22 травня 2017 р.

УКРАЇНА – МАЙБУТНЄ: Тепер маємо свого Петю 1-го, що прорубав вікно до Європи

Так, це стало дійсністю. Завдяки прагненню європейців відділити Україну від Російської імперії та великим зусиллям української дипломатії, українці ось-ось отримують безвіз. Що тут є позитивним, а що негативним. Позитиви очевидні. Наші люди отримують можливість, при наявності біометричного паспорту, поїхати до будь-якої європейської країни. А це означає, що українці зможуть подивитися на рівень життя (хоча і так всім відомий) та рівень культури, які встановлені у європейських країнах. Це є величезним стимулом вчити мови, заробляти гроші для поїздок, проводити час у європейському середовищі. Це є цінним, бо все, більш організоване, є цінністю. А тут йдеться про цінності, які відбиралися протягом століть. Тому можна тільки вітати цей крок. Більше того, біометричні паспорти слід давати і жителям окупованих територій, і навіть тим, хто живе в Росії, при умові знання української мови.

17 травня 2017 р.

ВІДПОВІДІ НА ДОПИСИ ПАНА UNKNOWN

Пан «Unknown» вирішив поставити під сумнів адекватність моїх запитань і мою кваліфікацію. Це не перша його спроба. Попередні «дискусії» закінчувалися моїми відповідями. Питання у тому, що UNKNOWN є UNKNOWN, більше нічого. Це звичайний представник близько-наукової політики, який звик до демагогії. Але я вважаю за потрібне дати відповіді, щоб тим молодим людям, які прагнуть стати справжніми науковцями, було зрозуміло, про що йдеться. Отже

Unknown залишив новий коментар на Вашому дописі «Відгук про автореферат дисертації Майстра Андрія»
Подивимося, чого вартують зауваження О. Ковальова, як автора відгуку.
Зауваження 1. «Картосхеми – це форма відображення даних, не більше, науковою новизною це не є!»
Відповідь «Unknown»: Невірно. Справжня картосхема це не малюнок. Створення картосхеми передбачає авторську розробку її сюжету, розробку системи умовних позначень, яка відображає глибинну суть досліджуваного явища.

Дискуссия А.П. Ковалёва с Бондыревым Игорем Всеволодовичем

Знакомясь с диссертацией Александра Владимировича Хорошева, я вспомнил о Интернет-конференции, организованной московскими и тбилисскими географами – «Изменения природной среды на рубеже тысячелетий, Москва – Тбилиси, 2006» (www.cetm.narod.ru), в ходе которой я инициировал ряд дискуссий. Сегодня они уже сняты, и я решил восстановить одну из них – с Игорем Всеволодовичем Бондыревым (Институт географии АН Грузии им. Вахушти), поскольку она затрагивала вопросы, связанные с рельефом и ландшафтом.

10 травня 2017 р.

Отзыв о диссертации Хорошева Александра Владимировича «Полимасштабная организация географического ландшафта»

Отзыв о диссертации
Хорошева Александра Владимировича
«Полимасштабная организация географического ландшафта»,
представленной на соискание учёной степени
доктора географических наук по специальности
25.00.23 - физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов

Я знаком с Александром Владимировичем десять лет, поэтому мне было приятно получить от него автореферат и ссылку на диссертацию, тем более, что он является учеником замечательного учёного Владимира Александровича Николаева, которого и я в определённой степени считаю своим учителем (это касается, прежде всего, его отношения к взглядам, с которыми он не соглашался, но принимал как возможную альтернативу).