28 лютого 2015 р.

УКРАИНА - РОССИЯ: ВИДЕН КОНЕЦ ВОЙНЫ, И ВОВА ПУТИН ПОЧУВСТВОВАЛ УГРОЗУ СО СТОРОНЫ БОРИСА НЕМЦОВА

Это действительно имеет место. План Вовы Путина уничтожить Украину провалился, когда кацапы ничего не смогли сделать в Харькове. Почему так? Да потому, что именно захват Харькова означал бы и уничтожение украинской государственности, именно Харькова, а не Киева или Донбасса. Харьков - центральная фигура в этой шахматной игре.

Відгук про автореферат дисертації Настюка Миколи Григоровича «Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету»

Три дисертації підряд за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, захист яких планується у спеціалізованій вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Всі три роботи залишають жахливе враження. Вони не мають відношення до географії і не містять нових наукових результатів. Ми ставимо питання про виведення з поля захистів географії дисертацій гідрометеорологічного спрямування.

Знайомимо читачів з відгуком про автореферат дисертації Настюка Миколи Григоровича

25 лютого 2015 р.

МАЄМО ЧЕРГОВІ ПРИКЛАДИ ПСЕВДОНАУКОВИХ «ДИСЕРТАЦІЙ», ЯКІ БУДУТЬ ПРОТЯГУВАТИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ «ЗАХИСТУ» У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 26.001.22 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: БІДНИЙ ТАРАС!

Маємо два приклади псевдо дисертацій, підготовлених у Українському гідрологічному інституті, Київ:
Христюк Борис Федорович
Баужа Тетяна Олександрівна
Це вже не імітація наукової роботи, це – повна профанація. Схоже на те, що пан член-кореспондент вирішив погратися з географією!

Автор: Христюк Борис Федорович
Тема: Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування;
Спеціальність: 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
Місце виконання роботи: відділ гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

Науковий керівник: 
Осадчий Володимир Іванович, доктор географічних наук, член-кореспондент НАНУ, Український гідрометеорологічний інститут, директор;

Офіційні опоненти:
Тімченко Володимир Михайлович, доктор географічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними ресурсами, Інститут гідробіології НАН України;
Струтинська Віта Миколаївна, кандидат географічних наук, начальник відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення.

Захист планується на 19 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Відгук про автореферат дисертації Баужі Тетяни Олександрівні «Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка»

Автор: Баужа Тетяна Олександрівна
Тема: Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка;
Спеціальність: 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
Місце виконання роботи: відділ гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

Науковий керівник:
Горбачова Людмила Олександрівна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гідрологічних досліджень, Український гідрометеорологічний інститут;

Офіційні опоненти:
Гребінь Василь Васильович, доктор географічних наук, професор, кафедра гідрології та гідро екології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Гуляєва Оксана Олександрівна, кандидат географічних наук, науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами, Інститут гідробіології НАН України.

Захист планується на 19 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

20 лютого 2015 р.

ВИНИКАЄ ПИТАННЯ: ЧИ МОЖЕ В УКРАЇНІ ЩОСЬ ЗМІНИТИСЯ У ПОЗИТИВНИЙ БІК, ЧИ І ДАЛІ КРАЇНА БУДЕ ПЕРЕБУВАТИ У РЕЖИМІ ІМІТАЦІЇ ЗМІН?

Такий заголовок викликаний тим, що після двомісячної перерви знову почали надходити автореферати «дисертацій», які не можуть не викликати подив і, певною мірою, обурення. Як приклад, наводимо відгуки про автореферати кандидатської дисертації Горун Вікторії Володимирівни та докторської дисертації Мальчикової Дар’ї Сергіївни.

Автор: Горун Вікторія Володиміривна
Тема: Рекреаційні ресурси і умови Одеської області та особливості їх територіальної диференціації.
Місце походження: кафедра прикладної екології Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:
Пилипенко Галина Павлівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та природокористування, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Офіційні опоненти:
Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
Поколодна Марія Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, кафедра туризму і готельного господарства. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;

Захист заплановано 5 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті.

Відгук про автореферат дисертації Мальчикової Дар’ї Сергіївни «Методологія і методика геопланування сільської місцевості на регіональному рівні»

Автор: Мальчикова Дар’я Сергіївна
Тема: Методологія і методика геопланування сільської місцевості на регіональному рівні;
Місце походження: кафедра соціально-економічної географії Херсонського державного університету Міністерства освіти і науки України;
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;

Науковий консультант: Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Офіційні опоненти:
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, доцент, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя (м. Київ);
Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, кафедра економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя;

Захист заплановано 6 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

1 лютого 2015 р.

УКРАИНА – РОССИЯ: НЕ ВОЮЙ ЧУЖУ ЗЕМЛЮ – ВТРАТИШ СВОЮ а також ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ – ЦЕ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ?

Мені вже не хотілося повертатися до тематики, пов’язаної з подіями на сході України, але Вова Путін (Путсик) виявився дуже наполегливим у своєму бажанні стати Імператором Світу і стерти Україну, яка стала для нього перепоною у реалізації цього бажання. На шляху до цієї «високої» мети Вова Путсик (маленька субантропоїдна істотка на кшталт австралопітека з чотирма горилами по кутах, як додатком до тіла, які чомусь його не носять – у Харкові Г. Кернеса і то носять) готовий покласти всіх руських та іншого походження путіндрилів, виславши свій шлях їхніми трупиками. А підштовхнуло мене до цього виступу одна подія. У ніч з вівторка на середу мені наснився дуже гарний для Вови Путсика сон: він лежав у ліжку, а я розмовляв з ним, але у певний момент мордашка Вови почала покриватися синіми плямами у вигляді смуг. Уявляєте собі: це найкращий для Вови Путсика вихід з того ідіотського становища, у яке він загнав себе і Росію. Скоро Вова Путсик (офіційна назва істотки - Вова Путін), будучи отруєним, відправиться у кращий світ, звільнивши всіх від свого морального ідіотизму.