24 серпня 2016 р.

Без чиновників і депутатів. Ісландія готова позбутися держави й корупції

В той час, коли в Україні йде боротьба за становлення національної держави за принципами ХІХ століття, на іншому краю Європи активно працюють над демонтажем такої застарілої «машини» як держава.

Матеріал з сайту «Новое Время»
-- 
Перед виборами 29 жовтня найпопулярнішою партією країни стала Піратська, яка обіцяє запровадити в Ісландії систему прямої демократії.

2 серпня 2016 р.

Загальна географія: Цілісність географічного середовища

Ковальов О. («Номад»)
Synergy means working together - operating together as in Co-Operation - laboring together as in Co-Laboration - acting together as in Co-Action.
                           Timothy Wilken, ORTEGRITY

Вступ. Спробуємо розглянути такий феномен, як цілісність (синергію) географічно-організованого середовища: географ має справу саме з нею. Причому йдеться не про спробу дати остаточну відповідь – це на сьогодні неможливо зробити, а тільки про певні акценти, на які слід звернути увагу. Ми не можемо рухатись далі, якщо не зрозуміємо, що це таке. Навколо нас - Світ, наповнений різноманітними речами, певним чином пов’язаними між собою, але ми не бачимо цілісності їх об’єднань і часто взагалі не розуміємо, як цю цілісність відобразити та пояснити, бо до неї не можна, образно кажучи, доторкнутися[1], а аналіз, основу якого складає розкладення, руйнує її. Так, у лісі можна доторкнутися до кожної живої істоти, але не можна доторкнутись до лісу як форми з’єднання організмів, його можна побачити тільки здаля, це образ, який ставиться у відповідність певному феномену – лісу, а ліс є ліс, він або є, або його немає. Тут і виникає питання: як від окремих речей ми переходимо до образу, який з’єднує їх у цілісність? Звернемось до Поля Валері:
«Мне всегда было чрезвычайно интересно сравнивать реального человека или реальную вещь с тем понятием, какое я о них составил прежде, чем их увидел. Даже если это понятие оказывается точным, его сопоставление с живым объектом может кое-чему научить нас.

18 липня 2016 р.

УРАЇНА – МАЙДАН: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ = ДЕКИЇВІЗАЦІЯ (час покінчити з київським щурятником)

Мені дуже не хотілося у черговий раз ставити питання про ситуацію в Україні, але те, що ми спостерігаємо, примушує висловлюватись і ставити питання. На це підштовхують і висловлювання деяких політиків, які відстоюють цілком патріотичну позицію. Так, в газеті «Об’єднання Самопоміч» від 5 липня 2016 року пан Олег Березюк висловив думку, що «сьогодні люди живуть не завдяки діяльності держави, а всупереч». Майже повністю погоджують з цією думою, ось тільки виникає питання:
А чи існує держава на теренах України?  

15 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Мирош Марії Василівни «Суспільно-географічні засади політичної активності в Західному регіоні України в сучасних умовах»

НІКУДИШКИ – ТВОРЦІ НІКУДИШНІХ ІДЕЙ, ЩО ПРОСУВАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ НІКУДИШНІХ ДИСЕРТАЦІЙ В НІКУДИШНІХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ

Дисертант: Мирош Марія Василівна
Тема: Суспільно-географічні засади політичної активності  в західному регіоні України у сучасних умовах

Місце виконання роботи: кафедра економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка. 

Науковий керівник: Вісьтак Олександра Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Масляк петро Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Кузишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

14 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Задворного Сергія Ігоровича «Територіальна організація культурно- мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ ПРОДОВЖУЮТЬ ГРАТИСЯ У ПРОСТОРОВУ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БУДЬ ЧОГО!

Дисертант: Задворний Сергій Ігорович
Тема: Територіальна організація культурно-мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

Місце виконання роботи: кафедра географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Науковий керівник: Заставецька Ольга Володимирівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Офіційні опоненти:
Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних наук, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Український національний університет садівництва;
Заячук Оксана Григорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

13 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Антонюк Олени Олександрівни «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання»

ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ЧОМУ ВИ ДОЗВОЛИЛИ СОБІ ТАК НИЗЬКО ОПУСТИТИСЯ, ОПУСКАЄТЕ СВОЇХ УЧНІВ І ГЕОГРАФІЮ В УКРАЇНІ?

Дисертант: Антонюк Олена Олександрівна
Тема: Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання;
Місце написання: кафедра географії, природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;

Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;

Офіційні опоненти:
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Міхелі Сергій Володимирович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії Інституту природничо-географічної освіти, національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

Захист заплановано на 29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

9 червня 2016 р.

Відгук про дисертацію Колотухи Олександра Васильовича «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження»

ВІРУС ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАНУЄ В ТІЛІ ГЕОГРАФІЇ, ПЕРЕТВОРЮЮЧИ ЇЇ НА ПСЕВДОНАУКУ
Одеський та Київський національні університети об’єдналися у справі ліквідації географії в Україні як наукового напрямку

Дисертант: Колотуха Олександр Васильович
Тема: Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження;
Місце написання: кафедра країнознавства і туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;

Науковий консультант: Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму,  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Степаненко Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки , Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;
Антоненко Володимир Степанович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Київський університет культури;
Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова;

Захист заплановано на 24 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

26 травня 2016 р.

УКРАЇНА - РОСІЯ: НАДЯ САВЧЕНКО - ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Отримав поздоровлення з Росії - Ура, Надя на свободі! Думаю, до такої думки приєднається багато росіян. І це приємно. Але що ми бачили під час церемонії зустрічі? Багато людей щиро вітали Надію. Виступила вона надзвичайно жорстко і навіть не дивилася у бік шановного пана Порошенка. Може тому, що у нього слова весь час розходяться зі справами - одне проголошується, інше відбувається. Думаю, він вважає себе мудрим і відповідальним політиком, але те, що відбувається, вказує не на його мудрість, а на його мутність. Складається враження, що він діє за принципом: і вовки ситі, і вівці цілі. Але таке неможливе. Дивіться, сказав, що не буде тиснути на Луценка, а тепер маємо інше - дати можливість тим, хто у кріслах, протягом 100 днів показати себе. Звісно, такі покажуть, як треба адаптуватися до нового хазяїна. Але це хибна позиція. Такі людинки змінюються зовні, а не внутрішньо, а всередині себе вони лишаються тими самими корупціонерами. 

18 травня 2016 р.

Володимир Грицевич: Географія стала жертвою застарілої класифікації наук

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Володимир Грицевич: Географія стала жертвою застарілої класифікації наук

На днях мою увагу звернули на статтю Володимира Грицевича «Географія стала жертвою застарілої класифікації наук» -
Оскільки я вже більше п’яти років не викладаю і не маю безпосередніх контактів з тими, хто вважає себе географами, я не знав, що «географія залишилася поза напрямками підготовки в університетах України, затвердженими Кабінетом Міністрів України». У мене це, з одного боку, викликало певний шок (з огляду на дії Кабміну України), бо це приклад того, як швидко міністерська бюрократія у нас «вирішуює» доволі складні питання, з іншого – це цілком очікуваний результат, що є наслідком того безглуздя, махінацій з дисертаціями, корупції, які можна було спостерігати останніми десятиліттями у науковій сфері, яка має назву «географія», причому йдеться не тільки про період незалежності України. Нещодавно мною було запропоновано розпочати дискусію стосовно питань, пов’язаних з особливостями області дослідження географії та її структури (йдеться про огляд статті О.Г. Топчієва на цьому сайті «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації», Український географічний журнал, № 1, 2016 рік, с. 64 - 69), але, на жаль, ніхто не підтримав цю ініціативу, продемонструвавши, що всіх все влаштовує. І це зрозуміло, бо українська географічна спільнота (хоча це стосується не тільки України) потрапила у догматичну западню (потенційну яму), з якої вилізти за рахунок внутрішніх резервів (в першу чергу – різноманіття позицій та прозорих дискусій) сама не може, заважає боротьба за рейтинги та намагання старих кадрів, в першу чергу – столичних, як кажуть, втримати марку (коли доходить до серйозних проблем, вони виявляються звичайними дутиками, ні на що нездатними). Винні самі географи, а не якісь там зовнішні фактори, і в першу чергу, географи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вони ж себе вважають головними, такими, що мають право все визначати) та Інституту географії НАН України (прізвища писати не буду, вони відомі). Отже, ситуація кепська. Тому я з інтересом прочитав інтерв’ю з паном В. Грицевичем, хоча був здивований тим, що питання йому ставив доктор соціологічних наук. На жаль, мені автор невідомий, але я маю засвідчити, що він доволі серйозно поставився до проблеми, пов’язаної зі станом і статусом географії. Він добре ознайомлений з ситуацією, яка склалася стосовно географії в Україні та світі в цілому. А ця ситуація, на жаль, не на користь географії, яку, як бачимо, хочуть замінити таким собі набором наук про Землю.

16 травня 2016 р.

ДЖАМАЛА ПЕРЕМАГАЄ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІД ПИТАННЯМ!

Не можна не приєднатися до потоку поздоровлень Джамали, що перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Чудовий виступ! У порівнянні з росіянином С. Лазаревим, виступ якого супроводжувався чудовими спец-ефектами і був бездоганним у плані професійності, але який був повністю позбавлений душі, він був машино-подібним (хоча багато «фахівців» віддавали йому перевагу), пісня Джамали була глибока, насичена емоціями страждання за минуле і сучасне свого кримськотатарського народу, який вже у наш час Росія у черговий раз намагається позбавити батьківщини. Просто неймовірний спів!
Чому в Росії вимагали зняти Джамалу з конкурсу, посилаючись на політичний контекст? Дуже просто: Джамала всьому світу показала, що кримськотатарський народ є абсолютно самодостатнім у культурному відношенні і не потребує заміни своєї культури на якусь іншу – московітську. А це для кремлівських керманичів здається небезпекою: як таке може бути – є народи, які не бажають приймати їх «культуру», яка вже знищила багато культур інших народів на території імперії!

15 травня 2016 р.

ЮЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ ВОЙНАРОВИЧ – ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛЬ, ГЕОГРАФ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ

ЮЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ ВОЙНАРОВИЧ – ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛЬ, ГЕОГРАФ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮЛИЯ БОЛЕСЛАВОВИЧА ВОЙНАРОВИЧА С 80-ЛЕТИЕМ!


Сегодня 15 мая 2016 года
Войнарович Юлий Болеславович родился  15 мая 1936 года, проживает в городе Авдеевке Донецкой области. Действительный член Всесоюзного Географического общества, член Украинского Клуба путешественников «Киевская Русь». Семь лет был участником географических экспедиций на Кавказе, изучал ледники под руководством известного украинского кавказоведа Павла Васильевича Ковалева, открыл пять не нанесенных на карту ледников и одно озеро, соавтор книги «Каталог современных ледников Кавказа».

10 травня 2016 р.

НОВА УКРАЇНА: ПРО ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В МЕЖАХ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ

Як стало відомо, до Президента України пана Порошенка П.О. звернулися харківські депутати з петицією стосовно надання Харківській області особливого статусу (дивіться матеріал на сайті: https://news.mail.ru/politics/25723279/?frommail=1).
На сьогодні петицію підтримало 25756 респондентів, що вимагає від Порошенка розглянути її. Вказується наступне: “автор петиции разъясняет, что целью создания особого региона развития является повышение уровня социально-экономического развития Харьковской области, «привлечение инвестиций в промышленность и производство, внедрение инноваций и новых технологий, создание новых производств, развитие и модернизация действующих производств, развитие внешнеэкономических связей, увеличение поставок на внутренний и внешний рынки высококачественных товаров и услуг, создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости и социальной защиты населения, проживающего на территории Харьковской области, повышение благосостояния населения»”. У зв'язку з цим вважаю необхідним зробити ряд зауважень.