29 червня 2014 р.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
НА ЖАХЛИВИЙ СТАН ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ. ВЖЕ В КОТРИЙ РАЗ МИ ДАЄМО ВІДГУК НА ДИСЕРТАЦІЮ, ЯКА ДЕМОНСТРУЄ ПАДІННЯ ЯК ФАХОВОГО, ТАК І МОРАЛЬНОГО РІВНЯ АВТОРІВ, ЇХ НАУКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ ЧИ КЕРІВНИКІВ, ЯК І ТИХ, ХТО ПРИЙМАЄ ДО ЗАХИСТУ ТА ДАЄ ЗГОДУ ОПОНУВАТИ ЦІ ВИТВОРИ ПСЕВДОНАУКОВОГО МИСТЕЦТВА. ВИСЛОВЛЮЄМО ПРОТЕСТ ПРОТИ ТАКОЇ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ТИХ, ХТО ВВАЖАЄ СЕБЕ ДОКАМИ В ГЕОГРАФІЇ. 

Відгук про автореферат дисертації Воловика Володимира Миколайовича «Етнокультурні ландшафти: Регіональні структури і природокористування»

Маємо черговий приклад псевдо-географічної псевдо-дисертації, написаний у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. На цей раз це доцент кафедри географії
Воловик Володимир Миколайович
Науковий консультант:
Денисик Григорій Іванович - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.
Офіційні опоненти:
Дмитрук Олександр Юрійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і раціонального природокористування, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
Тютюнник Юліан Геннадійович, доктор географічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту еволюційної екології НАН України.
Захист має відбутися 3 липня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Мені було би соромно випускати докторську дисертацію такого рівня, але шановному Григорію Івановичу Денисику не соромно, тим більше, що щось подібне, написане під його керівництвом, вже пройшло при наявності жорсткого негативного відгуку. Але проблема не тільки у ньому. На такий захист погодилася члени спеціалізованої ради і вказані вище опоненти. Ставлю питання про фахову кваліфікацію всіх діючих осіб, бо те, що я побачив у авторефераті, ніяким чином не може кваліфікуватися як докторська дисертація географічного спрямування.

Відгук про автореферат дисертації Греськів Олени Богданівни «Конструктивно-географічні засади оцінки земель заповідного природокористування обласного регіону»

Черговий антинауковий шедевр розроблений
Греськів Оленою Богданівною
У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка
Науковий керівник:
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.
Офіційні опоненти
Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Міщенко Олена Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.
Захист має відбутися 3 липня 2014 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Безвідповідальність всіх осіб, причетних до виведення на захист подібних «дисертацій», просто вражає. Йде відверте знищення географії в Україні!  

27 червня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: ПЁТР ПОРОШЕНКО О ПУТИНЕ

Уважаемый Пётр Алексеевич, Путин не чрезмерно эмоционален, он чрезмерно распущен и нагл, избалован властью и деньгами, чрезмерно бесцеремонен и бескультурен... Всё это порождает образ безобразного существа, больного нравственным идиотизмом. Измениться он может только в одном случае - если его уберут из кресла Президента России.

Олекса Ковальов

23 червня 2014 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: НА КРОМКЕ ХАМСТВА

Хочу прокомментировать выпендрёж Царёва и Бородая по поводу предмета переговоров. То, что называется А. Бородай, соизволило выдать следующее:
«В настоящее время предметом обсуждения может быть только прекращение огня, чтобы остановить истребление населения и разрушение инфраструктуры Донбасса», — приводит слова А. Бородая «Народный фронт Новороссии» в своем пресс-релизе, распространенном в понедельник. «О каких-либо более серьёзных переговорах речь может идти только после полного вывода всех частей украинской армии с территории Донецкой народной республики», — добавил он. Ему вторит и то, что называется О. Царёвым.

18 червня 2014 р.

УКРАЇНА: ЧОМУ НЕОБХІДНА ЛЮСТРАЦІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Думаю, я не скажу нічого нового, якщо напишу, що сфери освіти і науки в Україні є одними з найбільш корумпованих. Тут все продається і все купується – від атестатів про середню освіту до грантів (діє режим відкатів), докторських дисертацій і звання академіка. І якщо деякі вважають, що режим люстрації по відношенню до цих сфер можна відкласти на потім (бо є, мовляв, більш важливі сфери життя), вони дуже помиляються, бо і школа, і вуз мають закладати не тільки певну освітню базу, але й культуру їх використання, включаючи моральність, обов’язковість, людяність, патріотичне ставлення до країни тощо. Саме з цих позицій ми повинні оцінити те, що сталося з науково-освітньою сферою України за останні два десятиліття і до чого це призвело. Те, що ми сьогодні маємо, є, в першу чергу, свідченням страшної корупції, байдужості керівників шкіл, вузів, співробітників міністерства тощо. Зрозуміло, що я зможу привести тільки деякі приклади, пов’язані, перш за все, з напрямком моєї діяльності – географією, та з тим вузом (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), у якому я працював 22 роки перед вимушеним виходом на пенсію. Але можу завірити, що у інших напрямках і вузах ситуація не краща.

11 червня 2014 р.

НАРЕШТІ Є РОБОТА (ХОЧА Й НЕ БЕЗДОГАННА), ЯКУ МОЖНА ОЦІНИТИ ПОЗИТИВНО. ЙДЕТЬСЯ ПРО ДОКТОРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ ВАСЕЧКІНОЇ ОЛЕНИ ФЕДОРІВНИ «ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ЕКОСИСТЕМ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ НА ОСНОВІ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ»

Я не буду наводити тут офіційний варіант відгуку, зроблю тільки ряд акцентів позитивного і негативного плану. До позитиву слід віднести дуже чітку визначеність здобувачки стосовно об’єкту та предмету дослідження. Таке сьогодні трапляється рідко. Це стосується також формулювання мети та завдань дослідження. Відразу видно, що людина – реальний дослідник. Дуже добре враження залишає апарат моделювання та об’єкт-центричний підхід до створення моделі, що відразу дало цікаві результати: здобувачка отримала те, що може вважатися дійсно новим. Можу погодитись з пунктом наукової новизни – ці результати є новими. Я ще не бачив дисертацій в області географії, зроблених в Україні, які базуються на створенні і аналізі просторово-динамічний моделей. Це – прогрес.

10 червня 2014 р.

Загальна географія: геохолон/геоорг

Все починається з малого.
   Прислів’я

If change is not occurring uniformly everywhere, but only over specific ranges of scale, then understanding must jump from the local to the regional and global strata of the world hierarchy.
    Jan Sendzimir

Вступ. Задача статті полягає у спробі обґрунтувати наявність у геосередовищі, як області дослідження географії, того найнижчого (базового) рівню, з якого починається формування всієї його складної структури. Будемо виходити з наступного: будь що, що має оригінальну організацію – хімічну, біологічну, соціальну, політичну, виробничу тощо, може вважатися таким тільки у разі, якщо вдається виділити його елементарні одиниці з їх спільними характерними рисами, з яких вона починається, а далі, якщо є такі дані, зумовлені устроєм середовища, намагатися виявляти їх з’єднання різних форм і масштабів. Географія не є виключенням, але саме у цій галузі ми стикаємось з найбільшими складностями, бо й досі не вироблено більш-менш чітких загальноприйнятих уявлень стосовно критеріїв географічності[1] (це робить географію аморфною, нечіткою), без яких намагатися виділяти елементарні географічні одинці – справа марна. Свого часу такі спроби робилися. 

9 червня 2014 р.

ПСЕВДОГЕОГРАФІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ «ДИСЕРТАЦІЙ», ПІДГОТОВЛЕНИХ ПСЕВДОВЧЕНИМ В.М. ПЕТЛІНИМ, АБО: ЯК МОЖНА БЕЗБОЖНО ДУРИТИ НАУКОВЕ ГЕОГРАФІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО

Ми маємо черговий приклад псевдо-географічної псевдо-дисертації, підготовлений одним з провідних львівських псевдовчених – Петліним В.М.   
Дисертант: Гілета Любов Андріївна.
Науковий керівник: Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Офіційні опоненти:
Дмитрук Олександр Юрійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Наконечний Костянтин Петрович, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
Захист має відбутися 26 червня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Той факт, що дисертація була прийнята до захисту, ставить під сумнів кваліфікацію членів спеціалізованої ради і офіційних опонентів.