7 квітня 2024 р.

Огляд публікації Ендрю С. Гуді «Перегляд інтеграції антропогеографії та фізичної географії»

Andrew S. Goudie The integration of Human and Physical Geography revisited

https://www.researchgate.net/publication/311263570_The_integration_of_Human_and_Physical_Geography_revisited

 

Проблема структурування географії існує багато десятиліть і пов’язана, на мою думку, з не зовсім чітким розумінням області її дослідження. У низці своїх статей та виступів на конференціях я намагався відстоювати точку зору на географію як цілісну дисципліну, областю дослідження якої є так зване географічне середовище (географічно організоване гетерогенне середовище), у якому взаємодіють між собою абіотичний, біотизований та антропізований рівні, так що, якщо так можна висловитись, Людосвіт є складовою Геосвіту, що дозволяє припустити наступну структуру географії: Географія абіосфери, Біогеографія та Антропогеографія. Це було чітко показано в монографії «Ландшафт сам по себе и для человека» [Ковалёв, 2009]. Таке бачення виключає існування фізичної, економічної, соціальної географії та інших варіантів, пов’язаних з соціумом (політичної, культурної тощо). Так звана фізична географія – це, як було показано мною у роботі [Ковальов, 2001], розгляд географічного середовища з позиції фізики незалежно від того, йдеться про абіотичний, біотизований чи антропізований рівні (вона вводилася у 19-му столітті як напрям, пов'язаний з вивченням того, що підлягає вимірюванню). Тому мене зацікавила робота канадського географа Ендрю С. Гуді «The integration of Human and Physical Geography revisited», який висловив свою точку зору на питання інтеграції двох напрямів географії – «Людської» - «Human Geography» (я використовую термін «Антропогеографія») та Фізичної. Пройдемось сторінками статті.  

2 лютого 2024 р.

Районування природних ландшафтів ???

Може й не варто було б робити цей виступ, бо авторка роликів – невідомо хто, але ці ролики є в Інтернеті (YouTube). Пані «Tatiana» має свій канал – «Онлайн уроки по географии. И просто обо всем и ни о чём». Але мене зацікавили два ролики, які стосуються питання ландшафту –

Районування природних ландшафтів

https://www.youtube.com/watch?v=2Q90CJPJSIM&ab_channel=Tatiana

Ландшафт як просторово цілісна система

https://www.youtube.com/watch?v=tJeXKG4MrtI&ab_channel=Tatiana

 

Натрапивши на перший з них, я написав коментар, висловивши сумнів стосовно коректності розуміння пані «Tatiana» суті явища ландшафту, поставив низку запитань …, але наступного дня (сьогодні) виявилось, що мій коментар зник, тепер там написано, що «Комментарии отключены»! Отже, як тільки авторка отримала проблемні для неї запитання, вона видалила коментар і відключила коментарі. Виникає питання: а навіщо, в такому разі, вилазити в Інтернет? Для кого ця пані розробила свої ролики, які містять допотопні (радянсько-московська школа «ландшафтознавства») погляди на явище ландшафту? Це виглядає напрочуд дивно! На жаль, я не зберіг свої питання, але можна було б обговорити ці матеріали на цьому сайті.  

Олекса Ковальов

7 січня 2024 р.

Біогеографія як наука та навчальний курс

Олекса Ковальов

 

Хочу поділитися своїми думками стосовно курсу «Біогеографія», бо протягом тривалого часу читав його в університеті. Коли у 1992-му році мені запропонували вести цей курс, я був дещо розгублений, бо пам’ятав, як його викладали, коли я був студентом. Курс вели викладачі біологічного факультету, матеріал був чисто біологічний, складався з двох частин – «географії рослин» та «зоогеографії», практичні заняття проводилися у лабораторіях біофаку, де ми роздивлялися у мікроскоп клітини рослин … На той час я ще не міг зрозуміти, що це реальна маніпуляція, пов’язана з нерозумінням самими географами суті географії, а з боку біологів це було втручанням у освітній процес студентів-географів, що не тільки не сприяло підвищенню фахової освіти останніх, а, скоріше, віддаляло від неї, бо створювалося враження, що у домені географії ми маємо суттєву долю іншої наукової дисципліни – біології (і не тільки, бо були ще економічна, соціально-економічна та інші версії, пізніше заговорили про політичну, медичку та інші дивні напрямки, що свідчило про кризу в географії). Вийшли підручники з «Біогеографії», які були написані біологами, що ще більше усугубляло ситуацію. Виникало питання, якщо «біо» означає відношення курсу до біології, то що у назві курсу робить слово «географія»? На той час географією пов’язували, перш за все, з розповсюдженням будь-чого на земній поверхні, у випадку біоти це були різні види та їх спільноти. Пам’ятаю, що на одній з лекцій викладач показував нам картинки амурського і бенгальського тигрів та розповідав, де вони поширені – дійсно «вузівське» знання! Але це аж ніяк не віддаляло біогеографію від біології і не наближало її до географії, і така ситуація зберігається й сьогодні. Ось як визначається Біогеографія в українській Вікіпедії: «Біогеогра́фія — наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій. Біогеографія поділяється на зоогеографію (географію тварин) та фітогеографію (географію рослин).