19 січня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Копачинської Галини Василівни «Політико-географічні особливості формування і функціонування морських кордонів України»

Важко переоцінити внесок Г.В. Копачинської та її «наукового» керівника Наталії Несторівни Коцан у руйнування географії як самостійного наукового напрямку. Проте дивує, наскільки всі ці дивні спеціалісти вигадливі в плані тем дисертацій та напрямків дослідження.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Коцан Наталія Несторівна, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор кафедри географії України Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет ім. Івана Франка. Стосовно цього доктора наук дивіться матеріал на цьому сайті – відгук на його «докторську дисертацію». Чудовий екземпляр опонента.
доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Захист має відбутися 13 лютого 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Той факт, що така «дисертація» була прийнята до захисту у цій спеціалізованій раді, ставить під сумнів компетентність її членів.

Відгук
про автореферат дисертації
Копачинської Галини Василівни
«Політико-географічні особливості
формування і функціонування
морських кордонів України»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Цікаво, наскільки легко новоспечені «географи» знаходять лазівки для отримання омріяного диплома кандидата чи доктора наук. Думаю, ця робота є прикладом такого «успіху».
Загальна характеристика роботи.
Почну з назви дисертації - «Політико-географічні особливості формування і функціонування морських кордонів України», поставивши наступне питання:
Питання 1: Шановна пані Галино, як розуміти вислів «політико-географічні особливості»?
Мій коментар: Мені можуть відповісти, що існує політична географія, а думка якогось там Ковальова нікого не цікавить, бо це – його особиста думка. Ні, шановні, у науковому полі так не діють! Ніякої політичної географії просто не може бути, як і соціальної, як і економічної, бо є географія і є політологія, соціологія і економіка, а змішувати їх те ж саме, що змішувати гарне вино і гарну воду, отримуючи при цьому гидкий напій. Тому відразу напишу, що ніякого політико-географічного підходу, як і просто політичного чи просто географічного бути не може – такі твердження є ознакою безграмотності. Кордони між країнами є суто політичними утвореннями, вони також впливають на різні соціальні і економічні процеси, певною мірою – на географічні, але мають вивчатися політологами, економістами та соціологами і враховуватись географами. Отже, географи можуть враховувати наявність кордонів та їх вплив, але кордон - це не географічне утворення. Географія має своє достатньо добре виражене поле дослідження.
Об’єкт дослідження: морські кордони України.
Питання 2: Пані, чим займається географія як самостійний науковий напрямок?
Мій коментар: Я ставлю це питання майже у кожному відгуку, бо складається враження, що дисертанти навіть не замислюються над ним. А навіщо, якщо все, що напишеш, приймається до захисту. Географія у будь-якому разі має справу з цілісними гетерогенними утвореннями, вираженими територіально, а кордони можуть розглядатися тільки як складова цих утворень – взяті відокремлено, вони географами не вивчаються.
Предмет дослідження: політико-географічні особливості формування та функціонування морських кордонів України та основні проблеми, що існують у процесі їх формування та забезпечення належного функціонування.
Питання 3: Пані, а причому тут географія?
Мій коментар: Думаю, що саме такі роботи ведуть до знищення географії як самостійної наукової дисципліни. Нажаль, до цього мають відношення не тільки і не стільки дисертанти, скільки їх «наукові» керівники та опоненти, які демонструють повну безвідповідальність і некомпетентність.
Мета: здійснити комплексний політико-географічний аналіз особливостей та проблемних питань формування та функціонування морських кордонів України, а також визначити політико-географічні аспекти даного питання.
Питання 4: Шановна, якщо у висловлюванні «політико-географічний аналіз особливостей…» прибрати слово «географічний», що зміниться?
Мій коментар: Не змінитися нічого, бо слово «географічний» тут зайве. Географія не займається вивченням політико-адміністративних кордонів. Навіть економіка у сучасних умовах глобалізації у багатьох випадках може ігнорувати наявність таких кордонів. Географія тут притягнута «за вуха».
Завдання:
. проаналізувати проблематику дослідження особливостей формування і функціонування морських кордонів держави у вітчизняній та зарубіжній літературі, розкрити недостатньо вивчені політико-географічні аспекти даного питання;
Мій коментар: Аналіз літератури не може бути завданням дослідження, це – етап дослідження, про що мала б знати науковий керівник.
. узагальнити теоретико-методологічну концепцію дослідження особливостей формування і функціонування морських кордонів України;
Питання 4: Шановна пані, чи можете Ви сформулювати головні положення «теоретико-методологічної концепції дослідження особливостей формування і функціонування морських кордонів України»?
Мій коментар: Якщо навіть така теоретико-методологічна концепція і існувала б, то це вже було б узагальнення, отже не зрозуміло, що авторка збирається узагальнювати. Насправді, йдеться про абсолютно формальне використання фрази «теоретико-методологічної концепції дослідження», тим більше у географічному плані. Взагалі-то, йдеться про політико-правову область.
. виявити і проаналізувати основні передумови та чинники формування і функціонування морських кордонів України;
Питання 5: Невже ці передумови і чинники невідомі?
Мій коментар: Завдання висмоктане з пальця і до географії не має жодного відношення, як і до науки в цілому!
. здійснити комплексне політико-географічне дослідження особливостей та проблемних питань формування морських кордонів України;
Питання 6: Пані, назвіть проблемні питання формування морських кордонів України, що мають відношення до географії.
Мій коментар: Чистої води демагогія, яка не має до науки жодного відношення!
. запропонувати авторський варіант розмежування україно-російських морських просторів Азовського, Чорного морів та Керченської протоки;
Питання 7: І яке відношення це має до географії?
Мій коментар: Почнемо з того, що морські простори не бувають російськими, українськими чи якимись ще – морський простір є морський простір – це чисто природна ситуація. Морям байдуже, хто на них претендує.
. проаналізувати стан та особливості реалізації головних функцій морських кордонів України;
Питання 8: Пані, коли йдеться про кордони України, невже виникають якісь інші функції у порівнянні з функціями кордонів інших держав? Що Ви збираєтесь аналізувати?
Мій коментар: Завдання висмоктане з пальця!
. дослідити особливості та проблемні питання міждержавного та транскордонного співробітництва України в межах Азово-Чорноморського регіону в рамках здійснення контактної функції морського кордону, запропонувати авторські шляхи вирішення наявних проблем.
Питання 9: Невже ці питання не досліджені політиками, правниками та економістами? А як, в такому разі, функціонує міністерство іноземних справ? Навмання?
Мій коментар: Питання не має відношення до наукової сфери і географії.
В цілому по завданнях: Всі ці «завдання» не мають відношення до наукової сфери і географії, деякі з них взагалі сформульовані штучно, формулювання не є конкретними, що не дає змоги дати оцінку їх виконання.
Наукова новизна: За твердженням дисертантки, вона «полягає у тому, що було здійснено комплексне політико-географічне дослідження особливостей формування і функціонування морських кордонів України».
Зауваження: Шановна пані, це – висновок по дисертації, який мають зробити члени спеціалізованої ради – було здійснено чи не було! Таке не можна писати!
За думкою дисертантки, вперше:
. здійснено комплексне політико-географічне дослідження
Зауваження: Шановна пані, це – висновок по дисертації, який мають зробити члени спеціалізованої ради – було здійснено чи не було! Таке не можна писати!
. запропоновано і обґрунтовано авторський варіант вирішення проблемних питань функціонування морських кордонів України шляхом створення спільного україно-російського дослідницького інституту «Стратегічних досліджень та перспективного співробітництва».
Зауваження: Шановна пані, це – висновок по дисертації, який мають зробити члени спеціалізованої ради – було обґрунтовано чи не було! Ця «новизна» не має відношення до науки – це область політики!
Висновок по новизні: Жахливе враження. Невже це може бути предметом захисту? Як цю «дисертацію» було прийнято до захисту і яка кваліфікація опонентів, які погодились опонувати? Тут ніщо не вказує на наявність наукового дослідження!
Основний зміст роботи.
Розділ «Теоретико-методологічні засади політико-географічного дослідження…». Авторка стверджує, що «створення кордонів – це першочергове завдання держави…» (с. 4).
Питання 10: Пані, Ви смієтесь над науковцями?
Мій коментар: У мене немає слів…
Виявляється, що «за природно-географічними ознаками кордони діляться на сухопутні, водні (річкові, озерні, морські) та повітряні» (с. 4).
Питання 11: Пані, Ви смієтесь над нами разом зі своїм «науковим» керівником?
Мій коментар: Кому потрібен цей дитячий лепет? З якого посібника це переписано?
Далі йдеться про лімологію як розділ політичної географії. Думаю, що ця маячня саме і підтверджує штучний і надуманий характер існування такої псевдо-географії, як політична географія. Далі по тексту – суцільна науко-подібна демагогія. Схема на стор. 6 демонструє тільки безграмотність авторки. Так, класифікаційний, політико-географічний, функціональний, історико-картографічний, геополітичний, екополітичний підходи, якщо такі взагалі існують, є саме підходами, а не принципами вивчення, а комплексність, системність і синтетичність не можуть бути критеріями дослідження – це характеристики об’єкту дослідження.
Мій коментар: Це – демонстрація повної безграмотності!
Розділ «Основні передумови та чинники формування…».
Мій коментар: Це звичайна констатація відомих фактів, що не мають жодного стосунку до географії! Ніякого аналізу тут немає, результати дослідження відсутні.
Розділ «Політико-географічні особливості формування морських кордонів…».
Мій коментар: Це звичайна констатація відомих фактів, що не мають жодного стосунку до географії! Ніякого аналізу тут немає, результати дослідження відсутні.
Розділ «Політико-географічні особливості функціонування кордонів…».
Питання 12: Шановна пані, на кого це розраховано?
Мій коментар: Це розраховано на клаповухих!
Висновки. 
1. Висновок відсутній!
2. Не може бути висновком дослідження те, у скільки етапів воно здійснювалось! Висновок відсутній.
3. Не можна у висновку писати, що є першочерговим завданням дослідження. Висновок відсутній!
4. Це не висновок, а констатація фактів!
5. Запропоновані варіанти вирішення питань кордонів не є висновком наукового дослідження. Висновок відсутній.
6. Це – звичайна констатація фактів, які не є результатом наукового дослідження!
7. Це – звичайна констатація фактів. Висновок відсутній.
Висновок по «висновках»: Жахливе враження! Як таку роботу з такими «висновками» могли прийняти до захисту? Це вже виходить за всі межі!
Висновок по дисертації: Ніякої дисертації немає. Це – звичайна псевдонаукова демагогія, в основу якої покладені всім відомі факти. Наукові результати відсутні повністю. Можу констатувати факт повної відсутності відповідності тексту вимогам до кандидатських дисертацій. До географії така робота взагалі немає відношення. Ставлю питання про компетентність наукового керівника дисертантки, опонентів та членів спеціалізованої ради, які прийняли цю «дисертацію» до захисту. Чим вони керувалися?
19.01.2014 року
Доктор географічних наук                                      Ковальов О.П. 

Немає коментарів:

Дописати коментар