24 жовтня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Головатого Мар’яна Васильовича «Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області»

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ СЛОВАМ З ВІДОМОЇ БАЙКИ КРИЛОВА: А ВАСЬКА СЛУХАЄ, ТА ЇСТЬ! ТАК І ЛЬВІВСЬКІЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОДОВЖУЄ ГНАТИ ТУФТУ, ЯКУ НАЗИВАЄ «КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ»!

Дисертант: Головатий Мар’ян Васильович
Тема: Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області

Місце виконання роботи: кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Науковий керівник: Койнова Ірина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка;
Божук Тетяна Іванівна, доктор географічних наук, доцент кафедри  туризму, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист планується на 24 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

20 жовтня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Барило Ірини Миколаївни «Геодемографічний розвиток Полтавської області»

А МИ ДУМАЄМО, ЧОМУ УКРАЇНА ОПИНИЛАСЯ У ТАКОМУ ЖАХЛИВОМУ СТАНІ! МАЄМО ВІДПОВІДЬ: ПРОЙДИСВІТАМ ВСЮДИ У НАС ДОРОГА, І РВАЧАМ ВСЮДИ У НАС ШАНА!
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна демонструє шлях, яким з пустої писанини можна отримати диплом кандидата географічних наук. Схоже, що гроші на цей «захист» збирала вся Полтавська область.

Дисертант: Барило Ірина Миколаївна
Тема: Геодемографічний розвиток Полтавської області

Місце виконання роботи: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науковий керівник:
Нємець Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства, Харівський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Офіційні опоненти:
Джаман Василь Олексійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України та регіонознавства, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Мальчикова Дар’я Сергіївна, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри  соціально-економічної географії, Херсонський державний університет.

Захист планується на 11 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 64.051.23 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

10 жовтня 2016 р.

Чи існує географічна форма руху матерії? На це питання вигадує «відповідь» ще один нафталіновий автор – Б.О. Чернов.

ЗНОВУ ЗАПАХЛО НАФТАЛІНОМ!
Чи існує географічна форма руху матерії? На це питання вигадує «відповідь» ще один нафталіновий автор – Б.О. Чернов.

Як виявилося, стаття О.Г. Топчієва в УГЖ № 1 за 2016 рік викликала інтерес не тільки у мене. На неї звернув увагу й Б.О. Чернов з Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. В УГЖ № 2 за 2016 рік опублікована його стаття «До питання про принципову модернізацію вітчизняної географії» (с. 64 – 69). На жаль, я з паном Б.О. Черновим не знайомий, тим цікавіше мені було ознайомитись з його позицією, хоча я так і не зрозумів, що таке «принципова модернізація». У мене склалося подвійне враження від прочитаного. Перше, що я виявив – гарне знання історії (тільки радянського періоду) становлення термінологічного апарату в області географії та тієї дисципліни, яка в Україні і в Росії йде під назвою «Ландшафтознавство». Складається враження, що автор статті весь цей період (а це, як він сам вказує, 50 років) приймав участь у дискусіях на високому рівні. Найбільше його, до речі, як і мене, турбує те, що «дедалі частіше географи декларують повну заміну її (географії – О.К.) на ландшафтознавство» (с. 64), хоча підстави для такого турбування у нас різні. Автор пише: «Наразі це питання стає особливо актуальним, особливо коли йдеться про саме існування географії як науки, наукової дисципліни, її «приховування» у загальному понятті «науки про Землю»» (с. 64). З іншого боку, склалося враження, що автор свого часу потрапив у ту саму понятійно-термінологічну западню, з якої географи (не тільки українські) й досі не можуть вилізти. Також видно, що Б.О. Чернов у своїх посиланнях на інших авторів явно проігнорував позиції сучасних авторів, які докорінно відрізняються від поглядів минулих часів, що не дозволяє вважати його дискусію повноцінною та такою, що відповідає принципу науковості. Не можу не зупинитись і на назві статті. Географія, як і будь-яка інша галузь науки, по-перше, не є вітчизняною, вітчизняними є тільки географи, по-друге, вона має постійно перетерплювати зміни, бо наука – це фронт між пізнаним/осягненим і непізнаним/неосягненим. Друге означає, що ідеї, концепції минулих десятиліть не можуть залишатися вічно, вони є всього тільки проміжним етапом, інтелектуальним продуктом минулих часів.

Відгук про автореферат дисертації Топалової Олесі Іллівни «Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТКТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДАЄ ПРИКЛАД, ЯК СЛІД ГОТУВАТИ ДИСЕРТАЦІЇ-ДУТИКИ І ПРОВОДИТИ ЇХ «ЗАХИСТ»
(спеціалізована вчена рада Д 26.001.07)

Автор: Топалова Олеся Іллівна
Тема: Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
Місце виконання роботи: кафедра країнознавства та туризму географічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Науковий керівник:
Бейдик Олександр Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Поливач Катерина Анатоліївна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу картографії, Інститут географії НАН України;

Захист планується на 25 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.