26 квітня 2016 р.

По сторінках статті О.Г Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації»

Нафталінові погляди нафталінового автора
у нафталіновому журналі

По сторінках статті О.Г Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації»
(Український географічний журнал, № 1, 2016 рік, с. 64 - 69)

У першому номері Українського географічного журналу за 2016 рік у рубриці «Запрошуємо до дискусії» вийшла стаття відомого українського географа О.Г. Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації» (с. 64 - 69). Оскільки, як показує мій досвід, редколегія журналу не налаштована на публікацію дискусійних статей, я вирішив розпочати цю дискусію на нашому сайті, який, до того ж, має значно більший рейтинг, ніж вказаний журнал, а тема, що обговорює автор, є доволі серйозною. Пройдемось сторінками статті.

21 квітня 2016 р.

11 квітня 2016 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: ЯКЩО НЕ МАТИ КУЛЬТУРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО СТРИЖЕНЯ, УКРАЇНА, ЯК КРАЇНА, РОЗЧИНЕТЬСЯ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ СОЦІУМІВ

Ковальов О.
Men of integrity, by their very existence, rekindle the belief that as a people we can live above the level of moral squalor. We need that belief; a cynical community is a corrupt community.
John W. Gardner

Хотілося б висловитися з приводу того, що відбувається в Україні та з Україною як державою, і чим це може завершитись для неї.
В першу чергу зазначу, що будь-яке соціальне утворення, щоб бути помітним, вираженим на світовій арені, повинно мати потужну внутрішню організацію, яка робить його цілісністю. Що мається на увазі? Вже точно не військовий потенціал, бо він є похідним від всього того, що має відношення до культури країни, не він забезпечує міцність країни, а загальний потенціал культури, в першу чергу – загальнолюдської та етнічної: культури слова, культури виробництва, культури комунікації, культури науки, культури керування, культури політики, правової культури, культури мистецтва, культури праці, культури побуту, культури охорони здоров’я, культури правоохоронних органів, культури релігії-віри, але в першу чергу – культури ставлення до Природи (перш за все – до Землі[1]) та Людини. Може я щось важливе випустив, можна доповнити (я все одно не буду розглядати всі аспекти, але ці субполя культури формують поле загальної культури країни, яка входить у світове поле культури в цілому. Потужність країни забезпечується довірою між людьми, наявністю єдиних правил життя, яких дотримуються всі члени спільноти, високою освіченістю, відсутністю корупції, лицемірства та брехні. Культура – це з’єднання відібраних часом і ефективних режимів функціонування окремих жителів та їх груп у самих різних життєвих сферах, основою яких є відносини між індивідами. 

1 квітня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Майстра Андрія Анатолійовича «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБИРАЄ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВЕСЬ ДИСЕРТАЦІЙНИЙ НЕПОТРЕБ.
(спеціалізована рада К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича)
АЛЕ ЦЕ НОРМАЛЬНО, КОЛИ МІНІСТЕРСТВО МОВЧИТЬ!

Дисертант: Майстер Андрій Анатолійович
Тема: Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області

Місце виконання роботи: кафедра країнознавства і міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник:
Лажник Володимир Йосиповичович, кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин,  Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Офіційні опоненти:
Підгрушний Григорій Петрович, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України;
Круль Галина Ярославівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 18 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Відгук про автореферат дисертації Нич Тетяни Василівни «Суспільно-географічні аспекти дослідження інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дисертант: Нич Тетяна Василівна
Тема: Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: Мезенцев Констянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Грицку Вероніка Степанівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Відгук Про автореферат дисертації Добинди Ірини Петрівни «Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно- географічна оцінка»

Дисертант: Добинда Ірина Петрівна
Тема: Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка

Місце виконання роботи: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник:
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Офіційні опоненти:
Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
Кулишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент, Декан географічного факультету, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.І. Гнатюка.

Захист має відбутися 18 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.