22 лютого 2018 р.

ПСЕВДОДИСЕРТАЦІЙНЕ ЦУНАМІ МОЖЕ СТЕРТИ ЗАЛИШКИ НАУКОВОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ.
ДЖЕРЕЛОМ Є ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА, У ЯКОМУ ЗАПРАВЛЯЄ ЙОГО ПРЕВУШЛІСТЬ БАЙ В.С. БАКІРОВ

Відгук про автореферат дисертації Анісімова Станіслава Валерійовича «Пріоритетність розвитку рекреаційних територій локального рівня (на прикладі Харківської області)»

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦ-РАДНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦ. РАДИ Д 64.051.04 У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.Н. КАРАЗІНА

Робота виконана в Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України

Науковий керівник:
Васенко Олександр Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, перший заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний  інститут  екологічних  проблем».

Офіційні опоненти:
Гродзинський Михайло Дмитрович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач  кафедри  фізичної  географії  та геоекології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка;
Варівода Євгенія Олександрівна, кандидат географiчних наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України,

Захист відбудеться «06» березня 2018 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

20 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Громик Оксани Миколаївни «Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення»

ГРОМИК СТАВИТЬ ХРЕСТ НА ГЕОГРАФІЇ – КУДИ ДАЛІ!

Робота виконана на кафедрі туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий керівник:
Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Офіційні опоненти:
Приходько Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор завідувач, кафедри землевпорядкування та кадастру, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Коротун Сергій Ігорович, кандидат географічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

Захист відбудеться “05” березня 2018 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна 

19 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Максименко Надії Василівни «Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля»


ОСЬ ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЄ КООПЕРАЦІЯ ПРОЩАЛИГ

Робота виконана на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Науковий консультант:
Черваньов Ігор Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри фізичної географії і картографії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Офіційні опоненти:
Гродзинський Михайло Дмитрович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Захист відбудеться 7 березня 2018 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

15 лютого 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Гоголя Олексія Миколайовича «Геоекологічні основи охорони і раціонального використання біологічних ресурсів Печенізького водосховища»


ЧИ МІГ ВІДБУТИСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКЩО ДИСЕРТАЦІЇ
НЕ БУЛО!

Робота виконана на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Науковий керівник:
Максименко Надія Василівна, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Офіційні опоненти:
Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, профессор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Карпець Костянтин Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру Національний університет цивільного захисту України

Захист відбувся 28 грудня 2017 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Тільки одне запитання: Як захист такої «дисертації» міг відбутися?

Відгук про автореферат дисертації Коробкової Ганни Володимирівни «Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець (в межах Харківської області)»

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, В ГЕОГРАФІЇ МОЖУТЬ КЕРУВАТИ НАПИСАННЯМ ДИСЕРТАЦІЙ ФАХІВЦІ БУДЬ-ЯКОГО ПРОФІЛЮ, ТІЛЬКИ ОСЬ ПИТАННЯ: ЩО З ЦЬОГО ВИХОДИТЬ?

Робота виконана в Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України

Науковий керівник:
Васенко Олександр Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, перший заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:
Костріков Сергій Васильович, доктор географічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Боярин Марія Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Захист дисертації відбудеться «03» березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

31 січня 2018 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Ким треба бути, щоб знищити в Україні науку? Треба бути безпринципними чинушками!

У цьому короткому виступі ми хочемо звернути увагу українців на те, що сталося в Україні з наукою. Сталася моральна і фахова катастрофа. Маємо багато виступів тих українців, які демонструють кричущі факти некомпетентності як тих, хто "захищається", так і тих, хто ці "захисти" проводить. І це стосується не тільки географії, виявляється, вже катастрофічно впав рівень дисертації в області так званих точних наук - фізики та хімії. Маємо величезну кількість "дисертацій", основу яких складає балтологія. І яку реакцію з боку міністерських чиновників ми маємо? Жодної реакції! Вони тільки зараз починають помічати, що щось коїться (в той час, як це давно всім відомо), і думають, що робити. А питання вирішується просто:

НА ПЕВНИЙ ЧАС ЗАКРИТИ ВСІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ АТЕСТАЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, І ПРИ НАЯВНОСТІ СЕРЙОЗНИХ ФАКТІВ ОСТАТОЧНО ПРИПИНИТИ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ!

Причому, незалежно від того, у якому закладі ця рада діє, бо ми бачимо, що найбільша кількість псевдодисертацій проходить через спеціалізовані ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, з дозволу сказати, найпрестижнішому, як його рекламують мас-медіа!

ДОСИТЬ ГРАТИСЯ, ПРИЙШОВ ЧАС ДІЯТИ!  

22 січня 2018 р.

СОБОРНА УКРАЇНА
День Соборності України саме і є справжнім святом!  

Це дійсно визначний день для всіх українців, незалежно від того, де вони проживають. Ми приєднуємось до святкування і бажаємо нашому народу досягти не тільки зовнішньої, але й внутрішньої соборності!
Нас цікавить, в першу чергу, країна-Україна, а не держава, бо у державі людей поділяють на перших осіб і всіх інших, що аж ніяк не веде до об'єднання суспільства, в той час, як у країні всі люди однакові.
В той же час не слід забувати про тих етнічних українців, які сьогодні ще проживають за офіційними межами України. Задача українців — досягти справжньої соборності, тобто об'єднання носіїв української культури. І це — головне: слід підняти українську культуру   

Хай живе Україна!  

ЗАХИСТ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. ВІДБУВСЯ, ТА ЧИ БУЛА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ?

АКАДЕМІЧНА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ Є ОЗНАКОЮ КОРУПЦІЇ!

ЗАХИСТ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. ВІДБУВСЯ,
ТА ЧИ БУЛА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ?

СТАВИТЬСЯ ПІД СУМНІВ ФАКТ, ЩО У 2008 РОЦІ ПАНІ КІЛІНСЬКА К.Й. ЗАХИЩАЛА ДОКТОРСЬКУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ РАДІ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Подивившись автореферати начебто кандидатських дисертацій, написаних у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича під керівництвом професора Кілінської К.Й., я вирішив познайомитись з дисертацією, з якою пройшла захист сама докторша. Подивимось автореферат.

Робота виконана на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Науковий консультант: Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії, Національний аграрний університет;
Мельник Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Захист відбувся “21” квітня 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

16 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Павлюк Світлани Миколаївни «Рекреаціно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

ЩО БУВАЄ, КОЛИ СТАЮТЬ ДОКТОРАМИ НАУК, «ЗАХИЩАЮЧИ» ЛИПОВІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯК ЦЕ МАЄ МІСЦЕ У ВИПАДКУ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. З ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС ЦІ «СПЕЦІАЛІСТИ» ПОЧИНАЮТЬ ГОТУВАТИ ПСЕВДОНАУКОВЦІВ!

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційні опоненти:
Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Атаманюк Ярослава Дмитрівна, кандидат географічних наук, доцент ДВНЗ, доцент кафедри географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої  вченої  ради  К  76.051.04  у  Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

15 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Смик Оксани Степанівни «Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КОНКУРУЄ ЗА ПОГЛИБЛЕННЯ ДНА!

ЗАМІСТЬ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗАХИСТ ВИВЕДЕНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ЗВІТ ОДА!
РОБОТУ СЛІД ЗНЯТИ З ЗАХИСТУ А ВСІХ ПРИЧЕТНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПОНЕНТІВ, ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Офіційні опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сливка Роман Радославович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича