24 травня 2024 р.

Огляд статті Ашіса Саркара «Природа, структура та моделі ландшафту»

Олекса Ковальов


Sarkar А. Nature, Structure, and Models of Landscape

https://www.academia.edu/8347653/Nature_Structure_and_Models_of_Landscape_a_geographer_s_perspective?email_work_card=view-paper

 

Хочу запропонувати географам, які бачать себе ландшафтознавцями, цю розробку професора Президентського університету Колката (Калькутта), Ашіса Саркара «Природа, структура та моделі ландшафту». Йдеться про низку складних питань, що стосуються ландшафту – одного з найскладніших понять не тільки географії, бо воно використовується і в інших напрямах – мистецтві, економіці, політиці та навіть у фізиці. Питання його визначення не можна вважати вирішеним і сьогодні, бо маємо багато різних трактувань, що робить публікацію А. Саркар важливою. В анотації А. Саркар пише:

У 6 столітті нашої ери англійське слово landskift, landscipe або landscaef використовувалося для позначення системи створених людиною просторів на землі. Воно також стосувалося природної одиниці, регіону чи ділянки землі, наприклад річкової долини чи пасма пагорбів, зайнятого племенем або яким керував феодал. Німецький еквівалент «ландшафту» — landschaft, що означає невелику адміністративну одиницю або регіон. Пізніше голландські художники (1598 р.) ввели термін landschap для опису картин внутрішніх «природних» або «сільських» пейзажів. Landskip, оригінальний англійський еквівалент слова «landscape», було замінено на «landscape» лише в 1725 році. Однак саме Олександр фон Гумбольдт (1769 – 1859), видатний натураліст, першим ввів концепцію терміну «природний ландшафт» (NL). Німецький географ стверджував: «Земля і її мешканці перебувають у найтісніших взаємних стосунках, і одне неможливо по-справжньому представити... без іншого. Тому історія і географія завжди повинні залишатися нероздільними. Земля впливає на мешканців, а жителі на землю». Відтоді поняття «ландшафту» постійно змінювалося, оскільки воно виявилося динамічним за своєю природою та властивостями. Географи наполегливо працюють над дослідженням його природи, будови та походження. Ця стаття є спробою окреслити їх у точному форматі [Sarkar, 2014: 1].

Мій коментар: Думаю, автор помилково написав «у 6-му столітті», скоріше йдеться про 16-те століття. Але значно раніше це поняття (не термін, а саме поняття) виникло в Китаї і цілком можливо було запозичене європейцями. У якому сенсі?

У статті Б. Лорха «landscape» читаємо:

Слово «пейзаж» вперше з’явилося в англійській мові в 1603 році та походить від середньоголландської мови (landscap), що означає регіон, німецької (landschaft) і давньоскандинавської (landskap). Попередня формація в англійській мові була пейзаж. Також зауважте, що суфікс –ship тісно пов’язаний із –schaft, що означає конституцію, стан або форму.

Як іменник пейзаж - це: 1) малюнок, ескіз, офорт, фотографія, карта чи інше зображення внутрішніх пейзажів, як-от прерій, лісів, гір тощо; 2) галузь живопису, фотографії тощо, що займається такими картинами; 3) вигляд, перспектива або краєвид пейзажу чи ділянки землі з його відмінними характеристиками природними та/або створеними людиною. Як дієслово ландшафт - це: 4) акт формування землі, щоб зробити її більш привабливою або корисною.

Суфікс «пейзаж» у «ландшафті» вказує на наявність об’єднуючого принципу, який позиціонує один вид, обмежений ландшафт, як репрезентативний ширше середовище або весь ландшафт.

Центральне місце в пейзажі займає роль глядача. У разі прямого спостереження пейзажі вимагають від спостерігача, щоб встановити параметри масштабу, глибини та деталей у межах перспективи. Загалом ландшафт - це термін, який стосується видимого світу, а «конкретний ландшафт - це та частина світу, яку спостерігач може бачити з певної позиції». Тіло служить середовищем для сприйняття та інтерпретації сцени, що керується положенням тіла та орієнтацією в ландшафті та зовнішньою межею зору, розташованою на горизонті [Lorch, 2002].

Це точка зору, яка близька до мого розуміння ландшафту  – патерн місцевості, організація малюнку денної поверхні…(наприклад, [Ковалёв, 2009]). Відзначу, що це суттєво відрізняється від визначень ландшафту як матеріального утворення у вигляді природного комплексу. У Оксфордському словнику  маємо наступне визначення: Ландшафт - це видимі особливості ділянки землі, її форми рельєфу та те, як вони поєднуються з природними або створеними людиною об’єктами, які часто розглядаються з точки зору їхньої естетичної привабливості [New Oxford American Dictionary, 2024].

У статті Д. Харпера маємо наступне: ландшафт (пейзаж) - «картина, що представляє обширний вид природного пейзажу», від голландського landschap «краєвид», у мистецтві вторинне значення від середньоголандського landscap «регіон», від land «земля» (див. земля) + -scap «-корабель, стан» (див. -корабель).

Термін художників; нехудожнє значення «ділянка землі з її відмінними характеристиками» є розширеним значенням з 1886 року. Подібне утворення в давньоанглійській мові landscipe «регіон», давньоверхньонімецькому lantscaf, німецькому Landschaft, давньоскандинавському landskapr, датському landskab «область, район , провінція». Skyscape засвідчений 1817 роком [Harper, 2024]. 

Йдемо далі по статті А. Саркара: У вступній частині він дає короткий огляд підходу К. Зауера (культурний ландшафт як продукт людської діяльності), Р. Хартшорна, який був піонером «школи ареальної диференціації», в якій головною проблемою було «регіональне будівництво». Р. Хартшорн визначив ландшафт як «зовнішню, видиму поверхню землі, що знаходиться в безпосередньому контакті з атмосферою, з рослинністю, голою землею, снігом, льодом або водоймами або елементами, створеними людиною». Він відрізняв його від регіону, який є більшим за розміром і виміром, та висловив думку, що «… природний ландшафт перестає існувати, коли на сцені з’являється людина». Фактично, культура змінює ландшафти, а ландшафти втілюють обидва аспекти цієї динаміки. Обидва аспекти цієї динаміки охоплюються ландшафтною екологією [Sarkar, 2014: 2].

Мій коментар: Я так не думаю. Так звана ландшафтна екологія має за мету продемонструвати орієнтацію живих організмів у диференційованому середовищі денної поверхні, яку вони, звісно, як ландшафт не сприймають, тому цей напрям є дещо надуманим.

Далі А. Саркар, посилаючись на спеціаліста з ландшафтної архітектури Дж.І. Нассауер пише: Природно, культура та ландшафт взаємодіють у циклі зворотного зв’язку, у якому культура структурує ландшафти, а ландшафти прищеплюють культуру (Nassauer, 1995). Вона виділила такі принципи, що діють у ландшафтно-культурній системі:

1. Людське сприйняття ландшафту, пізнання та цінності безпосередньо впливають на ландшафт і на них впливає ландшафт.

1. Культурні звичаї сильно впливають на ландшафтну структуру як населених, так і природних ландшафтів.

2. Культурні концепції природи відрізняються від наукових концепцій екологічної функції.

3. Поява ландшафтів передає культурні цінності [Sarkar, 2014: 1].

Мій коментар: Питання у тому, що людська діяльність як культура стає частиною того процесу, що формує структуру денної поверхні, який можна іменувати ландшафто-твірним процесом. Структурується не ландшафт, а денна поверхня, що і проявляється у вигляді антропізованої фізіографії, що стає основою ландшафту як цілісного образу. Людина сприймає не ландшафт, а структуру денної поверхні, її фізіографію, формуючи образ місцевості у вигляді ландшафту.

І далі: Слід підкреслити, що люди не стоять осторонь від ландшафту, а радше є учасниками ландшафту в ситуації «взаємного впливу» (Ittelson, 1973; Sell et al, 1984):

1. Краєвиди навколо. Вони дозволяють рух і дослідження... і змушують спостерігача стати учасником.

2. Ландшафти багатомодальні. Вони надають інформацію, яка сприймається кількома органами чуття та обробляється одночасно.

3. Ландшафти дають периферійну... інформацію. Інформація надходить як позаду, так і спереду учасника, як ззовні в центрі уваги, так і зсередини.

4. Пейзажі дають більше інформації, ніж можна використати...

5. Пейзажне сприйняття завжди передбачає дію. Ландшафти... надають можливості для дії, контролю та маніпуляції.

6. Пейзажі спонукають до дій. Вони надають символічні значення та мотиваційні повідомлення, які можуть спонукати до цілеспрямованих дій.

7. Пейзажі завжди мають атмосферу. Вони майже завжди зустрічаються в рамках соціальної діяльності, вони мають певну естетичну якість і мають системну якість.

Таким чином, люди діють у ландшафтах і на них, а ландшафти надають людям інформацію та досвід [Sarkar, 2014: 2, 3].

Мій коментар: Звісно, люди, сформувавши образ місцевості, не «стоять осторонь», бо саме ландшафт сприяє орієнтації, вводячи обмеження для різних видів діяльності. Але не ландшафт надає інформацію, він сам є результатом обробки сигналів, даних, що надходять з оточення. Інформація не надходить, вона виробляється реципієнтами на основі отриманих сигналів.

Далі А. Саркар торкається питання атрибутів ландшафту.

Атрибути ландшафту

Ландшафти є багатовимірними, оскільки мають такі складові:

1. фізичні (тобто елементи рельєфу, а саме гори, пагорби, долини, річки, озера, ставки та моря),

2. живі (тобто елементи земного покриву, а саме біоми),

3. людину (тобто різні форми землекористування, суспільство, культуру, будівлі, транспортну мережу та споруди), і

4. навіть тимчасові елементи, такі як освітлення та погодні умови.

У туристичній індустрії основними показниками «ландшафтних цінностей», як рекомендує Браун (2006), є: естетичні, духовні, внутрішні, спадщина, біорізноманіття, економіка, підтримка життя, відпочинок, навчання, майбутнє, терапевтичні та дика природа. Земля має величезний діапазон ландшафтів - крижані, пустельні, гірські, плато, рівнини, дельти, карст, узбережжя, безплідні землі, острови, ліси, сільськогосподарські, сільські, промислові, міські тощо….

Ландшафти можна вивчати як -

1. Природний ландшафт (потенційна ресурсна база),

2. Культурний ландшафт [CL = f (NL, HA, R*): праця як процес, культура – технологія – ресурсні відносини],

3. Ландшафтна екологія (екологічний підхід для підтримки стійкості та екологічної рівноваги: стан з максимальною ентропією / стійкий стан),

4. Ландшафтне планування (проектування мереж каналів, електромереж, автомагістралей, швидкісних доріг, гоночних трас, маршрутів пригод, маршрутів для походів, створення закладів / просторів для активного відпочинку, таких як порти, промислові підприємства, навчальні містечка, будинки, поля для гольфу, багатофункціональні стадіони, аеродроми, гоночні траси, санаторії, туристичні точки, автобусні термінали та розвиток мальовничої та естетичної краси, тобто озеленення відкритих просторів, парків, островів, берегів, набережних, еспланад тощо міста, археологічних пам’яток, історичних місць тощо).

Ландшафти, їхній характер і якість допомагають визначити самопочуття регіону, його відчуття місця, яке відрізняє його від інших регіонів. Він відображає живий синтез людей і місць, життєво важливих для місцевої та національної ідентичності. З розвитком інформаційних технологій удосконалюється транспорт; зростає попит на «житлову забудову в сільській місцевості», «забудову приміських міст», «розвиток землекористування, орієнтованого на рекреацію» та «розвиток спеціальних економічних зон» (Marcouiller, 2002). Все це потребує «спеціальної ландшафтної політики» для планування та регіонального розвитку; У «Програмі розвитку сільської місцевості ЄС на 2007-2013 рр.» на них зроблено великий акцент (Діссарт, 2007). Таким чином, пейзажі є найдинамічнішим фоном життя людей. Оскільки людські елементи змінюються з часом, землекористування / земельний покрив змінюється. Природно, що лежачи на стику людини та навколишнього середовища, ландшафти утворюють основну структуру планування та розвитку [Sarkar, 2014: 3,4].

Мій коментар: Не думаю, що можна говорити про атрибути ландшафту, бо ландшафт – це інтегральний образ місцевості як частини денної поверхні. Наведені А. Саркаром «атрибути» є елементами структури денної поверхні. Додам, що гори, пагорби, долини, річки, озера, ставки та моря, які А. Сакар називає елементами рельєфу, такими не є, бо рельєф, як і ландшафт, є інтегральним образом морфологічної конфігурації денної (точніше, будь-якої, яку можна сприйняти) поверхні. Це стосується і біномів, які є морфо типами денної поверхні. Людина також не є атрибутом ландшафту, а сліди її діяльності – це анропізовані або антропні морфо типи поверхні. Так звані «тимчасові елементи»: погода – це стан атмосфери, він не може бути тимчасовим, погода та освітлення виступають умовами сприйняття денної поверхні, а не якимись елементами ландшафту.

«Земля має величезний діапазон ландшафтів» - Ні, на планеті є велична кількість морфо типів денної поверхні, які слугують основою формування у реципієнтів відповідних ландшафтів: ландшафти є результатом ментальної діяльності людей!

А. Сакар пише про варіанти вивчення ландшафтів, але як можна вивчати образи? Йдеться про вивчення не ландшафтів, а фізіографії денної поверхні, сформованої у різних умовах!

Природний ландшафт як ресурс – це антропоцентризм!

Культурний ландшафт – відповідно, має бути й безкультурний ландшафт!

Ландшафтна екологія (екологічний підхід для підтримки стійкості та екологічної рівноваги…) – стійкість і рівновага є свідченням стагнації!

Особливо дивує «ландшафтне планування» - йдеться просто про елементи структури денної поверхні. «Природно, що лежачи на стику людини та навколишнього середовища, ландшафти утворюють основну структуру планування та розвитку» - насправді йдеться не про ландшафт, а про фізіографію денної поверхні!

Питання ландшафтного планування були розглянуті мною у виступі:

До проблеми ландшафтного планування –

http://www.geography.pp.ua/2012/09/landscape-planning.html

 

Розглядаючи питання ієрархії ландшафтів, А. Сакар пише:  

На перший погляд, ландшафт складається як з «природних», так і з «створених людиною» класів, тобто, алгебраічно, це набір обох цих двох -

Пейзажі = {Природний, Олюднений}.

Є кілька елементів природної системи/середовища, і тому може існувати величезний набір природних ландшафтів, тобто природний ландшафт = {NLi}, де i = 1,2,…. , N. Більш докладно, це можуть бути: (1) гори, (2) плато, (3) рівнини, (4) заплава, (5) дельта, (6) долина, (7) озеро, (8) ліс, (9) пасовища, (10) льодовиковий, (11) посушливий, (12) пустеля, (13) прибережний, (14) лагуна, (15) острів, …… тощо.

Олюднені ландшафти, з іншого боку, є продуктами людських дій щодо природного ландшафту, і, таким чином, являють собою безперервні процеси / дії, за допомогою яких людина, спільнота або змусити суспільство змінити або переформувати оригінальний ландшафт через симбіотичні стосунки.

Таким чином, -

Олюднений ландшафт = f (NL, людські дії, R*)

Олюднені ландшафти часто приймають такі форми залежно від характеру дій людини.

Проте всі такі тематичні пласти структурно, функціонально пов’язані з природним ландшафтом. -:

А) Технологічний ландшафт

Б) Економічний ландшафт

(1) Сільськогосподарський ландшафт, (2) Гірничий ландшафт, (3) Індустріальний тощо

В) Соціальний ландшафт

(1) Сільський ландшафт, (2) Міський ландшафт, (3) Племінний ландшафт тощо

Г) Культурний ландшафт

Д) Політичний ландшафт

Краса пейзажу полягає в багатстві та різноманітності форм, його великомасштабних візерунках і складних мікродеталях. Три важливі наслідки цього: масштаб збільшується зі зменшенням порядку, деталізація збільшується зі збільшенням масштабу та чіткість візерунка збільшується зі зменшенням порядку. Просту карту природного ландшафту можна переглянути з кількома ступенями масштабування, щоб перевірити факт.

Ландшафти високі і рівні, нескінченно складні. Повне розуміння недоступне для нас. Його слід розглядати в усіх просторових масштабах, оскільки він містить величезну кількість компонентів, взаємодія яких визначає, як ландшафт функціонує, розвивається та реагує на «збурення», як внутрішні, так і зовнішні. Складність виникає через величезну кількість взаємодій між простішими «компонентами» - «… чим менші частини (які необхідно описати, щоб описати поведінку цілого), тим більша складність усієї системи (Bar-Yam, 1997). )".

Таким чином, ландшафти структурно організовані в систематичну ієрархію, створюючи підсистему всередині «системи Землі» і забезпечують прекрасну платформу для розігрування людської драми у спосіб, який досліджують і досліджують працьовиті історики, соціологи, економісти, і просторові вчені, такі як геологи та географи [Sarkar, 2014: 4, 5].

Мій коментар: Знову маю зауважити: ландшафт не складається з елементів, це складові структури денної поверхні.

Не думаю, що можна говорити про такі варіанти ландшафту, як технологічний, економічний, соціальний, політичний … як про еквіваленти ландшафтів місцевості, такі «ландшафти» краще писати у лапках, але використання цього терміну у подібних контекстах зайвий раз підкреслює, що йдеться саме про образи, що відображають певні ситуації – технологічну, економічну, соціальну, політичну тощо.

 

А. Сакар обговорює питання ландшафтного планування:

В Індії історію ландшафтного планування можна простежити до Вед і Ваасту Шастр, які стосуються принципів планування поселень, храмів та інших споруд у зв’язку з природним ландшафтом. Стосунки з горами (домом богів) і річками (які вважалися богинями) були особливо важливими. Квадратна форма символізувала землю, а кругла - небо. Мандала пояснювала зв'язок між небом і землею. Квадратні плани були викладені сторонами на північ, південь, схід і захід. Найдавніший збережений кам'яний храм, побудований таким чином, - Санчі. У Китаї ландшафтне планування виникло з фен-шуй, який описував набір загальних принципів планування розвитку по відношенню до природного ландшафту. Мета полягала в тому, щоб знайти якомога сприятливіше середовище в гармонії з природою та фізичними та психологічними потребами людини» [Sarkar, 2014: 6].

 

А. Сакар про моделювання фізичних ландшафтів

У геоморфології ландшафт або частина ландшафту розглядається як система (Chorley, 1962), яка є основою принципу «моделювання ландшафту». Основна мета ландшафтного моделювання - перевірити теорії, упорядкувати знання та дані, розробити нові розуміння, щоб отримати нові знання про ландшафт і те, як вони виникають, і, нарешті, прогнозувати та передбачати швидкість процесів і геометрію рельєфу, як на теперішнє, так і на найближче майбутнє та на довгі періоди часу. Починаючи з QR (1960-ті роки), пошуки «кращих» моделей зробили «моделювання» все більш «важким і складним». Модель має бути максимально простою, але не простішою. Це спрощена версія реальності або прототип, що зберігає всі її істотні та бажані риси. Якщо воно буде занадто складним, його буде важко зрозуміти. Проблеми виникають через (1) неповне знання фізики ландшафтоутворюючих процесів, (2) деякі з них описані емпіричним шляхом, і (3) деякі вхідні дані неможливо виміряти незалежно та витягти з вправ на підгонку кривої. По суті, успішність моделі зазвичай оцінюється за такими двома критеріями –

1) теоретичний - високо цінується, якщо він фізично обґрунтований, оскільки закони фізики є універсальними; і

2) прагматичний - наскільки оцінки моделі збігаються з виміряними значеннями.

Тільки зараз у нас є дві «кращі» ландшафтні моделі – (1) модель детермінованого хаосу (DC) (Ruelle, 2001) і (2) модель самоорганізації (SO) (Waldrop, 1994; Holland, 1998) [Sarkar, 2014: 6, 7].

Мій коментар: «У геоморфології ландшафт або частина ландшафту розглядається як система …». Нічого подібного! По-перше, частин ландшафту не існує, бо ландшафт – це цілісний образ місцевості. По-друге, ландшафт ніяк не може розглядатися як система, сама система є моделлю чогось матеріального, що функціонує завдяки зв’язкам між складовими, а ландшафт не має складових, це обличчя, патерн місцевості – частини денної поверхні. І звісно про моделювання ландшафту не може бути й мови, моделювати можна фізіографію денної поверхні (наприклад, за допомогою фракталів).

«геометрія рельєфу» - некоректне висловлювання! Можна говорити тільки про геометрію топографічної поверхні, і ця поверхня є основою для формування її образу – рельєфу.

«Модель - це спрощена версія реальності» - нічого подібного, це не версія реальності, це її імітація, яка може відображати деякі важливі риси того, що вона представляє. Реальність неможливо спростити!

«Проблеми виникають через … неповне знання фізики ландшафтоутворюючих процесів» - у тому й справа. що ці процеси є не тільки фізичними, вони містять складову, яку можна трактувати як виробництво інформації, що вводить у процеси непередбачуваність.

«модель детермінованого хаосу … і … модель самоорганізації» - до ландшафту не мають відношення, це моделі фізичних систем, а ландшафт не є фізичною системою, це ментальний образ!

 

Моделі детермінованого хаосу (с. 7) та самоорганізації (с. 7 - 9) я не коментую, бо вони не мають відношення до ландшафтів, а текст не містить нічого оригінального.

 

А. Саркар: Заключні зауваження

Ландшафт багатовимірний. Ландшафт багатоваріантний і багатофункціональний. Ландшафт являє собою термодинамічно відкриту систему, в якій усі субкомпоненти структурно та функціонально організовані. Ландшафт можна ефективно моделювати для кращого розуміння. Останні модельні, польові та лабораторні дослідження підтверджують, що самоорганізація є реальністю ландшафтних систем. Будучи здебільшого полігенетичними, ландшафти моделюються шляхом розгляду кожної «фази формування» окремо, а потім «з’єднання» їх таким чином, що результати однієї фази (дана конфігурація ландшафту) стають входом наступної.

Ландшафт - це ... створена людиною система просторів, накладених на сушу, яка функціонує та розвивається не за природними законами, а для того, щоб служити громаді. ... Людина, політична тварина, думає про ландшафт як про своє власне творіння, як про приналежність йому ... тоді як людина-мешканець бачить ландшафт як середовище існування, яке було там задовго до того, як він з'явився [і] … Проте обидві точки зору припускають, що люди не можуть вижити й реалізувати себе, якщо немає ландшафту, який утримує їх разом у групі (Джексон, 1984).

Наразі відбулося чітке зміщення дослідницьких акцентів із первинно феноменального (дослідження того, що знайдено де) до переважно інтелектуального (дослідження як і чому), яке оцінює роль самоорганізації у створенні загального візерунку ландшафтів. У цьому підході контекст у геоморфології має виняткове значення, як це оцінив Девіс (1910) [Sarkar, 2014: 9, 10].

Мій коментар: Ніякою термодинамічно відкритою системою, в якій усі субкомпоненти структурно та функціонально організовані, ландшафт не є! Ландшафт – це образ місцевості, ментальний продукт, що формується у свідомості людей, своєрідне обличчя місцевості. Оскільки місцевості можуть бути різних масштабів, а їх структура характеризується вкладеністю, ієрархією, може бути сформовано дуже багато ландшафтів, що відображатимуть складність структури денної поверхні. Моделюються не ландшафти, а структура частин денної поверхні.

«Ландшафт - це ... створена людиною система просторів, накладених на сушу, яка функціонує та розвивається не за природними законами, а для того, щоб служити громаді» - вислів, який не відповідає дійсності! Ландшафт не функціонує у фізичному сенсі, це не система і природні закони тут ні до чого. Ніяким громадам ландшафти не служать!

«люди не можуть вижити й реалізувати себе, якщо немає ландшафту, який утримує їх разом у групі (Джексон, 1984)» - дивний висновок! У групі людей утримує діяльність, що має спільну мету.

Вислів «загальний візерунок ландшафтів» є некоректним, бо сам ландшафт – це візерунок, що формується в межах певної місцевості, організація якого відбувається під час дії ландшафтотвірного процесу.

 

Посилання:

Sarkar А. Nature, Structure, and Models of Landscape. Published by Academic Staff College, University of Calcutta: Department of Geography, 2014. -

https://www.academia.edu/8347653/Nature_Structure_and_Models_of_Landscape_a_geographer_s_perspective?email_work_card=view-paper

B. Lorch. Landscape. The University of Chicago, 2002. -

https://csmt.uchicago.edu/glossary2004/landscape.htm#:~:text=The%20word%20landscape%20first%20appeared,meaning%20constitution%2C%20condition%20or%20shape.

Landscape. New Oxford American Dictionary, 2024. –

https://archive.org/details/newoxfordamerica0000unse_m8o9/page/n1/mode/2up

Harper D. “Etymology of landscape,” Online Etymology Dictionary, accessed 2024. - https://www.etymonline.com/word/landscape 

Немає коментарів:

Дописати коментар