20 листопада 2014 р.

ЯКІ ДИСЕРТАЦІЇ ПРИЙМАЮТЬ ДО ЗАХИСТУ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ? ВІДПОВІДЬ – ТАКІ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЖОДНИМ КРИТЕРІЯМ ДИСЕРТАЦІЙ!

Черговий приклад – кандидатська дисертація Бабич Оксани Володимирівни

Автор: Бабич Оксана Володимирівна;
Тема: Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області);
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;
Науковий консультант:
Загородній Володимир Васильович, кандидат географічних, професор кафедри економічної та соціальної географії, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;
Офіційні опоненти:
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, керівник центру ГІС, Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя;
Середа Наталія Ігорівна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України.
Захист відбувся «16» грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України

18 листопада 2014 р.

УКРАЇНА: ЛЮСТРАЦІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ

МАЄМО ЖАХЛИВИЙ ПРИКЛАД ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНОЇ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ: ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ЯК МОЖНА БУЛО ТАК НИЗЬКО ПАСТИ?

Автор: Пересадько Віліна Анатоліївна (на сьогодні — зав. кафедри фізичної географії і картографії, декан геолого-географічного факультету Каразінського університету).
Тема: Наукові основи регіонального еколого-природоохоронного картографування;
Спеціальність: 11.00.12 – географічна картографія;
Науковий консультант: Левицький Іван Юрієвич, доктор географічних наук без географічної освіти, професор кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет ім. В.С. Каразіна.
Офіційні опоненти:
Пархоменко Галина Орестівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник відділу картографії;
Яковенко Ірина Михайлівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук, доцент кафедри геодезії і картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Захист відбувся «25» грудня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України

Ставиться питання про компетентність співробітників Каразінськгого університету, які пропустили роботу до захисту, членів вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України, які прийняли роботу і позитивно проголосували, а також опонентів, які дали позитивні рецензії на цю профанацію. 

11 листопада 2014 р.

ХАРКІВ: СТВОРЕНО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ

Сьогодні вранці у новинах обласного радіо почув, що у Харкові створено координаційну раду, яка має за мету проведення експертних оцінок шляхів подальшого соціально-економічного розвитку міста і області. У подальшому планується перетворення цієї ради у постійний координаційно-експертний цент. Необхідність створення такої ради була озвучена мною в кінці серпня цього року на засіданні координаційної ради Майдану у Харкові. Багато років тому я писав про те, що регіон — це інформаційна машина, і він повинен мати своєрідний мозковий центр. Мені дуже приємно, що моя ініціатива так швидко реалізована у Харкові. На жаль, сам ініціатор нічого не знав про те, що така рада вже створюється.

Олекса Ковальов

НАРЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЯ: ДО НАВІШУВАННЯ ЛОКШИНИ НА ВУХА ДОЛУЧАЄТЬСЯ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ: ДО ЗАХИСТУ ПОДАНА КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ЄРОШИНОЇ ТЕТЯНИ В’ЯЧЕСЛАВІВНИ, РІВЕНЬ ЯКОЇ – БАКЛАВРСЬКИЙ

Автор: Єрошина Тетяна В’ячеславівна
Тема: Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні
Робота виконана в Інституті географії НАН України
Офіційні опоненти:
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Мезенцева Наталія Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Захист відбудеться 16 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України

Поздоровимо Інститут географії НАН України з підготовкою бакалаврської кандидатської дисертейшн! 

9 листопада 2014 р.

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ НИКОЛАЕВЫМ

Мне хорошо известно, что когда человек уходит из жизни, его близким хочется узнать как можно больше эпизодов из его жизни. Я хочу рассказать о том диалоге, который состоялся осенью 2011 года в МГУ в присутствии нескольких человек, когда я приехал на конференцию. Он касался моей монографии «Ландшафт сам по себе и для человека», причём Владимир Александрович сам инициировал этот разговор. Книгу он получил уже через месяц после её выхода летом 2009 года. Когда я ехал на конференцию, я не знал, что Владимир Александрович болен, колясочник. На факультете мне об этом сказал Александр Владимирович Хорошев. Он же сообщил, что Владимир Александрович будет выступать на конференции. Я ждал встречи с нетерпением. И вот я увидел, что его привезли, завезли в его кабинет. Немного подождав, я зашёл в кабинет. Владимир Александрович находился спиной к входу. Я поздоровался и сказал:

1 листопада 2014 р.

УКРАЇНА: ПІДТРИМУЄМО ДІЇ МІНОСВІТИ

Боротьба з плагіатом: Міносвіти позбавило звання трьох докторів наук -


Може і справді почалося? Україні не потрібні липові дипломовані фахівці, Україні не потрібні ті, що пригрілися у вузах і "вирішують проблеми" студентів за хабарі, Україні не потрібні "студенти", що підсовують у залікових книжках купюри ...
але питання: де взяти інших? Чи є відповідь на це питання?