1 квітня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Нич Тетяни Василівни «Суспільно-географічні аспекти дослідження інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дисертант: Нич Тетяна Василівна
Тема: Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: Мезенцев Констянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:
Шаблій Олег Іванович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Грицку Вероніка Степанівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
 
Відгук
про автореферат дисертації
Нич Тетяни Василівни
«Суспільно-географічні аспекти дослідження
інтелектуального потенціалу Хмельницької
області», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.02 –
економічна та соціальна географія

Прочитавши назву дисертації, я певний час не міг збагнути, що це таке. Розумієте, про що йдеться: Хмельницька область – просто адміністративна одиниця, штучне утворення, і тут виявляється, що вона має свій інтелектуальний потенціал! Звертаю увагу: інтелектуальний потенціал не жителів (хоча б вже так!) Хмельницької області, а самої області!
Питання 1: Шановна Тетяна Василівна, хто Вас напоумив, що область може характеризуватися інтелектуальним потенціалом, невже Ваш науковий керівник пан Мезенцев К.В.?
Мій коментар: Думаю, вже цей момент ставить хрест на всій дисертації – люди просто не розуміють, що область не може мати інтелектуальний потенціал. Так можна заговорити і про, наприклад, інтелектуальний потенціал кабінету пана К.В. Мезенцева, інтелектуальний потенціал крісла президента ... .
Питання 2: Пані, як на Вашу думку, можна говорити про інтелектуальний потенціал зоопарку (там же теж «живуть» мавпочки, рибки, пташки тощо з явними і неявними проявами інтелекту) ..., і чи врахували Ви цю частину Вашого потенціалу (йдеться про всю живність)?
Мій коментар: Здохнути можна від таких «інтелектуалів» - носіїв маячневих уявлень!
Питання 3 (головне): Пані, на яких підставах Ви робите інтелектуальний потенціал (будь-чого) об’єктом дослідження географії, невже географія не має своєї, вже добре визначеної області дослідження?
Мій коментар: Для таких «спеціалістів», як доктор географічних наук пан Мезенцев К.В., область дослідження географії може мінятися довільно, бо це дає можливість «досліджувати» все, що завгодно.
Питання 4: Пані, в якості теми Ви заявляєте «суспільно-географічні аспекти дослідження» (немає значення, чого), чим ці аспекти відрізняються від просто географічних аспектів (якщо про такі взагалі можна говорити)?
Мій коментар: Ми маємо доволі серйозну проблему. Свого часу комусь прийшло у голову ввести такі відгалуження, як економічна, соціально-економічна, суспільна географія тощо. Причому без будь-яких серйозних обґрунтувань, але демонструючи дуже слабеньке уявлення про те, що таке географія. І ця «ідея» досі живе, бо дозволяє з легкістю писати липові дисертації. Достатньо написати «суспільно-географічні аспекти дослідження ...», далі додати будь-що (наприклад, микання корів під час доїння), і «дисертація» готова: головне – стати кандидатом чи доктором наук, а ситуація в українській географії (треба вже писати в лапках) це робити дозволяє.
Добре, подивимось далі.
Загальна характеристика роботи   
Актуальність теми. Подивіться, що авторка пише: «Водночас недостатньо вивчені суспільно-географічні аспекти формування та ефективного використання інтелектуального потенціалу в окремих регіонах, які передбачають дослідження інтелектуального потенціалу, просторових особливостей його територіальної концентрації та напрямків залучення до господарської діяльності» (с. 1). Тут можна поставити кілька питань, обмежусь одним ..
Питання 5: Пані, крім «територіальної концентрації», які ще варіанти Вам відомі?
Мій коментар: І це називається «Актуальність теми»! Що означає «недостатньо вивчені», як це можна оцінити – так, що це вимагає написання кандидатської дисертації?
Об’єкт дослідження: інтелектуальний потенціал регіону.
Питання 6: Пані, так йдеться про область, чи про регіон?
Мій коментар: Пані не розрізнює область і регіон, а жаль.
Предмет дослідження: територіальна організація інтелектуального потенціалу Хмельницької області і основні напрямки підвищення ефективності його використання.
Питання 7: Пані, так йдеться про просторову, чи територіальну організацію, а, взагалі, що це таке?
Мій коментар: Всі пишуть про просторову, а пані – про територіальну організацію, не розуміючи, що ні першої, ні другої не може бути, бо організація є наслідком певного режиму, який має діяти постійно.
Питання 8: Пані, Ви вважаєте, що інтелектуальний потенціал можна використовувати, як, наприклад, вугілля?
Мій коментар: Я в захваті від того, що читаю!
Мета дослідження: обґрунтування науково-методичних засад формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону.
Питання 9: Пані, мета дослідження має бути пов’язана з об’єктом дослідження (у Вас це - інтелектуальний потенціал регіону), а Ви виводите на перший план «обґрунтування науково-методичних засад ...», Ви розумієте, що це неприпустимо?
Мій коментар: Ні, пані не розуміє. Та їй і байдуже, правда, пані?
Це не може не вражати – пишуть, що хочуть! Ще раз подивлюся, хто там науковий керівник? А, пан Мезенцев, не чув про такого.
Завдання дослідження (всього сім, забагато):
. поглибити сутність поняття інтелектуального потенціалу ...;
Питання 10: Пані, це поняття не має жодного стосунку до географії, як Ви збираєтесь поглиблювати його сутність, до якого рівню, і, взагалі, що Ви розумієте під поглибленням сутності?
Мій коментар: Знаєте, це у радянській педагогіці колись всі займалися «поглибленням сутності», насправді, звичайною демагогією.
. обґрунтувати принципи формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 11: Цікаво, пані, Ви самі читали те, що написали?
Мій коментар: Я не розумію, що таке «принципи формування інтелектуального потенціалу». Це – маячня!
. здійснити систематизацію групи чинників формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 12: Пані, навіщо систематизувати чинники, що це дає?
Мій коментар: Нічого не дає, але всі роблять різні там систематизації, типізації тощо, то й собі треба щось таке створити.
. розробити методичні основи дослідження інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 13: Пані, так Ви досліджували інтелектуальний потенціал, чи розробляли методичні основи його дослідження?
Мій коментар: Це ж просто висмоктані з пальця «завдання»!
. оцінити сучасний стан формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 14: Пані, об’єктом дослідження у Вас є інтелектуальний потенціал, а потенціал – це те, що має кількісну оцінку, тобто це просто оцінка, так про який стан Ви пишете – стан чого?
Мій коментар: Просто пані чула, що в науковій сфері є такий термін, як «стан», і його часто використовують, тому вона вирішила використати його, бо це посилює зовнішній ефект науковості.
. проаналізувати основні тенденції використання інтелектуального потенціалу ...;
Питання 15: Пані, а хто має користуватися інтелектуальним потенціалом Вашого регіону?
Мій коментар: Розумієте, який совковий підхід – колись користувалися трудовим потенціалом (фізичною силою робітників), тепер – інтелектуальним!
. запропонувати перспективні напрямки ефективного використання інтелектуального потенціалу Хмельницької області.
Питання 16: Пані, і це також є завданням наукової роботи?
Мій коментар: Авторка дуже далека від розуміння, що таке наука!
Приходимо до висновку, що в роботі відсутні завдання, направлені на дослідження об’єкту – інтелектуального потенціалу. Те, що є – висмоктані з пальця завдання-дутики.
Методи дослідження:
Мій коментар: Такі фрази я читав вже десятки разів – нічого не міняється від однієї дисертації до іншої, чистий стандарт.
Наукова новизна:
вперше:
. обґрунтовані принципи формування інтелектуального потенціалу регіону;
Питання 17: Пані, так що це за «принципи формування»?
Мій коментар: Ви чули, щоб існували принципи формування, наприклад, планет, континентів, вулканів тощо? Думаю, що не чули. Крім того, факт обґрунтованості встановлюється не дисертантом, а членами спеціалізованої ради та опонентами.
. дана соціально-географічна оцінка сучасного стану формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області.
Мій коментар: Пані не розуміє, що науковець не дає оцінку, його задача полягає в іншому!
У роботі відсутня будь-яка наукова новизна!
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретико-методологічні основи ...».
Читаємо: «Інтелектуальний потенціал як об’єкт дослідження суспільної географії визначено як систему інтелектуальних ресурсів з їх знаннями, творчими інтелектуальними здібностями та можливостями, інфраструктурних активів та інтелектуальної власності і ринкових активів» (5).
Питання 18: Пані, чи є область дослідження Вашої суспільної географії, як Ви її називаєте, відмінною від області дослідження географії в цілому?
Мій коментар: Це – головне питання, бо те, що катають у своїх «дисертаціях» представники суспільної географії (як і економічної та соціально-економічної), вже виходить за всі рамки пристойності. Діє принцип (ось тут – саме принцип): що хочемо, те й досліджуємо! Але так не можна. Область дослідження географії в цілому – це географічна організація частини земного середовища, у тому числі, така, яка пов’язана з діяльністю суспільства, все інше – вигадки і чиста профанація, що дозволяє отримувати цим «науковцям» відповідні дипломи. А те, що називається українську географічну спільноту цей факт влаштовує.
Питання 19: Пані, на яких підставах Ви розглядаєте інтелектуальний потенціал, як ресурс, а також, ресурс для чого?
Мій коментар: Нічого не поробиш, всі ці «науковці» діють у полі ватної радянської «географії», коли не тільки інтелектуальний потенціал, але й самі носії інтелекту – люди – розглядалися, як ресурс для підтримання певної владної системи. Але ж це ненормально!
Питання 19: Пані, чим відрізняються здібності творчі та інтелектуальні?
Мій коментар: Йдеться про звичайну балаканину.
Питання 20: Пані, а до чого тут «ринкові активи», це також складова Вашого «інтелектуального потенціалу»?
Мій коментар: Вмерти можна! От так «внесок» у науку!
Питання 21: Пані, а хто використовує цей Ваш інтелектуальний потенціал (бо йдеться про ефективність використання)?
Мій коментар: Звісно хто – довбана Влада!
А тепер – «принципи».
. об’єктивності – «... інтелектуальний потенціал території формується на основі наявного економічно активного населення ...» (с. 5).
Питання 22: Шановна, ще раз питаю, а наявні активні популяції мавпочок у зоопарку, пацюків, мишей, котів, цуциків, птахів, мурах ... Ви враховували?
Мій коментар: Ні, такого немає, отже, інтелектуальний потенціал, про який пише дисертантка, аж ніяк неповний! Ясно, все це все смішки, але
Питання 23: Пані, а як бути з тими, хто не є економічно активним, наприклад, бомжи, менти, я вже не кажу про армію бюджетників?
Мій коментар: Та ну їх до біса!
. науковості – «інтелектуальний потенціал ... в умовах трансформації економіки повинен підвищувати свою кваліфікацію ...» (с. 5).
Питання 24: Пані, виходить, що не люди мають підвищувати свою кваліфікацію, а якійсь абстрактний інтелектуальний потенціал, і до чого тут науковість?
Мій коментар: Пане Олекса, треба розуміти, що дисертантка разом з її науковим керівничком – це не просто так, це майстер формування абстракцій, які перетворюються на форму наукоподібного замилювання очей.
Питання 25: Пані, у Вас виходить, що інтелектуальний потенціал і те, що іменується кваліфікацією, одне і те ж?
Мій коментар: Перепрошую, це ж повна маячня!
. збалансованості і пропорційності – «інтелектуальний потенціал характеризує попит і пропозицію у висококваліфікованих кадрах ...» (с. 5).
Мій коментар: не можу збагнути, причому тут висококваліфіковані кадри! Пані не розуміє, що інтелект – це те, що дозволяє суб’єкту орієнтуватися у складних обставинах, вирішувати складні, нетривіальні задачі, які постають на життєвому шляху, а кваліфікація - це всього тільки спроможність, згідно з отриманими знаннями і вміннями, виконувати певні виробничі функції, тобто це різні речі.
. системності – «інтелектуальний потенціал ... є складною суспільно-географічною системою ...» (с. 5).
Мій коментар: Розумієте, як вся ця маячня вплітається в географію!
. територіальності – «інтелектуальний потенціал формується під дією відповідних географічних, історичних, економічних, етнічних та інших чинників території ...» (с. 5).
Питання 26: Пані, виходить, що Ваш «інтелектуальний потенціал» є не тільки «складною суспільно-географічною системою», але й «складною історичною системою», «складною економічною системою», «складною етнічною системою»?
Мій коментар: Повна фігня – суцільний фейк! Розумієте, як легко у рамках суспільної географії можна займатися профанацією!
. інноваційного розвитку – «формування інтелектуального потенціалу повинно відбуватися в умовах використання нових технологій в освіті ...» (с. 5).
Питання 27: Пані, а Ви не подумали про те, що інтелект формується сам по собі – як властивість, що забезпечує виживання організмів?
Мій коментар: Це просто жах!
. усебічного врахування економічних, природних, історичних ... чинників (с. 5).
Мій коментар: Це просто жах!
. перспективності – «передбачає детальний аналіз попиту і пропозицій ... » (с. 6).
Мій коментар: Це просто жах! Пані, Ви не переплутали, може слід писати не «детальний аналіз», а «летальний аналіз»?
. правової захищеності інтелектуальної власності (с. 6).
Питання 27: Пані, а як це стосується інтелектуального потенціалу?
Мій коментар: Ніяк, просто треба було показати, з дозволу сказати, всебічність питання.
Що можна про це сказати? Ось так пишеться наукоподібна маячня, яка руйнує українську науку.
Розділ 2. «Фактори формування інтелектуального потенціалу ...».
Мій коментар: Я продивися текст і жахнувся – немає нічого, що відповідало б заявленій темі!
Розділ 3. «Формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області та основні напрямки його раціонального використання».
Питання 28: Пані, я продивися текст і хочу з’ясувати, що таке «функціонально-компонентна, функціонально-територіальна і функціонально-управлінська структури інтелектуального потенціалу»?
Мій коментар: Це просто жах! Розумієте, виявляється, є навіть «функціонально-управлінська структура» інтелектуального потенціалу.
Читаємо: «Важливою складовою інтелектуального потенціалу є загальноосвітні навчальні заклади ...» (с. 7).
Мій коментар: Це просто жах! А далі – мережа навчальних закладів – звичайний довідковий матеріал, наприклад: «В області працює 148 докторів і 1495 кандидатів наук» (с. 8) – розумієте, який «глибокий» рівень «дослідження»!
Питання до членів спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті: Шановні, вам не соромно?
На стор. 10 дається малюнок з дитячого журналу «Малятко» - «Хмельницька область. Функціонально-територіальна структура». Я не перебільшую –
Питання 29: Пані, навіщо Ви розмістили у авторефераті цю картинку, яка не має ніякого відношення до теми Вашої дисертації?
Мій коментар: А як бути, якщо нічого немає!
Оце вам і вся дисертація!
Висновки (дев’ять на сім завдань – пані трохи перестаралася):
Я не буду коментувати ці «висновки», достатньо навести першу фразу першого «висновку»: «Інтелектуальний потенціал є новим напрямом дослідження соціальної географії» (с. 12).
Питання 30: Пані, так це ж вимога до докторських дисертацій, виходить, Ви вже склепали докторську?
Мій коментар: Під керівництвом київського (а вони там – головні в Україні) доктора географічних наук пана К.В. Мезенцева можна склепати не тільки докторську, а таку роботу, яка відразу потягне на Нобелівську ... Але нічого не вийде, бо дисертантка навіть не намагалась обґрунтувати, що «інтелектуальний потенціал є новим напрямом дослідження соціальної географії», а це слід робити обов’язково!
Однозначно заявляю, що ніяких висновків ця робота не містить!
Висновок по автореферату:
Ще один приклад жахливої профанації! Ніякого дослідження в роботі немає, матеріал тривіальний і не має відношення до заявленої проблеми – дослідження формування інтелектуального потенціалу. І це не дивно, бо інтелектуальний потенціал не має відношення до географії. Текст дисертації вкрай тривіальний і, у науковому плані, є чистим дутиком. Робота побудована на абсолютному нерозумінні дисертантки та її «наукового» керівника того, що таке «інтелектуальний потенціал». Однозначно заявляю, що ця робота не тягне навіть на студентську курсову і робити висновок про її відповідність вимогам до кандидатських дисертації принципово неможливо. Це – наукоподібна маячня, склепана бездарами.

30.03.2016 року

Доктор географічних наук                                      Ковальов О.П. 

7 коментарів:

 1. Ха, повіність з Вами погоджуюся! А Ви знаєте, що ця пані є секретаркою декана? Одна секретарка вже стала кандидаткою, дехто Трусій (Дубина), вибачте дубина-дубина, та така ж дубина й Нич! Однією рукою каву робити, а іншою дисер писати. Як у фільмі "Королева бензоколонки". А тупа до прєдєла.

  ВідповістиВидалити
 2. Из секретарши в кандидатши. Смех и грех!

  ВідповістиВидалити
 3. Олекса Ковальов8 квітня 2016 р. о 14:03

  Шановні "Unknown" та "Географ", отже маємо черговий приклад жахливої корупції. Я знаю, у якому деканаті ця пігалка перебуває, але мій відгук доволі адекватно відобразив цю ситуацію. Вважаю, що і цей декан, і ця секретарша (думаю, вона там не тільки каву готує) мають бути видалені з університету. Але питання в тому, що їй однозначно підготували необхідну кількість позитивних відгуків, а мій - негативний - буде тільки один. Отже, проблема не в декані і секретарші, проблема - у моральності, з дозволу сказати, географів, які масово мовчать. Нажаль, маємо справу з суцільним болотом.

  ВідповістиВидалити
 4. Олекса Ковальов "Номад"8 квітня 2016 р. о 16:15

  А взагалі це - свинство.

  ВідповістиВидалити
 5. Дядьку, може свою дисертацію скинете? Дуже хочу з нею ознайомитися) Бо мені здається на цьому сайті хтось банально самостверджується))) По ваших зауваження на прикладі цієї роботи можна вас особисто і посадити в калюжу.
  Наприклад по питанню 4. Ви самі не в курсі чим відрізняється географія як наука загалом і конкретно суспільна географія?))) Більшість зауважень це тухлі придирки, де автор, який сам не в темі, починає роботи на основі власних абстрактних уявлень якісь свої висновки)))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Олекса Ковальов "Номад"21 листопада 2019 р. о 13:50

   Я просто вражений тим, скільки часу АНОНІМ витратив на те, щоб зрозуміти суть мого відгуку про автореферат "дисертації" пані НИЧ Т,В, Ця "робота" не просто бездарна, вона не повинна була потрапити на захист взагалі, бо дисертантка виявилася абсолютно некомпетентною в царині географії. Тепер стосовно пасквіля АНОНІМА. По-перше, хотілося б знати, кому скинути мою дисертацію. По-друге, коли здається, треба хреститися, щоб галюники не перейшли у хронічну стадію. По-третє, всі, хто висловлює свою думку і публікується, самостверджуються, іншого варіанту немає, отже я не виходжу за межі ... Що стосується різниці між географією взагалі і якоюсь там суспільною географією, можу у черговий раз заявити, що ніякої суспільної географії немає, а якщо вона і була б, то вона не мала виходити за межі тих "червоних ліній", які визначають загальну область географії. І, пане АНОНІМЕ, будьте більш відкритим, скиньте з себе АНОНІМНІСТЬ і почніть змістовну дискусію, а так виходить, що приходиться вести дискусію з хамчиком.

   Видалити
 6. Якщо ви автор, то дайте відповіді на поставлені питання. І пишіть під справжнім ім'ям.

  ВідповістиВидалити