29 грудня 2013 р.

ЄВРОМАЙДАН: ВЛАДА ЗАКОНУ ПРОТИ ВЛАДИ КРІСЛА

Ми знову акцентуємо увагу на вкрай важливому, з нашої точки зору, питанні: що таке Влада, як вона проявляється у різних соціально-політичних контекстах? Це пов’язано з тим, що різні політичні партії намагаються прийти до Влади, що робить їх схожими. Отже...

27 грудня 2013 р.

Загальна географія: чи є область дослідження географії емердженцією?

"If the human [soul] is anything, it must be of unimaginable complexity and diversity [...]. I can only gaze with wonder and awe at the depth and heights of our psychic nature. Its non-spatial universe conceals an untold abundance of images which have accumulated over millions of years of living development and become fixed in the organism. My consciousness is like an eye that penetrates to the most distant spaces, yet it is the psychic non-ego that fills them with nonspatial images. And these images are not pale shadows, but tremendously powerful psychic factors… Beside this picture I would like to place the spectacle of the starry heavens at night, for the only equivalent of the universe within is the universe without; and just as I reach this world through the medium of the body, so I reach that world through the medium of the psyche."
                                                        C.G. Jung. Freud and Psychoanalysis, CW 4, p. 331[1]

Ideas thus made up of several simple ones put together, I call Complex;   such as are Beauty, Gratitude, a Man, an Army, the Universe.
   John Locke, An Essay Concerning Human Understanding

#євромайдан


ХАРКІВ - ЖОВТО-БЛАКИТНЕ МІСТО, ЯКЕ ПІДТРИМУЄ ВСІ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ!
ХАРКІВ - МІСТО ТРУДІВНИКІВ, ВЧЕНИХ, СТУДЕНТІВ, МІСТО, ЯКЕ ДИВИТЬСЯ У МАЙБУТНЄ!
ХАРКІВ - ЦЕ МІСТО, У ЯКОМУ НАРОДЖУВАЛАСЬ, НАРОДЖУЄТЬСЯ І БУДЕ НАРОДЖУВАТИСЬ НОВА ДУМКА!

СЛАВА УКРАЇНІ!     СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ХАРКОВУ!

26 грудня 2013 р.

Чи є межа безсоромності? (до питання „захистів” псевдо-дисертацій)

Ми продовжуємо публікацію відгуків про автореферати «дисертацій» і сподіваємось, що це вплине на дисертантів, їх наукових керівників та членів спеціалізованих рад. Ми також чекаємо реакції з боку міністерства освіти та науки України та ставимо питання перед міністром освіти та науки паном Табачником Д.В.: шановний Дмитро Володимирович, коли припиниться цей потік псевдо-дисертацій, принаймні, в географії, хоча таке має місце і в інших галузях науки. Що Ви робите за для того, щоб в Україні була зупинена корупція у сфері захистів дисертацій?

Відгук про автореферат дисертації Іщука Андрія Васильовича «Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919 – 1939 років»

Наведемо ще один приклад псевдо-дисертації - Іщук Андрій Васильович: «Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919 – 1939 років». Серед псевдо-дисертацій ця розробка може претендувати на одне з перших місць по номінації: навішування локшини на вуха. Поздоровляємо Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, який виборов перше місце з виготовлення псевдо-дисертацій у 2013 році!

25 грудня 2013 р.

Відгук про автореферат дисертації Думітраша Доріна Георгійовича на тему «Еколого-демографічна оцінка українсько-румунського прикордоння (на прикладі Чернівецької області)»

Шановні писарі кандидатських дисертацій продовжують дивувати нас своїми дивними темами псевдо-географічних псевдо-дисертацій. Черговий екземпляр – Думітраш Дорін Георгійович: «Еколого-демографічна оцінка українсько-румунського прикордоння (на прикладі Чернівецької області)». Автореферат дисертації, яка захищалася 4 листопада 2013 року, у ЦНБ Каразінського університету став доступним тільки 23 грудня цього року.
Науковий керівник: Джаман Василь Олексійович, доктор географічних наук, професор, зав. кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Офіційні опоненти:
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук, професор, зав. кафедри економічної та соціальної географії Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова;
Доктор географічних наук, професор, зав. кафедри географії України та туризму Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.
Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

24 грудня 2013 р.

Відгук про автореферат дисертації Руденка Степана Валерійовича «Територіально-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження»

Ще один дисертаційний шедевр, написаний під керівництвом доктора економічних наук і таке інше пана Я.Б. Олійника. Йдеться про дисертацію Руденка Степана Валерійовича «Територіально-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження». До речі, ця тема певною мірою корелює з темою докторської дисертації пана О.Є Афанасьєва, у якій також був застосований такий трюк – розгляд старої  - природоохоронної - тематики з «нової» позиції – з точки зору соціально-економічної географії. Автореферат став доступним у ЦНБ Каразінського університету тільки 23.12.2013 року, що стало вже традиційним. Безпосередньо у даній роботі насторожує факт, що одним з опонентів є К.А. Нємець – гідрогеолог за освітою, який дивним чином став доктором географічних наук саме у раді очолюваній паном Я.Б. Олійником, який, відповідно, є його боржником.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
Доктор географічних наук, професор Нємець Костянтин Аркадійович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Мозговий Артем Анатолійович, Інститут географії НАН України. 

Відгук про автореферат дисертації Осипчук Ірини Олегівни на тему «Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області»

Ми маємо черговий приклад псевдо-географічної псевдо-дисертації Осипчук Ірини Олегівни «Територіальна організація торгівельного обслуговування населення Рівненської області». Автореферат дисертації став доступним у ЦНБ Каразінського університету тільки 23 грудня 2013 року, тобто через три місяці після захисту (25 вересня 2013 року)
Науковий керівник: К.Г.Н., доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Дорошенко Віктор Іванович.
Офіційні опоненти: Немець Л.М., Маруняк Є.О.
Ми вже попереджали, що присутність серед опонентів прізвища Нємець відразу ставить під сумнів чистоту захисту.
Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

23 грудня 2013 р.

ЄВРОМАЙДАН: ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНЦІВ?

Несподівано ми опинилися у ситуації, яку майбутні історики будуть розглядати як історичну - таку, яка призвела до серйозних змін в організації суспільства. Те, що сьогоднішній Майдан хоче поховати назавжди, можна передати фразою, яка прозвучала на телеекрані з вуст однієї літньої жінки (дійсно простої жінки з минулого):

СПАСИБО ПРАВИТЕЛЯМ, ВСЁ НАМ ХВАТАЕТ!

Ось так звикли дякувати Владі обивателі різних мастей – ті, хто скаржиться у ганчірку, висловлюючи незадоволення Владою, але коли їм пропонують сказати це в голос, вони вам кажуть: СПАСИБО ПРАВИТЕЛЯМ!


19 грудня 2013 р.

ЄВРОМАЙДАН: ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЖЕ ДОСЯГНУТИЙ, ЙДЕМО ДАЛІ

Ми продовжуємо стежити за розвитком подій, пов’язаних з Євромайданом у Києві та інших містах України, намагаємось осягнути те, що відбувається і спробувати зробити висновки. Чим є Євромайдан? Він, перш за все, демонструє, що в Україні, не дивлячись на панування «державних діячів» з далекими від сучасних поглядами на форми керування та вирішення соціальних конфліктів, в глибинах українського суспільства визріло Громадянське суспільство як самостійний суб’єкт, з чим Влада вже не може не рахуватися. Для нас надзвичайно важливим є те, що цей прояв ніким не був спланований і підготовлений, він стався абсолютно спонтанно у вигляді мирної демонстрації молодих людей: ЙДЕ НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке вже не буде беззаперечно сприймати те, що доводять до вух офіційні мас-медіа, функція яких – підтримання авторитету Президента та його оточення!  Тепер треба закріпити досягнуте без залучення і допомоги з боку «політичних» партій, бо в Україні таких немає – насправді вони представляють інтереси різних бізнесових груп (всеукраїнське об’єднання «Свобода» партією не є). Як це зробити, бо Громадянське суспільство не має своїх постійно діючих органів, а ліквідувати весь адміністративно-бюрократичний апарат означає ввести країну у хаос? Спробуємо висловити деякі думки з цього приводу.

17 грудня 2013 р.

ЄВРОМАЙДАН: ПРОДОВЖЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ:

Як ми і припускали, хвиля, утворена Євро-майданом, не дивлячись на брехню у керованих російських мас-медіа, пішла російськими просторами, зачепивши найбільш гідну частину російського суспільства. Ми пропонуємо виступ в Інтернеті відомого економіста Андрія Іларіонова „Преодоление тектонического разлома в Украине”, в якому підтримується наша думка стосовно прояву громадянського суспільства в Україні, яке, ми надіємось, з часом знайде нові форми суспільної організації. А росіян і представників інших народів ми запрошуємо приєднатися до цього руху – пошуку такого варіанту суспільства, в якому людська гідність є найбільшою цінністю.

11 грудня 2013 р.

ЄВРОМАЙДАН: ЯКІ СПРАВЖНІ ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ?

У харківській газеті «ВЕСТИ» за 11 грудня цього року вийшла стаття з цікавими даними, що відображають співвідношення позицій громадян України стосовно приєднання до ЄС чи ТС. Кореспондент газети Катерина Стулень супроводжує ці дані статтею «Українці розділилися у відношенні до майдану». Ми наводимо цю статтю, але слідом даємо невеличкий коментар стосовно цих подій.


10 грудня 2013 р.

#євромайдан

Оцінка ситуації, у якій опинилася Україна, як такої, що відповідає уявленню про "точку" біфуркації, є дуже цікавою для нас як вчених. Не так часто можна бути свідком і, водночас, спостерігачем біфуркаційної ситуації. Цікаво, як невизначеність згодом перетвориться у щось нове, яке раніше не можна було передбачити. Ми можемо стати свідками прояву нової форми організації суспільства, яка не потребує для свого відображення звернення до слова "ВЛАДА". Чому це неможливо передбачити? Тому, що нове виникає на рівні локальних взаємодій. Тут має значення все. Навіть така подія, як зміна орієнтації якогось одного рядового міліціонера після отримання букетика квітів від дівчинки може  змінити вектор подій на глобальному рівні.
Отже, вірною є думка, що Україна може стати джерелом хвилі перетворень, яка може зачепити і Росію (там вже дуже хвилюються), і інші колишні республіки СРСР чи навіть вийти за межі цієї території. Нарешті Київ можна сприймати як столицю, бо в іншому контексті це місто виглядало як таке, що паразитує на тілі всієї країни.

                        СЛАВА УКРАЇНІ !             ГЕРОЯМ СЛАВА !

5 грудня 2013 р.

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМКОМ «ГЕОГРАФІЯ» В УКРАЇНІ: ЧИ Є МЕЖА БЕЗГРАМОТНОСТІ І БЕЗСОРОМНОСТІ?

Наведу чергові приклади кандидатських «дисертацій», які ганьблять українську науку і свідчать про катастрофічну безграмотність авторів та їх наукових керівників. Складається враження, що «дисертанти» змагаються між собою за першість у номінації: хто напише найгіршу дисертацію і зможе її просунути через спеціалізовану вчену раду. На цей раз це Михайленко Тетяна Ігорівна та Савченко Ірина Анатоліївна. Побажаємо їм обом успіху!

2 грудня 2013 р.

Сообщество "Azıxantrop": публикация книги о Геноциде азербайджанцев в 1918 году.

Наши партнёры из Азербайджана - сообщество "Azıxantrop" - опубликовали свою первую книгу - Генрих Томсон "Бакинские воспоминания 1914-1921 года".

Издание книги финансировано Государственным Советом поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Публикация создана по проекту Общественного объединения исторических исследований "Azıxantrop" ("Проект по публикации книги о 31 марта - Геноцида азербайджанцев -  с целью  доведения данного исторического факта до мировой  общественности").

Генрих Томсон - свидетель геноцида азербайджанцев в Баку. Он писал: "Когда выстрелы затихли, на следующий день открылась ужасная картина. Повсюду на тротуарах были лужи и пятна крови. Погибших везли на телегах (подводах) к полицейским участкам. При перевозке трупов то голова, то голые ноги свисали с краёв телеги. Говорили, что в этой крововой бойне погибло около десяти тысяч азербайджанцев. Власть теперь была на стороне армян и коммунистов".

Каждый год, 31 марта, в Азербайджане проводят День памяти жертв Геноцида 1918 года.

Публикация распространяется бесплатно.