20 січня 2016 р.

Відгук Про автореферат дисертації Семащука Романа Богдановича «Інінціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля»

УКРАЇНСЬКА НАУКА: СЕРІАЛ 2016
НАЖАЛЬ, ПЕРЕМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ТІЛЬКИ ДЕКЛАРУЮТЬСЯ!
Маємо черговий приклад “географічної” “дисертації”, що має захищатися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 

Дисертант: Семащук Роман Богданович
Тема: Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля.

Місце виконання роботи: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Науковий керівник: Кирильчук Андрій Андрійович, доктор географічних наук, професор, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Офіційні опоненти:
Михайлюк Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор завідувач кафедри земельного кадастру, Одеський державний аграрний університет;
Підкова Оксана Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри землезнавства та геоморфології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Захист має відбутися 29 січня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.