільки одне запитання: Як захист такої «дисертації» міг відбутися?

Відгук про автореферат дисертації Коробкової Ганни Володимирівни «Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець (в межах Харківської області)»

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, В ГЕОГРАФІЇ МОЖУТЬ КЕРУВАТИ НАПИСАННЯМ ДИСЕРТАЦІЙ ФАХІВЦІ БУДЬ-ЯКОГО ПРОФІЛЮ, ТІЛЬКИ ОСЬ ПИТАННЯ: ЩО З ЦЬОГО ВИХОДИТЬ?

Робота виконана в Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України

Науковий керівник:
Васенко Олександр Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, перший заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:
Костріков Сергій Васильович, доктор географічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Боярин Марія Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Захист дисертації відбудеться «03» березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна