31 січня 2018 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: Ким треба бути, щоб знищити в Україні науку? Треба бути безпринципними чинушками!

У цьому короткому виступі ми хочемо звернути увагу українців на те, що сталося в Україні з наукою. Сталася моральна і фахова катастрофа. Маємо багато виступів тих українців, які демонструють кричущі факти некомпетентності як тих, хто "захищається", так і тих, хто ці "захисти" проводить. І це стосується не тільки географії, виявляється, вже катастрофічно впав рівень дисертації в області так званих точних наук - фізики та хімії. Маємо величезну кількість "дисертацій", основу яких складає балтологія. І яку реакцію з боку міністерських чиновників ми маємо? Жодної реакції! Вони тільки зараз починають помічати, що щось коїться (в той час, як це давно всім відомо), і думають, що робити. А питання вирішується просто:

НА ПЕВНИЙ ЧАС ЗАКРИТИ ВСІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ АТЕСТАЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, І ПРИ НАЯВНОСТІ СЕРЙОЗНИХ ФАКТІВ ОСТАТОЧНО ПРИПИНИТИ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ!

Причому, незалежно від того, у якому закладі ця рада діє, бо ми бачимо, що найбільша кількість псевдодисертацій проходить через спеціалізовані ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, з дозволу сказати, найпрестижнішому, як його рекламують мас-медіа!

ДОСИТЬ ГРАТИСЯ, ПРИЙШОВ ЧАС ДІЯТИ!  

22 січня 2018 р.

СОБОРНА УКРАЇНА
День Соборності України саме і є справжнім святом!  

Це дійсно визначний день для всіх українців, незалежно від того, де вони проживають. Ми приєднуємось до святкування і бажаємо нашому народу досягти не тільки зовнішньої, але й внутрішньої соборності!
Нас цікавить, в першу чергу, країна-Україна, а не держава, бо у державі людей поділяють на перших осіб і всіх інших, що аж ніяк не веде до об'єднання суспільства, в той час, як у країні всі люди однакові.
В той же час не слід забувати про тих етнічних українців, які сьогодні ще проживають за офіційними межами України. Задача українців — досягти справжньої соборності, тобто об'єднання носіїв української культури. І це — головне: слід підняти українську культуру   

Хай живе Україна!  

ЗАХИСТ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. ВІДБУВСЯ, ТА ЧИ БУЛА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ?

АКАДЕМІЧНА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ Є ОЗНАКОЮ КОРУПЦІЇ!

ЗАХИСТ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. ВІДБУВСЯ,
ТА ЧИ БУЛА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ?

СТАВИТЬСЯ ПІД СУМНІВ ФАКТ, ЩО У 2008 РОЦІ ПАНІ КІЛІНСЬКА К.Й. ЗАХИЩАЛА ДОКТОРСЬКУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ РАДІ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Подивившись автореферати начебто кандидатських дисертацій, написаних у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича під керівництвом професора Кілінської К.Й., я вирішив познайомитись з дисертацією, з якою пройшла захист сама докторша. Подивимось автореферат.

Робота виконана на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Науковий консультант: Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії, Національний аграрний університет;
Мельник Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Захист відбувся “21” квітня 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

16 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Павлюк Світлани Миколаївни «Рекреаціно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

ЩО БУВАЄ, КОЛИ СТАЮТЬ ДОКТОРАМИ НАУК, «ЗАХИЩАЮЧИ» ЛИПОВІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯК ЦЕ МАЄ МІСЦЕ У ВИПАДКУ КІЛІНСЬКОЇ К.Й. З ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС ЦІ «СПЕЦІАЛІСТИ» ПОЧИНАЮТЬ ГОТУВАТИ ПСЕВДОНАУКОВЦІВ!

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційні опоненти:
Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Атаманюк Ярослава Дмитрівна, кандидат географічних наук, доцент ДВНЗ, доцент кафедри географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої  вченої  ради  К  76.051.04  у  Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

15 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Смик Оксани Степанівни «Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КОНКУРУЄ ЗА ПОГЛИБЛЕННЯ ДНА!

ЗАМІСТЬ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗАХИСТ ВИВЕДЕНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ЗВІТ ОДА!
РОБОТУ СЛІД ЗНЯТИ З ЗАХИСТУ А ВСІХ ПРИЧЕТНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПОНЕНТІВ, ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Кілінська Клавдія Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Офіційні опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сливка Роман Радославович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Захист відбудеться «29» січня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

13 січня 2018 р.

11 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Ляшенка Дмитра Олексійовича «Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗНИЩУЄ НАУКУ В УКРАЇНІ
Кількість захистів «докторських» шмурдяків вже дорівнює кількості захистів «кандидатських» шмурдяків

Робота виконана на кафедрі проектування доріг, геодезії та землеустрою Національного транспортного університету.

Науковий консультант: Козаченко Тамара Іванівна, доктор географічних наук, професор.

Офіційні опоненти
Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук, професор кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання;
Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму.

Захист відбудеться “15” січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9 січня 2018 р.

УКРАЇНА – РОСІЯ: У чому правий Антін Мухарський

Мені трапилася цікава замітка Антіна Мухарського (Ореста Лютого) з приводу можливих подій у Росії у недалекому майбутньому. Важко не погодитись з автором, але я маю дещо додати, тим більше, що Росія продовжує заповнювати Інтернет різним псевдо-політичним сміттям на кшталт:


Перепрошую, вже пожили, наїлися «русскаго мира» по самі вуха. А республіка Білорусь знову спробувала пожити разом і вже її немає — це тепер Білоруський федеральний округ.

3 січня 2018 р.

Відгук Про автореферат дисертації Іванова Євгена Анатолійовича «Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація»

СУМА ТРЬОХ ЧИ ЧОТИРЬОХ БАКАЛАВРСЬКИХ НЕ ДОРІВНЮЄ ДОКТОРСЬКІЙ ДИСЕРТАЦІЇ!

Робота виконана на кафедрі конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий консультант: Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії, заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Офіційні опоненти
Рудько Георгій Ілліч, доктор географічних наук, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор технічних наук, професор, Державна комісія України по запасах корисних копалин, голова невідомого чого (просто вказується, що голова є);
Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії.

Захист відбудеться “16” січня 2018 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2 січня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Пласкального Володимира Віталійовича «Аналіз міри антропізації фізико-географічних областей України»

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.001.07 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА З НОВИМ РОКОМ: У НОВИЙ РІК З НОВИМ ШМУРДЯКОМ!

Роботу виконано на кафедрі фізичної географії та геоекології географічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Яцентюк Юрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Захист відбудеться “16” січня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка