2 лютого 2024 р.

Районування природних ландшафтів ???

Може й не варто було б робити цей виступ, бо авторка роликів – невідомо хто, але ці ролики є в Інтернеті (YouTube). Пані «Tatiana» має свій канал – «Онлайн уроки по географии. И просто обо всем и ни о чём». Але мене зацікавили два ролики, які стосуються питання ландшафту –

Районування природних ландшафтів

https://www.youtube.com/watch?v=2Q90CJPJSIM&ab_channel=Tatiana

Ландшафт як просторово цілісна система

https://www.youtube.com/watch?v=tJeXKG4MrtI&ab_channel=Tatiana

 

Натрапивши на перший з них, я написав коментар, висловивши сумнів стосовно коректності розуміння пані «Tatiana» суті явища ландшафту, поставив низку запитань …, але наступного дня (сьогодні) виявилось, що мій коментар зник, тепер там написано, що «Комментарии отключены»! Отже, як тільки авторка отримала проблемні для неї запитання, вона видалила коментар і відключила коментарі. Виникає питання: а навіщо, в такому разі, вилазити в Інтернет? Для кого ця пані розробила свої ролики, які містять допотопні (радянсько-московська школа «ландшафтознавства») погляди на явище ландшафту? Це виглядає напрочуд дивно! На жаль, я не зберіг свої питання, але можна було б обговорити ці матеріали на цьому сайті.  

Олекса Ковальов

7 січня 2024 р.

Біогеографія як наука та навчальний курс

Олекса Ковальов

 

Хочу поділитися своїми думками стосовно курсу «Біогеографія», бо протягом тривалого часу читав його в університеті. Коли у 1992-му році мені запропонували вести цей курс, я був дещо розгублений, бо пам’ятав, як його викладали, коли я був студентом. Курс вели викладачі біологічного факультету, матеріал був чисто біологічний, складався з двох частин – «географії рослин» та «зоогеографії», практичні заняття проводилися у лабораторіях біофаку, де ми роздивлялися у мікроскоп клітини рослин … На той час я ще не міг зрозуміти, що це реальна маніпуляція, пов’язана з нерозумінням самими географами суті географії, а з боку біологів це було втручанням у освітній процес студентів-географів, що не тільки не сприяло підвищенню фахової освіти останніх, а, скоріше, віддаляло від неї, бо створювалося враження, що у домені географії ми маємо суттєву долю іншої наукової дисципліни – біології (і не тільки, бо були ще економічна, соціально-економічна та інші версії, пізніше заговорили про політичну, медичку та інші дивні напрямки, що свідчило про кризу в географії). Вийшли підручники з «Біогеографії», які були написані біологами, що ще більше усугубляло ситуацію. Виникало питання, якщо «біо» означає відношення курсу до біології, то що у назві курсу робить слово «географія»? На той час географією пов’язували, перш за все, з розповсюдженням будь-чого на земній поверхні, у випадку біоти це були різні види та їх спільноти. Пам’ятаю, що на одній з лекцій викладач показував нам картинки амурського і бенгальського тигрів та розповідав, де вони поширені – дійсно «вузівське» знання! Але це аж ніяк не віддаляло біогеографію від біології і не наближало її до географії, і така ситуація зберігається й сьогодні. Ось як визначається Біогеографія в українській Вікіпедії: «Біогеогра́фія — наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій. Біогеографія поділяється на зоогеографію (географію тварин) та фітогеографію (географію рослин).

27 грудня 2023 р.

Географічне середовище – субстанція чи процес?

Олекса Ковальов 

… the power of nature is the power of creation, 

and it’s entirely encapsulated within the mystery of open-endedness

                      Stanley, K. O., Lehman, J., & Soros, L. (2017) 

Вступ. Протягом багатьох десятиліть географію у школах і вузах викладали як дисципліну субстанційну, що досліджує множину усталених об’єктів, які можна чітко виявити під час спостережень і нанести на карту, визначивши їх «географічні» (насправді, земні) координати, а такі карти чомусь називалися географічними. Достатньо було визначити певні характеристики таких об’єктів і так досягалася мета дослідження. Чудовий приклад – виділення фацій, урочищ, місцевостей, ландшафтів як природних комплексів, що, як було показано [Ковалёв, 2009], не відповідало дійсності. При цьому питанням минулого і, тим більше, майбутнього, як і питанням становлення та природи складного – такого, чим можна було «керувати», приділялося мало уваги. Такою була ментальна «система координат», яку намагаються зберегти і сьогодні, вважаючи її офіційною (наче офіційність забезпечує коректність), але яка має змінитися. У тих, хто закінчив університет і вважає, що став географом, бо добре вивчив матеріали підручників, складається враження, що наука статична, бо у підручниках різних років написано те саме, а дехто взагалі заявляє, що треба йти шляхом, визначеним видатними (назавжди) географами минулого, не звертаючи уваги на те, що наука – це постійний рух думок, їх конкуренція[1] та комунікація. Тому життя вимагає іншого розуміння ситуації та нового бачення. Сучасні наукові знання, отримані на основі дослідження розмаїття природи на Землі, дозволяють нам поставити питання: що є необхідним в їхній організації, і таким чином досягти повнішої, або конгруентної характеристики явища Геосвіту в його загальному розумінні. Нам важливо зрозуміти, як пов’язані між собою його безперервність, що сягає мільярдів років, та дискретність, виділеність в різній мірі автономних доменів з різними формами організації, які ми тепер називаємо геохолонамигеооргами[2], які виникають, існують та зникають, розчиняються у середовищі, поступаючись іншим утворенням. Є, якщо можна так сказати, колективний вимір Геосвіту, з яким ми пов’язуємо уявлення про геопроцес та ціле. Прояв першого можна помітити тільки, спостерігаючи зміни структур, що проявляються протягом тривалого часу, він розгортається завдяки своєрідній колективно-історичній мережі геохолонівгеооргів як «окремих» утворень, у доменах котрих протікають складні процеси зв’язування абіоти з біотою, а тепер вже й з антропотою. Мета цієї статті - показати, що краще розуміння географічної організації має величезний потенціал в плані формування нового уявлення про середовище, яке не просто оточує людство, а у яке воно включене як активна складова, що робить некоректними спроби виділяти різні напрямки географії як окремі, бо всі складові включені у єдиний процес, який ми називаємо географічним.

28 жовтня 2023 р.

Огляд статті О.І. Сінної та І.Г. Черваньова ««НОВА» ГЕОГРАФІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕРУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Олекса Ковальов 

Огляд статті О.І. Сінної та І.Г. Черваньова ««НОВА» ГЕОГРАФІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕРУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2017_2_65-68.pdf 

Натрапив на статтю видатного радянсько-українського плагіатора, доктора технічних наук без технічної освіти, крупного спеціаліста в області інтриг та склок І.Г. Черваньова та О.І. Сінної, яку я знаю дуже поверхнево. Стаття зацікавила мене своєю назвою – ««НОВА» ГЕОГРАФІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕРУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ». Я вирішив зробити огляд цієї статті, бо її читають сучасні студенти, сподіваюсь, тільки цієї кафедри, і можуть подумати, що вона містить щось важливе. Але …

З самого початку вражає мета статті: «показати нові аспекти «нової» географії через аналіз географічного бізнес-середовища», і це при тому, що автори ще не розібралися зі старими аспектами «старої» географії. А далі – гарний політичний вислів – «Ці масштабні заходи … є переконливим прикладом реалізації наукової доктрини «нової» географії», і далі – «ГІС-форум свідчить про успішність пошуку ніші «нової» географії в інноваційно-інвестиційному середовищі сучасного світу, де нівелюються межі традиційних наук про Землю та державні кордони, натомість набирає ваги проблемно орієнтована структура бізнес-географії». Нічого собі, здається сталося: мишка народила слона!

21 серпня 2023 р.

ЧИ ІСНУЄ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР?

Огляд статті С. Пугача

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

Випадково натрапив на статтю С. Пугача 2019-го року. Опубліковану у журналі Економічна та соціальна географія. – Київ, 2019. – Вип. 82, і відчув необхідність обговорити питання існування чи не існування так званого географічного простору - геопростору. Відмічу, що свого часу я сам користувався цим терміном, розуміючи під ним дещо інше – область, що охоплює середовище з особливою організацією (це відповідає введеному ще у другій половині 19-го століття Е. Реклю поняттю «географічне середовище»), але згодом відмовився від нього. Питання непросте, бо термін часто використовується у публікаціях, хоча я ще жодного разу не зустрів його серйозного обґрунтування.

17 серпня 2023 р.

Публікацій Павла Васильовича Ковальова зі збірника "Наука и Альпинизм", присвячену геоморфологічним спостереженням у долині р. Малки (лівий приток Терека, Північний Кавказ)


Ми представляємо одну з давніх публікацій Павла Васильовича Ковальова зі збірника "Наука и Альпинизм", присвячену геоморфологічним спостереженням у долині р. Малки (лівий приток Терека, Північний Кавказ). У 1951-му році він з двома студентами С. Бессарабовим та Л. Доброрідною пройшов по долині р. Малки, яка на той час була мало дослідженою.


30 липня 2023 р.

Доля Каховського водосховища: відновити водойму чи залишити, як є

 Доля Каховського водосховища: відновити водойму чи залишити, як є

Ірина Носальська

Пані Ірина виступила під таким заголовком, першу частину якого варто розглянути.

Уряд нещодавно погодив експериментальний проект відновлення водосховища, знищеного при підриві окупантами греблі Каховської ГЕС. Цьому рішенню передувала жвава дискусія серед фахівців та дилетантів, думки розходились.

Мій коментар: Не знаю, де така жвава дискусія відбувалася, схоже, в узькому колі. Сумніваюсь, що у цій дискусії приймали участь представники територіальних громад, не бачив я і виступів видатних українських географів, хоча проблема є, в першу чергу, географічною. Розглянемо точки зору фахівців.

Перша частина статті І. Носальської присвячені збиткам для економіки та екології. З економікою все ясно – у нас досі не розуміють, що є виробництво, а є економіка як певна форма організації виробництва. Дещо дивує і вислів «збитки екології». Екологія – розділ біології, який розглядає стосунки між організмами, популяціями і спільнотами організмів та середовищем їх життя, тому важко зрозуміти, що таке «збитки екології». Думаю, треба було писати про порушення середовища проживання, а справа екологів – виявити їх та оцінити. Але загальний характер змін на території Каховського водосховища та нижче за течією мали б зробити видатні українські географи, в першу чергу – Інститут географії НАН України!

10 липня 2023 р.

ЯК ПОДАЄТЬСЯ ГЕОРАФІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІКІПЕДІЇ?

Олекса Ковальов


Огляд статті «Географія» у Вікіпедії.


Випадково вийшов на статтю у «Вікі», присвячену географії і жахнувся. Не дай Боже це будуть читати учні шкіл і студенти. Таке враження, що час зупинився і я читаю підручник середини минулого століття! Ось визначення географії: «Геогра́фія, (від дав.-гр. γεωγραφία - опис Землі; де γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати …) - система наук, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, господарство і населення планети, окремих її регіонів та країн, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини ... В сучасному розумінні поняття «географія» заміщено поняттям «географічні науки»». Розглянемо його. 

Географія – опис Землі

Мій коментар: Перепрошую, Земля – це планета, яку досліджують планетологи, геологи, геофізики …, а географи досліджують тільки певні гетерогенні утворення, що формуються у тонкому шарі та мають особливу організацію! Опис здійснювали географи минулих століть, описова географія Паганеля вже давно у минулому, має йтися про дослідження функціонування та динаміки тих утворень, які ідентифікуються як географічні! 

8 червня 2023 р.

Москалі й не думали про такий наслідок підриву дамби Каховської ГЕС: а вони звільнили дух Батька Великого Лугу!

 Олекса Ковальов 

Ось що сталося!

Великий Луг – великий (за розмірами, площею) луг (лісиста місцевість, плавнева місцевість, місце де вигинається р. Дніпро) – територія, що займає частини нинішніх Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей вздовж р. Дніпро та Каховського водосховища, поросла плавневими лісами. Він простягався на території між річками Дніпро та Конка аж до лиману Великі Води (Молочний лиман), Південно-Східною межею була річка Кушугум. Всього Великий Луг шириться найбільш на 20 верст, а найменш - на 3 версти. Вся ця територія поросла лісами, очеретами та високими травами; прикрашена озерами та лиманами, порізана протоками Дніпра.

31 травня 2023 р.

ІНІЦІАТИВА УКРАЇНИ, НАПРАВЛЕНА НА ДОСЯГНЕННЯ МИРУ

Останнім часом у мас-медіа активно обговорюється питання мирної ініціативи України, яку чомусь прив’язують тільки до пана Зеленського, хоча всі розуміють, що цей документ розробляли інші люди. Давайте розглянемо головні пункти цієї ініціативи.

 

Формула миру «Зеленського»:

1. Радіаційна та ядерна безпека

Мій коментар: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні і Лондоні.

(Wikipedia - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97)

Отже, цій ініціативі вже майже 55 років, тому цей пункт не може вважатися ініціативним!

2. Продовольча безпека

Мій коментар: ще у 1974-му році був заснований Комітет з продовольчої безпеки (Committee on Food Security - CFS), який виробив наступні завдання (Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_World_Food_Security):

· Coordinate a global approach to food security

· Promote policy convergence

· Support and advise countries and regions

· Coordinate at national and regional levels

· Promote accountability and share best practices

· Develop a global strategic framework for food security and nutrition

Маємо те саме: як можна проявляти ініціативу стосовно продовольчої безпеки, якщо це вже було зроблено 49 років тому?

26 квітня 2023 р.

ДОГРАЛИСЯ!

Олекса Ковальов 

Сьогодні натрапив на дуже цікаве повідомлення:

Міністр освіти назвав предмети, які точно не скорочуватимуть в українських школах - https://lviv.media/ukraina/70481-u-minosviti-nazvali-predmeti-yaki-tochno-zalishatsya-u-shkilnij-programi/

Він заявив, що в школах точно не скорочуватимуть такі предмети:

- історія України;

- українська мова;

- хімія;

- фізика;

- математика;

- біологія.

І далі - всі ті ключові дисципліни, які є в школі, уточнив посадовець, повинні залишитися.

«Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів», – зазначив Лісовий.