23 лютого 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Сосницької Ярослави Сергіївни «Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області)»

Дисертант: Сосницька Ярослава Сергіївна
Тема: Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області)

Місце виконання роботи: кафедра географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Науковий керівник: Слащук Андрій Миколайович, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Офіційні опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Заячук Мирослав Дмитрович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Захист має відбутися 29 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Відгук
про автореферат дисертації
Сосницької Ярослави Сергіївни
«Сучасні трансформаційні процеси
сільськогосподарського виробництва
(на прикладі Волинської області)»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Не починаючі розгляд автореферату, хочу відразу задати питання всім, хто має відношення до захисту цієї роботи –
Питання 1: Шановні, з яких пір сільськогосподарське виробництво входить в область дослідження географії?
Мій коментар: Це не є коректним, сільськогосподарське виробництво не має відношення до географії. Цим питання займаються інші наукові гілки. Це відразу ставить під сумнів відповідність роботи профілю спеціалізованої ради.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми.
Читаємо: «Одним із ключових секторів економіки держави є аграрний сектор ...» (с. 1).
Питання 2: Пані, Ви точно пишете, що аграрний сектор має відношення до економіки, але якого біса Ви подали роботу до географічної ради?
Мій коментар: Мені скажуть, що так висловлюватись не можна, але, виходить, що робити те, що роблять, можна, а відверто висловлюватись не можна. Ні, шановні, можна.
Дисертантка пише про «активне вивчення трансформаційних змін» (с. 1) у аграрній сфері, але
Питання 3: Пані, чим відрізняється «трансформація» від «змін» і як уявляти собі трансформаційні зміни?
Мій коментар: Думаю, це неохайне використання термінів. Те, що написано далі, є звичайною демагогією, яка не пов’язана з актуальністю. Отже
В РОБОТІ ВІДСУТНЯ АКТУАЛЬНІСТЬ!
Об’єкт дослідження: трансформаційні процеси у сільськогосподарському виробництві ... .
Питання 4: Пані, невже Ви не розумієте, що об’єктом дослідження має бути с/г виробництво, а не його трансформація?
Мій коментар: Об’єкт дослідження визначений абсолютно невірно. Для того, щоб досліджувати трансформацію чогось, треба знати, що саме трансформується. Це ставить під сумнів можливість захисту дисертації.
В РОБОТІ ВІДСУТНІЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ!
Предмет дослідження: виявлення просторових відмінностей трансформаційних процесів сільськогосподарського виробництва в різних категоріях господарств ...  
Питання 5: Пані, як так може бути, робота присвячена трансформаційним процесам, а предмет дослідження – просторовим відмінностям ...?
Мій коментар: Думали, як би тут викрутитись, але вийшла маячня.
В РОБОТІ ВІДСУТНІЙ КОРЕКТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ!
Мета роботи: виявлення просторових особливостей сучасних трансформаційних змін в різних категоріях господарств.
Питання 6: Пані, невже «виявлення» чогось може бути метою наукового дослідження?
Мій коментар: Ні панночка, ні її промоутер не знають, чим має займатися наука. Наука не займається виявленням, вона займається поясненням виявлених феноменів.
Завдання роботи (всього сім, забагато для кандидатської):
- розкрити основні підходи до визначення сутності поняття «аграрні трансформаційні процеси» в умовах нових ринкових перетворень;
Питання 7: Пані, яке відношення це має до географії?
Мій коментар: Ніякого!
Питання 8: Пані, а трансформація – це не процес?
Мій коментар: Так, процес, але так звучить більш науково, хоча й некоректно.
Питання 9: Пані, так що, термін «трансформацію» при його застосуванні до аграрної сфери міняє своє визначення?
Мій коментар: Ні, не міняє, але те, що написано, додає «науковості».
- висвітити суспільно-географічні особливості різноукладності у сільському господарстві через класифікаційні та типізаційні ознаки різних категорій господарств;
Питання 10: Пані, яке відношення це має до трансформаційної проблематики?
Мій коментар: Ніякого! Крім того класифікація і типізація є всього тільки формами упорядкування матеріалу.
- поглибити методичні засади ...;
Питання 11: Пані, до якого рівня Ви збираєтесь їх поглиблювати?
Мій коментар: Мене дивують такі завдання, складається враження, що просто немає, що вигадати. Пані, це ж не може бути завданням наукової роботи!
- проаналізувати основні типи факторів ...;
Питання 12: Пані, як це стосується об’єкта дослідження?
Мій коментар: Пані не розуміє, що завдання повинні мати відношення до досліджуваного об’єкту, а не до факторів.
- виявити територіальні відмінності ...;
Питання 13: Пані, невже до Вас вони не були відомі, а що в такому разі робили спеціалісти в області агровиробництва Вашої області?
Мій коментар: Звісно, все це всім відомо!
- Здійснити оцінку та провести типізацію адміністративних районів ... за (у тексті відсутнє – О.К.) рівнем розвитку сільськогосподарського виробництва;
Питання 14: Пані, невже такого немає?
Мій коментар: Все це давно відомі речі!
- Виявити основні проблеми та окреслити перспективи розвитку ... .
Питання 15: Пані, а Ви що, працюєте у департаменті розвитку?
Мій коментар: Я не побачив в авторефераті таких завдань, які були направлені на розкриття суті якогось феномену та його пояснення. З такими задачами неможливо виходити на захист.
Методичні основи та методи ...
«Методологічною основою роботи є системний підхід ...» (с. 2).
Питання 16: Пані, для того, щоб застосовувати системний підхід, Вам слід було подати свій об’єкт дослідження як систему, але я цього не побачив, то у чому він у Вас полягає?
Мій коментар: Це просто традиційна фраза, яку тепер пишуть всі, забуваючи потім про цей підхід.
Наукова новизна (всього чотири пункти):
уперше:
. всебічно розкрито просторові особливості трансформаційних процесів сільськогосподарського виробництва ... області;
Мій коментар: Пані, це ж не Ваша справа давати оцінку зробленого Вами!
. створено серію картосхем ...;
Мій коментар: Пані, створення карт – це всього тільки форма відображення матеріалу, карти не можуть розглядатися в якості наукової новизни, як Ви це не розумієте!
. виокремлено типи районів ... за рівнем розвитку ...;
Питання 17: Пані, а до Вас ці типи відомі не були?
Мій коментар: Виокремлення типів районів є всього тільки формою упорядкування даних!
. обґрунтовано перспективи створення агрокластерів відповідної спеціалізації у контексті розвитку євро інтеграційних процесів ...;
Мій коментар: Обґрунтування перспектив не є науковою задачею – це область інтересів департаменту планування розвитку.
Основний зміст роботи 
Розділ 1. «Теоретико-методологічні основи дослідження ...».
Мені цікаво, хтось зможе відійти від такого формулювання першого розділу – всі пишуть по накатаній схемі, хоча далі – ніякої теорії і методолгії.
Читаємо: «... розкрито суть поняття «трансформація» та її структурні складники» (с. 4).
Питання 18: Пані, невже до Вас ніхто не розумів, що таке «трансформація»?
Мій коментар: Чи не занадто це? Думаю, занадто! Те, що далі пише авторка стосовно трансформації – давно і всім відомо.
Читаємо: «Дослідженням встановлено, що в основі трансформаційних процесів аграрного сектора України лежить реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств на нові форми господарювання ринкового типу ...» (с. 5).
Питання 19: Пані, за кого Ви маєте українських географів – за лохів?
Мій коментар: Перепрошую, так же не можна! Те, що давно всім відомо, пані встановлює своїм дослідженням! Ну і Ну!
А далі – звичайний трьоп.
Розділ 2. «Аналіз умов і чинників формування та трансформації змін сільськогосподарського виробництва ...».
Мій коментар: Я не можу тут задати питання, бо все це – тривіальний матеріал. Але мене трохи дивує наступне:
Питання 20: Пані, серед названих Вами чинників я не побачив зміни клімату – те, що сьогодні турбує аграріїв всього світу, у Вашому регіоні цей момент не діє?
Мій коментар: Діє, тільки він дійсно вимагає дослідження, а пані цього робити не вміє. Натомість вона наводить в авторефераті дані з довідника стосовно земельного фонду області та дивну схему (рис. 1) – Етапи дослідження сучасних трансформаційних процесів ... (с. 7) –
Питання 21: Пані, так Ви досліджували дослідження сучасних процесів. Чи саму трансформацію – навіщо подавати схему етапів, яка не має відношення до результатів? Нас цікавлять не схеми дослідження, а результати дослідження, яких поки що немає!
Розділ 3. «Регіональні аспекти трансформаційних процесів сільськогосподарського виробництва ...».
Питання 22: Пані, Ви досліджували трансформаційні процеси чи регіональні аспекти?
Мій коментар: У мене немає слів, одні висловлювання. А далі – звичайні статистичні дані.
Питання 23: Пані, що Ви збираєтесь захищати – ось цей цифровий мотлох?
Мій коментар: Просто вражає. А членів спеціалізованої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича це не вражає! Які ж вони невразливі!
На с. 10 дана схема сільськогосподарського районування Волинської області
Питання 24: Пані, навіщо Ви помістили у авторефераті цю тривіально-убогу схему?
Мій коментар: А якщо більше немає, що поміщати? Здохнути можна! Це ж дитячий садочок! Схема для журналу «Мурзилка». Далі – звичайний матеріал зі статистичного довідничка.
Висновки (всього сім):
Знаєте, я не буду аналізувати ці «висновки», бо їх немає. Це – стисле викладення того самого матеріалу, який є у авторефераті. Мені цікаво, а члени спеціалізованої ради взагалі розуміють, якими мають бути висновки наукової розробки? Думаю, ні.
Висновок по автореферату дисертації:
Мене не може не вражати той факт, що робота рівню МАН, та ще й не краща, змогла потрапити на захист у спеціалізованій раді, як кандидатська дисертація. Ясно, що ніякого дослідження не відбулося, ніяких результатів дисертантка не продемонструвала, те, що є – звичайна профанація, причому немає навіть спроби приховати цей факт. Результат нульовий. Робота не відповідає ніяким вимогам до кандидатських дисертацій.

23.02.2016
Доктор географічних наук                                      Ковальов О.П. 

2 коментарі:

 1. Олекса Ковальов23 лютого 2016 р. о 17:47

  Отже, ми бачимо, що ніяких реформ немає, йде звичайна імітація реформ. Я був вражений, побачивши прізвище пана Олійника в авторефераті, виявляється, цей пройдисвіт вже член-кореспондент НАН України! Ніякої довіри люди, що прийшли до міністерств, не мають. Тандем "Порошенко-Яценюк" влаштували чудовий розіграш. Жаль, що є такі високопосадовці, які, після того, що трапилося в Україні, дозволили собі погратися з народом України.
  Те, що написано в останніх авторефератах - просто жах. А міністерство, кероване паном С.М. Квітом, робить вигляд, що все в порядку. Так тримати, пане представник Могилянки!
  Ще раз: київський пацючник треба прибирати!

  ВідповістиВидалити
 2. Ну чому ж так грубо: прибрати? Може краще замінити? Замінити на харківський? А там потенціал нічогенький... І пацюки великі – старі правда, але ще гризззтись можуть. Ось так поступово і реформуємо географічну галузь.

  ВідповістиВидалити