Л.М. НЄМЕЦЬ

УКРАЇНСЬКА ГЕОВАТА ПНЕТЬСЯ ДО ДИПЛОМІВ, А МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ МОВЧИТЬ!

1 вересня 2015 р.

Ельбрусіада 2015: Матінка-Природа вносить свої корективи

Прийшло літо і постало питання про поїздку на Кавказ з метою чергової спроби сходження на Ельбрус, який протягом десятиліть притягує до себе тих, хто хоче випробовувати себе, поставивши питання цьому гіганту: пане Ельбрусе, а чи дозволиш випробовувати себе на твоїх сивих схилах, чи вартий я цього? Зазвичай, люди, мало знайомі з Природою, горами, альпінізмом, вважають, що вони підкорюють вершини, демонструючи свою перевагу, але це – помилкове бачення: вершини не можна підкорити, піднімаючись, люди долають свої вади, страхи, слабкості …, стверджуючи себе у цих далеко не завжди простих умовах. Під час сходження люди читають гору, якщо знають мову, якою вона написана.

Відгук про автореферат дисертації Зубкович Світлани Олександрівни «Взаємозв’язок стихійних гідрометеорологічних явищ та вітрових аномалій над Східною Україною»

ЗНОВУ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО МІНІСТРА ОСВІТИ Й НАУКИ: ШАНОВНИЙ СЕРГІЙ МИРОНОВИЧ, НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ  В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФУНКЦІОНУЄ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГЕОГРАФІЧНА РАДА, ЩО ПРИЙМАЄ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, ДУЖЕ ДАЛЕКІ ВІД ГЕОГРАФІЇ?

Дисертація ЗУБКОВИЧ Світлани Олександрівни

Місце написання: Одеський державний екологічний університет
Автор: Зубкович Світлана Олександрівна
Тема: Взаємозв’язок стихійних гідрометеорологічних явищ та вітрових аномалій над Східною Україною

Науковий керівник: Івус Галина Петрівна, кандидат географічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів, Одеський державний екологічний університет.

Офіційні опоненти:
Сніжко Сергій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Шурда Ксенія Едуардівна, кандидат географічних наук, с.н.с., провідний науковий співробітник, Український науковий центр екології моря.

Захист заплановано на 10 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01 Одеського державного екологічного університету. 

28 серпня 2015 р.

Загальна географія: визначення меж та проблема викладання

Ковальов О.

Disciplines are like advocates in a trial: to win the trial, it does not suffice to plead one's case convincingly (prestige among disciplines). The other secrets of success reside in listening carefully to what the opposite side says, and being able to improvise and re-shape your initial discourse accordingly (the 'theoretical' trade between disciplines).
Dragoş Şimandan. New Ways in Geography

The knowing self is partial in all its guises, never finished, whole, simply there and original; it is always constructed and stitched together imperfectly, and therefore able to join with another, to see together without claiming to be another.
 Haraway D. Simians, cyborgs and women

Вступ. Спробуємо коротко описати базові положення загальної географії, яку слід розглядати як дисципліну, що узагальнює всі напрямки та практики, які трактуються, як саме географічні, хоча це не означає, що географія настільки своєрідна, що відокремлена чіткими межами від інших наукових напрямків. Тут доречно послатися на цікаве бачення Д. Каплана і Дж. Мейпеса, які, аналізуючи зміни в докторських дисертаціях США, пишуть про ДНК дисципліни та наводять цікаву ілюстрацію (рис.1), що показує зміну акцентів шляхом створення покриттів поверхні аркуша словами (частоти слів у назвах докторських дисертацій) [Kaplan, Mapes, 2015]. Її потрібність має визначатися незамінністю при вирішенні певних аспектів сучасних проблем, як ми їх собі сьогодні уявляємо. Географія є частиною єдиного наукового поля, яке тільки відносно диференційоване[1], отже, її слід оцінювати у тому плані, скільки вона вбирає в себе від інших дисциплін, і що дає навзаєм. І тут ситуація поки що не на користь географії. Її шлях становлення доволі довгий, але не варто розраховувати на те, що незабаром настане час, і вона стане завершеною, замкненою в собі дисципліною, спроможною забезпечувати раціональне вирішення певних проблем (ще треба зрозуміти, які проблеми слід вважати саме географічними): географія має справу зі складним феноменом – географічно організованим середовищем, складність якого проявляється у неможливості створення єдиного формального відображення (моделі), яке містило би всі його властивості, та, відповідно, у обмеженні передбачення зміни ситуації.

16 липня 2015 р.

УКРАЇНА – МАЙДАН: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ВЛАДА НА ВІДСТАНІ ВИТЯГНУТОЇ РУКИ … ТОБТО, НА КОРОТКОМУ ПОВІДКУ!

«Децентралізація – це влада на відстані витягнутої руки …» - таке можна почути у телевізійних програмах, що йдуть по головних каналах УТ. Але що таке «влада на відстані витягнутої руки»? Це дуже просто – тримання на короткому повідку. І знову ми чуємо одне слово – «влада … влада … влада»! Таке враження, що це - єдине, чим схвильовані чиновники, що «обіймаються» питаннями реформ: як здійснити «реформу», не втративши контроль над тим, що називається «територіальна громада». При цьому не хочуть зрозуміти, що територіальних громад, як таких, в Україні поки що немає, що люди, які вийшли з радянського минулого, а потім пройшли через авторитарні режими Кучми та Януковича, в принципі не можуть сформувати територіальну громаду, бо вони жили у тисках ВЛАДИ, а територіальна громада – це вільна спільнота активно діючих жителів відповідних територій, які виробляють спільні правила гри-взаємодії. Ось це найголовніше – самі виробляють правила гри! А у нас зверху, з Києва, йдуть розпорядження стосовного того, як люди мають «об’єднуватись» у штучно сформовані ВЛАДОЮ «територіальні громади». Є «компетентні спеціалісти», які знають, як скерувати цей процес «самоорганізації», щоб, не дай Боже, не втратити контроль над цими «новими» одиницями ієрархії: були області – стануть регіони, були райони - будуть повіти з чітко визначеними адміністративними кордонами, бо інакше контролювати не можна. При цьому можна почути, що у такий спосіб влада поступово переходить до народу — повна маячня. Народу не потрібна Влада, людям потрібні нормальні умови діяльності там, де вони живуть і працюють, щоб не дивитися на гламурний Київ чи за кордон.

24 червня 2015 р.

Загальна географія: наука про виробництво геосередовища

Ковальов О.

… we do need to know what geography is. Students do, journalists do, politicians do. Because they do not know.
Alastair Bonnett, What is geography?

Geography itself falls into two parts: one general, the other special.
  Bernhardus Varenius
        
Вступ. Дуже важко щось змінювати, якщо задіяні у даній науковій області, є носіями традиційних поглядів, які складалися десятиліттями і ніколи не піддавалися сумніву. Сьогодні ми вже розуміємо, що зміни неминучі - географія має перейти до іншого конструкту, який дозволяє включити у свій розгляд значно ширше коло варіантів ситуацій, збільшивши свою гнучкість, бо вона має справу з надзвичайно складною частиною світу – Геосвітом, який ми сприймаємо на основі поглядів, традицій й практики, що міняються від одного суспільства до іншого. Саме це і викликає питання: що є географія і чи можна дати чітку відповідь стосовно області її дослідження? Ось я і почав статтю зі слів А. Боннетта (епіграф). Але сьогодні абсолютна більшість тих, хто бачить себе географом, впевнені, що вони то знають. Нажаль, це не відповідає дійсності, бо не знає ніхто. А. Боннетт пише, що географія є однією з найбільших ідей людства [Bonnett, 2008], з чим не можна не погодитись. Це, водночас, і дослідницька, і навчальна дисципліна, яку можна розглядати, як науку про життя, але «життя» не у біологічному сенсі, а у сенсі формування ансамблів áкторів (діючих складових) самої різної природи, які, взаємодіючи на основі спільно вироблених правил ('assembly rules'), перетворюють середовище у певній частині нашої планети на відкрите, активне, оживлене, рухливе і мінливе, що весь час породжує на фронті свого руху вперед нові ситуації, які не відповідають нашому досвіду. І якщо протягом мільйонів років найбільш активними на планеті були біоáктори, то останні тисячоліття відзначаються все більш потужним проявом антропоáкторів, що суттєво трансформують середовище, у тому числі шляхом створення проектів та їх реалізації, чого не було на попередніх етапах його становлення (це потребує наявності адекватних ментальних карт оточення). Нас має цікавити питання: куди цей рух направлений? Ось чому ми маємо розглядати область дослідження географії не як об’єкт фізичного типу (що описується у термінах зміни та балансу речовини і енергії), а як такий, основу якого складає інформація, який постійно виробляє нову інформацію, що робить неможливим проведення географічного експерименту: кожної миті ситуація міняється і ніколи не повторюється. Цікаво, ще у 18-му столітті Дж. Хеттен у роботі «Теорія Землі» поставив під сумнів християнську концепцію Землі як досконалої, створеної божеством машини, у якій різні планетарні складові повністю кількісно і якісно скореговані між собою, формуючи визначений кінцевий стан. «Better he says to look at it as, ‘an organised body … [s]uch as has a constitution in which the necessary decay of the machine is naturally repaired» [Hutton, Chapter 1, Section 1, 1788/2004]. Отже, моя концепція геотіла має давнього попередника – Дж. Хеттена, який вже уявляв Землю, як динамічну систему з саморегуляцією, яка визначає упорядкованість (до певної міри), що, до речі, є чи не головною умовою для виникнення і становлення людини: і біота, і людина міняються разом із середовищем, про що не варто забувати.

16 червня 2015 р.

Тарас Данько, економіст: Чи можуть українські міста вийти на рівень глобальних міст?

Знайомимо читача з цікавою проблематикою, яка багатьма розглядається, як географічна. Тарас Данько, економіст з Харкова, розглянув проблему розвитку так званих глобальних міст і можливість перетворення Харкова та інших українських міст на глобальні. Пропонуємо розпочати дискусію з цієї тематики. З оригінальними матеріалами можна познайомитись на сайтах:


Олекса Ковальов

2 червня 2015 р.

Відгук про автореферат дисертації Качур Оксани Вікторівни «Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОДОВЖУЄ ПІДГОТОВКУ ПСЕВДОГЕОГРАФІВ, А МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ СПОКІЙНО ПРОПУСКАЄ СЕРЙОЗНІ НЕГАТИВНІ ВІДГУКИ. МОЛОДЦІ! ОБЛИЧЧЯ ЗМІНИЛИСЯ, А СИСТЕМА ЛИШИЛАСЯ ТА САМА!

Автор: Качур Оксана Вікторівна
Тема: Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях.
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
Місце виконання роботи: кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Науковий керівник: Смирнов Ігор Георгійович, доктор географічних наук, професор, кафедр країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Сухий Петро Олексійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Грицевич Володимир Степанович, кандидат географічних наук, вчений секретар, кафедра економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Захист планується на 22 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

27 травня 2015 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: УКРАЇНА - НЕ ПРИВАТНА ДЕРЖАВА!

Цим виступом ми хочемо звернути увагу українців на те, що Україна, ставши на шлях "незалежності", все більше набуває рис приватної держави. Влада у лиці Президента та прем'єр-міністра та їх оточення вже не соромлячись розпоряджаються особистими коштами громадян, підвищуючи тарифи на всі комунальні послуги та ціни на товари. У виборчих програмах ми чуємо одне, в реальному житті - зовсім інше. Ось чому слід ставити питання стосовно обмеження повноважень владників. Що стосується тарифів - слід прийняти Закон про збереження певного співвідношення між зарплатою та пенсіями, з одного боку, і тарифами - з іншого. Надважливим питанням є прозорість тарифоутворення. Сьогодні вони нам кажуть, що причиною складнощів є війна, але Ізраїль багато років знаходиться у стані війни, а виробництво росте, наука розвивається, освіта - на високому рівні, пенсії високі, а в Україні - виробництво рухнуло, за війну на Сході, яка, по суті, є формою розбірок олігархів, платять люди, тарифи ростуть, ціни в крамницях ростуть, а керівнички розповідають міфи про "прекрасное далёко", коли Україна стане членом ЄС. А може вже досить, пани власники держави?!

Олекса Ковальов

26 травня 2015 р.

Вибіркове правосуддя з точки зору Інституту географії НАН України

Важливий матеріал маємо на сайті Інституту географії НАН України -
Відкритий лист Міністру освіти і науки України С.М. Квіту, який стосується захисту докторської дисертації Заставецької Л.Б.

 натисніть для переходу
Натисніть для переходу

Лист підписаний директором Інституту географії паном Л.Г. Руденко. Можна було б підтримати цей виступ пана академіка, але з наступними питаннями: 
Пане академік, чи не є Ваша позиція вибірковою?
Пане академік, а як у спеціалізованій раді керованого Вами інституту змогла захистити докторську дисертацію така собі пройдисвітка В.А. Пересадько?
Пане академік, як Ви сьогодні оцінюєте "видатний" труд в області картографії В.А. Пересадько, може переглянете рішення керованої Вами спеціалізованої ради?

13 травня 2015 р.

УКРАЇНА-МАЙДАН: СТАВИМО ЗАДАЧУ КЕРІВНИКАМ УКРАЇНИ – ВІДНОВИТИ КРАЇНУ-УКРАЇНУ У МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬ КОМПАКТНОГО ЗАСЛЕННЯ ЕТНІЧНИМИ УКРАЇНЦЯМИ!

У цьому виступі ми хочемо поставити питання перед керівництвом нашої держави про необхідність відтворення країни-України принаймні у межах компактного заселення земель етнічними українцями. Не державою чиновників слід опікуватись, а саме — країною-Україною. Підкреслюємо, що ні про які зміни державних кордонів не йдеться — це, якщо відповідна ситуація виникне, треба буде робити через міжнародні суди (таких територій достатньо, починаючи з Калінінградської області, Карело-Фінляндії, Курил тощо). Йдеться про суттєве збільшення інтенсивності комунікації з етнічними українцями, більшість яких вже записана руськими. Ми бачимо цю задачу чи не головною. Наводимо карту цієї території.
 

Відгук про автореферат дисертації Блищик Дар’ї Валеріївни «Агрометеорологічні умови росту та Розвитку озимої пшениці в осінньо- зимовий період на півдні України»

НЕНАУКОВІ ШЛЯХИ ПРОЛІЗАННЯ У КАНДИДАТИ НЕДОГЕОГРАФІЧНИХ НАУК ПІД КЕРІВНИЦТВОМ БІОЛОГІВ
МАМА-ОДЕСА – ДАВАЙ, ДАВАЙ, ДАВАЙ!!!

Дисертація БЛИЩИК Дар’ї Валеріївни – останній випуск журналу «Мурзилка»

Відгук про автореферат дисертації Сущенко Андрія Івановича «Особливості формування полів приземної температури повітря й атмосферного тиску у західному секторі південної півкулі та їх зв'язок з явищем Ель-Ніньо»

Дисертація СУЩЕНКО Андрія Івановича 

Байдужість - вбиває.