1 квітня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Нич Тетяни Василівни «Суспільно-географічні аспекти дослідження інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дисертант: Нич Тетяна Василівна
Тема: Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: Мезенцев Констянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Грицку Вероніка Степанівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
 
Відгук
про автореферат дисертації
Нич Тетяни Василівни
«Суспільно-географічні аспекти дослідження
інтелектуального потенціалу Хмельницької
області», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.02 –
економічна та соціальна географія

Прочитавши назву дисертації, я певний час не міг збагнути, що це таке. Розумієте, про що йдеться: Хмельницька область – просто адміністративна одиниця, штучне утворення, і тут виявляється, що вона має свій інтелектуальний потенціал! Звертаю увагу: інтелектуальний потенціал не жителів (хоча б вже так!) Хмельницької області, а самої області!
Питання 1: Шановна Тетяна Василівна, хто Вас напоумив, що область може характеризуватися інтелектуальним потенціалом, невже Ваш науковий керівник пан Мезенцев К.В.?
Мій коментар: Думаю, вже цей момент ставить хрест на всій дисертації – люди просто не розуміють, що область не може мати інтелектуальний потенціал. Так можна заговорити і про, наприклад, інтелектуальний потенціал кабінету пана К.В. Мезенцева, інтелектуальний потенціал крісла президента ... .
Питання 2: Пані, як на Вашу думку, можна говорити про інтелектуальний потенціал зоопарку (там же теж «живуть» мавпочки, рибки, пташки тощо з явними і неявними проявами інтелекту) ..., і чи врахували Ви цю частину Вашого потенціалу (йдеться про всю живність)?
Мій коментар: Здохнути можна від таких «інтелектуалів» - носіїв маячневих уявлень!
Питання 3 (головне): Пані, на яких підставах Ви робите інтелектуальний потенціал (будь-чого) об’єктом дослідження географії, невже географія не має своєї, вже добре визначеної області дослідження?
Мій коментар: Для таких «спеціалістів», як доктор географічних наук пан Мезенцев К.В., область дослідження географії може мінятися довільно, бо це дає можливість «досліджувати» все, що завгодно.
Питання 4: Пані, в якості теми Ви заявляєте «суспільно-географічні аспекти дослідження» (немає значення, чого), чим ці аспекти відрізняються від просто географічних аспектів (якщо про такі взагалі можна говорити)?
Мій коментар: Ми маємо доволі серйозну проблему. Свого часу комусь прийшло у голову ввести такі відгалуження, як економічна, соціально-економічна, суспільна географія тощо. Причому без будь-яких серйозних обґрунтувань, але демонструючи дуже слабеньке уявлення про те, що таке географія. І ця «ідея» досі живе, бо дозволяє з легкістю писати липові дисертації. Достатньо написати «суспільно-географічні аспекти дослідження ...», далі додати будь-що (наприклад, микання корів під час доїння), і «дисертація» готова: головне – стати кандидатом чи доктором наук, а ситуація в українській географії (треба вже писати в лапках) це робити дозволяє.
Добре, подивимось далі.
Загальна характеристика роботи   
Актуальність теми. Подивіться, що авторка пише: «Водночас недостатньо вивчені суспільно-географічні аспекти формування та ефективного використання інтелектуального потенціалу в окремих регіонах, які передбачають дослідження інтелектуального потенціалу, просторових особливостей його територіальної концентрації та напрямків залучення до господарської діяльності» (с. 1). Тут можна поставити кілька питань, обмежусь одним ..
Питання 5: Пані, крім «територіальної концентрації», які ще варіанти Вам відомі?
Мій коментар: І це називається «Актуальність теми»! Що означає «недостатньо вивчені», як це можна оцінити – так, що це вимагає написання кандидатської дисертації?
Об’єкт дослідження: інтелектуальний потенціал регіону.
Питання 6: Пані, так йдеться про область, чи про регіон?
Мій коментар: Пані не розрізнює область і регіон, а жаль.
Предмет дослідження: територіальна організація інтелектуального потенціалу Хмельницької області і основні напрямки підвищення ефективності його використання.
Питання 7: Пані, так йдеться про просторову, чи територіальну організацію, а, взагалі, що це таке?
Мій коментар: Всі пишуть про просторову, а пані – про територіальну організацію, не розуміючи, що ні першої, ні другої не може бути, бо організація є наслідком певного режиму, який має діяти постійно.
Питання 8: Пані, Ви вважаєте, що інтелектуальний потенціал можна використовувати, як, наприклад, вугілля?
Мій коментар: Я в захваті від того, що читаю!
Мета дослідження: обґрунтування науково-методичних засад формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону.
Питання 9: Пані, мета дослідження має бути пов’язана з об’єктом дослідження (у Вас це - інтелектуальний потенціал регіону), а Ви виводите на перший план «обґрунтування науково-методичних засад ...», Ви розумієте, що це неприпустимо?
Мій коментар: Ні, пані не розуміє. Та їй і байдуже, правда, пані?
Це не може не вражати – пишуть, що хочуть! Ще раз подивлюся, хто там науковий керівник? А, пан Мезенцев, не чув про такого.
Завдання дослідження (всього сім, забагато):
. поглибити сутність поняття інтелектуального потенціалу ...;
Питання 10: Пані, це поняття не має жодного стосунку до географії, як Ви збираєтесь поглиблювати його сутність, до якого рівню, і, взагалі, що Ви розумієте під поглибленням сутності?
Мій коментар: Знаєте, це у радянській педагогіці колись всі займалися «поглибленням сутності», насправді, звичайною демагогією.
. обґрунтувати принципи формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 11: Цікаво, пані, Ви самі читали те, що написали?
Мій коментар: Я не розумію, що таке «принципи формування інтелектуального потенціалу». Це – маячня!
. здійснити систематизацію групи чинників формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 12: Пані, навіщо систематизувати чинники, що це дає?
Мій коментар: Нічого не дає, але всі роблять різні там систематизації, типізації тощо, то й собі треба щось таке створити.
. розробити методичні основи дослідження інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 13: Пані, так Ви досліджували інтелектуальний потенціал, чи розробляли методичні основи його дослідження?
Мій коментар: Це ж просто висмоктані з пальця «завдання»!
. оцінити сучасний стан формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 14: Пані, об’єктом дослідження у Вас є інтелектуальний потенціал, а потенціал – це те, що має кількісну оцінку, тобто це просто оцінка, так про який стан Ви пишете – стан чого?
Мій коментар: Просто пані чула, що в науковій сфері є такий термін, як «стан», і його часто використовують, тому вона вирішила використати його, бо це посилює зовнішній ефект науковості.
. проаналізувати основні тенденції використання інтелектуального потенціалу ...;
Питання 15: Пані, а хто має користуватися інтелектуальним потенціалом Вашого регіону?
Мій коментар: Розумієте, який совковий підхід – колись користувалися трудовим потенціалом (фізичною силою робітників), тепер – інтелектуальним!
. запропонувати перспективні напрямки ефективного використання інтелектуального потенціалу Хмельницької області.
Питання 16: Пані, і це також є завданням наукової роботи?
Мій коментар: Авторка дуже далека від розуміння, що таке наука!
Приходимо до висновку, що в роботі відсутні завдання, направлені на дослідження об’єкту – інтелектуального потенціалу. Те, що є – висмоктані з пальця завдання-дутики.
Методи дослідження:
Мій коментар: Такі фрази я читав вже десятки разів – нічого не міняється від однієї дисертації до іншої, чистий стандарт.
Наукова новизна:
вперше:
. обґрунтовані принципи формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 17: Пані, так що це за «принципи формування»?
Мій коментар: Ви чули, щоб існували принципи формування, наприклад, планет, континентів, вулканів тощо? Думаю, що не чули. Крім того, факт обґрунтованості встановлюється не дисертантом, а членами спеціалізованої ради та опонентами.
. дана соціально-географічна оцінка сучасного стану формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області.
Мій коментар: Пані не розуміє, що науковець не дає оцінку, його задача полягає в іншому!
У роботі відсутня будь-яка наукова новизна!
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретико-методологічні основи ...».
Читаємо: «Інтелектуальний потенціал як об’єкт дослідження суспільної географії визначено як систему інтелектуальних ресурсів з їх знаннями, творчими інтелектуальними здібностями та можливостями, інфраструктурних активів та інтелектуальної власності і ринкових активів» (5).
Питання 18: Пані, чи є область дослідження Вашої суспільної географії, як Ви її називаєте, відмінною від області дослідження географії в цілому?
Мій коментар: Це – головне питання, бо те, що катають у своїх «дисертаціях» представники суспільної географії (як і економічної та соціально-економічної), вже виходить за всі рамки пристойності. Діє принцип (ось тут – саме принцип): що хочемо, те й досліджуємо! Але так не можна. Область дослідження географії в цілому – це географічна організація частини земного середовища, у тому числі, така, яка пов’язана з діяльністю суспільства, все інше – вигадки і чиста профанація, що дозволяє отримувати цим «науковцям» відповідні дипломи. А те, що називається українську географічну спільноту цей факт влаштовує.
Питання 19: Пані, на яких підставах Ви розглядаєте інтелектуальний потенціал, як ресурс, а також, ресурс для чого?
Мій коментар: Нічого не поробиш, всі ці «науковці» діють у полі ватної радянської «географії», коли не тільки інтелектуальний потенціал, але й самі носії інтелекту – люди – розглядалися, як ресурс для підтримання певної владної системи. Але ж це ненормально!
Питання 19: Пані, чим відрізняються здібності творчі та інтелектуальні?
Мій коментар: Йдеться про звичайну балаканину.
Питання 20: Пані, а до чого тут «ринкові активи», це також складова Вашого «інтелектуального потенціалу»?
Мій коментар: Вмерти можна! От так «внесок» у науку!
Питання 21: Пані, а хто використовує цей Ваш інтелектуальний потенціал (бо йдеться про ефективність використання)?
Мій коментар: Звісно хто – довбана Влада!
А тепер – «принципи».
. об’єктивності – «... інтелектуальний потенціал території формується на основі наявного економічно активного населення ...» (с. 5).
Питання 22: Шановна, ще раз питаю, а наявні активні популяції мавпочок у зоопарку, пацюків, мишей, котів, цуциків, птахів, мурах ... Ви враховували?
Мій коментар: Ні, такого немає, отже, інтелектуальний потенціал, про який пише дисертантка, аж ніяк неповний! Ясно, все це все смішки, але
Питання 23: Пані, а як бути з тими, хто не є економічно активним, наприклад, бомжи, менти, я вже не кажу про армію бюджетників?
Мій коментар: Та ну їх до біса!
. науковості – «інтелектуальний потенціал ... в умовах трансформації економіки повинен підвищувати свою кваліфікацію ...» (с. 5).
Питання 24: Пані, виходить, що не люди мають підвищувати свою кваліфікацію, а якійсь абстрактний інтелектуальний потенціал, і до чого тут науковість?
Мій коментар: Пане Олекса, треба розуміти, що дисертантка разом з її науковим керівничком – це не просто так, це майстер формування абстракцій, які перетворюються на форму наукоподібного замилювання очей.
Питання 25: Пані, у Вас виходить, що інтелектуальний потенціал і те, що іменується кваліфікацією, одне і те ж?
Мій коментар: Перепрошую, це ж повна маячня!
. збалансованості і пропорційності – «інтелектуальний потенціал характеризує попит і пропозицію у висококваліфікованих кадрах ...» (с. 5).
Мій коментар: не можу збагнути, причому тут висококваліфіковані кадри! Пані не розуміє, що інтелект – це те, що дозволяє суб’єкту орієнтуватися у складних обставинах, вирішувати складні, нетривіальні задачі, які постають на життєвому шляху, а кваліфікація - це всього тільки спроможність, згідно з отриманими знаннями і вміннями, виконувати певні виробничі функції, тобто це різні речі.
. системності – «інтелектуальний потенціал ... є складною суспільно-географічною системою ...» (с. 5).
Мій коментар: Розумієте, як вся ця маячня вплітається в географію!
. територіальності – «інтелектуальний потенціал формується під дією відповідних географічних, історичних, економічних, етнічних та інших чинників території ...» (с. 5).
Питання 26: Пані, виходить, що Ваш «інтелектуальний потенціал» є не тільки «складною суспільно-географічною системою», але й «складною історичною системою», «складною економічною системою», «складною етнічною системою»?
Мій коментар: Повна фігня – суцільний фейк! Розумієте, як легко у рамках суспільної географії можна займатися профанацією!
. інноваційного розвитку – «формування інтелектуального потенціалу повинно відбуватися в умовах використання нових технологій в освіті ...» (с. 5).
Питання 27: Пані, а Ви не подумали про те, що інтелект формується сам по собі – як властивість, що забезпечує виживання організмів?
Мій коментар: Це просто жах!
. усебічного врахування економічних, природних, історичних ... чинників (с. 5).
Мій коментар: Це просто жах!
. перспективності – «передбачає детальний аналіз попиту і пропозицій ... » (с. 6).
Мій коментар: Це просто жах! Пані, Ви не переплутали, може слід писати не «детальний аналіз», а «летальний аналіз»?
. правової захищеності інтелектуальної власності (с. 6).
Питання 27: Пані, а як це стосується інтелектуального потенціалу?
Мій коментар: Ніяк, просто треба було показати, з дозволу сказати, всебічність питання.
Що можна про це сказати? Ось так пишеться наукоподібна маячня, яка руйнує українську науку.
Розділ 2. «Фактори формування інтелектуального потенціалу ...».
Мій коментар: Я продивися текст і жахнувся – немає нічого, що відповідало б заявленій темі!
Розділ 3. «Формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області та основні напрямки його раціонального використання».
Питання 28: Пані, я продивися текст і хочу з’ясувати, що таке «функціонально-компонентна, функціонально-територіальна і функціонально-управлінська структури інтелектуального потенціалу»?
Мій коментар: Це просто жах! Розумієте, виявляється, є навіть «функціонально-управлінська структура» інтелектуального потенціалу.
Читаємо: «Важливою складовою інтелектуального потенціалу є загальноосвітні навчальні заклади ...» (с. 7).
Мій коментар: Це просто жах! А далі – мережа навчальних закладів – звичайний довідковий матеріал, наприклад: «В області працює 148 докторів і 1495 кандидатів наук» (с. 8) – розумієте, який «глибокий» рівень «дослідження»!
Питання до членів спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті: Шановні, вам не соромно?
На стор. 10 дається малюнок з дитячого журналу «Малятко» - «Хмельницька область. Функціонально-територіальна структура». Я не перебільшую –
Питання 29: Пані, навіщо Ви розмістили у авторефераті цю картинку, яка не має ніякого відношення до теми Вашої дисертації?
Мій коментар: А як бути, якщо нічого немає!
Оце вам і вся дисертація!
Висновки (дев’ять на сім завдань – пані трохи перестаралася):
Я не буду коментувати ці «висновки», достатньо навести першу фразу першого «висновку»: «Інтелектуальний потенціал є новим напрямом дослідження соціальної географії» (с. 12).
Питання 30: Пані, так це ж вимога до докторських дисертацій, виходить, Ви вже склепали докторську?
Мій коментар: Під керівництвом київського (а вони там – головні в Україні) доктора географічних наук пана К.В. Мезенцева можна склепати не тільки докторську, а таку роботу, яка відразу потягне на Нобелівську ... Але нічого не вийде, бо дисертантка навіть не намагалась обґрунтувати, що «інтелектуальний потенціал є новим напрямом дослідження соціальної географії», а це слід робити обов’язково!
Однозначно заявляю, що ніяких висновків ця робота не містить!
Висновок по автореферату:
Ще один приклад жахливої профанації! Ніякого дослідження в роботі немає, матеріал тривіальний і не має відношення до заявленої проблеми – дослідження формування інтелектуального потенціалу. І це не дивно, бо інтелектуальний потенціал не має відношення до географії. Текст дисертації вкрай тривіальний і, у науковому плані, є чистим дутиком. Робота побудована на абсолютному нерозумінні дисертантки та її «наукового» керівника того, що таке «інтелектуальний потенціал». Однозначно заявляю, що ця робота не тягне навіть на студентську курсову і робити висновок про її відповідність вимогам до кандидатських дисертації принципово неможливо. Це – наукоподібна маячня, склепана бездарами.

30.03.2016 року

Доктор географічних наук                                      Ковальов О.П. 

4 коментарі:

 1. Ха, повіність з Вами погоджуюся! А Ви знаєте, що ця пані є секретаркою декана? Одна секретарка вже стала кандидаткою, дехто Трусій (Дубина), вибачте дубина-дубина, та така ж дубина й Нич! Однією рукою каву робити, а іншою дисер писати. Як у фільмі "Королева бензоколонки". А тупа до прєдєла.

  ВідповістиВидалити
 2. Из секретарши в кандидатши. Смех и грех!

  ВідповістиВидалити
 3. Олекса Ковальов8 квітня 2016 р. о 14:03

  Шановні "Unknown" та "Географ", отже маємо черговий приклад жахливої корупції. Я знаю, у якому деканаті ця пігалка перебуває, але мій відгук доволі адекватно відобразив цю ситуацію. Вважаю, що і цей декан, і ця секретарша (думаю, вона там не тільки каву готує) мають бути видалені з університету. Але питання в тому, що їй однозначно підготували необхідну кількість позитивних відгуків, а мій - негативний - буде тільки один. Отже, проблема не в декані і секретарші, проблема - у моральності, з дозволу сказати, географів, які масово мовчать. Нажаль, маємо справу з суцільним болотом.

  ВідповістиВидалити
 4. Олекса Ковальов "Номад"8 квітня 2016 р. о 16:15

  А взагалі це - свинство.

  ВідповістиВидалити