30 березня 2018 р.

УКРАЇНА — МАЙДАН: ПОГРОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ЙДЕ З КИЄВА!

Вже не вперше ми вказуємо на те, що робиться в українській географії. Нинішній її стан можна оцінити як катастрофічний. За останні двадцять - двадцять п'ять років, не дивлячись на погану економічну ситуацію і явне недофінансування всіх наукових галузей, кількість кандидатів і, особливо, докторів наук зростала прискореними темпами. На жаль, якість цих “дисертацій” знижувалась ще швидше. В географії на сьогодні докторів наук вже перевищила їх кількість в СРСР на момент його розпаду. Про що тільки не пишуть - від організації медичних послуг до демографії (геодемографії) Харківської області, і кожного разу “відкривають” новий напрям, як, наприклад, трофогеографія, геовиноградарство, або “досліджують” становлення якоїсь там суспільної географії, базуючись на зростанні кількості захистів. Жахливі події відбуваються і у сфері ландшафтознавства. Тут маємо неймовірні “ландшафти” - шосейні, залізо-дорожні та їм подібні. Все це доволі прикро. Першість у цьому русі має Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, географічний факультет якого укомплектований “видатними” і “головними”, як вони себе позиціонують. За ними йде Інститут географії НАН України, а далі - всі інші крупні університети - Харківський, Львівський, Одеський, Луцький (Східне-Європейський) … . Вражає те, що МОН України, маючи достатньо свідчень про стан справ, демонструє повну бездіяльність. Складається враження, що все це турбує тільки окремих людей.
ЗАКЛИКАЄМО ТИХ, У КОГО ЩЕ Є СОВІСТЬ, ЗУПИНИТИ ЦЕ КАТАСТРОФІЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ.
Прийшов час поставити крапку і притягнути до відповідальності тих, хто корчить із себе неперевершених. Схаменіться і зруйнуйте це лігво тхір-подібних “видатних”. Географію мають розвивати науковці, а не ті, хто на ній заробляє.

Ковальов О. («Номад»)

26 березня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Удовиченко Вікторії Віталіївни «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі лівобережної полісько-лісостепової частини території України)»

ЧЕРГОВИЙ БЕЗОБРАЗНИЙ ВИПАДОК ЗАХИСТУ «ДОКТОРСЬКОЇ» У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ РАДІ Д 26.001.07 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ЩЕВЧЕНКА: БІДНИЙ ТАРАСЕ!
Пані В.В. Удовиченко демонструє всім, як треба писати бутафорні докторські дисертації

Робота виконана на кафедрі географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий консультант
Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Офіційні опоненти:
Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський  національний  педагогічний  університет  імені Володимира Гнатюка.

Захист відбудеться 3 квітня 2018 р. об 11 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

22 березня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Зопотоцької Вікторії Анатоліївни «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону»

ВІТАЄМО ВИДАТНОГО НЕДОГЕОГРАФА ПАНА Я.Б. ОЛІЙНИКА
З ПІДГОТОВКОЮ У СТІНАХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЧЕРГОВОГО ПСЕВДОНАУКОВОГО ШМУРДЯКА

Робота виконана на кафедрі економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, професор ДП  "Український  державний  науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем
Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України

Захист відбудеться «3» квітня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

14 березня 2018 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: ПОВТОРА ГРУЗИИ НЕ БУДЕТ, РОССИИ ХВАТИТ СИЛ УСМИРИТЬ УКРАИНУ БЕЗ ВТОРЖЕНИЯ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ

(по матеріалах МирТесен)

Коли проглядаєш матеріали на “МирТесен”, починає нудити. Ось і цей матеріал, від якого несе … “тут русский дух, тут вонью пахнет”. Прошу вибачення у нормальних росіян, але це адресовано замовникам таких бридких писулек. Йдеться про звичайне залякування всіх і вся, що підтверджує надмірні апетити кремлівських дебілів, очолюваних В.В. Подивіться, що вони пишуть:
- “Нашу страну откровенно боятся в мире. В случае чего, успокоить Россию сможет только весь мир, но зачем выводить тогда нашу страну из себя?
-  А як не боятися хворих на голову?
- “А вы спросили у России, нужна ли нам ваша демократия?
- А ви спитали чеченців, грузин, українців, чи потрібна їм ваша псевдодемократія?

9 березня 2018 р.

УКРАЇНА – МАЙБУТНЄ: Поздоровляємо Україну з днем 8-го березня і бажаємо стати дійсно соборною!

Держави і країни. Людство може бути організованим у різний спосіб. Є племена і племінні території, є номади, є країни, на які накладені держави. Країни є значно більш фундаментальними утвореннями, бо базуються на культурах, тому держави, захоплюючи території країн, намагаються, в першу чергу, стерти сліди автентичних культур – так діють імперії. Країни живуть своїм життям, у тому числі і країна-Україна. Основу ж будь-якої держави складає інститут влади, і саме влада веде до розшарування суспільства, саме вона породжує патерналізм, бо продукує одержавлених людей. В Україні інститут влади так і не зміг виробити людську культуру влади. Ми тільки й чуємо: влада така, а ще є така, а ця – інша, а ось ще інша ..., вже й журналістів називають якоюсь там владою. Владність – це хвороба.