8 грудня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Владократи ставлять під загрозу існування країни-України

Події останніх днів примушують замислюватись над тим, до чого може привести поведінка владократів в Україні. В першу чергу йдеться про події, пов'язані зі звинуваченнями і арештом (поки що невдалим) М. Саакашвілі та його помічника С. Дангадзе. Нам складно розібратися у тому, що відбувається, бо ми не маємо доступу до реальних фактів, але те, що нам поставляють, здається фейком. Важко повірити у те, що людина, яка має юридичну освіту і значний досвід політичної діяльності, могла так просто погодитись на якісь там грошові вливання від Курченка, а, з дозволу сказати, перемови між ними взагалі виглядають як змонтовані фабрикушки. Чи є зацікавлені у тому, щоб підкласти українському суспільству таку інформушку“? Є! Ми дивимось, як відбувається наступ на антикорупційні інституції з боку, перш за все, представників партії регіонів, вибачте, БПП та партії “Народний фронт” Яценюка, ми бачимо, як був свого часу атакований А. Садовий. Є багато інших фактів, які свідчать про прагнення очистити політикум від тих, хто може, з точки зору пана Порошенка, завадити йому залишитись на посаді Президента. Це вже схоже на агонію. Не важко зрозуміти її причини: надзвичайно низький рейтинг, бо найважливіші пункти його передвиборчої програми дуже далекі від реалізації! Один з них — приборкання олігархії. На жаль, цей клан продовжує панувати в Україні, і не дивно, бо сам Порошенко є представником цього клану. Важко зрозуміти, що Саакашвілі намагаються звинуватити у контактах з Москвою (у це взагалі неможливо повірити), а ті, що натягували Росію на Україну, дійсно користуючись путінськими грошами, спокійно сидять на своїх посадах, бо це — друзі пана Порошенка. Йдеться про таких, як Кернес, Добкін та інші красавці. Що можна після цього сказати?

4 грудня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Шевчука Сергія Миколайовича «Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл)»

ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ: ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕМАЄ ДНА,
бо є «видатні», які, при досягненні дна, за допомогою своїх викормишів опускають дно ще нижче, унеможливлюючи
початок позитивної динаміки
Маємо чудовий приклад симбіозу видатного протягувача псевдо-дисертацій пана Олійника Я.Б. та молодого дільця від науки пана Шевчука С.М.

Робота виконана на кафедрі географії та методики її навчання Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Науковий консультант: Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Львівський національний університет імені Івана Франка;
Руденко Валерій Петрович доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,  декан  географічного факультету, Чернівецький національний університет  імені  Юрія  Федьковича;
Степаненко Анатолій Васильович доктор географічних наук, професор, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Захист відбувся 3 жовтня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

1 грудня 2017 р.

УКРАЇНА — МАЙБУТНЄ: Чи може мати майбутнє держава, яка не може зупинити корупціонерів від науки?

До “захисту” начебто-докторської дисертації пана ШЕВЧУКА Сергія Михайловича у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Як нам стало відомо, 3 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся “захист” начебто-докторської дисертації. Дисертан — Шевчук Сергій Михайлович, тема дисертації:”Суспільна географія в Україні (теорія та практика дослідження наукових шкіл)”.
Автореферат дисертації у ЦНБ Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна відсутній. Отже, спеціалізована рада вчена рада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, зіткнувшись з нашими об'єктивними відгуками, просто перестала надсилати на цей університет автореферати..
Навіть не читаючи автореферат, зазначу, що тема цієї начебто-дисертації не має жодного стосунку до географії, її автор — Шевчук С.М. не є відомим, натомість, є дуже відомим його начебто-науковий консультант — пан Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, який зробив видатний внесок у руйнування географії в Україні!

Ми зробимо відгук і направимо його до відповідного міністерства.

Доктор географічних наук О.П. Ковальов

27 листопада 2017 р.

Відгук про «відгуки» шановних панів офіційних опонентів про дисертаційний шмурдяк К.Ю. Сегіди

Я змушений робити цей відгук про «відгуки», бо коли я їх прочитав, стало зрозумілим, що наука в Україні і, в першу чергу, географія знаходяться у жахливому стані. Стало зрозумілим, як сучасні дисертанти отримують дипломи кандидатів і докторів наук. Розпочну огляд відгуків трьох офіційних опонентів – панів В. Круля, Г.П. Підгрушного та О.Г. Топчієва.

Відгук офіційного опонента пана В.П. Круля про дисертацію Сегіди К.Ю.
«Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»
1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
«Актуальність геодемографічних досліджень не викликає сумнівів, адже проблеми депопуляції населення України, трансформація його структури та демографічної поведінки є наболілим за умов сьогодення» (с. 1).

Відгук офіційного опонента пана Г.П. Підгрушного про дисертацію Сегіди К.Ю. «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

  1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
Опонент вказує, що «... вагомого значення набувають суспільно-географічні дослідження саме на регіональному рівні. Це справедливо і для геодемографічних досліджень, спрямованих на визначення і вирішення демографічних проблем та управління демографічними процесами в регіонах» (с. 1).
Мій коментар: Зверну увагу, що не може бути суспільно-географічних чи геодемографічних досліджень (якщо це – наукові напрями), можна говорити тільки про відповідні об’єкти дослідження, що виділяються згідно з певними критеріями, але саме цього в роботі дисертантки немає. І все, що йде далі, стосується тільки демографії, але опонент дивним чином заявляє про «надзвичайну актуальність суспільно-географічного дослідження геодемографічної системи регіону» (с. 1), хоча ніякої системи в роботі немає (принаймні, у авторефераті). Шановний опонент з самого початку розсипає похвали, заявляючи про піонерний характер роботи. Але нас цікавить не піонерний характер, а реальні результати, які мали б наукову цінність і потребували би реального захисту, а їх в роботі немає.
  1. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій ... .

Відгук офіційного опонента пана О.Г. Топчієва про дисертацію Сегіди К.Ю. «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

Зазначу, що незважаючи на певні напруження у відносинах між мною і паном О.Г. Топчієвим, я вважаю, що йому належить значний науковий доробок і він має один з найвищих рейтингів серед українських географів, хоча це пов’язано з минулими досягненнями. Розглянемо його відгук по пунктах.
  1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
«Дисертантка розробляє концепцію регіональних геодемографічних систем (ГДС) як новий напрям суспільної географії, як сучасний погляд на проблеми геодемографії та регіоналістики» (с. 1).
Мій коментар: Питання у тому, що системи є тільки моделями певних явищ, утворень, процесів, тому говорити про «концепцію регіональних геодемографічних систем» некоректно. Я би сказав навіть так: системне бачення є ідеологію, яка є прийнятою певною групою науковців, вона не забезпечує повного відображення організаційних утворень. Можна було б говорити про концепцію геодемографічних явищ (якщо такі існують, у чому я сумніваюсь) з позиції системного підходу, з точки зору бачення цих явищ як систем. Але проблема у тому, що геодемографічних явищ не існує, це вигадка, за яку чіпляються псевдо-науковці на кшталт Л.М. та К.А. Нємеців, К.Ю. Сегіди та їм подібних. Всі демографічні питання повністю лежать у площині демографії як наукового напряму, і вигадувати щось додатково немає жодного сенсу.

22 листопада 2017 р.

ХАРКІВ – МАЙДАН: Річниця Євромайдану, який розпочався у Харкові 19 листопада 2013 року

Так, саме у цьому місті, а не у Києві, вперше люди вийшли на площу Свободи (Світла), щоб висловити протест проти рішення Януковича. Саме студентський і інтелектуальний Харків продемонстрував незгоду з рішенням центральної влади стосовно євроінтеграції, і тільки через дві доби ця хвиля була підхоплена київськими студентами а епіцентр перемістився до Києва. На жаль, сьогодні у Києві на день Гідності і Свободи про це не згадали. Подальші події відомі. У Харкові мітинги здебільшого проводилися біля пам’ятника Тарасові Шевченко, хоча бували і в інших місцях, перш за все – на площі Конституції. До речі, саме у Харкові Майдан продовжується і сьогодні: на площі Свободи (Світла) прямо перед харківським ОДА стоїть майданівський намет (фото нижче), який нагадує владникам про недавнє минуле і що у будь-який момент він може заповнитись людьми, незгодними з діями влади. Є група активістів, які підтримують його, як і весь майданівський рух у Харкові. 19 листопада цього року харків’яни знову зібралися на мітинг, щоб згадати минуле.

20 листопада 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Сегіди Катерини Юріївни «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

НА ПОРОЗІ ЧЕРГОВОГО СПЕКТАКЛЮ:
при потуранні з боку міністерства науки та освіти у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка готуються провести черговий «захист» начебто-докторської дисертації

Дисертант: Сегіда Катерина Юріївна
Тема: Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:
Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
Підгрушний Григорій Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України;
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Захист відбудеться 29 листопада 2017 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

13 листопада 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Влада блокує процеси самоорганізації в українському суспільстві

... typical features (among others) of self-organization are autonomy, emergence, adaptivity, decentralization, self-maintenance and optimization.
  R. Holzer, H. de Meer, Ch. Bettstetter
Чим далі, тим складніше розібратися у тому, що відбувається в Україні. Але одне кидається у вічі – на першому місці залишається боротьба за владу. Складається враження, що для певної категорії осіб ця боротьба заради отримання владних повноважень (про відповідальність, зазвичай, забувають) є головною метою життя. Для цього за великі гроші створюють партії, втягуючи людей завдяки популізму і обіцянкам кращого майбутнього. Молоді прощалиги, накопичивши необхідні суми, їдуть до Києва і купують посади, які дозволяють красти. Політичне середовище вже стало занадто ускладненим. Дійшло до того, що партії називають іменами політиканів. Оскільки цілі партій часто схожі, формують блоки. Навіщо все це? Для того, щоб утриматись при владі, на що витрачаються шалені гроші, які за допомогою сумнівних схем виводяться з державного бюджету. І все це відбувається на фоні вкрай зруйнованої виробничої системи, від якої тхне нафталіном. Те, що більш-менш працювало, давно розібрали спритні дільці, які стали олігархами, і саме вони визначають сьогодні головний тренд руху України. Їх все влаштовує, навіть незалежність від Росії, бо вони розуміють, що у разі втрати Україною незалежності російський бізнес проковтне їх, як кажуть, на раз. І це – єдина причина, чому деякі з них проявилися як патріотично налаштовані.

30 жовтня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: засідання ради регіонального розвитку

Оскільки мене давно турбує питання регіонального розвитку - регіоналізації, прийшлося скачати ролик «Засідання ради регіонального розвитку». Було цікаво, як нинішні державні керманичі уявляють собі такий розвиток. Не буду коментувати весь хід «наради», яка на нараду не дуже була схожа (бо не було обміну думками, позиціями), зупинюсь на, з моєї точки зору, головному.
Першим з міністрів виступав саме віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Г.Г. Зубко, який розпочав з пропозиції президента усунути різницю у якості послуг між сільськими поселеннями та містами (отже, пропозиція була відома йому заздалегідь). Це питання, яке піднімалося мною у публікаціях десять - п’ятнадцять років у зв’язку з питаннями регіоналізації, тому важко зрозуміти, чому вона є президентською, скоріше, він просто акцентував на цьому увагу. Одним з негативних наслідків (поряд з багатьма іншими) цієї різниці є те, що, за свідченням пана Г.Г. Зубка, 35% сільських дітей не можуть нормально скласти ЗНО, до чого слід додати надзвичайно низький рівень медичних послуг. І це при тому, що саме сільські люди є сталими носіями української культури, мови навіть у тих регіонах, де в містах все ще панує мова московітів. Більше того, їх діяльність забезпечує країну продуктами сільгоспвиробництва. У доповіді приваблює те, що пан Г.Г. Зубко продемонстрував добре володіння матеріалом, зробив доповідь досить впевнено, але негативом виглядає часте акцентування уваги на персоні Порошенка. Головні тези, які випливають з цієї доповіді, наступні:

23 жовтня 2017 р.

УКРАИНА - МАЙДАН: знову протистояння між владою і народом!

Було цікаво дивитися на події, що відбувалися останніми днями у Києві, які, згідно з задумом організаторів, мали привести до третього Майдану. На жаль, знову побили людей. Висунуті вимоги були доволі коректними, бо країна зупинилася, таке враження, що все зайшло у тупик. Запропоновані і прийняті реформи виглядають як недоношені діти. Підняття пенсій, яке давно мало відбуватися у зв’язку з колосальною інфляцією, на реформу не тягне, причому науковці виявилися зайвими (а навіщо люди науки державі, якою керують вихідці з ринків!). Тому науковці і покидають Україну, вірніше — шукають нормальні умови для реалізації свого потенціалу, бо

15 жовтня 2017 р.

УКРАЇНА - СВІТ: Країна Біосфера та країна Етносфера

Потреба у цьому матеріалі викликана рядом подій, що мали місце останнім часом. Серед них виділяються, на мою думку, проблема, пов’язана з так званим Законом про землю, а саме – прагненням владників відмінити мораторій на продаж земель так званого сільськогосподарського використання, та проблема, пов’язана з Законом про освіту, що «зненацька» викрила мовне-етнічне питання у Закарпатті, на Буковині, Волині, у східних та південних регіонах (хоча ситуація у цих регіонах різна). Між ними є дещо спільне, тому хотілося б поділитися деякими думками і пропозиціями. Розглянемо їх по черзі.