29 грудня 2016 р.

МАЄМО ПЕРШУ СПРОБУ ДАТИ ВІДПОВІДІ НА МОЇ ЗАУВАЖЕННЯ, АЛЕ СПРОБА ВИЯВИЛАСЯ НЕВДАЛОЮ

Дисертант: Головатий Мар’ян Васильович
Тема: Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області

Місце виконання роботи: кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Науковий керівник: Койнова Ірина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка;
Божук Тетяна Іванівна, доктор географічних наук, доцент кафедри  туризму, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист мав відбутися 24 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

19 грудня 2016 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: Лілія Гриневич: Неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас


Останнім часом на багатьох телеканалах можна побачити виступи міністра освіти й науки України, кандидата педагогічних наук Лілії Михайлівни Гриневич. Темою виступів і обговорень є проблеми сучасної, головним чином, шкільної освіти та перспективи її покращення у майбутньому. Від школи знань до школи компетентності: молодь має бути успішною у ХХІ столітті – це ледве не головна теза позиції Л. Гриневич. Я скористався записами бесід з Л. Гриневич і матеріалами на сайті, адреса якого вказана вище. Читаємо: «... за сто днів її керування освітою міністерству вдалось опрацювати і розвантажити програми для початкової школи, розблокувати роботу Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти, підготувати концепцію Нової української школи, витримати тест на організацію ЗНО після минулорічних скандалів та провести вступну кампанію». Нічого собі! Невже освітою можна керувати? Але нас цікавить питання саме майбутньої освіти, тобто «від школи знань до школи компетентності», а ще трошки – справа з дисертацією Катерини Кириленко.

13 грудня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Шульгача Андрія Сергійовича «Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку «Лісова пісня»»

І ЗНОВУ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ЯК КРАСИВО СТВОРЮЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ НАЯВНОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, АЛЕ ЗНОВУ ВИЙШЛА ПУСТИШКА 

Автор: Шульгач Андрій Сергійович
Тема: Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного парку «Лісова пісня»
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Місце виконання роботи: кафедра фізичної географії географічного факультету, Східноєвропейський національний університет ім.. Лесі Українки

Науковий керівник: Мельничук Микола Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки;

Офіційні опоненти:
Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор, декан природничо-географічного факультету, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’яненка;
Кравцова Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини;

Захист планується на 19 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

6 грудня 2016 р.

Динаміка земної поверхні за 32 роки


Компанія Google оновила свій сервіс Timelapse, який показує, як змінювалась Земля за останні 32 роки.

 
Навіть до виникнення людини денна поверхня нашої планети, яка є відображенням складних режимів, змінювалась доволі швидко. З появою людини ці зміни стали ще більш швидкими. Протягом останніх століть людство формує нове географічне середовище, найважливішою складовою якої є денна поверхня планети. Отже, тренди зміни її структури є вкрай важливими для науковців, що займаються фізіографічною динамікою та ландшафтами, як і проектувальників. У цьому руслі мають готуватися і відповідні фахівці. Цей матеріал є дуже корисним для студентів географічних факультетів, бо демонструє реальні зміни структури поверхні.
Матеріали по темі: