23 лютого 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Топорницької Марії Ярославівни «Територіальна організація етнофестивального туризму Львівської області»

Дисертант: Топорницька Марія Ярославівна
Тема: Територіальна організація етнофестивального туризму Львівської області.

Місце виконання роботи: кафедра туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Науковий керівник: Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Офіційні опоненти:
Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор завідувач кафедри завідувач кафедри країнознавства і туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Король Олександр Дмитрович, кандидат географічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри географії та менеджменту туризму,  Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 29 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Відгук
про автореферат дисертації
Топорницької Марії Ярославівни
«Територіальна організація етнофестивального
туризму Львівської області»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна і соціальна географія

Мені важко зрозуміти тих, з дозволу сказати, географів, які дозволяють собі приймати до захисту такі псевдо-догеографічні псевдо-дисертації, якою є ось ця розробка невідомо чого. Такий висновок я роблю відразу після прочитання назви дисертації та даних, що стосуються наукового керівника – доктора економічних наук Мальської М.П. По-перше, вже багато разів я звертав увагу географів на неприпустимість розробки в географії тем, які до географії не мають жодного стосунку. Перепрошую, не можу відразу поставити питання всім, хто причетний до цієї анти географічної локшини -
Питання 1: Шановні (чи не дуже), яке відношення може мати етнофестивальний туризм до географії?
Мій коментар: У мене просто немає слів. Скільки можна, використовуючи бренд географії, займатися писулькою подібних робіт? Тут відразу слід ставити питання про некомпетентність спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Тут навіть слід говорити не про некомпетентність, а про повне невігластво. Географія має свою, достатньо чітко окреслену область дослідження, і ніякі етнофестивалі до цієї області відношення не мають.
Питання 2: Шановні (чи не дуже), на яких підставах керівництво написанням дисертації здійснювалося доктором економічних наук? Це що означає, що економіст краще розуміє, що таке географія, ніж географи?
Мій коментар: Може це й так, якщо мати на увазі членів спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Тим не менше, я пройдуся по сторінках автореферату.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Подивіться що пише авторка: «Однією з ознак сучасного культурного простору України загалом і Львівської області зокрема є поширення етнофестивального руху, ...» (с. 1).
Питання 3: Пані Марія, припустимо, що культурний простір (таке поняття) існує, причому тут географія? Чи не є він об’єктом розгляду культурології чи етнографії? Так воно і є. Отже, Вам слід рухатись саме у ці сфери.
Подивіться що авторка пише далі: «Значення фестивальних дійств у структурі вітчизняного туризму залишається недооціненим та майже цілком поза увагою української науки» (с. 1).
Питання 4: Пані, а який науковий напрямок має досліджувати подібні дійства, і якщо такий напрямок вдасться виявити, що суто наукова проблема тут може існувати?
Мій коментар: Для того, щоб йти на захист дисертації, треба чітко показати проблему, яку вирішує дослідження. Відповідно, мають бути положення захисту, від чого в Україні чомусь відмовились (думаю, що таких положень в дисертаціях просто немає). Те, що я читаю в розділі «Актуальність ...», не містить ніякої проблеми наукового плану. Подивіться, що пише авторка: «Отже, актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення етнофестивального туризму як суспільно-географічного явища, з’ясування значення і впливу циклу фестивальних акцій  на динамку та географію туристичних потоків» (с. 1).
Питання 5: Пані, у чому полягає географічність етнофестивального туризму?
Мій коментар: Не дай Боже таке насниться! У нас вже є географія обстрілів в зоні АТО, тепер - ...!
Питання 6: Пані, що таке «географія туристичних потоків», про географію яких ще потоків можна говорити, не бочись продемонструвати своє невігластво?
Мій коментар: Пані – це черговий представник фейкоих географів, яких в Україні вже занадто багато. Пані пише про туризмологію і туризмологів, так чому б їй не піти саме у таку спеціалізовану ради, ні, пнеться у географію.
Об’єкт дослідження: Львівська область як дестинація етнофестивального туризму.
Питання 7: Пані, чи може об’єктом дослідження бути Львівська, чи якась інша, область як дестинація, що тут наукового?
Мій коментар: Пані використовує термін «дестинація» виключно для того, щоб показати свою обізнаність, але цей термін – всього тільки переклад англійського слова «destination» - призначення, приречення, місце призначення, пункт призначення тощо. Ніякої науковості використання таких слів не додає. Але справа не в тому. В роботі йдеться про етнофестивалі, а Львівська область (як і будь-яка інша) – всього тільки одиниця територіально-адміністративного устрою, метою якого є організація адміністративної функції. Ні дисертантка, ні її науковий керівник, не розуміють, що область – це не феномен, відповідно, область не може бути об’єктом наукового дослідження. Цікаво, а що робили її промоутер? Отже, об’єкт дослідження визначений принципово невірно.
Предмет дослідження: територіальна організація етнофестивального туризму ...
Питання 8: Пані, я вже багато разів задавав це питання – у чому суть висловлювання «територіальна організація» і, якщо така існує, то яке відношення це має до географії?
Питання 9: Пані, а Ви, випадково, не досліджували «територіальну організацію» строкатості спідниць - учасниць етнофестивалів?
Мета роботи: дослідження територіальної організації та суспільно-географічних засад розвитку етнофестивального туризму ...
Питання 10: Пані, що таке територія?
Мій коментар: Складається враження, що дисертантка використовує термінологію, не зовсім розуміючи смислу термінів.
Завдання дослідження:
Відразу відзначу, що 10 (десять!) завдань означає кінець всьому. Як таку кількість завдань можна ставити у дисертації? Кожне завдання має бути виконаним, що означає отримання відповідних результатів, які прийдеться захищати. Щоб захистити десять завдань, потрібно пару годин! Подивимось на ці завдання.
. розкрити суспільно-географічний зміст поняття «етнофестивальний туризм»;
Питання 11: Пані, ваш «етнофестивальний туризм» - це дійсно поняття?
Мій коментар: Розумієте, до якої демагогічної маячні можна опустити дисертацію!
. розробити методичні засади ...;
Питання 12: Пані, так метою Вашого «дослідження» було що – етнофестивалі, чи розробка методичних засад?
Мій коментар: Боюсь, дисертантка не зрозуміє питання!
. вивчити передумови формування і розвитку ...;
Питання 13: Пані, так у Вас написати дисертацію означає щось дослідити чи вивчити?
Мій коментар: Вивчають школярі і студенти те, що вже відомо!
. здійснити аналіз сегментів туристів – учасників етнофестивального регіону;
Питання 14: Пані, про які сегменти туристів йдеться?
Мій коментар: Перепрошую, я більше не можу коментувати ці «завдання», бо це – демонстрація повного нерозуміння того, що таке наукове дослідження! І цей жах був прийнятий спеціалізованою радою до захисту? А сором є? Його немає!
Наукова новизна:
уперше:
- розкрито сутність поняття «етнофестивальний туризм» як гами подієвих етнокультурно-пізнавальних турів ...;
Питання 15: Пані, що таке «поняття» і на яких підставах Ви заявляєте про те, що «етнофестивальний туризм» є поняттям?
Питання 16: Пані, а вираз «подієвий тур» у Вас не є поняттям?
Мій коментар: Це демонстрація відсутності елементарних уявлень про те, що таке «поняття». Яскравий приклад псевдонауки, розробленої під керівництвом доктора економічних наук Мальської М.П., якій ні в географії, ні в етнокультурній сферах робити нема чого!
- досліджено тенденції розвитку етнофестивалів ...;
Мій коментар: Тенденції не досліджуються, а виявляються! Не думаю, що для того, щоб говорити про тенденції, слід проводити якісь наукові дослідження, це ж емпірика!
- здійснено районування Львівської області за ступенем розвитку етнофестивального туризму;
Питання 17: Пані, навіщо?
Мій коментар: Пані не знає, що районування – це всього тільки упорядкування емпіричних даних, це не є науковим результатом.
- на основі вивчення сучасного стану етнофестивального регіону запропоновано заходи ... .
Мій коментар: Пропонування заходів не є науковою новизною! Таким чином, в роботі відсутня наукова новизна, тут немає, що захищати.
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретично-методичні засади суспільно-географічного дослідження етнофестивального туризму» ... «Методологічною основою ... дослідження є системний підхід. Засади системного підходу дають підстави визначати «етнофестивальний туризм» як самостійну підсистему масштабної системи – «подіємо-етнокультурний туризм»» (с. 4).
Мій коментар: Я тут і питання не можу сформулювати, бо йдеться про жахливу псевдонаукову профанацію. Ще раз:
ЯК ТАКИЙ ЖАХ МІГ БУТИ ПРИЙНЯТИЙ ДО ЗАХИСТУ?
Йде відверте навішування локшини на вуха.
Читаємо: «В основу методики суспільно-географічного дослідження етнофестивального туризму покладений просторово-часовий аналіз емпіричного матеріалу і його подальший синтез» (с. 5).
Мій коментар: За подібні висловлювання навіть бакалаврську роботу не можна допускати до захисту – це ж наукоподібна балаканина!
Розділ 2. «Передумови формування та розвитку етнофестивального туризму ...» - «здійснена оцінка комплексу чинників ...» (с. 6).
Читаємо: «У роботі обґрунтовано вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток етнофестивального туризму. До основних внутрішніх (ендогенних) чинників належать інфраструктурне й технічне забезпечення, сезонність, сприяння розвитку місцевим ремеслам ...» (с. 6).
Питання 18: Пані, а наявність і щільність біотуалетів є внутрішнім чи зовнішнім чинником і чому Вами не був врахований цей чинник?
Мій коментар: Розумієте, як можна довести наукове дослідження до повного абсурду?!?
Розділ 3. «Територіальна організація етнофестивального туризму регіону».
Читаємо: «Територіальна організація етнофестивального туризму доволі своєрідна. Адже місця проведення етнофестивальних дійств у багатьох випадках не співпадають з географічною мережею основних туристичних центрів Львівської області і формують власний геопросторовий каркас (рис. 2)» (с. 7).
Питання 19: Пані, що Ви розумієте під виразом «територіальна організація»?
Питання 20: Пані, чим відрізняється Ваша «географічна мережа» від мережі взагалі?
Питання 21: Пані, як розуміти вислів «геопросторовий каркас»?
Мій коментар: Перепрошую, але все це – наукоподібність. Схема на рис. 2 є дуже простим відображенням розподілу етнофестивалів на території області і нічого цікавого не містить.
Далі дисертантка розписує так зване районування. Я би сказав так: це відповідає рівню МАН - розробок школярів, тільки не географічного, а етнокультурного напрямку.
Розділ 4. «Перспективи розвитку етнофестивального туризму ...».
Мій коментар: Питання перспектив розвитку чогось є справою обласної адміністрації, а не науковця.
Висновки
Їх десять (і це при відсутності реальних завдань)!
1. У класифікаційній системі туризму виділяють подієвий туризм ... (с. 14).
Мій коментар: Якщо навіть і виділяють, то це не є науковим висновком.
2. Етнічна культура регіону здатна викликати у потенційних туристів сильний спонукальний мотив до мандрівки.
Питання 22: Пані, а як в інших регіонах стосовно спонукального мотиву?
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
3. За розвитком родієвого туризму ... Львівська область посідає одне з чільних місць серед регіонів країни.
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
4. Основна кількість етнофестивалів припадає на весну та літо ... .
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
5. Таксономічну структуру дестинацій етнофестивального туризму ... формують локальні одиниці: центри та осередки ...
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
6. Географічний розподіл етнофестивальних туристичних потоків ... надто нерівномірний ...
Питання 23: Пані, а чим Ваш «географічний розподіл» відрізняється від звичайного просторового розподілу?
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
7. Поза межами Львова ... сформувалася дискретна геопросторова мережа осередків ...
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
8. Оскільки чіткого статистичного обліку фестивального туризму не ведеться, при здійсненні районування ... слід передусім враховувати етногеографічну неоднорідність області ...
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
9. Значний історико-культурний потенціал в поєднанні зі зростанням інтересу до історії та культурної спадщини дають змогу розвивати етнофестивальний туризм ...
Мій коментар: Розумієте, на що можна перетворити науку?
10. Просте арифметичне збільшення кількості етнофестин шаблонного типу ... не є продуктивним шляхом розвитку ...
Мій коментар: Нарешті знайшлася новизна – «етнофестини»!!! Йдеться про видатну вигадку авторки! Етнофестини – величезний внесок у розвиток географії!
Висновок по роботі
Цей висновок один – як така маячня могла бути прийнятою до захисту у спеціалізованій раді К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича? Маємо яскравий приклад навішування локшини на вуха. Ні про який позитивний результат, звісно, не може бути й мови. В роботі немає об’єкту дослідження, немає завдань, немає реальних висновків, не кажучи вже про те, що вона не має жодного стосунку до географії. Я не побачив в авторефераті жодного географічного поняття. Дисертантка не є фахівцем в області географії взагалі. Дивним виглядає той факт, що науковим керівником є доктор економічних наук. До речі, в роботі відсутнє будь що економічного плану. Враження вкрай негативне.

23.02.2016 року
Доктор географічних наук                            Ковальов О.П.

2 коментарі:

 1. Олекса Ковальов23 лютого 2016 р. о 14:10

  Ось до чого веде повна безвідповідальність і корупція у науковій сфері України. Географію перетворили на суцільне гуляйполе. І тому я вже не дивуюсь ось таким повідомленням, що є в Інтернеті:

  география обстрелов позиций сил АТО расширилась
  https://news.mail.ru/politics/24856665/?frommail=1

  А географам, в тому числі - головним, абсолютно байдуже. У них кишені спеціального покрою - широкі й глибокі.
  Я не знаю, як географи можуть допускати, щоб кандидатів наук готували представники інших наукових напрямків, як у даному випадку - доктор економічних наук Мальська Марта Пилипівна.
  Я не знаю, як географи можуть допускати таке катастрофічне падіння рівню дисертаційних робіт!
  Я впевнений, що в українській географії (хоча на сьогодні вона вже перестала бути географією) сталася моральна катастрофа, наслідком якої є і катастрофічне падіння рівню дисертацій.

  ВідповістиВидалити
 2. Коли знайомишся з такими дисертація на згадку приходять подібні анекдоти:

  — Как называется Ваша диссертация?
  — «Как решетом воду носить».
  — Ну, что Вы, голубчик! Кто же так диссертацию называет? Назовите ее так: «Анализ проблем транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в сосудах с перфорированным дном».
  — Профессор, а как называлась Ваша диссертация?
  — «Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на развитие религиозно-философской мысли России конца ХVIII начала ХХ века».
  — То есть, «На хрена попу баян»?. .

  ВідповістиВидалити