23 квітня 2015 р.

Відгук Про автореферат дисертації Поручинської Ірини Володимирівни «Демографічна ситуація Північно-Західного економічного регіону»

НОВІ ДИСЕРТАЦІЙНІ ШЕДЕВРИ В ОБЛАСТІ НЕГЕОГРАФІЇ, НАПИСАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЦАН НАТАЛІЇ НЕСТОРІВНИ: ПРОДОВЖЕННЯ ОКОЗАМИЛЮВАННЯ

«Дисертація» ПОРУЧИНСЬКОЇ Ірини Володимирівни

Місце написання: кафедра географії, географічний факультет, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.
Автор: Поручинська Ірина Володимирівна
Тема: Демографічна ситуація Північно-Західного економічного регіону

Науковий керівник: Коцан Наталя Несторівна, доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства і міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Офіційні опоненти:
Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Заболотонська Наталія Василівна, кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист заплановано на 12 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Відгук
Про автореферат дисертації
Поручинської Ірини Володимирівни
«Демографічна ситуація Північно-Західного
економічного регіону», представленої
на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Перше, що я побачив – це назву дисертації, яка свідчить про те, що її тема не має відношення до географії, якою б остання не була. Демографія є самостійною науковою дисципліною і плутати її з географією не варто. Це вже вимагає відхилення дисертації. Але я зроблю її огляд, щоб не бути голослівним. Тому
Питання 1: Пані Ірина, Ви розумієте різницю між демографією і географією?
Мій коментар: Ні, пані Ірина не розуміє цієї різниці, бо вона взагалі не знає, що є областю дослідження географії. Пані не розуміє, що її дисертація не може захищатися у спеціалізованій раді географічного спрямування, бо демографія не є складовою географії! Нажаль, члени спеціалізованої ради і, з дозволу сказати, офіційні опоненти роблять вигляд, що вони також цього не розуміють. Не вперше бачу і прізвище наукової керівнички – пані Коцан Н.Н., яка, як я розумію, запропонувала таку тему. Думаю, що цій пані в географії немає, що робити.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. «Демографічна ситуація характеризує відтворення населення за його основними структурними елементами у просторовій і часовій визначеності» (с. 1).
Питання 2: Пані, що Ви маєте на увазі під просторовою і часовою визначеністю?
Мій коментар: Цивілізація породила образи простору і часу, які у класичній науці використовуються як параметри. Ми звикли розглядати наші об’єкти саме у координатах простору і часу, бо це зручно, отже підкреслювати це при обговоренні демографічної ситуації є зайвим.  
Мені також «подобається» термін «народонаселення».
Питання 3: Пані, які ще варіанти населення, крім «народо-», Ви можете запропонувати?
Мій коментар: Просто дивно звучить «обґрунтування» актуальності теми: «Вивчення демографічної ситуації в Україні … уже проводилося. Проте, незважаючи на розробленість цієї проблематики, вивчення питань народонаселення залишається актуальним» (с. 1). Пані навіть не подумала про те, що демографічна ситуація постійно моніториться відповідними службами. Отже, не можу визнати, що тема дисертації є актуальною.
Об’єкт дослідження: демографічна ситуація Північно-Західного економічного регіону, як нетипова для України.
Питання 4: Пані, що таке «ситуація» і чи може вона досліджуватись?
Мій коментар: Пані не звикла замислюватись над змістом термінів і використовує їх формально. Ситуація – це відношення між утворенням та обстановкою (контекстом), у якій воно знаходиться. Ситуація змінюється у поточному режимі і переживається, а не досліджується, тому йдеться саме про моніторинг ситуації. Більше того, термін «ситуація» передбачає наявність спостерігача, тобто вона завжди суб’єктивна. Дисертантка про це нічого не пише. Для дослідження те чи інше утворення слід представити як, наприклад, систему, що знаходиться у певному середовищі – це і буде моделлю ситуації, яка, однак, не буде співпадати з нею. Формування моделі дозволяє говорити про стани системи.
Питання 5: Пані, на яких підставах Ви пишете про демографічну ситуацію певного економічного регіону, хоча мали б писати про демографічні регіони, які не будуть співпадати з економічними, Ви не вважаєте це помилкою? 
Мій коментар: Так, це помилка, бо економічні регіони – це одне, демографічні – інше, можна говорити й про культурні, мовні і т. п. регіони. В такому разі економіка буде виступати як складова обстановки, у якій протікає демографічний процес. Це – серйозний прорахунок для людини, яка займається питаннями демографії.
Предмет дослідження: процес формування, сучасний стан та тенденції розвитку демографічної ситуації Північно-Західного економічного регіону, його внутрішньо регіональна диференціація.
Питання 6: Пані, що Ви розумієте під розвитком ситуації?
Мій коментар: Те, що пані написала, є підтвердженням того, що вона не розуміє, про що пише, використовуючи термін «ситуація» чисто формально. Ситуація не розвивається, вона змінюється, що сприймається спостережником як подія.
І об’єкт, і предмет дослідження сформульовані некоректно!
Мета дослідження: полягає у розкритті територіальних особливостей демографічних процесів Північно-Західного економічного регіону, представленого Волинською та Рівненською адміністративними областями, з урахуванням історико-географічних, природно-географічних та соціально-економічних чинників.
Мій коментар: Це не мета, а казна що. Територіальні особливості не розкриваються, а фіксуються. Абсолютна безграмотність!
Питання 7: Пані, чи можете Ви назвати історико-географічні і природно-географічні чинники?
Мій коментар: Ні, пані не може, бо вона не розуміє, що таке географія!
Завдання дослідження (всього сім - забагато):
. обґрунтувати теоретичні і методичні засади вивчення демографічної ситуації;
Мій коментар: Таке враження, що пані збирається заново створювати основи демографії, обґрунтовуючи її теоретичні і методичні засади. Думаю, це не має сенсу – це не завдання дослідження.
. визначити основні чинники формування демографічної ситуації і проаналізувати їх дію на компонентну та територіальну структуру населення регіону;
Питання 8: Пані, що Ви розумієте під компонентною структурою населення, які там компоненти?
Мій коментар: Чинники давно визначені, а компонентна структура населення – це маячня.
. дослідити особливості сучасної регіональної системи розселення на території …;
Питання 9: Пані, що Ви розумієте під системою розселення?
Мій коментар: Це потрібно для того, щоб «обґрунтувати» системний підхід.
. проаналізувати особливості статево-вікової та шлюбної структури населення регіону;
Мій коментар: Ось тепер ясно – пані підводить нас до існування статевої, вікової та шлюбної географії. Невже таке можна було прийняти до захисту?!?
. провести комплексний аналіз природного та механічного руху населення в регіоні та встановити їх внутрішньо регіональні особливості;
Питання 9: Пані, а для дослідження Вашого «механічного руху» яку механіку слід використовувати – твердих чи м’яких тіл, класичну чи релятивістську?
Мій коментар: Шановні географи, вам не соромно приймати такі роботи до захисту?
. здійснити демографічне районування території …;
Мій коментар: Це ж не має відношення до об’єкту дослідження!
. виявити основні проблеми демографічного характеру, що наявні на території виділених районів, і запропонувати основні напрями їх вирішення.
Мій коментар: Ось це цікаво, як дисертантка збирається вирішувати виявлені нею проблеми. Насправді, всі ці «завдання» висмоктані з пальця, навіть з кількох.
Методологічна основа та методи дослідження. Пані використала термінологічний аналіз, історичний аналіз динаміки процесів, порівняльно-географічний …, типізації тощо.
Питання 10: Пані, а де можна познайомитися з термінологічним аналізом?
Мій коментар: Питання в тому, що коли я вчився, нам про такий метод не розповідали, тепер треба вчитися знову.
Наукова новизна: вперше:
. всебічно розкрито динаміку, особливості формування та аналіз сучасної демографічної ситуації …. району;
Питання 11: Пані, стосовно Вашого всебічного розкриття – чи можете Ви назвати всі боки?
Мій коментар: Я в захваті від стилю цієї писанини!
. виконано демографічне районування …;
Мій коментар: Краще дисертантка виконала б дослідження, вона навіть не розуміє, що районування – це всього тільки упорядкування матеріалу.
. створено авторські картосхеми …; 
Мій коментар: Так у чому тут новизна?
. виділено основні типи та підтипи демографіних процесів ….;
Питання 12: Пані, невже до Вас ніхто це не зробив?
. запропоновано основні напрями демографічної політики …;
Мій коментар: А що тут стосується наукової новизни? Нічого! Суцільна муть.
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретичні і методичні основи суспільно-географічного дослідження демографічної ситуації …».
Питання 13: Пані, а що це за методичні основи, як вони виглядають?
Мій коментар: Виглядають, як треба, гарно. Я ще розумію методологічні основи, а методичні – ні.
Читаємо: «У сучасних демографічних, економічних, соціальних дослідженнях прийнято використовувати поняття демографічної ситуації …» (с. 4).
Питання 14: Пані, а чому Ви принесли свій дисер до географічної ради?
Мій коментар: Бо в інших радах її б засміяли.
Вибачте, далі йде текст з дитячого журналу «Мурзилка» для майбутніх демографів.
Розділ 2. «Чинники формування систем розселення та демографічної ситуації …».
Питання 15: Пані, як виглядає те, що Вин називаєте «система розселення»?
Мій коментар: Ну, не можна же використовувати термін «система» у будь-який спосіб – треба обговорити, що це таке.
Вибачте, далі йде журнал «Мурзилка».
Розділ 3. «Сучасна демографічна ситуація …» – «охарактеризовано особливості сучасної територіальної організації населення …» (с. 6).
Питання 15: Пані, у чому суть територіальної організації?
Мій коментар: Мені, наприклад, хочеться знати.
Далі – сухі дані про густоту населення у перемішку зі словами з «Мурзилки». Йдуть звичайні статистичні дані – так у чому полягало дослідження?
Розділ 4. «Демографічне районування території …» - «висвітлено науково-методичні підходи демографічного районування …» (с. 9).
Мій коментар: Перепрошую, я не знав, що читаю роботу, написано світилом, яке висвітлює. Йде розповідь про етапи районування – це настільки цікаво! Є навіть рис. 1 – «Дендрограма демографічного районування …» та рис. 2 – «Демографічне районування», до речі, діткам, що читають журнал «Мурзилка», кольоровий малюнок сподобається точно!
Я не буду далі описувати цей дитячий лепет, перейду до висновків.
Висновки (всього сім):
1. Пані розповідає про поняття «демографічна ситуація», але ж це не висновок наукового дослідження!
2. Пані пише про те, що сучасна демографічна ситуація є результатом тривалого процесу заселення …
Питання 16: Пані, а де це не так?
Мій коментар: В Антарктиді!
3. «Сучасна система розселення … має тривалий історичний період свого становлення і розвитку …» (с. 13).
Питання 17: Пані, а можна розділити ці стадії – становлення і розвитку?
Мій коментар: Звісно, зараз пані зробить.
4. В регіоні, виявляється, переважають жінки …
Мій коментар: Дякую, пані, я поїхав туди, підшукаю собі жіночку … Дівчата, готуйтеся, я їду!
5. Ви тільки почитайте: «Природний рух населення … характеризується додатнім природним приростом внаслідок перевищення кількості народжених …»!
Мій коментар: А як інакше може бути – там же переважають жінки, які брунькуються!!!
6. Перепрошую, я не можу коментувати журнал «Мурзилка».
7. Йдеться про напрями демографічної політики, запропоновані авторкою.
Мій коментар: Але ж це не науковий висновок!
Висновок по автореферату
Що можна сказати? Дисертантка не винна. Тут слід ставити питання про позбавлення пані Коцан Наталії Несторівни диплома доктора географічних наук. Враження жахливе. Ніякого відношення до географії, ніякого прояву слідів наукового дослідження, жодного висновку, за який можна було б зачепитися. Тут навіть не можна написати, що робота не відповідає …., бо її просто немає, це шахрайство. У зв’язку з цим змушений поставити питання і про кваліфікацію членів спеціалізованої вченої ради к 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича: шановні, як вам не соромно приймати таку роботу?
Думаю, те, що сталося в українській географії, слід кваліфікувати не як фахову катастрофу, а, перш за все, як моральну катастрофу.

22.04.2015 року
Доктор географічних наук                                      О.П. Ковальов

Немає коментарів:

Дописати коментар