15 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Мирош Марії Василівни «Суспільно-географічні засади політичної активності в Західному регіоні України в сучасних умовах»

НІКУДИШКИ – ТВОРЦІ НІКУДИШНІХ ІДЕЙ, ЩО ПРОСУВАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ НІКУДИШНІХ ДИСЕРТАЦІЙ В НІКУДИШНІХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ

Дисертант: Мирош Марія Василівна
Тема: Суспільно-географічні засади політичної активності  в західному регіоні України у сучасних умовах

Місце виконання роботи: кафедра економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка. 

Науковий керівник: Вісьтак Олександра Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Масляк петро Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Кузишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

14 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Задворного Сергія Ігоровича «Територіальна організація культурно- мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ ПРОДОВЖУЮТЬ ГРАТИСЯ У ПРОСТОРОВУ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БУДЬ ЧОГО!

Дисертант: Задворний Сергій Ігорович
Тема: Територіальна організація культурно-мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

Місце виконання роботи: кафедра географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Науковий керівник: Заставецька Ольга Володимирівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Офіційні опоненти:
Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних наук, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Український національний університет садівництва;
Заячук Оксана Григорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

13 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Антонюк Олени Олександрівни «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання»

ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ЧОМУ ВИ ДОЗВОЛИЛИ СОБІ ТАК НИЗЬКО ОПУСТИТИСЯ, ОПУСКАЄТЕ СВОЇХ УЧНІВ І ГЕОГРАФІЮ В УКРАЇНІ?

Дисертант: Антонюк Олена Олександрівна
Тема: Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання;
Місце написання: кафедра географії, природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;

Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;

Офіційні опоненти:
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Міхелі Сергій Володимирович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії Інституту природничо-географічної освіти, національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

Захист заплановано на 29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

9 червня 2016 р.

Відгук про дисертацію Колотухи Олександра Васильовича «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження»

ВІРУС ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАНУЄ В ТІЛІ ГЕОГРАФІЇ, ПЕРЕТВОРЮЮЧИ ЇЇ НА ПСЕВДОНАУКУ
Одеський та Київський національні університети об’єдналися у справі ліквідації географії в Україні як наукового напрямку

Дисертант: Колотуха Олександр Васильович
Тема: Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження;
Місце написання: кафедра країнознавства і туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;

Науковий консультант: Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму,  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Степаненко Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки , Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;
Антоненко Володимир Степанович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Київський університет культури;
Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова;

Захист заплановано на 24 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.