19 травня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Чечені Ольги Вікторівни «Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі»

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Любіцева Ольга Олександрівна.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор національного авіаційного університету, завідувач кафедри країнознавства і туризму Балабанов Геннадій Васильович;
кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Юрченко Світлана Олексіївна.
Захист має відбутися 26 травня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.  

Відгук
про автореферат дисертації
Чечені Ольги Вікторівни
«Суспільно-географічне дослідження національного
туризму України в регіональному вимірі»
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук зі спеціальності
11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Коли до рук потрапляє дисертація з подібною назвою, відразу виникає питання: що авторка змогла вигадати за для того, щоб робота могла бути сприйнята як географічна? Подивимось цей автореферат.
Але відразу зацікавило у назві роботи «дослідження національного туризму». Отже,
Питання 1: Пані, а що таке «національний туризм»?  
Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми. Авторка заявляє, що туризм – одна з найдавніших складових світового господарства. Нижче вона користується таким висловом, як «індустрія туризму».
Питання 2: Пані, що таке господарство?
Мій коментар: Господарство – це те, що займається виробництвом. У ВРЕ (друге видання, Т. 46, стор. 270, 1957 р.) читаємо: «хозяйство – термин, употребляемый как синоним производства, экономики. Х. всегда имеет форму, обусловленную соответствующими производственными отношениями». Тоді
Питання 3: Пані, що виробляє сфера туризму?
Мій коментар: Перепрошую, коментарі відсутні! Може слово «індустрія» варто писати у лапках? Інша справа – туристична діяльність, з якою дійсно можна пов’язувати ринки.
Мені дуже подобається фраза «збалансований розвиток … туризму».
Питання 4: Пані, чим збалансований розвиток туризму відрізняється від незбалансованого, які критерії збалансованого розвитку Ви можете назвати?
Об’єкт дослідженнянаціональний туризм в Україні.
Питання 5: Пані, а географія тут до чого?
Мій коментар: Географія тут ні до чого! Авторка не розуміє, чим займається географія!
Предмет дослідженнярегіональний суспільно-географічний аналіз національного туризму України.
Питання 6: Пані, як це може бути, щоб аналіз чогось був предметом дослідження?
Мій коментар: Аналіз – один з головних способів дослідження, основу якого складає розбиття на частини аж до найменших. Він, зрозуміло, може досліджуватись, але не у рамках географічного дослідження. Тут видно явну некомпетентність.
Мета дослідження: оцінка розвитку національного туризму України, виявлення його регіональної та по компонентної специфіки задля забезпечення збалансованого розвитку.
Питання 7: Пані, чим відрізняється наукове дослідження (яким має бути дисертація), від оцінки?
Мій коментар: Різниця величезна. Мета поставлена так, що вона заперечує можливість проведення наукового дослідження!
Задачі дослідження (їх шість):
- поглибити поняттєво-термінологічний апарат …;
Мій коментар: Поглиблення понятійно-термінологічного апарату не може бути метою дослідження, хоча може його супроводжувати.
- виявити фактори, що впливають на формування та функціонування національного туризму, здійснити їх аналіз та оцінку;
Мій коментар: Ще раз наголошую, що туризм не належить до області дослідження географії.
- удосконалити методику … оцінки умов та чинників розвитку національного туризму;
Мій коментар: Удосконалення методики не є складовою географічного дослідження, якщо методика автором удосконалена, це просто проявляється у отриманих результатах.
- здійснити по-компонентну та інтегральну оцінку розвитку … туризму в розрізі регіонів на основі аналізу діяльності складових туристичного ринку;
Мій коментар: Поняття ринку не має відношення до географії, це – економічне поняття! І робота має захищатися за напрямком «Економіка»!
- виявити регіональні особливості та тенденції розвитку національного туризму України;
Мій коментар: Це добре, але причому тут географія?
- обґрунтувати напрями формування національного туризму на засадах збалансованого розвитку.
Загальне враження від завдань: вони висмоктані з пальця і ніякого зв’язку з географією не мають!
Наукова новизна: вперше –
- здійснено інтегральну оцінку розвитку … туризму
- виявлено регіональну диференціацію туризму

Мій коментар: Оцінка чогось не є результатом наукового дослідження, а регіональна диференціація завжди залежить від застосованого методу і даних! Отже, ніякої наукової новизни в роботі немає.
Основний зміст роботи.
Розділ «теоретично-методологічні засади суспільно-географічного дослідження … туризму».
Мій коментар: Авторка дає «визначення» національного туризму, яке виглядає як школярське. Це стосується і схеми (рис. 1, стор. 4). Схема на рис. 2 (стор. 5) трохи складніше, але все одно тривіальна. І знову питання, де тут географія? Її немає. Авторка пише, що компонентами системи у неї є туристи, організатори туризму і т. і.. а географія має справу з геокомплексами, геосистемами або геохолонами чи геооргами відповідного рівню організації. Географія у розділі присутня у вигляді пресловутого географічного положення.
Трохи засмучує те, що авторка зводить теорію і методологію в один пакет, хоча це різні речі, а також те, що, виявляється, оцінка дається на аналітичному етапі. З автореферату не видно, у чому полягає і так званий синтетичний етап дослідження.
Розділ «Оцінка розвитку національного туризму України».
Мій коментар: Я читаю текст на сторінках 6, 7, 8, 9, 10 і не знаходжу нічого, що можна було б трактувати як таке, що має відношення до наукових результатів. Звичайна белетристика. Вражає карта на стор. 9 – «Географія міжнародних туристичних зв’язків України, 2011 р.».
Питання 8: Пані, так у чому, на Вашу думку, полягає «географія»?   
Мій коментар: Нажаль, тут географією і не пахне. У дисертантки і, відповідно, її наукового керівника чисто школярські уявлення про географію. Мені також не зрозуміло, що таке «туристичний процес». Отже,
Питання 9: Пані, що Ви розумієте під туристичним процесом?
Мій коментар: Для того, щоб дати відповідь, пані має знати, що таке процес взагалі, а вона цього не знає. Процес – це рух через різність. То про яку різність йдеться?
На стор. 11 ще одна карта – «Регіональна диференціація розвитку національного туризму України, 2011 р.».
Питання 10: Пані, а чому полягає розвиток туризму?
Мій коментар: Для того,, щоб зробити карту розвитку туризму, треба було визначити, що таке розвиток туризму, чого я не побачив.
Розділ «Тенденції та напрями розвитку національного туризму…».
Мій коментар: Незрозуміло, як можна обґрунтувати напрямки розвитку чогось. Напрямки розвитку виявляються. А далі те ж саме питання
Питання 11: Пані, що тут можна розглядати як наукове дослідження і наукові результати?
Мій коментар: Такого у роботі немає. Те, що стосується так званого збалансованого розвитку, я оцінюю як дуже поверхневу балаканину.
Висновки.
1. Це не висновок наукової роботи, це – рівень курсової роботи.
2. Це не висновок наукової роботи, це скорочене повторення тексту автореферату.
3. Тут немає нічого, що можна було б пов’язати з науковими результатами.
4. Хотілось би спитати дисертантку, що вона бачить у цьому висновку таким, що хтось не знав до її дослідження?
5. ….
6. ….
7. ….
Перепрошую, не можна оцінювати автореферат автореферату.

Загальний висновок по роботі:
Дисертація не має жодного стосунку до географії. Характер тексту свідчить про те, що дисертантка не розуміє, що таке географія, якими особливостями відзначається область її дослідження. Слово «Висновки» слід писати у лапках, бо у роботі немає жодного висновку наукового ґатунку. Це не дозволяє мені зробити позитивний висновок. Вважаю, що робота не відповідає вимогам до кандидатських дисертацій.
Доктор географічних наук                                               О. Ковальов
17.05.2014 року 

Немає коментарів:

Дописати коментар