6 червня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Дем’янчук Ілони Петрівни «Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області»

Коли в державі міністерство науки та освіти є фейком, пройдисвіти різних рівнів і мастей перетворюють науку на прохідний двір. Пан І.П. Ковальчук – Заслужений діяч науки і техніки України – на прикладі дисертації І.П. Дем’янчук, показав, як це робиться!

Дисертант: Дем’янчук Ілона Петрівна
Тема: Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області

Місце виконання роботи: Робота виконана на кафедрі геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник: Ковальчук Іван Петрович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Корнус Анатолій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

Захист планується на 26 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Відгук
про автореферат дисертації
Дем’янчук Ілони Петрівни
«Конструктивно-географічні засади медико-
географічних досліджень Тернопільської області»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне
Використання природних ресурсів

Я подивився, хто є науковим керівником пані Ілони Петрівни, і був вражений: невже пан Ковальчук Іван Платонович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук, міг так опуститися, продемонструвавши повне нерозуміння того, чим займається географія, що є її областю дослідження. Як можна перетворювати географію на купу «напрямів», що не мають до неї жодного стосунку? Пане Ковальчук, Вам не соромно за цей «професійний» акт?
Чому я так розпочав огляд цієї псевдо-географічної «дисертації»? Бо ніяких «медико-географічних» досліджень, як і відповідного – медико-географічного – напряму не існує. Так можуть вважати тільки люди, далекі від географії. Тим більше боляче це читати, що роботу прийняли до захисту у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Але розглянемо роботу.

Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Читаємо: «Здоров’я населення є важливою умовою його добробуту та якості життя, а також передумовою для стійкого економічного розвитку регіону. Тому вивчення якісних характеристик проживаючого в регіоні населення, зокрема, його здоров’я, а також пошук засобів його покращення має неабияке значення» (с. 1). Це називається так: у городі бузина, а у Києві – дядько!
Питання 1: Пані Ілона, з програми якої політичної партії Ви взяли цей «чудовий» виступ?
Мій коментар: Думаю, можна назвати будь-яку партію, бо всі вони з часом стають схожими на КПРС.
Питання 2: Пані, з яких це пір характеристики вивчаються?
Мій коментар: Перепрошую, характеристики визначаються, даються, а не вивчаються. Пане Заслужений діяч науки і техніки, невже Ви цього не знали?
Але читаємо далі: «Збереження суспільного здоров’я і зниження потенційних ризиків для нього є одним з найважливіших соціально-економічних та конструктивно-географічних завдань ...» (с. 1). Я не наводжу подальший текст, бо далі йде просто маячня.
Питання 3: Пані, що Ви вкладаєте у вислів «соціальне здоров’я» і яке відношення воно має до географії?
Мій коментар: Ні, я не проти цього вислову, воно цілком коректне, але коли кажуть про соціальне здоров’я, мають на увазі проблеми алкоголізму, освіти, рівню життя і спектр вимог людей, проблеми розбещеності молоді, суїциду, рекету та багато чого іншого, що має відношення до так званих соціальних хвороб. Більшість з них не мають відношення до медицини. Ніякий напрям географії з цими питаннями не пов'язаний. Отже, маємо абсолютно штучне нав’язування географії питань, які не лежать у межах області її дослідження.
Питання 4: Пані, Ви спочатку пишете про суспільне здоров’я, а нижче  - про громадське здоров’я, як це розуміти?
Мій коментар: Я ще розумію, що таке громадське телебачення, громадський транспорт, громадський туалет, але здоров’я ... – це виглядає дивно.
Питання 5: Пані, Ви пишете про такий собі географічний підхід, як його розуміти, що це таке?
Мій коментар: Не так давно я вже вів дискусію з якимсь пан стосовно географічного підходу, пані мала б подивитися матеріал і не писати це, бо такі вислови вказують на явно недостатню компетенцію не тільки в області географії, але й науковій сфері взагалі. Географія не зводиться до підходу, вона має свою, тепер вже чітко визначену область дослідження. Пане Заслужений діяч науки і техніки, невже Ви цього не знали?
Питання 6: Пані, у чому суть Ваших «медико-географічних досліджень» і чи можна говорити про, наприклад, педагогіко-географічні, психолого-географічні, біолого-географічні, сексо-географічні тощо дослідження?
Мій коментар: Можна говорити про будь-які псевдо-географічні «дослідження», якщо твоїм «науковим» керівником є Заслужений діяч науки і техніки. Насправді, це – повна туфта! Те, про що пише авторка – вплив природних та інших умов – має відношення до медицини, а географія тут ні до чого, про яку б кластеризацію території не йшлося. Подивіться, виявляється, до медико-географічних проблем відносяться смертність, захворюваність, інвалідність! Пане Заслужений діяч науки і техніки, Вам не соромно так відверто знищувати географію?
Звісно, ні про яку актуальність в роботі не йдеться. Тут слід відразу ставити питання про фахову відповідність, в першу чергу, Заслуженого діяча науки і техніки пана Ковальчука Івана Платоновича!
Об’єкт дослідження: медико-географічні аспекти стану здоров’я населення Тернопільської області і їх відображення на картографічних моделях.
Мій коментар: Ну і шедевр словоблуддя! По-перше, хворіє не населення, хворіють люди, жителі, по друге,
Питання 7: Пані як об’єктом дослідження можуть бути «аспекти стану здоров’я», у чому полягає географічна суть стану здоров’я?
Мій коментар: Перепрошую, але це просто словесний мотлох!
Предмет дослідження: наукові засади конструктивно-географічних досліджень регіональних медико-географічних проблем, параметри здоров’я населення Тернопільської області і впливаючі на нього чинники, критерії їх оцінювання, засади оптимізації медико-географічної ситуації.
Мій коментар: А це вже просто катастрофа! Хто ж так виписує предмет дослідження? Відповідь відома - Заслужений діяч науки і техніки! Предмет дослідження – це певний аспект об’єкта дослідження, а не цілий список питань. Крім того, я не є знавцем української, але слово «впливаючі» не написав би – «що впливають».
Мета дослідження: конструктивно-географічний аналіз та оцінка медико-географічного стану Тернопільської області і чинників, що його зумовлюють, обґрунтування засад покращення ситуації та вирішення медико-географічних проблем регіону.
Мій коментар: А це вже просто катастрофа! Хто ж так виписує мету дослідження? Відповідь відома - Заслужений діяч науки і техніки! Мета дослідження не може складатися з кількох пунктів!
Питання 8: Пані, а що таке «конструктивно-географічний аналіз», з чим його їдять?
Мій коментар: Це прояв повної наукової некомпетентності. Можна говорити про аналіз певних географічних утворень, в першу чергу – їх поведінки, а те, що написано – ознака безграмотності. Я вже не кажу про «медико-географічні проблеми».
Завдання дослідження (всього шість – багато для кандидатської):
. обґрунтувати концептуальні засади конструктивно-географічних досліджень медико-географічних проблем ....;
Питання 9: Пані, як можна обґрунтувати те, чого немає?
Питання 10: Пані, а що таке «конструктивно-географічні дослідження»?
Мій коментар: Рівень висловлювань просто жахає!
. систематизувати та узагальнити інформацію про геоекологічний стан навколишнього середовища ...;
Мій коментар: Систематизація і узагальнення інформації не може бути завданням наукового дослідження, це тільки форми упорядкування даних.
. провести комплексний аналіз демографічної ситуації ..., визначити масштаби депопуляції ...;
Питання 11: Пані, але ж це чиста демографія?
Мій коментар: Це не має жодного стосунку до географії!
. оцінити гостроту медико-географічного стану ...: визначити масштаби смертності населення різних вікових груп ...;
Питання 12: Пані, а це що таке – «медико-географічний стан»?
Мій коментар: Ось до чого доводить контакт із Заслуженим діячем науки і техніки!
. охарактеризувати й оцінити рівень захворюваності ...;
Питання 13: Пані, так це у Вас звіт з питань захворюваності і смертності для Тернопільської ОДА?
Мій коментар: Так воно і є! Просто жах.
. здійснити типологію адміністративних районів ... .
Мій коментар: Ну і ну, цікаво,
Питання 14: Пані, як ця типологія може змінити «медико-географічний стан» області?
Мій коментар: На це питання може дати відповідь тільки Заслужений діяч науки і техніки!
Ми бачимо, що жодне із завдань не є науковим, а воно і не може бути таким, бо в роботі немає нормально визначених об’єкта та предмета дослідження.
Методологічна основа:
Мій коментар: Перепрошую, я не можу коментувати цю балаканину, в роботі немає методологічної основи!
Наукова новизна (чотири пункти):
. здійснено комплексний аналіз демографічної ситуації ...;
Питання 15: Пані, по-перше, хто Вам сказав, що це вже здійснено, по-друге, яке відношення це має до географії?
Мій коментар: Ось так Заслужений діяч науки і техніки перетворює географію на прохідний двір!
. розроблено картографо-аналітичні моделі основних демографічних процесів ...;
Питання 16: Пані, яке відношення це має до географії?
Мій коментар: Ніякого!
. оцінено масштаби смертності, захворюваності ...;
Мій коментар: Пані, так оцінювання не є науковою новизною, крім того, я же написав, що це  - звіт для ОДА.
. оцінено стан здоров я населення ... .
Мій коментар: Я же кажу, що йдеться про звіт для ОДА!
В роботі немає жодного пункту наукової новизни, тут немає, що захищати.

Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретичні засади конструктивно-географічних досліджень медико-географічного стану ...».
Питання 17: Пані, а навіщо Ви навели схему «алгоритму дослідження», нас же цікавить, не як Ви отримали свої «наукові» результати, а самі результати?
Мій коментар: Треба було чимось заповнити автореферат! Перепрошую, такої псевдонаукової луски я ще не бачив!

Розділ 2. «Методичні основи регіональних медико-географічних досліджень».
Ви тільки почитайте: «Ключовими показниками ... в роботі служать: смертність населення, смертність від хвороб, захворюваність ..., інвалідність, інтегральний індекс здоров’я та індекс очікуваного довголіття» (с. 6).
Питання 18: Пані, а куди тут можна вставити географію?
Мій коментар: Та кому вона потрібна, твоя географія, тут все визначає Заслужений діяч науки і техніки! Перепрошую, далі я коментувати цей жах просто не можу.

Розділ 3. (баз назви!) – «представлено результати оцінювання екологічної ситуації», наведена карто-схема «Ступінь сприятливості еколого-географічних умов для життєдіяльності  населення ...» (с. 7).
Мій коментар: Карта просто симпатюшка, такі карти малювали у ХУІІ столітті. Авторка наводить аналіз аспектів (як можна аналізувати аспекти, незрозуміло) – природно-екологічного, економіко-екологічного і соціально-екологічного, які, судячи з тексту, дають еколого-географічні умови. Це не може не вражати.
Питання 19: Пані, як розуміти ці Ваші екологічні аспекти і яким чином вони переходять у еколого-географічні умови?
Мій коментар: Ось приклад справжньої наукоподібного тріскотні. Екологія – це одне, географія – це інше, їх суміш – це суміш бульки з носорогом. Таке враження, що дисертантка взагалі не розуміє, що таке географія. Перепрошую, більше коментувати нема що.

Розділ 4. «Оцінка демографічної ситуації ...».
Питання 20: Пані, а демографи Тернопільщини, випадково, не скинулись Вам за те, що Ви попрацювали замість них?
Мій коментар: Просто вражає! Авторка у «географічній» роботі цілу главу присвячує питанням відтворення населення і перспективам його подальших змін. Я перепрошую, але географу у цій главі читати немає що. Можна вважати, що її просто немає.

Розділ 5. «Конструктивно-географічний аналіз медико-географічних ситуацій у Тернопільській області» - «наведено результати аналізу просторово-часових варіацій  смертності ..., показників захворюваності ... та інвалідності ... Детально охарактеризовано структуру та ієрархію причин смертності ...» (с. 9).
Мій коментар: Перепрошую, що це за жах? Як у роботі, яка має бути географічною, тобто містити дослідження утворень, що відповідають критеріям географічності, могли з’явитися смертність, захворюваність та інвалідність? Ось приклад роботи, яка просто знищує географію. Географу аналізувати цю главу немає жодного сенсу. І це свинство з боку членів спеціалізованої ради Д 26.001.07 при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, що цей жах був прийнятий до захисту. Це жорстко ставить питання про рівень фаховості членів цієї «вченої» ради.

Висновки (всього сім при шести завданнях - перестаралася):
1. «У роботі обґрунтовано концептуальні засади ...».
Мій коментар: У роботі взагалі нічого не обґрунтовано, тим більше таке, що стосується географії чи її конструктивної гілки, бо відсутні географічні утворення.
2. «Дослідженнями встановлено, що ЕГС в Тернопільській області загалом не викликає занепокоєння ...».
Мій коментар: Але це давно відомо без проведених дисертанткою «досліджень». Крім того, оцінка стану не розглядається як науковий висновок.
3. «Дослідженнями встановлено, що демографічна ситуація у Тернопільській області критична».
Мій коментар: Але ж це відомий факт, більше того, це стосується не тільки цієї області, а й всієї України!
4. «... в ієрархії причин смерті населення ... в 2015 році ... перші чотири місця посідають такі класи хвороб ...».
Мій коментар: Але ж це звичайна медична статистика, до географії це не має жодного стосунку!
Перепрошую, далі я вже не буду розглядати ці «висновки», бо, по-перше, вони не мають жодного стосунку до географії, по-друге, не є висновками взагалі.

Висновок по дисертації:
Це повна фахова і моральна катастрофа. Немає нормальних термінів, щоб оцінити цей «труд». Ні за темою, ні за змістом, робота не має відношення до географії, а за своїм характером вона є звичайним звітом, написаним для ОДА Тернопільської області. Візьмемо хоча б тему роботи – «конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень ...»: темою дисертації не можуть бути засади досліджень, тобто тема сформульована безграмотно. Складається враження, що дисертантка має певні зв’язки з відповідним відділом, що дало їй змогу отримати матеріали, які вона «обробила». Пану Заслуженому діячу науки і техніки України, професору І.П. Ковальчуку мало б бути соромно за те, що він вивів цей мотлох на захист, панам членам спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка мало б бути соромно за те, що вони прийняли цей мотлох до захисту. Вся ця компашка має понести відповідальність за те, що скоїли! Це – сором української науки, і сталося це у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

4.06.2017   року
Доктор географічних наук                               Ковальов О.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар