29 серпня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Карпюк Зої Костянтинівни «Внутрішня функціональна структура екологічної мережі Волинського Полісся (у межах Волинської області)»

Ще один приклад псевдо-дисертації в області конструктивної географії.
Хочу звернутися до пана В.М. Петліна: пане, до яких пір Ви будете виготовляти профанацію і виставляти її як кандидатські дисертації? Пане, Ви псуєте обличчя української географії!

Автор: Карпюк Зоя Костянтинівна
Тема: Внутрішня функціональна структура екологічної мережі Волинського Полісся (у межах Волинської області).
Науковий керівник: Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;
Приходько Микола Миколайович, доцент кафедри екології, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу.
Захист призначений на 11 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

27 серпня 2014 р.

ЯКЩО ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ МИ БУДЕМО ДУРИТИ САМИХ СЕБЕ, МИ НІКОЛИ НЕ ПІДНІМЕМОСЬ! ЯК НЕ СОРОМНО ПОДАВАТИ І СТАВИТИ НА ЗАХИСТ ПСЕВДО-ДИСЕРТАЦІЇ

На жаль, маємо черговий приклад псевдо дисертації в області соціально-економічної начебто-географії.
Автор: Алісова Олексадра Іванівна
Тема: Суспільно-географічна оцінка конкурентоспроможності україно-польського та польсько-німецького транскордонних регіонів
Науковий керівник: Коцан Наталія Несторівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Офіційні опоненти:
Ровенчак Іван Ілліч, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Кулєшова Ганна Олександрівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет ім. В.С. Каразіна.
Захист призначений на 11 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Хочу наголосити на тому, що подібні «дисертації», як і участь у їх протягуванні через «захист», залишають плями на іміджі дисертантів, їх наукових керівників, опонентів, які дали згоду опонувати, членів спеціалізованих рад та тих вузів, у яких вони знаходяться. Так знищується географія в Україні.

19 серпня 2014 р.

Владимир Александрович Николаев Светлая память

Мировая география понесла невосполнимую утрату. Из жизни ушёл патриарх российской географии, замечательный учёный, педагог и просто большой Человек Владимир Александрович Николаев.

18 серпня 2014 р.

Отримав наступне повідомлення з МДУ, яке мене вкрай засмутило:

«Дорогие коллеги!
17 августа на 90-м году жизни умер Владимир Александрович Николаев, профессор кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ.»


З життя пішов географ, який протягом кількох десятиліть був відданий своєму призначенню — бути географом, бути викладачем і, головне, бути Людиною. Володимир Олександрович був і залишиться назавжди прикладом служіння науці. Він написав багато надзвичайно цікавих і важливих наукових праць, які ніколи не стануть для географів історією, бо їх автор дивився далеко у майбутнє. Для нас Володимир Олександрович — приклад того, як треба жити. Свого часу мене здивувало його демократичне ставлення до тих, хто мав інші наукові погляди. Не дивлячись на те, що ми вже жили у різних країнах, у 1994 році він погодився бути моїм опонентом на захисті докторської дисертації, за що я йому вдячний, бо отримати у якості опонента справжнього вченого не так просто. Коли у 2011 році, після довгої перерви я знову його побачив, на жаль, у колясці, я був вражений тим, що не дивлячись на хворобу і вік, він продовжував бути джерелом оптимізму, знання і щирості.

Дорогий Володимир Олександрович, дозвольте подякувати Вам за все те добро, джерелом якого Ви були протягом всього Вашого життя. Ми ніколи Вас не забудемо.

Олекса Ковальов

12 серпня 2014 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДУ УКРАЇНИ

У цей складний час ми, вільна географічна спільнота, звертаємось до громадян України з закликом встати на оборону нашої любої матінки України – найкрасивішої землі на нашій планеті. Запевняємо, що план Путіна стосовно знищення України, її самобутнього народу та його культури приречений на провал. Так, сьогодні біля наших кордонів стоять орди позбавлених культури і ознак цивілізації російських варварів-головорізів, які вже знищили деякі наші села й міста, вбили наших людей. Валерія Новодворська, яку вони вбили бо боялися, писала: «Когда идет орда, под копытами коней не выживает ничего». Але це їм не минеться. Цих дегенератів насилає на нас їх лідер – шибздикуватий, очманілий від відчуття своєї особистої слабкості та нікчемності В. Путін, який веде Росію до повної катастрофи. Але чекати залишилось недовго, кара буде страшною.
Что касается «гуманитарной помощи» от России – пусть присылают, только сам Вова Путин должен ехать на кабине первого грузовика – зачем нам лишние жертвы!
Как хорошо эту ситуацию описала Валерия Новодворская: