23 березня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: ТАК ЩО, КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ШЕВЧЕНКА - ГОЛОВНИЙ В УКРАЇНІ?

Пропонуємо читачам матеріал, що стосується "славетного" Київського університету ім. Тараса Шевченка. Невже такий університет може бути зразком? Не дай Боже! Це сором - з дозволу сказати, столичний університет демонструє ужимки радянщини. До цього матеріалу додамо факти, що стосуються безобразних захистів дисертацій у цьому університеті (детальніше тут). Чи не час поставити питання про відповідність керівників цього університету посадам, які вони обіймають? Схоже, це слід було зробити вже давно, але влада мовчить, виходить, комусь такий стан є вигідним.


УКРАЇНА - РОСІЯ: ПОДІЇ У БАЛАКЛІЇ - НІ ЩО ІНШЕ, ЯК ПІДГОТОВКА ДО ШИРОКОМАСШТАБНОГО НАСТУПУ РОСІЙСЬКО-ТЕРИРИСТИЧНИХ ПУТІНДРИЛІВ

Не знімаючи відповідальність з тих, хто мав забезпечити охорону, у тому числі проти малих літальних апаратів, складів під Бакалією, маємо заявити, що те, що сталося, є ознакою того, що Росія вже готова розпочати широкомасштабну військову компанію в Україні. Такі диверсії саме і здійснюються перед наступами задля зменшення обороноздатності супротивника. Тому наголошуємо на тому, що після успішного завершення військової компанії, керівництво України (яким би воно не було) має поставити перед світовою спільнотою питання про відшкодування Росією нанесених Україні збитків, в першу чергу шляхом приєднання до України відомих територій як на суходолі, так і у морі. Це стосується і Грузії.
Похабна поведінка кремлівських дебілів має бути жорстко відрегульована світовою спільнотою! Україна ніколи не ставила питання про захоплення територій сусідніх держав навіть попри те, що там проживає багато етнічних українців. Якщо Росія не навчилася будувати з сусідами нормальні стосунки, її слід поставити на місце, і це місце (територія) має після останніх війн з Грузією та Україною, зменшитися. 

16 березня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: СКУ закликав Президента до громадських слухань щодо подвійного громадянства

Вважаємо за доцільне підтримати звернення СКУ до пана Порошенка. За межами України живуть такі самі українці, які, до того ж (особливо у Канаді та США) краще бережуть традиції нашого народу, ніж багато з тих, хто живе в Україні. Ніхто у світі не буде сприймати українську націю як державотвірну, якщо людям, які виїхали працювати за межі України, не нададуть українське громадянство. Але для мешканців України подвійне громадянство може стати способом уникати відповідальності за скоєні злочини. Особливо це стосується чиновників всіх рівнів, військових і т. і.
  

20 лютого 2017 р.

ХАРКІВ — МАЙДАН: КОЛИШНІЙ ХАРКІВ'ЯНИН, ЖИТЕЛЬ ХАЙФИ ПРО СУЧАСНИЙ ХАРКІВ

Газета “Харьковская неделя” № 6, лютий 2017 року опублікувала цікавий матеріал - погляд колишнього харків'янина, на тепер жителя Хайфи Шимона Бримана на сучасний Харків. Не можна не погодитися з його думкою, у тому числі стосовно будівництва нікому непотрібного залізобетонного одоробла на площі Свободи/Світла. Як бачимо, люди не можуть погодитись з цим варіантом. Ми вважаємо, що площа потребує збільшення функціональності, що вимагає створення особливого архітектурного ансамблю в центральній частині скверу.

14 лютого 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ НОВОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ, ЯКА НЕ БАЗУЄТЬСЯ НА ПОНЯТТІ “ВЛАДА”

Події останніх двох десятиліть, які призвели до невідворотності Майдану, вказують на те, що має місце повна невідповідність між старою формою державного устрою, що базується на понятті “влада”, і зростаючою складністю ситуації, у якій сьогодні перебуває не тільки Україна, але й всі країни світу. Ми добре пам'ятаємо, як відбувався розпад СРСР, сьогодні багато інших країн опинилися у стані нестабільності. Маємо цілу купу викликів, на які все важче реагувати однозначно — ісламський радикалізм, запуски балістичних ракет Північною Кореєю, агресивна поведінка Росії, керівництво якої намагається примусити весь світ рухатись у напрямку, визначеному у Кремлі, багато інших негараздів. На цей складний процес накладаються природні фактори на кшталт глобального потепління.

13 лютого 2017 р.

Загальна географія: рух до єдиної географії та її інтегруюча функція

Ковальов О. («Номад»)
But is the world a neat and tidy place, at least always and everywhere? In a connected world, how can we draw such precise boundaries through reality? And where is there scope for change, beyond a dynamic return to equilibrium?
   William L. Bland, Michael M. Bell

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.
   Marcel Proust

Вступ. Вже ні для кого не секрет, що сучасна географія опинилась перед далеко непростим викликом: вона має бути орієнтована не на спрощений та однозначний опис просторового розміщення чи змін будь-чого, як це стало модним робити останнім часом, а на відображення надзвичайно складного, динамічного, мінливого географічно-організованого (що вимагає визначення) середовища, складовою і організуючим початком якого на сьогодні є людські спільноти, у тому числі географи. Причому йдеться не про середовище, що впливає чи може впливати на певні об’єкти, які розглядаються як системи, а про те, з чого може виникати будь що організоване, помітне на фоні менш організованого чи організованого  іншим чином. Нами середовище розглядається як потенційна можливість виникнення та розвитку утворень, характер організації яких заздалегідь невідомий. Географ починає з того, що, опинившись за межами приміщення, зіштовхується з багатьма речами (хоча в природі вони речами не є - це хвилі сигналів, що йдуть від певних доменів оточення та захоплюють наші органи відчуття, які ми диференціюємо, накладаємо на них наші визначення та даємо імена, що вказують на певні смисли), які виглядають дійсно існуючими (поля, ліси, річкові долини, гори, як і птахи, дерева тощо). Такий контакт з оточенням націлює на всеохоплюючий натуралізм. Але далі настає черга серйозного формального дослідження з метою виявлення зв’язків між цими речами й процесами, що ведуть до виникнення складно організованих ансамблів, які діють на кількох масштабних рівнях водночас. Оригінальність бачення кожним дослідником складних ансамблів-утворень ставить серйозне питання стосовно можливих варіантів відображення. «There is an observer in the system; only by knowing the location and activities of the observer can we avoid self-deception and start to make ecology a predictive science» - зауважують Т. Аллен та Т. Гоекстра [Allen, Hoekstra, 2015: 21], обговорюючи проблему масштабу в екології. Без врахування особливостей спостерігача не можна рухатись далі. Отже: 

8 лютого 2017 р.

ХАРКІВ – МАЙДАН: ПЛОЩА СВІТЛА ЗАМІСТЬ ПЛОЩІ СВОБОДИ, І БЕЗ АНГЕЛІВ-ХРАНИТЕЛІВ


Сподіваюсь, харків’яни погодяться зі мною, що назва «площа Свободи» вже не є актуальною для міста, бо не зовсім зрозуміло, свободи від чого і від кого - може тільки від адміністративного тиску, який заважає бути дійсно вільними, у тому числі від пана Кернеса та головного архітектора міста пана Чечельницького.

Електронна петиція «Свободу площади Свободы!
30 січня 2017 р.

УКРАЇНА-МАЙДАН: КОТРЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ По слідах виступу архієпископа Ігоря ІСІЧЕНКА, професора, доктора філологічних наук, Харків

Хочу висловити повну підтримку всього, що написав шановний архієпископ та доктор наук Ігор Ісіченко, бо сам випробував те свавілля, яке вчинялося чинушками Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна протягом багатьох років, особливо з приходом на посаду ректора (трохи дивним чином) В.С. Бакірова. Згоден із твердженням автора, що «вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей», крім одного моменту – практично, це вже сталося. Згоден з тим, що визначення подій Майдану 2013 – 2014 років як Революції Гідності «допомагає збагнути глибинні механізми суспільного вибуху». Чудово сказано: «Ніхто й ніщо не змогло б спричинити цей вибух, крім накопичуваної роками зневаги влади до національної гідності українців, до громадянських прав і свобод наших співвітчизників». Людська особистість дійсно знищувалась під час панування КПРС: «Не ситуативне падіння цін на нафту, а витончена система розчавлювання комуністичним режимом людської особистості робила СРСР неконкурентоспроможним марґіналом в епоху високих технологій». Але я не вважаю, що події Майдану дійсно призвели до того, що Революція Гідності дійсно сталася. Думаю, що це ще попереду.

25 січня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Іваненко Євгена Ігоровича «Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України»

ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ТА КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОБ’ЄДНАЛИСЯ У СПРАВІ ПРОТЯГУВАННЯ
НІКУДИШНІХ ДИСЕРТАЦІЙ

Дисертант: Іваненко Євген Ігорович
Тема: Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України

Місце виконання роботи: Інститут географії НАН України

Науковий керівник: Руденко Леонід Григорович, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України;

Офіційні опоненти:
Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Гавриленко Олена Петрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, Київсьий національний університет ім. Тараса Шевченка.

Захист планується на 30 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

24 січня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Світличної Дарії Олександрівни «Формування геоінформаційної системи природно-ресурсного потенціалу регіону»

В УКРАЇНІ ГЕОГРАФИ ПРОДОВЖУЮТЬ ШТАМПУВАТИ ПСЕВДОДИСЕРТАЦІЇ, ЗА ЯКІ МАЄ БУТИ СОРОМНО

Дисертант: Світлична Дарія Олександрівна
Тема: Формування геоінформаційної системи природно-ресурсного потенціалу регіону

Місце виконання роботи: кафедра економічної і соціальної географії та туризму, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії та туризму, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Офіційні опоненти:
Руденко Валерій Петрович, доктор географічних наук, професор декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Пасько Володимир Феодосійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Захист планується на 27 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 при  Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова. 

19 січня 2017 р.

Контрреволюція гідності

Її наслідки неважко спрогнозувати. Вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей.

Стаття харківського філолога Ігоря Ісіченка.

http://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/kontrrevolyuciya-gidnosti