16 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Павлюк Світлани Миколаївни «Рекреаціно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

ЩО БУВАЄ, КОЛИ СТАЮТЬ ДОКТОРАМИ НАУК, «ЗАХИЩАЮЧИ» ЛИПОВІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯК ЦЕ МАЄ МІСЦЕ У ВИПАДКУ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. З ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС ЦІ «СПЕЦІАЛІСТИ» ПОЧИНАЮТЬ ГОТУВАТИ ПСЕВДОНАУКОВЦІВ!

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційні опоненти:
Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Атаманюк Ярослава Дмитрівна, кандидат географічних наук, доцент ДВНЗ, доцент кафедри географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої  вченої  ради  К  76.051.04  у  Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

15 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Смик Оксани Степанівни «Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КОНКУРУЄ ЗА ПОГЛИБЛЕННЯ ДНА!

ЗАМІСТЬ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗАХИСТ ВИВЕДЕНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ЗВІТ ОДА!
РОБОТУ СЛІД ЗНЯТИ З ЗАХИСТУ А ВСІХ ПРИЧЕТНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПОНЕНТІВ, ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Офіційні опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сливка Роман Радославович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

11 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Ляшенка Дмитра Олексійовича «Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗНИЩУЄ НАУКУ В УКРАЇНІ
Кількість захистів «докторських» шмурдяків вже дорівнює кількості захистів «кандидатських» шмурдяків

Робота виконана на кафедрі проектування доріг, геодезії та землеустрою Національного транспортного університету.

Науковий консультант: Козаченко Тамара Іванівна, доктор географічних наук, професор.

Офіційні опоненти
Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук, професор кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання;
Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму.

Захист відбудеться “15” січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9 січня 2018 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: У чому правий Антін Мухарський

Мені трапилася цікава замітка Антіна Мухарського (Ореста Лютого) з приводу можливих подій у Росії у недалекому майбутньому. Важко не погодитись з автором, але я маю дещо додати, тим більше, що Росія продовжує заповнювати Інтернет різним псевдо-політичним сміттям на кшталт:


Перепрошую, вже пожили, наїлися «русскаго мира» по самі вуха. А республіка Білорусь знову спробувала пожити разом і вже її немає — це тепер Білоруський федеральний округ.

3 січня 2018 р.

Відгук Про автореферат дисертації Іванова Євгена Анатолійовича «Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація»

СУМА ТРЬОХ ЧИ ЧОТИРЬОХ БАКАЛАВРСЬКИХ НЕ ДОРІВНЮЄ ДОКТОРСЬКІЙ ДИСЕРТАЦІЇ!

Робота виконана на кафедрі конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий консультант: Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії, заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Офіційні опоненти
Рудько Георгій Ілліч, доктор географічних наук, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор технічних наук, професор, Державна комісія України по запасах корисних копалин, голова невідомого чого (просто вказується, що голова є);
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії.

Захист відбудеться “16” січня 2018 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Пласкального Володимира Віталійовича «Аналіз міри антропізації фізико-географічних областей України»

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.001.07 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА З НОВИМ РОКОМ: У НОВИЙ РІК З НОВИМ ШМУРДЯКОМ!

Роботу виконано на кафедрі фізичної географії та геоекології географічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Яцентюк Юрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Захист відбудеться “16” січня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

26 грудня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Безсмертнюка Тараса Петровича «Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України»

ПРОДОВЖЕННЯ СЕРІАЛУ ПРО ЗАХИСТ КУРСОВИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ РАДІ Д 26.001.07 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Робота виконана на кафедрі туризму та готельного господарства географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий керівник: Мельнійчук Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти
Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор, декан природничо-географічного факультету, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука;
Уліганець Сергій Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

Захист відбудеться “15” січня 2018 р. на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

18 грудня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Гринасюк Анастасії Русланівни «Атрактивність ландшафтів Волинської області»

СПЕЦІАЛІЗОВАНА РАДА Д 64.051.14 ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.Н. КАРАЗІНА
ПРИЙМАЄ ДО ЗАХИСТУ «ДИСЕРТАЦІЇ», ЩО НЕ МІСТЯТЬ ПРЕДМЕТУ ЗАХИСТУ

У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЗАМІСТЬ ПІДГОТОВКИ ДОСЛІДНИКІВ ГОТУЮТЬ ПОЛІТИКАНІВ ДЛЯ БЛИЗЬКОНАУКОВОЇ СФЕРИ

Робота виконана на кафедрі туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Науковий керівник: Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Офіційні опоненти:
Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
Бучко Жанна Іванівна, кандидат географічних наук, доцент, кафедри географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

Захист відбудеться 27 грудня 2017 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Відгук про автореферат дисертації Безлатної Любові Олександрівни «Культурні ландшафти міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України»

ГЕОЕКОТОНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ
ТА ОКУЛЬТУРЕННЯ ГЕОЕКОТОНІВ:
НОВІТНЯ ГЕОГРАФІЯ З ВІННИЦІ

Робота виконана на кафедрі географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри географії, Вінницький педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

Офіційні опоненти:
Дмитрук Олександр Юрійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Чехній Віктор Михайлович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ландшафтознавства, Інститут географії НАН України;

Захист відбудеться 27 грудня 2017 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

8 грудня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Владократи ставлять під загрозу існування країни-України

Події останніх днів примушують замислюватись над тим, до чого може привести поведінка владократів в Україні. В першу чергу йдеться про події, пов'язані зі звинуваченнями і арештом (поки що невдалим) М. Саакашвілі та його помічника С. Дангадзе. Нам складно розібратися у тому, що відбувається, бо ми не маємо доступу до реальних фактів, але те, що нам поставляють, здається фейком. Важко повірити у те, що людина, яка має юридичну освіту і значний досвід політичної діяльності, могла так просто погодитись на якісь там грошові вливання від Курченка, а, з дозволу сказати, перемови між ними взагалі виглядають як змонтовані фабрикушки. Чи є зацікавлені у тому, щоб підкласти українському суспільству таку інформушку“? Є! Ми дивимось, як відбувається наступ на антикорупційні інституції з боку, перш за все, представників партії регіонів, вибачте, БПП та партії “Народний фронт” Яценюка, ми бачимо, як був свого часу атакований А. Садовий. Є багато інших фактів, які свідчать про прагнення очистити політикум від тих, хто може, з точки зору пана Порошенка, завадити йому залишитись на посаді Президента. Це вже схоже на агонію. Не важко зрозуміти її причини: надзвичайно низький рейтинг, бо найважливіші пункти його передвиборчої програми дуже далекі від реалізації! Один з них — приборкання олігархії. На жаль, цей клан продовжує панувати в Україні, і не дивно, бо сам Порошенко є представником цього клану. Важко зрозуміти, що Саакашвілі намагаються звинуватити у контактах з Москвою (у це взагалі неможливо повірити), а ті, що натягували Росію на Україну, дійсно користуючись путінськими грошами, спокійно сидять на своїх посадах, бо це — друзі пана Порошенка. Йдеться про таких, як Кернес, Добкін та інші красавці. Що можна після цього сказати?

4 грудня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Шевчука Сергія Миколайовича «Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл)»

ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ: ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕМАЄ ДНА,
бо є «видатні», які, при досягненні дна, за допомогою своїх викормишів опускають дно ще нижче, унеможливлюючи
початок позитивної динаміки
Маємо чудовий приклад симбіозу видатного протягувача псевдо-дисертацій пана Олійника Я.Б. та молодого дільця від науки пана Шевчука С.М.

Робота виконана на кафедрі географії та методики її навчання Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Науковий консультант: Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Львівський національний університет імені Івана Франка;
Руденко Валерій Петрович доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,  декан  географічного факультету, Чернівецький національний університет  імені  Юрія  Федьковича;
Степаненко Анатолій Васильович доктор географічних наук, професор, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Захист відбувся 3 жовтня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка