27 листопада 2017 р.

Відгук про «відгуки» шановних панів офіційних опонентів про дисертаційний шмурдяк К.Ю. Сегіди

Я змушений робити цей відгук про «відгуки», бо коли я їх прочитав, стало зрозумілим, що наука в Україні і, в першу чергу, географія знаходяться у жахливому стані. Стало зрозумілим, як сучасні дисертанти отримують дипломи кандидатів і докторів наук. Розпочну огляд відгуків трьох офіційних опонентів – панів В. Круля, Г.П. Підгрушного та О.Г. Топчієва.

Відгук офіційного опонента пана В.П. Круля про дисертацію Сегіди К.Ю.
«Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»
1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
«Актуальність геодемографічних досліджень не викликає сумнівів, адже проблеми депопуляції населення України, трансформація його структури та демографічної поведінки є наболілим за умов сьогодення» (с. 1).

Відгук офіційного опонента пана Г.П. Підгрушного про дисертацію Сегіди К.Ю. «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

  1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
Опонент вказує, що «... вагомого значення набувають суспільно-географічні дослідження саме на регіональному рівні. Це справедливо і для геодемографічних досліджень, спрямованих на визначення і вирішення демографічних проблем та управління демографічними процесами в регіонах» (с. 1).
Мій коментар: Зверну увагу, що не може бути суспільно-географічних чи геодемографічних досліджень (якщо це – наукові напрями), можна говорити тільки про відповідні об’єкти дослідження, що виділяються згідно з певними критеріями, але саме цього в роботі дисертантки немає. І все, що йде далі, стосується тільки демографії, але опонент дивним чином заявляє про «надзвичайну актуальність суспільно-географічного дослідження геодемографічної системи регіону» (с. 1), хоча ніякої системи в роботі немає (принаймні, у авторефераті). Шановний опонент з самого початку розсипає похвали, заявляючи про піонерний характер роботи. Але нас цікавить не піонерний характер, а реальні результати, які мали б наукову цінність і потребували би реального захисту, а їх в роботі немає.
  1. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій ... .

Відгук офіційного опонента пана О.Г. Топчієва про дисертацію Сегіди К.Ю. «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

Зазначу, що незважаючи на певні напруження у відносинах між мною і паном О.Г. Топчієвим, я вважаю, що йому належить значний науковий доробок і він має один з найвищих рейтингів серед українських географів, хоча це пов’язано з минулими досягненнями. Розглянемо його відгук по пунктах.
  1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
«Дисертантка розробляє концепцію регіональних геодемографічних систем (ГДС) як новий напрям суспільної географії, як сучасний погляд на проблеми геодемографії та регіоналістики» (с. 1).
Мій коментар: Питання у тому, що системи є тільки моделями певних явищ, утворень, процесів, тому говорити про «концепцію регіональних геодемографічних систем» некоректно. Я би сказав навіть так: системне бачення є ідеологію, яка є прийнятою певною групою науковців, вона не забезпечує повного відображення організаційних утворень. Можна було б говорити про концепцію геодемографічних явищ (якщо такі існують, у чому я сумніваюсь) з позиції системного підходу, з точки зору бачення цих явищ як систем. Але проблема у тому, що геодемографічних явищ не існує, це вигадка, за яку чіпляються псевдо-науковці на кшталт Л.М. та К.А. Нємеців, К.Ю. Сегіди та їм подібних. Всі демографічні питання повністю лежать у площині демографії як наукового напряму, і вигадувати щось додатково немає жодного сенсу.

22 листопада 2017 р.

ХАРКІВ – МАЙДАН: Річниця Євромайдану, який розпочався у Харкові 19 листопада 2013 року

Так, саме у цьому місті, а не у Києві, вперше люди вийшли на площу Свободи (Світла), щоб висловити протест проти рішення Януковича. Саме студентський і інтелектуальний Харків продемонстрував незгоду з рішенням центральної влади стосовно євроінтеграції, і тільки через дві доби ця хвиля була підхоплена київськими студентами а епіцентр перемістився до Києва. На жаль, сьогодні у Києві на день Гідності і Свободи про це не згадали. Подальші події відомі. У Харкові мітинги здебільшого проводилися біля пам’ятника Тарасові Шевченко, хоча бували і в інших місцях, перш за все – на площі Конституції. До речі, саме у Харкові Майдан продовжується і сьогодні: на площі Свободи (Світла) прямо перед харківським ОДА стоїть майданівський намет (фото нижче), який нагадує владникам про недавнє минуле і що у будь-який момент він може заповнитись людьми, незгодними з діями влади. Є група активістів, які підтримують його, як і весь майданівський рух у Харкові. 19 листопада цього року харків’яни знову зібралися на мітинг, щоб згадати минуле.

20 листопада 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Сегіди Катерини Юріївни «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

НА ПОРОЗІ ЧЕРГОВОГО СПЕКТАКЛЮ:
при потуранні з боку міністерства науки та освіти у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка готуються провести черговий «захист» начебто-докторської дисертації

Дисертант: Сегіда Катерина Юріївна
Тема: Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:
Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
Підгрушний Григорій Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України;
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Захист відбудеться 29 листопада 2017 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

13 листопада 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Влада блокує процеси самоорганізації в українському суспільстві

... typical features (among others) of self-organization are autonomy, emergence, adaptivity, decentralization, self-maintenance and optimization.
  R. Holzer, H. de Meer, Ch. Bettstetter
Чим далі, тим складніше розібратися у тому, що відбувається в Україні. Але одне кидається у вічі – на першому місці залишається боротьба за владу. Складається враження, що для певної категорії осіб ця боротьба заради отримання владних повноважень (про відповідальність, зазвичай, забувають) є головною метою життя. Для цього за великі гроші створюють партії, втягуючи людей завдяки популізму і обіцянкам кращого майбутнього. Молоді прощалиги, накопичивши необхідні суми, їдуть до Києва і купують посади, які дозволяють красти. Політичне середовище вже стало занадто ускладненим. Дійшло до того, що партії називають іменами політиканів. Оскільки цілі партій часто схожі, формують блоки. Навіщо все це? Для того, щоб утриматись при владі, на що витрачаються шалені гроші, які за допомогою сумнівних схем виводяться з державного бюджету. І все це відбувається на фоні вкрай зруйнованої виробничої системи, від якої тхне нафталіном. Те, що більш-менш працювало, давно розібрали спритні дільці, які стали олігархами, і саме вони визначають сьогодні головний тренд руху України. Їх все влаштовує, навіть незалежність від Росії, бо вони розуміють, що у разі втрати Україною незалежності російський бізнес проковтне їх, як кажуть, на раз. І це – єдина причина, чому деякі з них проявилися як патріотично налаштовані.