26 квітня 2016 р.

По сторінках статті О.Г Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації»

Нафталінові погляди нафталінового автора
у нафталіновому журналі

По сторінках статті О.Г Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації»
(Український географічний журнал, № 1, 2016 рік, с. 64 - 69)

У першому номері Українського географічного журналу за 2016 рік у рубриці «Запрошуємо до дискусії» вийшла стаття відомого українського географа О.Г. Топчієва «Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації» (с. 64 - 69). Оскільки, як показує мій досвід, редколегія журналу не налаштована на публікацію дискусійних статей, я вирішив розпочати цю дискусію на нашому сайті, який, до того ж, має значно більший рейтинг, ніж вказаний журнал, а тема, що обговорює автор, є доволі серйозною. Пройдемось сторінками статті.

11 квітня 2016 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: ЯКЩО НЕ МАТИ КУЛЬТУРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО СТРИЖЕНЯ, УКРАЇНА, ЯК КРАЇНА, РОЗЧИНЕТЬСЯ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ СОЦІУМІВ

Ковальов О.
Men of integrity, by their very existence, rekindle the belief that as a people we can live above the level of moral squalor. We need that belief; a cynical community is a corrupt community.
John W. Gardner

Хотілося б висловитися з приводу того, що відбувається в Україні та з Україною як державою, і чим це може завершитись для неї.
В першу чергу зазначу, що будь-яке соціальне утворення, щоб бути помітним, вираженим на світовій арені, повинно мати потужну внутрішню організацію, яка робить його цілісністю. Що мається на увазі? Вже точно не військовий потенціал, бо він є похідним від всього того, що має відношення до культури країни, не він забезпечує міцність країни, а загальний потенціал культури, в першу чергу – загальнолюдської та етнічної: культури слова, культури виробництва, культури комунікації, культури науки, культури керування, культури політики, правової культури, культури мистецтва, культури праці, культури побуту, культури охорони здоров’я, культури правоохоронних органів, культури релігії-віри, але в першу чергу – культури ставлення до Природи (перш за все – до Землі[1]) та Людини. Може я щось важливе випустив, можна доповнити (я все одно не буду розглядати всі аспекти, але ці субполя культури формують поле загальної культури країни, яка входить у світове поле культури в цілому. Потужність країни забезпечується довірою між людьми, наявністю єдиних правил життя, яких дотримуються всі члени спільноти, високою освіченістю, відсутністю корупції, лицемірства та брехні. Культура – це з’єднання відібраних часом і ефективних режимів функціонування окремих жителів та їх груп у самих різних життєвих сферах, основою яких є відносини між індивідами. 

1 квітня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Майстра Андрія Анатолійовича «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБИРАЄ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВЕСЬ ДИСЕРТАЦІЙНИЙ НЕПОТРЕБ.
(спеціалізована рада К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича)
АЛЕ ЦЕ НОРМАЛЬНО, КОЛИ МІНІСТЕРСТВО МОВЧИТЬ!

Дисертант: Майстер Андрій Анатолійович
Тема: Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області

Місце виконання роботи: кафедра країнознавства і міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник:
Лажник Володимир Йосиповичович, кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин,  Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Офіційні опоненти:
Підгрушний Григорій Петрович, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України;
Круль Галина Ярославівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 18 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Відгук про автореферат дисертації Нич Тетяни Василівни «Суспільно-географічні аспекти дослідження інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дисертант: Нич Тетяна Василівна
Тема: Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: Мезенцев Констянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Грицку Вероніка Степанівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Відгук Про автореферат дисертації Добинди Ірини Петрівни «Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно- географічна оцінка»

Дисертант: Добинда Ірина Петрівна
Тема: Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка

Місце виконання роботи: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник:
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Офіційні опоненти:
Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
Кулишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент, Декан географічного факультету, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.І. Гнатюка.

Захист має відбутися 18 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.  

31 березня 2016 р.

Чудовий матеріал для географів!

детальніше

Так природний режим формує структуру денної поверхні, яка, як ми бачимо, не дивлячись на локальні зміни, залишається такою самою. Цей процес нагадує атрактор "граничний цикл".

Ще один приклад - 

28 березня 2016 р.

УКРАЇНА – МАЙДАН: ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ФЕНОМЕН

Слово «Майдан» я тут використовую у дещо незвичному сенсі - як ситуацію, яка надає суспільству можливість пошуку інших варіантів розвитку. Це дуже непросто зробити в умовах, коли майже все населення планети закуте у єдину форму організації – державну, причому коли ставиться питання, а чи є якісь інші варіанти, із здивуванням і певним роздратуванням тобі відповідають – як це так, жити без державності. Це є наслідком життя обивателів, одержавлених людей з відповідним стереотипом у голові, втіленим у людську свідомість. Насправді, державна форма організації як свого часу виникла, так і відійде у минуле, і чекати залишилось недовго (поточне століття).

Відгук про автореферат дисертації Леонідової Ірини Вікторівни «Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний»

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА ВЕДЕ ЖОРСТКУ КОНКУРЕНЦІЮ З КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗА ПЕРШІСТЬ У ПРОЯГУВАННІ ПСЕВДО-ДИСЕРТАЦІЙ

Дисертант: Леонідова Ірина Вікторівна
Тема: Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний

Місце виконання роботи: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Спеціальність: 11.00.05 – біогеографія та географія грунтів

Науковий керівник: Біланчин Ярослав Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Офіційні опоненти:
Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Вінниченка.

Захист має відбутися 14 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

25 березня 2016 р.

Три важливих кроки для України в освіті

Іван Примаченко

Українські навчальні заклади давно перетворилися на місце, де одні роблять вигляд, що вчаться, а інші вдають, що викладають. Але сьогодні світ знаходиться на порозі найбільшої освітньої революції з часів винаходу друкарського верстата в XV столітті.


23 березня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Заячука Мирослава Дмитровича «Формування та геопросторова організація фермерства України»

ЦІКАВО, СКІЛЬКИ ЩЕ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ ТАРАСА ЩЕВЧЕНКА БУДЕ ГАНЬБИТИСЯ, СТАВЛЯЧИ НА ЗАХИСТ ПСЕВДОДИСЕРТАЦІЇ?

Автор: Заячук Мирослав Дмитрович
Тема: Формування та геопросторова організація фермерства України
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
Місце виконання роботи: кафедра економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Науковий консультант: Руденко Валерій Петрович, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

Офіційні опоненти:
Руденко Леонід Григорович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки україни, Інститут географії НАН України;
Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя.

Захист планується на 28 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.