16 січня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Койнової Ірини Богданівни «Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся»

МІЖ ДВОМА «ЗАХИСТАМИ» І.Б. КОЙНОВОЇ (1999 рік) ТА
М.В. ГОЛОВАТОГО ПРОМІЖОК У 17 РОКІВ, АЛЕ, ЯК ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЗА ЦЕЙ ЧАС У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА  НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ

Дисертант: Койнова Ірина Богданівна
Тема дисертації: Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся

Робота виконана на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського державного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник: Кукурудза Семен Ілліч, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський державний університет імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: Мольчак Ярослав Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії Волинського державного університету ім. Лесі Українки;

Царик Любомир Петрович, кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка;

Провідна установа: Інститут географії НАН України м. Київ

Захист відбувся "24" червня 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 у Львівському державному університеті імені Івана Франка

11 січня 2017 р.

ЗАВЕРШЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ПАНА ГОЛОВАТОГО

Мені прикро читати «відповіді» пана Головатого (може це не він пише?), написані у такому безцеремонно-нахабному стилі. Тому я вважаю, і, думаю, мене підтримають інші, хто прийняв участь у обговоренні роботи, що все це слід припинити, бо нічого для подальшого розвиту географії це дати не може. Стосовно цієї «дисертації» очевидним є наступне:

1. робота не містить слідів наукового дослідження;
2. робота не має відношення до географії;
3. дисертант не тільки не може вести наукову дискусію, але й не хоче спробувати увійти у цей режим.

5 січня 2017 р.

ДРУГА НЕВДАЛА СПРОБА ПАНА ГОЛОВАТОГО ДАТИ ВІДПОВІДІ НА КОРЕКТНО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ!

На фразу «Стосовно цинізму і зверхності збоку все ж краще видно. Обзиваючи всіх пройдисвітами, застосовуючи дуже наукові фрази про «мурзилки», «пургу», «туфту» аж ніяк не додає балів вашому авторитету (хоча мабуть за це не переживаєте)» відповім так. По-перше, все залежить, з якого боку дивитися. На відміну від деяких, особливо обдарованих, я ніколи не дозволяв собі ні цинізму (бо це – брудне політиканство), ні зверхності. Нажаль, в українській географічній спільноті (яка стала схожою на політиканське болото) такого добра повно. По-друге, я не називаю пройдисвітами ВСІХ (це просто не відповідає дійсності), а тільки тих, хто на це заслуговує. Нажаль, в українській географічній спільноті таких на сьогодні забагато. По-третє, слова, які я використовую, як Ви пишете «дуже наукові» - це нормальна оцінка того, що псевдонаукова братія поставляє на захисти і у своїх публікаціях. Тут я нічого не можу зробити, воно таким і є, тобто це – звичайна оцінка робіт, дуже далеких від науки. Що стосується мого авторитету, я дійсно за нього не переживаю, бо, по-перше, я вже давно пенсіонер, по-друге, авторитет серед кого – серед тих, хто знищує географію в Ураїні? Що стосується, як Ви пишете, нехтування формально-правовими нормами (хоча я так це не кваліфікую), то, перепрошую, Ви працюєте (принаймні, робите вигляд) у лоні географії, тому, у першу чергу, робіть такі роботи, які відповідають саме географічним критеріям, а не посилайтеся на формально-правові норми (тому вони і є формальними). Причому тут ніякої зверхності я не бачу – це і є певний інструмент, який я застосовую, прагнучи змінити ці норми, іншого варіанту я не маю.

3 січня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Агапової Олени Леонтівни «Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні»

ОСЬ ПИТАННЯ: ЧОМУ УКРАЇНА ПАСЕ ЗАДНІХ У НАУКОВІЙ СФЕРІ? ВІДПОВІДЬ ПРОСТА: НІХТО НЕ БАЖАЄ ЗУПИНЯТИ МАРШ ПРОЙДИСВІТІВ!

Дисертант: Агапова Олена Леонтіївна
Тема: Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні

Місце виконання роботи: Кафедра фізичної географії та картографії, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науковий керівник: Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Офіційні опоненти:
Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук, професор кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Молочко Вікторія Валеріївна, кандидат географічних наук, ДНВП «Картографія», завідувач редакції довідкових тематичних атласів та карт України.

Захист планується на 13 січня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України.

29 грудня 2016 р.

МАЄМО ПЕРШУ СПРОБУ ДАТИ ВІДПОВІДІ НА МОЇ ЗАУВАЖЕННЯ, АЛЕ СПРОБА ВИЯВИЛАСЯ НЕВДАЛОЮ

Дисертант: Головатий Мар’ян Васильович
Тема: Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області

Місце виконання роботи: кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Науковий керівник: Койнова Ірина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка;
Божук Тетяна Іванівна, доктор географічних наук, доцент кафедри  туризму, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист мав відбутися 24 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

19 грудня 2016 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: Лілія Гриневич: Неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас


Останнім часом на багатьох телеканалах можна побачити виступи міністра освіти й науки України, кандидата педагогічних наук Лілії Михайлівни Гриневич. Темою виступів і обговорень є проблеми сучасної, головним чином, шкільної освіти та перспективи її покращення у майбутньому. Від школи знань до школи компетентності: молодь має бути успішною у ХХІ столітті – це ледве не головна теза позиції Л. Гриневич. Я скористався записами бесід з Л. Гриневич і матеріалами на сайті, адреса якого вказана вище. Читаємо: «... за сто днів її керування освітою міністерству вдалось опрацювати і розвантажити програми для початкової школи, розблокувати роботу Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти, підготувати концепцію Нової української школи, витримати тест на організацію ЗНО після минулорічних скандалів та провести вступну кампанію». Нічого собі! Невже освітою можна керувати? Але нас цікавить питання саме майбутньої освіти, тобто «від школи знань до школи компетентності», а ще трошки – справа з дисертацією Катерини Кириленко.

13 грудня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Шульгача Андрія Сергійовича «Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку «Лісова пісня»»

І ЗНОВУ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ЯК КРАСИВО СТВОРЮЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ НАЯВНОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, АЛЕ ЗНОВУ ВИЙШЛА ПУСТИШКА 

Автор: Шульгач Андрій Сергійович
Тема: Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного парку «Лісова пісня»
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Місце виконання роботи: кафедра фізичної географії географічного факультету, Східноєвропейський національний університет ім.. Лесі Українки

Науковий керівник: Мельничук Микола Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки;

Офіційні опоненти:
Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор, декан природничо-географічного факультету, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’яненка;
Кравцова Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини;

Захист планується на 19 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

6 грудня 2016 р.

Динаміка земної поверхні за 32 роки


Компанія Google оновила свій сервіс Timelapse, який показує, як змінювалась Земля за останні 32 роки.

 
Навіть до виникнення людини денна поверхня нашої планети, яка є відображенням складних режимів, змінювалась доволі швидко. З появою людини ці зміни стали ще більш швидкими. Протягом останніх століть людство формує нове географічне середовище, найважливішою складовою якої є денна поверхня планети. Отже, тренди зміни її структури є вкрай важливими для науковців, що займаються фізіографічною динамікою та ландшафтами, як і проектувальників. У цьому руслі мають готуватися і відповідні фахівці. Цей матеріал є дуже корисним для студентів географічних факультетів, бо демонструє реальні зміни структури поверхні.
Матеріали по темі:22 листопада 2016 р.

УРАЇНА – МАЙДАН: РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ!

УРАЇНА – МАЙДАН: РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
(до 3-ї річниці з дня початку революції гідності)

Три роки тому студентська молодь у Києві вийшла з протестом проти рішення уряду Азарова припинити рух України у бік Європи та повернути у бік Росії. Це була помилка, яка призвела до виступу про-європейські налаштованих громадян, що завершилося жорстким протистоянням з владою. Хвиля Майдану швидко поширилася по всіх українських містах. Протистояння завершилося зрадою Януковича та його втечею з України до його хазяїна Путіна. Сьогодні ці події багато хто називає РЕВОЛЮЦІЄЮ ГІДНОСТІ. Але все не так просто, бо говорити про те, що сталося, як таке, що вже здійснилося, начебто потрібний результат вже досягнутий, значить брехати, лицемірити. Просто так комусь потрібно, а саме – тим, хто встигнув вскочити у владні крісла. Виявилося, що при владі знову опинилися так звані фінансово незалежні (включаючи і пана Гройсмана). Виникає питання, як вони стали фінансово незалежними? У всі попередні роки це можна було зробити тільки порушуючи закони, не сплачуючи податки, блокуючи конкурентів, користуючись практикою рейдерства ... Так і сталося: розпочавшись, ця революція не завершилася, бо не досягла того результату, якого мала досягти, бо спритні владники дуже вчасно вилізли на головну сцену Майдану, одягнувши маски головних організаторів. Так і сталося: при владі опинилися ті, які там й були: одягнувши маски активістів, вони красиво говорили. Цікаво, що сьогодні ми чуємо, що представників верхівки весь час викликають до ГПУ як свідків, насправді, це робиться для того, щоб всім здавалося, що саме вони були під час Майдану ледве не головними діючими особами, а не прості люди, які стояли на барикадах і гинули від куль покидьків. Це – лицемірний спектакль! Все пройшло би непомітно, але російська окупація загострила проблему, висвітлила справжнє обличчя влади, її неспроможність організувати захист країни – це зробили прості люди. Важко переоцінити подвиг волонтерів, без яких захисники України лишились би навіть без зброї. А що представники влади? А вони з’являлися і продовжують з’являтися у потрібний час у потрібних місцях, одягаючи військову форму: вкрай неприємно дивитися, як перед військовими з’являлися Турчинов і Порошенко у військовій формі! Кому потрібний цей маскарад?

16 листопада 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Дрогушевської Ірини Леонідівни «Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв»

НЕ ГАНЬБІТЬ УКРАЇНУ!!!

У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІДКРИВСЯ ДИТЯЧИЙ САДОК ДЛЯ ОСОБЛИВО ОБДАРОВАНИХ ДИСЕРТАНТІВ, У ЯКОМУ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ УНІКАЛЬНІ ДИТЯЧО-ЛЕПЕТНІ «ДИСЕРТАЦІЇ»
(Дисертантка визначила географічні координати деяких об'єктів!)

Автор: Дрогушевська Ірина Леонідівна
Тема: Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв
Спеціальність: 11.00.12 – географічна картографія
Місце виконання роботи: кафедра геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання, Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;

Офіційні опоненти:
Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
Лабінська Галина Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Захист планується на 28 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

1 листопада 2016 р.

ПРОГРАМА КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»

ПРИЙШОВ ЧАС ЗМІНИТИ ГЕОГРАФІЮ В НАПРЯМКУ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЇЙ ВИРІШУВАТИ НАЙБІЛЬШ СКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ. ПЕРШИМ КРОКОМ МАЄ БУТИ ВВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»
Світове суспільство постало перед серйозними викликами, пов’язаними як з проблемою мирного співіснування спільнот з різними культурними традиціями та рівнем розвитку, так і, перш за все, з необхідністю формування нової глобальної культури – геокультури, що має забезпечити співіснування з природним середовищем. Провідною дисципліною, яка може охопити всі ці складні питання є географія, що, однак, вимагає її реформування. Одним з нагальних питань, яке слід вирішити, є введення загального курсу, яким має бути «Загальна географія». Необхідність введення такого курсу зумовлена тим, що географія й досі не має узагальнюючого курсу, який би вводив студентів у її дослідницьке та практичне поле, що зумовлює надто довільне трактування її області дослідження. В той же час саме географія є напрямом, який у найближчі роки має стати провідним у розв’язанні найбільш складних проблем, що вже є очевидними сьогодні, та які не можуть бути розв’язані з причини відсутності системи уявлень про надскладне географічно-організоване середовище, що належить до категорії складних адаптивних систем з притаманною їм відкритою еволюцією. Це вимагає зовсім інших підходів до підготовки географів, які мають підключитися до вирішення сучасних проблем на самих різних масштабних рівнях - від локального до глобального. Всі інші географічні курси мають бути адаптовані до цього курсу, бо саме він має задавати головний тренд підготовки географів. Пропонується перший варіант програми, який може вдосконалюватись. Вважаємо, що цей курс має передувати іншим географічним дисциплінам.

Програма розроблена доктором географічних наук О.П. Ковальовим (Харків) за участю М.М. Ярового – Вільна географічна спільнота (Київ).
Жовтень, 2016 р.

24 жовтня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Головатого Мар’яна Васильовича «Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області»

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ СЛОВАМ З ВІДОМОЇ БАЙКИ КРИЛОВА: А ВАСЬКА СЛУХАЄ, ТА ЇСТЬ! ТАК І ЛЬВІВСЬКІЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОДОВЖУЄ ГНАТИ ТУФТУ, ЯКУ НАЗИВАЄ «КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ»!

Дисертант: Головатий Мар’ян Васильович
Тема: Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області

Місце виконання роботи: кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Науковий керівник: Койнова Ірина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка;
Божук Тетяна Іванівна, доктор географічних наук, доцент кафедри  туризму, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист планується на 24 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.