21 травня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: РОССИЯ - ЭКСПОРТЁР ТЕРРОРИЗМА

К сожалению, страна, которая ещё недавно претендовала на ведущую роль в мировой политике, экономике, культурной жизни, превратилась в обычного производителя террористов, которые теперь распространяются в соседние страны. На рисунке показано место террористов на эволюционной лестнице. С этим и поздравим россиян!


19 травня 2014 р.

ЯК І КИМ В УКРАЇНІ ЗНИЩУЄТЬСЯ ГЕОГРАФІЯ?

Хочу представити відгуки про автореферати двох чергових шедеврів – «дисертацій», підготовлених співробітниками географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – пана Олійника Я.Б. та пані Любіцевої О.О. Обидві роботи написані за напрямком 11.00.02 – економічна та соціальна географія. В обох роботах показано, що область дослідження географії можна змінити як завгодно задля досягнення бажаної мети: з боку дисертантів - отримання диплома кандидата географічних наук, з боку наукових керівників – протягування у кандидати наук своїх підопічних. У мене питання до географічної спільноти України: скільки ще спільнота буде спокійно сприймати подібні «дисертації», як і наполегливе знищення географії як наукового напрямку паном Олійником і йому подібними?
В черговий раз ставлю питання про географічну компетентність членів вченої ради, наукових керівників і опонентів. Особливо це стосується Л.М. Нємець, яка свого часу придбала диплом доктора наук у того ж пана Олійника Я.Б., який тепер і користується нею.

Олекса Ковальов

Відгук про автореферат дисертації Чечені Ольги Вікторівни «Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі»

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Любіцева Ольга Олександрівна.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор національного авіаційного університету, завідувач кафедри країнознавства і туризму Балабанов Геннадій Васильович;
кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Юрченко Світлана Олексіївна.
Захист має відбутися 26 травня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.  

Відгук про автореферат дисертації Голуба Геннадія Сергійовича «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області»

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету Олійник Ярослав Богданович.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Нємець Людмила Миколаївна;
кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету Гудзеляк Ірина Іванівна.
Захист має відбутися 26 травня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

17 травня 2014 р.

УКРАЇНА: АНТИТЕРОРИСТАЧНА ОПЕРАЦІЯ?

Важко зрозуміти, що відбувається. Сьогодні вранці на кордоні у Луганській області затримали В. Болотова, після чого приїхало до 200 сепаратистів-терористів, влаштували стрілянину і забрали Болотова, в той час як викликана погранцями допомога не прибула. У Донецьку терористи вигнали черговий підрозділ нац. гвардії. Атакували аеродром у Краматорську... На що все це схоже? Нам кажуть, що терористи діють у густонаселених районах, але таке має місце всюди. Нам кажуть, що уповільнення так званої антитерористичної операції пов’язане з присутністю мирного населення (яке стріляє у спини наших силовиків), але наявність цивільних може вплинути тільки на точність, а не на темп операції! Нам кажуть, що тепер там буде застосована тактика, що впроваджувалась у Афганістані, але там радянські війська діяли на чужій території - вони були окупантами, а тут наші силовики і військові діють на нашій території. Отже, у черговий раз ставимо питання: кому потрібне затягування цієї вкрай небезпечної ситуації, яка веде до загибелі як силовиків, так і цивільних? Кому це вигідно?

Олекса Ковальов

16 травня 2014 р.

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ: ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УСТАНОВКИ

Цю статтю не можна розглядати як таку, що завершує цикл розробок із загальною назвою "Загальна географія", скоріше, це - деяке проміжне узагальнення, у якому автор спробував виділити певні акценти, робота над якими має продовжуватись. Але думати про вузівську дисципліну "Загальна географія" слід вже сьогодні. Буду вдячний читачам за критичні зауваження.

Ковальов О.

Te old common sense was about dealing with the discrete elements of a complicated world. The next common sense is about mastering the complex swirl of events and situations around us through coherence. The old world was a complicated agglomeration of many discrete items. The new world is a complex one of interdependencies and interrelationships.
  Michael Lissack and Johan Roos

Of course, as everything is connected to everything else, the notion of a distinct system as an entity becomes very blurred - where are the boundaries?
 Kurt A. Richardson, Paul Cilliers, Michael Lissack

Вступ. Прийшов час висловитись більш визначено стосовно дисципліни, яку ми називаємо «Загальна географія». Її мета - відповісти на питання: як і при яких умовах на планеті (не тільки нашій) формується рівень організації, який ми ідентифікуємо як географічний, і що він означає. Сьогодні про загальну географію можна сказати, що вона вже є, хоча її ще немає, але без неї не може бути повноцінної географії, тобто стоїть питання про існування географії як науки (нажаль, ще сьогодні для географії досі є проблемою професійне самовизначення). Не меншою проблемою є фрагментація географії, що породжує антагонізм між представниками різних її напрямків. Як результат, коли ми шукаємо суто географічне знання, то знаходимо тільки його фрагменти. Сьогодні географія поділена на багато напрямків, спеціалісти яких зацікавлені у розвитку тільки їх дітища. Оскільки ж географія прагне охопити весь геосвіт, то географи мають для своїх досліджень широкий вибір емпіричних об’єктів, і кожного разу слід давати відповідь на питання, у якій мірі вони є географічними – саме з цього слід починати будь-яке географічне дослідження (нажаль, у сучасних дисертаціях автори цього не роблять). Це дає їм привід не звертати увагу на те, що робиться за межами власної області дослідження. Як приклад - відносини між природничою і так званою соціально-економічною (з різними варіантами назв) гілками географії: вони розділені настільки, що ті, хто має до них відношення, майже не розуміють один іншого, бо їх не об’єднує спільний понятійний апарат, наче вони належать до, так би мовити, різних наукових культур. Показовою тут є схема, яку дає Дж.Дж. Гоббс (рис. 1) [Hobbs, 2009] соціальна (human) та фізична географії протиставлені одна іншій, присутні такі дисципліни, як політична, культурна, історична, економічна, соціальна географії, а з природничого розділу – математична географія (?), біогеографія, географія ґрунтів (?), геоморфологія, кліматологія (?). Так зникає єдина географія, що дуже нагадує середину минулого століття. Географія, звісно, диференційована, але не так: основу її диференціації складають географічні створіння абіотичного, біотизованого та антропізованого рівнів організації[1]. Важливо також розуміти, що саме цілісне «тіло» географії має розділятися на різні гілки, а не «збиратися» з окремих напрямків. Нас також має цікавити як особливості тієї області, яку ця дисципліна займає у загальнонауковій сфері, так і її власна структура та розподілення функцій на глобальному рівні, що має бути основою геотіла (як образа цілісності), яке формується завдяки єдиному геопроцесу як єдності величезної кількості різних за характером і масштабом дії процесів.

12 травня 2014 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН - РОСІЯ: ПОТОЧНІ КОМЕНТАРІ

Події, що розгортаються на сході України, не можуть не турбувати нас. Конфлікт проявив ті приховані соціальні фронти, які сформувалися в Україні за роки незалежності. Що ж сталося? А сталося наступне: протягом 23 років Україна була самостійною тільки формально. За радянських часів була сформована виробнича система, яка не припускала можливості виходу республік з Радянського Союзу. Для маленьких республік це зробити було легше, для України - дуже складно. Отже, слід було займатися саме цим питанням - створенням незалежної виробничої системи, чого не робили. Ось і напоролися! Донбас з його архаїчною виробничою системою і масами робітників, які пристосовані саме і тільки до неї, відчув це тепер і вибухнув, але хто у цьому винен? Саме у цьому краї живе найбільша кількість міліонерів, отже, саме тут були сконцентровані значні фінансові потоки - на що вони йшли? На придбання суперкоштовних будинків у Лондоні? Спільноті Донбасу не варто кивати у бік України, треба розібратися між собою. В той же час питання концентрації коштів у Центрі, які потім роздаються за бажанням тих, хто сидить на потоках - це звичайна совковість. І без корупційних схем тут не обійтися, тому ця система і відтворювалась протягом десятиліть. Те, що зараз намагаються проголосити - йдеться про децентрацію ВЛАДИ, передачу частини повноважень - крок вірний, але ще і ще раз наголошу на тому, що слід вести мову не про децентралізацію ВЛАДИ, а про децентралізацію функцій управління. Влада - це наші закони, наша КОНСТИТУЦІЯ, а не владні інститути, не владні посади... Але це не може стосуватися мови, культури, збройних сил тощо.