28 травня 2013 р.

По следам семинара «Ноогеография и Метакартосемиотика»: Знаковый мир Приазовья. Донецк – Каменные могилы – «Меотида» (16 – 18 мая 2013 года)

В мае этого я принял участие в работе научно-практического семинара «Ноогеография и Метакартосемиотика»: Знаковый мир Приазовья. Я хочу поделиться своими впечатлениями об этом мероприятии. Будучи человеком, откликающимся на всё новое, но критически его осмысливающим, я посчитал необходимым сделать это по ряду причин.

24 травня 2013 р.

Українська географія: прохідний двір для бажаючих захистити дисертації


Продовжимо огляд авторефератів дисертацій, що захищаються в Україні. Зрозуміло, можна проаналізувати тільки деякі з них, але і цього достатньо, щоб показати той безлад і безвідповідальність, які мають місце у цій сфері. Ось переді мною автореферат дисертації Ольги Володимирівни Телегуз «Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук по спеціальності 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів. Хочу акцентувати увагу на наступному. Я розумію, що таке біогеографія – це напрямок, що вивчає біосферу (біотизоване географічне середовище) нашої планети як ціле, але я не розумію, що таке «географія ґрунтів». Звернемось до Географічної енциклопедії України: «галузь науки, що вивчає закономірності поширення ґрунтів на земній поверхні та їхній зв'язок з географічним середовищем» [ГЕУ, том 1, с. 251]. І жодний географ ніколи не висловлював сумнів у коректності виділення такої галузі. А жаль, бо у такому разі можна взяти будь-яке явище і створити чергову географічну галузь, наприклад, крім вже існуючих, географію нежиті, географію влади, географію корупції, тепер вже кажуть про географію весільних та стоматологічних послуг, географії різних видів спорту тощо. Щось тут не так. Географію редукують до просторового аспекту, що суттєво зменшує її цінність як науки про географічну організацію середовища. Зрозуміло, що ніякої географії ґрунтів не може бути, але це нікого не цікавить. Ґрунти вивчає ґрунтознавство і питання закономірностей їх поширення є прерогативою саме цієї галузі науки.

14 травня 2013 р.

Українська географія: «приїхали» їде далі


Час від часу не легше. Поставлене мною питання про рівень географії в Україні стає все більш актуальним. Чим далі, тим жахливіше виглядають дисертації. Отже, слід ставити жорстко питання про перегляд не тільки дисертацій, але й складу тих рад, у яких ці дисертації спокійно проходили. Передує на сьогодні Львівський національний університет ім. Івана Франка. Ось і на цей раз до захисту прийнята дисертація у раді Д 35.051.08. Цей відгук відправляється як на адресу ради, так і на адресу ДАК України.

12 травня 2013 р.

Реакція на коментар „Аноніма” по темі: українська географія: приїхалиГоловний науковий центр географічної науки України Київ
Н.В. Краснопольська
Мені приємно що мій виступ «Українська географія: приїхали» зацікавив псевдо-географів з клану пана Я.Б. Олійника. Тон, яким скористався дописувач, свідчить про те, що осине гніздо заворушилося. Це я сприймаю як позитив. Для того, щоб читачі не шукали цей „коментар” на блозі, я виведу його на поверхню. До речі, якби пан Анонім (а може й пані) читав мої роботи, він мав би знати, що я виступаю проти концепції сталого розвитку. Що стосується Е. Реклю, не слід забувати, що на той час географія була на стадії початкового становлення, але крім етнічних питань всі ці дослідники описували і природну обстановку.

8 травня 2013 р.

ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ: ЗАХИСТИ КАНДИДАТСЬКИХ (Кандидатська дисертація ТРИСНЮКА І.В., науковий керівник – професор Петлін В.М.)

Як приклад того, які дивні дисертації готуються в Україні, розгляну ще одну кандидатську дисертацію, що підготовлена під керівництвом професора Львівського національного університету, зав. кафедри конструктивної географії В.М. Петліна. Цей матеріал є основою офіційного відгуку про автореферат дисертації Триснюка І.В. «Екологічний стан геосистем в межах Кременецьких гір», що має захищатися у спеціалізованій раді при Львівському національному університеті ім. Івана Франка по спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. При цьому я вважаю, що при появі відгуку чи рецензії у Мережі претендент має дати відповідь у відкритій формі, тобто прийняти участь у дискусії, без чого захист дисертації відбутися не може. Це – моя офіційна позиція, яка має стати нормою.
Цей матеріал я виставляю на блозі заздалегідь, щоб дисертант міг ознайомитись з відгуком про автореферат його дисертації.