19 вересня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Килимчук Анни Анатоліївни «суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю»

ТАК УКРАЇНА РУХАЄТЬСЯ ДО ЄВРОПИ!

МАЄМО ПРИКЛАД І МОРАЛЬНОЇ, І ФАХОВОЇ КАТАСТРОФИ
Пані А.А. Килимчук під керівництвом професора Б.П. Яценка склепала рейкову дисертацію

Дисертант: Килимчук Анна Анатоліївна
Тема: Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю

Місце виконання роботи: кафедра країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Науковий керівник: Яценко Борис Павлович, доктор економічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Смаль Валентина Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя;

Макаренко петро Олександрович, кандидат географічних наук, науковий співробітник сектору фізико-технічних і математичних наук, Президія НАН України.

Захист планується на 4 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

18 вересня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Атаман Людмили Василівни «Суспільно-географічні дослідження сакральних просторів Поділля»

ГЕОГРАФИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДЕМОНСТРУЮТЬ РІВЕНЬ ВЧЕНОСТІ НИЖЧЕ ПЛІНТУСА

ПАН МЕЗЕНЦВ К.В. – ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ДОКТОР НАУК, ПРОФЕСОР – Є КЕРІВНИКОМ АБСОЛЮТНО БЕЗДАРНОЇ ПСЕВДОДИСЕРТАЦІЇ

Дисертант: Атаман Людмила Василівна
Тема: Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Науковий керівник: Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Нємець Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Костащук Іван Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист планується на 3 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Відгук про автореферат дисертації Ободовської Валентини Олександрівни «Суспільно-географічне дослідження зовнішньо- економічних зв’язків України та Республіки Польща»

ХТО ЗНИЩУЄ ГЕОГРАФІЮ В УКРАЇНІ?
ЦЕ — ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ПАН ОЛІЙНИК Я.Б.. ДЕКАН ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Дисертант: Ободовська Валентина Олександрівна
Тема: Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету;

Офіційні опоненти:
Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України.

Захист планується на 4 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

7 серпня 2017 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ГРУНТОВИХ КОНТУРІВ НА ОСНОВІ АЕРОФОТОЗЙОМКИ

І.І.Білівець1, н.с; Бабушкіна Р.А.2, доцент; Солоха М.О., с.н.с.3, Соловей В.Б. с.н.с3.

1,3. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»
2.Херсонськи державний аграрний університет

Вступ. Станом на 2014 рік в Україні наразі відсутній реальний моніторинг та інвентаризація земель. Про це свідчать низки документів (Рада нац. безпеки та оборони України (РНБО) та указ президента України (№ 572/2013). Однак ця ситуація виникла не на порожньому місця, вона накопичувалась поступовою. Наприкінці 70років в СРСР було завершено формування та складання ґрунтових карт, якими користуються всі зацікавлені підприємства, установи та фізичні особи. Після цього заходу ґрунтові карти не оновлювались, як з політичних так й з економічних причин. Достовірність цих ґрунтових карт, по різним оцінкам спеціалістів є застарілою та має вік понад 30 років та ставить під сумнів достовірність карт та їхню придатність для оцінки земель, бонітування тощо [1,2].

18 липня 2017 р.

Загальна географія: від поверхневого до глибинного. Інформаційно-організаційна природа геохолонів=геооргів та геохолархії


Ковальов О. («Номад»)
Коли випадок переможений, виникає смисл – внутрішня цінність Космосу, що збільшується з кожним кроком розвитку.
   Кен Уїлбер, Історія всього

Вступ. У цій статті я хочу повернутися до питання, яке останнім часом проявляється як чи не головне у сучасній географії: чим має займатися географія, яка область її дослідження? В роботі «Ontology of Common Sense Geographic Phenomena: ...» автори акцентують увагу на моментах, на які слід звертати увагу при визначенні об’єктів, що мають відношення до географії:
1) a kind of geographic feature
2) a kind of geographic object
3) something geographic
4) a geographic concept
5) or something that could be portrayed on a map,
та зауважують: «Each also was asked for the negation of the same phrase, such as "a kind of non-geographic feature" or "something that could not be portrayed on a map."» [Mark, Smith, Tversky, 1999: 32]. Маємо широкий діапазон поглядів на особливості області дослідження географії - від «наївної географії»: «Naive Geography is the body of knowledge that people have about the surrounding geographic world» [Egenhofer, Mark, 1995: 3], до холонічної географії – географічне середовище як холархічна організація (гео)холонів=оргів, множина яких формується шляхом накладання хвиль організації, що веде до виникнення певної структури. Але організацію можна розглядати у різних ракурсах, тож проблема коректного визначення цього поняття залишається актуальною. К. Уїлбер вважає, що вона є, так би мовити, вертикальним виміром світу [Уилбер, 1996]. Тоді географам варто замислитись над тим, що сучасна наука поступово рухається в напрямку заглиблення саме у цей вимір – організаційний. Нажаль, сьогодні публікації географів наповнені таким висловом, як «просторова організація», яка до справжньої організації відношення не має, бо пов’язується авторами тільки з розподіленням об’єктів на поверхні. Нас же цікавить організація, що з’єднує всі частини цілого у єдність, яку, однак, не можна відчути на дотик, побачити чи почути, а також питання, як вона може виникати і підтримуватись. Як зазначають Б. Хітворс та М. Заік ...., «To design and evaluate an advanced information system it must be viewedin toto”» [Hitworth, Zaic, 2003: 259]. Спроби впровадити протягом останніх кількох десятиліть традиційний системний підхід у географічні дослідження, виявили певні обмеження, пов’язані, в першу чергу, з тим, що таке бачення вимагає розгляду систем з чітко вираженими межами як стосовно їх середовища, чого немає у природі, так і дослідника, якому відводилась роль пасивного фіксатора даних про них. 

21 червня 2017 р.

УКРАЇНА – МАЙДАН: ЩО ТАКЕ «БПП» І ЯКЕ МАЙБУТНЄ ПРИГОТУВАЛА ЦЯ «ПОЛІТИЧНА СИЛА» УКРАЇНЦЯМ

Жаль, що більше, ніж через три роки після Майдану приходиться ставити питання стосовно тих, хто, скориставшись цією соціальною хвилею, заскочив у високі крісла на, як тепер стало зрозумілим, жахливому популізмі. На провідні позиції, як відомо, вийшла так звана «БПП». Офіційно її розшифровують як Блок Петра Порошенка. Насправді, це Брехня-Показуха-Популізм. Я можу погодитись з тим, що в країні вдалося створити нову армію, але ось питання: кого ця армія буде захищати, якщо скоро в країні може не залишитись людей? Всі проблеми, пов’язані з бюджетом, військовими діями, утриманням надмірно коштовної «керівної» ланки, суддів, прокурорів тощо вирішуються за рахунок простих людей, в першу чергу - пенсіонерів. В країні не вирішена жодна серйозна проблема, економіка рухнула і перспектив її відновлення не видно, натомість:
зброя виготовляється на заводі Порошенка, кораблі ремонтуються на заводі Порошенка, автобуси виготовляються на заводі Порошенка, цукерки – на заводі Порошенка ... так і хочеться спитати: а може і вся Україна вже належить пану Порошенкові? 

16 червня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Попельницької Наталії Олександрівни «Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор’я»

ОДЕСЬКИЙ ТА ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ УНІВЕРСИТЕТИ ОБ’ЄНАЛИСЯ ЗАРАДИ ТОГО, ЩОБ ПРОТЯГТИ ЧЕРЕЗ ЗАХИСТ АВАНТЮРНУ «ДИСЕРТАЦІЮ»!

Дисертант: Попельницька Наталія Олександрівна
Тема: Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор’я 

Місце виконання роботи: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Тригуб Валентина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Офіційні опоненти:
Михайлюк Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою та кадастру, Одеський державний аграрний університет;
Радзій Володимир Феофілович, кандидат географічних наук, доцент кафедри  геодезії, землевпорядкування та кадастру, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Захист планується на 30 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

14 червня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Ходос Олени Євгенівни «Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно- Західного Причорномор’я»

Дисертант: Ходос Олена Євгенівна
Тема: Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор’я 

Місце виконання роботи: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Біланчин Ярослав Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Офіційні опоненти:
Гуцуляк Василь Миолайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Шубер Павло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Захист планується на 30 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

9 червня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Єремії Ганни Іванівни «Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ – початку ХХ століття у румуномовних працях»

Коли в державі міністерство науки та освіти є фейком, пройдисвіти різних рівнів і мастей перетворюють науку на прохідний двір. На цей раз маємо трійку деканів географічних факультетів, які збираються протягнути через захист мильну бульбашку!

Дисертант: Єремія Ганна Іванівна
Тема: Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ – початку ХХ століття у румуномовних працях

Місце виконання роботи: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Науковий керівник: Руденко Валерій Петрович, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

Офіційні опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор географічних наук, професор академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Кузишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.

Захист має відбутися 29 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

6 червня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Дем’янчук Ілони Петрівни «Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області»

Коли в державі міністерство науки та освіти є фейком, пройдисвіти різних рівнів і мастей перетворюють науку на прохідний двір. Пан І.П. Ковальчук – Заслужений діяч науки і техніки України – на прикладі дисертації І.П. Дем’янчук, показав, як це робиться!

Дисертант: Дем’янчук Ілона Петрівна
Тема: Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області

Місце виконання роботи: Робота виконана на кафедрі геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник: Ковальчук Іван Петрович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Корнус Анатолій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

Захист планується на 26 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.