25 лютого 2015 р.

МАЄМО ЧЕРГОВІ ПРИКЛАДИ ПСЕВДОНАУКОВИХ «ДИСЕРТАЦІЙ», ЯКІ БУДУТЬ ПРОТЯГУВАТИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ «ЗАХИСТУ» У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 26.001.22 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: БІДНИЙ ТАРАС!

Маємо два приклади псевдо дисертацій, підготовлених у Українському гідрологічному інституті, Київ:
Христюк Борис Федорович
Баужа Тетяна Олександрівна
Це вже не імітація наукової роботи, це – повна профанація. Схоже на те, що пан член-кореспондент вирішив погратися з географією!

Автор: Христюк Борис Федорович
Тема: Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування;
Спеціальність: 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
Місце виконання роботи: відділ гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

Науковий керівник: 
Осадчий Володимир Іванович, доктор географічних наук, член-кореспондент НАНУ, Український гідрометеорологічний інститут, директор;

Офіційні опоненти:
Тімченко Володимир Михайлович, доктор географічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними ресурсами, Інститут гідробіології НАН України;
Струтинська Віта Миколаївна, кандидат географічних наук, начальник відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення.

Захист планується на 19 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Відгук
про автореферат дисертації
Христюка Бориса Федоровича
«Особливості формування водного стоку
річки Дунай та розробка методик його
прогнозування», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата географічних наук,
спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні
ресурси, гідрохімія

Мені, як географу, стало цікаво, як гідрологи пишуть дисертації, щоб захищати їх у спеціалізованих вчених радах географічного спрямування. Подивимось, що з цього виходить. Перш за все у мене виникло питання, ця робота є дійсно науковим дослідженням, чи це звичайний звіт з обстеження однієї з чисельних річок, бо назва дисертація має відображати проблему, а не вказувати на конкретний об’єкт обстеження, тобто має бути позначена проблема, а потім вказуватись, на прикладі якого басейну ведеться дослідження. Ця назва свідчить про інше: йдеться про звіт.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Актуальність зауваження, яке я написав вище, підтверджується текстом розділу «Актуальність теми» - повна відсутність того, що ми розуміємо під актуальністю вирішення наукової проблеми – вона навіть не позначена. Не можна прийняти за актуальність твердження, що методики, що використовуються для прогнозу, потребують негайного оновлення. Отже, у роботі відсутня актуальність теми.
Об’єкт дослідження: водний стік р. Дунай.
Мій коментар: Водний стік річки не може бути об’єктом дослідження географічної роботи – це тільки один показник стану річкової системи, що вказує на гомогенність об’єкту, в той час, як географія досліджує складні гетерогенні утворення.
Предмет дослідження: методика короткострокового та довгострокового прогнозування рівнів води р. Дунай.
Мій коментар: Методика як така в принципі не може бути предметом дослідження географа – це область методології. Дисертант та його науковий керівник не розуміють (чи не знають), що предмет дослідження – це аспект об’єкта дослідження. Тут такого немає. Отже, і предмет визначений некоректно, його просто немає.
Мета: дослідження особливостей умов формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування.
Мій коментар: Це просто жах! Мета роботи має бути пов’язана з проблемою, яку вирішує автор, з визначеним об’єктом дослідження, а тут ми маємо дослідження особливостей умов стоку конкретної річки. Це свідчить про повну некомпетентність дисертанта та його наукового керівника. Цікаво, що мету пов’язують не з умовами, а їх особливостями, наступна робота буде – дослідження особливостей особливостей умов. Шановні, дослідження – нескінченний процес і воно не може бути метою наукової роботи.
Задачі:
. проаналізувати сучасний стан та методики прогнозування рівнів води судохідної частини річки Дунай;
Питання 1: Пане Борисе, невже це не робилося до Вас і не робиться зараз?
Мій коментар: Просто вражає!
. обґрунтувати методичні підходи дослідження;
Питання 2: Пане, а що таке «методичний підхід»?
Мій коментар: Таке враження, що маєш справу зі слабеньким бакалавром.
. створити електронну базу даних …;
Мій коментар: Пане, а ще треба поснідати, почистити зуби, сходити до туалету …
. виконати аналіз умов формування водного стоку річки Дунай;
Мій коментар: Невже це можна сприймати як завдання наукового дослідження?
. розробити методику короткострокового прогнозування рівнів води;
Питання 3: Пане, невже така методика відсутня?
Мій коментар: Перепрошую, що за маячня?!
. розробити методики прогнозування характеристик рівнів води (за декаду та за місяць);
Питання 4: Пане, невже «рівень води» має свої характеристики, можете їх навести?
Мій коментар: У мене немає слів!
. виконати перевірку якості та ефективності розроблених методик;
Питання 5: Панк, яке відношення це має до географії?
Мій коментар: Це чистої води профанація!
. автоматизувати процес прогнозування характерних рівнів води (за декаду та за місяць).
Питання 6: Пане, це, з Вашої точки зору, теж наукове завдання?
Мій коментар: Жаль, що дисертант не поставив задачу автоматизації доставки покупок домогосподарками.
Методи досліджень: - я не буду їх наводити і коментувати.
Наукова новизна:
. розроблена методика класифікації гідрографів річок …;
Питання 7: Пане, як це стосується об’єкту дослідження?
Мій коментар: Ніяк! Більше того, такі методики давно існують, а застосування нової методики слід обґрунтовувати.
. встановлено, що характеристики льодового режиму (дати появи льодових явищ, дати очищення від льоду та тривалість періоду з льодовими явищами) р. Дунай характеризуються циклічними коливаннями так само, як і водний стік;
Питання 8: Пане, невже дати появи чогось є характеристиками?
Питання 9: Пане, невже до Вас коливальний режим подій у режимах річок не був відомий?
Мій коментар: У мене складається враження, що я читаю роботу початку 50-х років минулого століття.
. для української ділянки р. Дунай визначені дати появи льодових явищ …;
Питання 10: Пане, визначення дат очікуваних подій – це наукова новизна?
Мій коментар: Невже ці явища до пана дисертанта ніхто не досліджував? Це вже просто знущання над наукою!
. показано, що гідрологічні роботи, які були виконані на р. Дунай після 80-х років минулого століття не вплинули на однорідність рядів спостережень …;
Мій коментар: Перепрошую, невже таке може захищатися у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка?!?
. для прогнозування рівнів води на усій суднохідній частині р. Дунай застосовано метод …;
Мій коментар: Супер! Застосували метод, ось вам і наукова новизна!
. розроблено методики прогнозування щоденних, характерних декадних та місячних рівнів води …;
Мій коментар: Ви розумієте, якого рівня профанацію намагаються протягнути через захист!
. запропоновано прогнозування характерних місячних рівнів води виконувати за двома методами: … .
Мій коментар: Просто вражає!
Висновок по вступній частині: кожного разу, коли трапляється профанація, думаєш, що це межа, але, як виявляється, меж для профанації не існує! Після того, що я прочитав, можна було б не читати «основний зміст», але прийдеться.
Основний зміст роботи  
Розділ 1 «Сучасний стан та методичні підходи щодо прогнозування рівнів води су доходної частини річки Дунай».
Мій коментар: Я прочитав текст і не зрозумів, що це таке. Це рівень курсової студентської роботи.
Розділ 2 «Фізико-географічні особливості формування водного стоку річки Дунай».
Мій коментар: Впізнаю у цій назві дипломні роботи 50-х – 70-х років минулого століття.
Питання 11: Пане, невже фізико-географічні умови зводяться до кліматичних умов та гідрологічного режиму?
Мій коментар: У пана Бориса немає жодних уявлень про фізичну географію!
На стор. 7 даються гідрографи Верхнього та Нижнього Дунаю, які такими і мають бути.
Питання 12: Пане, це ж всім відомі речі, навіщо Ви це даєте?
Мій коментар: Треба щось давати, ось і дає!
Те, що міститься у розділі далі, ніякого відношення до географії не має.
Розділ 3 «Методики коротко- та довготривалого прогнозування рівнів води суднохідного Дунаю».
Питання 13: Пане, яке відношення це має до географії і як цей матеріал розкриває механізми формування стоку?
Мій коментар: До географії це відношення не має і доробок автор ніяким чином не покращує наше розуміння формування стоку і льодових явищ у басейнах річок!
Висновки (всього вісім)
«Дисертаційна робота є закінченим науково-методичним дослідженням …» (с. 11).
Мій коментар: Товариш Борис далеко піде, якщо сам береться оцінювати свою дисертацію!
1. Розроблена методика класифікації …;
Мій коментар: Розробка методики не може бути висновком наукової роботи в області природознавства, в тому числі – у географії. Це не висновок!
2. Вперше … визначені ймовірнісні характеристики льодових явищ
Мій коментар: Не знаю, може й вперше, але це не є науковою новизною.
3. Показано, що … складність прогнозування режиму рівнів води … обумовлена складним гідрологічним режимом …;
Мій коментар: Висновок просто вражає своєю глибиною!
4. Встановлено, що неоднозначність і ненадійність кривих витрат постів …та проблематичність визначення часу добігання водних мас на окремих її ділянках внаслідок значної зарегульованості стоку унеможливлюють використання методу відповідних рівнів води …;
Мій коментар: Хто щось зрозумів?
Питання 14: Пане, а що означає «ненадійність кривої»?
Мій коментар: Є криві надійні – видно, що це – справжня крива, а є ненадійні – не ясно, крива це чи не крива!
5. Запропоновано використовувати метод …;
Мій коментар: Пропозиції не можуть бути висновками!
6. Розроблено методики …
Мій коментар: Розробка методик не стосується наукових висновків.
7. Для автоматизації розроблених методик … створена «Аналітично-експертна система …». 
Мій коментар: Це не є результатом наукового дослідження!
8. Розроблені методичні підходи …
Мій коментар: Розробка методичних підходів не є результатом наукового дослідження в області географії!
Висновок по автореферату дисертації:
Маємо черговий приклад профанації. Вражає безграмотність дисертанта та його наукового керівника в області географії. В роботі взагалі нічого немає такого, що можна було б віднести до географії. Географічним є річковий басейн, але у роботі його немає, отже незрозуміло, яким чином дисертант розраховував дати пояснення тих особливостей режимів води і льодових явищ, про які йдеться у роботі. Вся географія зведена до кліматичних умов (це не географія, а кліматологія) та гідрологічного режиму (це – область гідрології, не географії). В роботі відсутня навіть географічна термінологія. Дисертація не має жодного стосунку до географії і не є науковим дослідженням. Отже, не може бути й мови про позитивний висновок.

25.02.2015 року
Доктор географічних наук                                      О.П. Ковальов

Немає коментарів:

Дописати коментар