14 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Задворного Сергія Ігоровича «Територіальна організація культурно- мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ ПРОДОВЖУЮТЬ ГРАТИСЯ У ПРОСТОРОВУ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БУДЬ ЧОГО!

Дисертант: Задворний Сергій Ігорович
Тема: Територіальна організація культурно-мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області)

Місце виконання роботи: кафедра географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Науковий керівник: Заставецька Ольга Володимирівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Офіційні опоненти:
Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних наук, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Український національний університет садівництва;
Заячук Оксана Григорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Відгук
про автореферат дисертації
Задворного Сергія Ігоровича
«Територіальна організація культурно-
мистецької сфери регіону (на матеріалах
Хмельницької області)»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.02 –
економічна та соціальна географія

Територіальна організація – це те, що не може не хвилювати географа і що привернуло мою увагу. Подивимось, що автор розуміє під територіальною організацією. Але ще більш цікавим є те, що йдеться про територіальну організацію культурно-мистецької сфери. Отже, відразу виникає наступне питання до дисертанта –
Питання 1: Пане Сергію, на яких підставах Ви розглядаєте культурно-мистецьку сферу як таку, що має відношення до географії?
Мій коментар: Та просто захотілося, ось і все, а якщо не можна, але дуже хочеться, то все одно можна.
- Думаю, саме так прозвучить відповідь. Але така назва, а вона позначає і об’єкт дослідження, принципово не має відношення до географії, тобто робота з такою темою не є географічною! І давайте подивимось, що пише автор.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. «У сучасний період в Україні відбуваються суттєві зрушення в усіх галузях національної економіки» (с. 1).
Питання 2: Пане, а яке відношення до географії мають «суттєві зрушення в усіх галузях національної економіки», Ви не переплутали географію з економікою?
Мій коментар: Цей клаповухий старий козел – Ковальов – не розуміє, що наука є єдиним цілим і можна розглядати будь-які питання за будь-якими напрямками!
Питання 3: Пане, а Ваша «культурно-мистецька сфера» має відношення до економіки?
Мій коментар: Невже неясно – все, що завгодно і як завгодно, бо все пов’язане: ти мені, я - тобі!
Питання 4: Пане, яке відношення до географії і Вашої культурно-мистецької сфери має прибутковість закладів?
Мій коментар: Слухай, ти, старий козел, вже сказано – все пов’язане необхідними та бажаними зв’язками!
Читаємо: «Сьогодні культура і мистецтво – індикатори прогресивного поступу територіальних спільнот людей та ресурс відновлення активного економічного життя» (с. 1).
Питання 5: Пане, а як це стосується географії?
Мій коментар: Мовчить.
Питання 6: Пане, з яких це пір культура і мистецтво стали «ресурсом відновлення активного економічного життя», у якому сенсі вони є ресурсом?
Мій коментар: Пан Задворний дивиться на все через окуляри ресурсів для економічного життя, але це не має відношення до географії, отже шановного пана занесло не у той степ.
Далі я нічого не розумію:
Питання 7: Пане, так у чому полягає актуальність вибраної Вами теми і у чому проявляється її географічна спрямованість?
Мій коментар: Актуальністю тут і не пахне, і до географії така тематика не має жодного стосунку!
Об’єкт дослідження: культурно-мистецька сфера Хмельницької області.
Питання 8: Пане, так це ж чиста регіональна культурологія в купі з мистецтвознавством!
Мій коментар: А пану по-барабану, він вже відчуває запах «корки»!
- А як бути з науковим керівником та опонентами, та ще й членами спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка?
- Та ніяк не бути, це ж спеціалісти вищої категорії з пропускання псевдо-дисертацій на будь-яку тему.
Предмет дослідження: територіальна організація культурно-мистецької сфери Хмельницької області.
Питання 9: Пане, що Ви розумієте під територіальною організацією?
Мій коментар: Пан нічого під нею не розуміє, але так пишуть, отже і йому можна!
Мета дослідження: комплексне вивчення культурно-мистецької сфери обласного регіону ..., виявлення особливостей її територіальної організації і обґрунтування перспективних напрямків її вдосконалення.
Питання 10: Пане, так Ви за освітою культуролог-мистецтвознавець чи спеціаліст в області територіальної організації?
Мій коментар: Пан сам не знає, хто він за освітою, йому байдуже!
Питання 11: Пане, але наукова робота не повинна мати за мету розгляд питань вдосконалення ...., що ця мета робить у Вашій дисертації, як члени ради зможуть оцінити досягнення такої «мети»?
Мій коментар: Вона надає перспективи «дослідженню».
Завдання дослідження (всього сім – забагато!):
. розкрити суспільно-географічну сутність культурно-мистецької сфери;
Питання 12: Пане, так Ваша сфера є суспільною чи географічною, чи це суміш бульдога з носорогом?
Мій коментар: Ти, старий козел, не забувай, що у мене опонентом є видатний український геософ пан Юрій Олександрович Кисельов, не те, що ти – дохлий пенсіонерчик-невдаха, який до всіх чіпляється, а сам навіть до професора не дотягнув!
. поглибити теоретико-методичні засади суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери обласного регіону;
Питання 13: Пане, а до якої відмітки Ви зібралися поглиблювати, бо треба ж мати можливість оцінити, чи досягли Ви наміченого поглиблення, крім того, на певній глибині починаються неприємності?
Мій коментар: Ми живемо у несталій ситуації і відмітки постійно змінюються, отже, пане Олекса, не став дурних запитань!
. з’ясувати та оцінити вплив загальних та регіональних факторів на формування, функціонування та розвиток культурно-мистецької сфери Хмельницької області;
Питання 14: Пане, а як фахівці зможуть оцінити виконання цього завдання – з’ясували Ви, чи ні?
Мій коментар: А навіщо оцінювати, все і так ясно ще до захисту – відома схема працює!
. здійснити всебічне вивчення сучасної функціонально-компонентної, функціонально-територіальної та організаційно-управлінської структур культурно-мистецької сфери Х.о.;
Питання 15: Пане, я не буду чіпати ваші структури, але чи можете Ви назвати ті боки, які Ви включаєте у слово «всебічне»?
Мій коментар: Це не піддається підрахунку, сказано - «все-»!
Питання 16: Пане, а що, культура і мистецтво – це сфери життєдіяльності, які підлягають управлінню?
Мій коментар: Ну і зараза! Вибачте, пане майбутній кандидат всебічних наук, я просто так спитав, я думав, що ця сфера не може піддаватися управлінню, бо це - творчість у чистому вигляді.
. провести типізацію адміністративних районів та населених пунктів за рівнем розвитку культурно-мистецької сфери;
Питання 17: Пане а навіщо це?
Мій коментар: Невже неясно – інакше не буде ніякої науки!
. обґрунтувати утворення креативних територіальних субкластерів;
Питання 18: Пане, а чого стосується ця креативність і чому йдеться про субкластери, утворення яких Ви збираєтесь обґрунтовувати?
Мій коментар: Я не розумію, про що йдеться!
. окреслити основні проблеми функціонування культурно-мистецької сфери Х.о. та запропонувати шляхи оптимізації її територіальної організації.
Питання 19: Пане, чим Ви будете окреслювати проблеми та з яких позицій Ви збираєтесь здійснювати свою оптимізацію?
Питання 20: Пане, у чому полягає Ваша оптимізація: там, де більше – прибрати, а там, де менше – додати?
Мій коментар: Як задачею наукового дослідження може бути окреслення проблем? Людина не розуміє, у чому полягає наукове дослідження! Що стосується оптимізації територіальної організації – це звичайне наукоподібне словоблуддя. Дисертант навіть не розуміє, що культурно-мистецька сфера – це не режим харчування, який можна оптимізувати, це - творчість, яка не підлягає регулюванню.
Таким чином, завдання, поставлені дисертантом, не носять характеру наукових завдань, вони виглядають штучно вигаданими, виникає питання, що дисертант збирається захищати!
Наукова новизна (всього чотири пункти):
. проведено суспільно-географічне дослідження компонентно-функціональної, територіально-функціональної та організаційно-управлінської структур культурно-мистецької сфери Х.о.;
Питання 21: Пане, у «завданнях» Ви пишете «функціонально-компонентної, функціонально-територіальної», а у «новизні – «компонентно-функціональної, територіально-функціональної» структур, чому так і чи не достатньо було написати просто «функціональної структури»?
Мій коментар: Можна, але зменшується кількість наукоподібних термінів. Насправді, мене дивує, що дисертант, у якості новизни, виводить те, що, на його думку, він провів дослідження, тобто не результат, а факт проведення дослідження, що не може розглядатися, як новизна!
. здійснено групування адміністративних районів ...;
Питання 22: Пане, а що тут наукового?
Мій коментар: Пан не розуміє, що це – всього тільки упорядкування даних і науковою новизною не є!
. створено оригінальні картосхеми ...;
Питання 23: Пане, а що тут наукового?
Мій коментар: Пан не розуміє, що картосхеми – всього тільки форма відображення даних і науковою новизною не є!
. обґрунтовано перспективні напрямки розвитку ... .
Мій коментар: По-перше, виявлення «перспективних напрямків розвитку ...» не є науковою задачею і, відповідно, науковою новизною, по-друге, факт обґрунтування не може встановлювати сам дисертант – це парафія членів ради та опонентів!
Ми приходимо до висновку, що в роботі відсутня наукова новизна! Мені незрозуміло, як робота, у якій відсутня наукова новизна, була прийнята до остаточного захисту членами спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка!
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретико-методичні засади ...» - «визначено місце і роль культурно-мистецької сфери у системі сучасного гуманітарного розвитку суспільства ...» (с. 4).
Питання 24: Пане, так Ви хто, географ, чи культуро-мистецтвознавець?
Питання 25: Пане, а до Вас «місце і роль культурно-мистецької сфери у системі сучасного гуманітарного розвитку суспільства» визначені не були?
Мій коментар: Розумієте, яка маячня! І це видається за кандидатську дисертацію! Більше того, дисертант заявляє про існування модерного напрямку «географія культури» ... – заявка на докторську!
Питання 26: Пане, чи можете Ви назвати щось таке, географії чого не існує, наприклад, чи існує географія носіїв прізвища Задворний?
Мій коментар: Так знищується географія!
Питання 27: Пане, що Ви розумієте під геокультурним простором і чи існує біо-культурний простір, фізико-культурний простір, хемо-культурний простір тощо?
Мій коментар: Може існувати будь-який «-культурний» простір, все залежить від того, у якій спеціалізованій раді особа планує захист!
Читаємо: «Територіальна організація цієї сфери являє собою закономірний процес взаєморозташування суб’єктів культурно-мистецької діяльності, які функціонують на певній території і пов’язані геопросторовим (так написано – О.К.) зв’язками, створюючи сприятливі умови для надання соціокультурних послуг населенню» (с. 5).
Питання 28: Пане, а що це за процес взаєморозташування?
Мій коментар: Те, що пан пише, що організація – це процес, вже свідчить про те, що він читає мої зауваження з цього приводу, але взаєморозташування – це фіксований стан речей, який вже є результатом процесу, тобто це не є сам процес.
Питання 29: Пане, на яких підставах Ви пишете, що суб’єкти культурно-мистецької діяльності функціонують і про які послуги йдеться?
Мій коментар: Мені важко уявити ситуацію, коли, наприклад, художник, поет чи композитор функціонували б, функціонування – це ремісництво, а не культурно-мистецька діяльність! Пан не розуміє, що таке «культурно-мистецька діяльність»!
Питання 30: Пане, що таке «геопросторові зв’язки»?
Мій коментар: «Гео-» тут необхідне для того, щоб позначити відношення дисертації до географії, але це носить чисто формальний характер. Шановний дисертант просто не розуміє, що таке географія і що є її областю дослідження!
Читаємо: «Первинною формою територіальної організації культурно-мистецької сфери є заклад культури» (с. 5).
Питання 31: Пане, а яке відношення заклади культури мають до географії?
Мій коментар: Ніякого, але дуже хочеться стати кандидатом наук, у сферу культурології чи мистецтвознавства не пустять, а в сферу географії пропускають все, що завгодно! Але питання не тільки у цьому –
Питання 32: Пане, виходить так, що ваша культурно-мистецька сфера є, якщо є «заклади культури» (наприклад, клуби), а якщо таких закладів немає, відсутня і відповідна сфера?
Мій коментар: Пан не розуміє, що таке культура і мистецтво, він все звів до наявності закладів! Виявляється, є культурно-мистецькі центри 1-го, 2-го і т. д. рангів! Ось так уява про культурно-мистецьку сферу! Жах!
Питання 33: Пане, що таке культура?
Мій коментар: Навіщо ставити такі питання людині із спрощеними уявленнями! Бачите, що пан пише: «Між територіальними системами формуються просторові зв’язки – управлінські, організаційні, транспортні, інформаційні, освітні, наукові, творчі, торгівельні тощо» (с. 5)!
Питання 34: Пане, не буду торкатися всіх цих зв’язків, але що у Вашій культурно-мистецькій сфері роблять торгівельні зв’язки?
Мій коментар: Те, що і в інших сферах – у нас все зводиться до торгівлі, все продається і купується, у тому числі дипломи кандидата та доктора наук, не кажучи вже про культуру і мистецтво – проспівав, картину намалював – отримуй грошенята!
А, ось нарешті визначення «геокультурного простору»: Це динамічна система «елементів духовної і матеріальної культури, сформованої внаслідок культурогенезу на відповідній території, результатом якого є культурний ландшафт і геокультурні образи та установки місцевих мешканців» (с. 5).
Питання 35: Пане, якщо навіть і прийняти це за основу, то а) причому тут географія, б) що таке «геокультурні образи»?
Мій коментар: Ми маємо чудовий приклад профанації – питання культури і мистецтва штучно втягують у географію простим шляхом – додаючи приставку «гео-» до чого завгодно, починаючи з простору.
Питання 36: Пане, а що Ви розумієте під геокультурою?
Мій коментар: Я ставлю це питання, бо сам користуюся цим терміном, надаючи йому певного смислу.
Питання 37: Пане, і чи існує геомистецтво?
Мій коментар: Жаль, пан не подумав, що можна ще й так написати!
Читаємо: «Наповнює змістом і сприяє руху геокультурного простору територіальна спільнота людей ...» (с. 5).
Питання 38: Пане, так Ваш геокультурний простір ще й рухається?
Мій коментар: А як же інакше, а двигунчиком є територіальна спільнота людей – ці хлопці що завгодно зсунуть з місця! Ось так! Більше того: «Культурно-мистецька сфера, як частина господарського комплексу та фактор формування цілісного, повноцінного соціуму, виконує функціональні завдання суспільного змісту: ...» (с. 5).
Питання 39: Пане, на яких підставах Ви віднесли культурно-мистецьку сферу до господарського комплексу?
Мій коментар: У господарстві все знадобиться!
Питання 40: Пане, як культурно-мистецька сфера, яка є безпосередньою складовою і основою духовного життя людських спільнот, його середовищем, у Вас стала фактором?
Мій коментар: Перепрошую, фактор, це те, що впливає ззовні! Океан для морських організмів є не фактором, а середовищем. Пан не розуміє, що людські спільноти занурені у сферу культури, як у середовище, без якого ці спільноти не зможуть існувати в принципі! Пан пише про те, чого не розуміє. І ніяких завдань ця сфера не виконує!
Читаємо: «суспільно-географічне – поширення у геопросторі культурно-мистецьких об’єктів і явищ та формування геокультурного простору;» (с. 6).  
Питання 41: Пане, навіщо Ви знущаєтесь над географією? а) що означає «суспільно-географічне поширення»? б) що таке культурно-мистецькі об’єкти і явища та яке відношення вони мають до географії?
Мій коментар: Все зводиться до географо-подібних слів, щоб були підстави сунути свою роботу у географічну спеціалізовану раду!
Питання 42: Пане, а Ваш культурно-мистецький потенціал території яке відношення має до географії?
Мій коментар: Ніякого!
Розділ 2. «Фактори формування, функціонування і розвитку культурно-мистецької сфери Х. о.».
Знаєте, читаючи текст автореферату, я не міг зрозуміти, хто його писав. Читаємо: «Природно-географічні фактори не чинять суттєвого впливу на культурно-мистецьку сферу ..., однак демографічні фактори визначають ключові орієнтири функціонування цієї галузі» (с. 6).
Питання 43: Пане а що Ви розумієте під природно-географічними факторами, чи існують природно-біологічні, природно-хімічні, природно-фізичні тощо фактори?
Мій коментар: Мені лишається чекати на відповідь, але напишу, що це – невігластво!
Питання 44: Пане, яким чином демографія може виступати фактором по відношенню до культурно-мистецької сфери?
Мій коментар: Ну, ясно, є те, що автор називає «населення», є й культурно-мистецька сфера, а немає населення, немає і цієї сфери!
Читаємо: «Населення – основний об’єкт, на який спрямовують діяльність заклади культури і мистецтва, а також безпосередній споживач послуг» (с. 6).
Питання 45: Пане, а Ви випадково не плутаєте «населення» з жителями – носіями культури?
Мій коментар: Пан нічого не плутає, бо він нічого у цьому питанні не розуміє. Для нього населення – стадо баранів, на яке спрямовують свій вплив заклади культури!
Питання 46: Пане, навіщо у роботі, присвяченій культурно-мистецькій сфері, Ви розглядаєте динаміку чисельності населення, статеву структуру, етнічний склад тощо?
Мій коментар: А що ще розглядати? Треба ж якісь цифри написати, це ж наукова робота!
Вибачте, те, що йде далі, всім відомі речі, про які не слід було писати!
Питання 47: Пане, причому тут рівень зарплат, доходи й споживчі витрати, та ще й автошляхи з твердим покриттям?
Мій коментар: Культура включає всі сфери життєдіяльності спільноти!
А ось нарешті і картинка з журналу «Мурзилка» (с. 8) – «Культурно-мистецький потенціал території Х. о. на початок 2015 року»!
Питання 48: Пане, як Ви трактуєте «геокультурне положення»?
Мій коментар: Давайте відкинемо «гео-», яке взагалі невідомо, що тут робить, лишиться «культурне положення» (кудись поділося мистецтво). Спробую дати визначення: культурне положення – це розташування культурно-мистецької одиниці у системі культурно-мистецьких координат!
Питання 49: Пане Сергію, я вірно зрозумів, що таке «культурне положення»? Залишається визначитись з системою відповідних координат.
Розділ 3. «Функціонально-компонентна та організаційно-управлінська структура культурно-мистецької сфери ...» - «проведено аналіз компонентних складових (підгалузей  сфери культури і мистецтва ...)» (с. 9). Далі йде тривіальний матеріал, схожий на довідник – скільки чого є. Це – пустий розділ!
Розділ 4. «Функціонально-територіальна структура культурно-мистецької сфери ...». Все це базується на вкрай спрощеному уявленні дисертанта про те, що називається культурно-мистецькою сферою. Це стиль мислення чиновника, а не науковця.
Читаємо: «Функціональне призначення мережі культурно-мистецької сфери  - максимальне наближення культурних благ до населення ...» (с. 10).
Мій коментар: Нарешті до мене дійшло! Пан дисертант досліджував не культурно-мистецьку сферу, а заклади, що мають відношення до неї!
Питання 49: Пане, в такому разі тема вашої дисертації сформульована невірно, як Ви це можете пояснити?
Мій коментар: Що там він буде пояснювати – робота вже прийнята і нічого морочити голову серйозним людям!
Вибачте, але зміст цього розділу вказує тільки на те, що робота дуже далека від географії! Не рятують і карти-картинки на стор. 14 у дусі журналу «Малятко». Те, що пан виділив, може кого й зацікавить серед адміністраторів області, але вже точно не науковців-географів, не рахуючи, звісно, членів спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка!
Висновки (всього шість при семи завданнях – десь один загубився):
Перепрошую, я не буду коментувати ці «висновки», бо це – всього тільки скорочений виклад того, що є у дисертації.
Висновки наукового характеру відсутні, що вказує і на відсутність результатів дослідження.
Висновок по автореферату
Ми маємо черговий приклад псевдо-дисертації, яка позбавлена будь-яких ознак географічного дослідження. Дисертант не розуміє, про що він пише: у назві роботи одне – культурно-мистецька сфера, а в роботі інше – щось на кшталт розміщення у межах області закладів, що мають відношення до цієї сфери, тобто дається тільки один зріз, та й то далеко не найважливіший. Дисертант не розуміє, що носіями культури і мистецтва є самі жителі, які формують відповідне середовище. Саме про це – культурно-мистецьке – середовище у роботі немає жодного слова! Але питання навіть не в цьому. Проблема дисертанта полягає у тому, що він абсолютно штучно прив’язав свою культурно-мистецьку сферу до географії. Нажаль, надто часто географію трансформують так, щоб можна було приліпити до неї свою дисертацію. Але ні тема дисертації, ні її зміст не є географічними. Це – область культурології та мистецтвознавства. Що стосується рівня аналізів, вони не є цікавими і нічого нового не дають для розуміння процесів, що відбуваються у культурно-мистецькій сфері. Робота не є кандидатською дисертацією.

14.06.2016 року
Доктор географічних наук                            О.П. Ковальов    

4 коментарі:

 1. Скажіть, будь ласка, чи можна трішки поплагіатити Вашу методику викладу? Думаю, що так, оскільки, якщо Ви творите безчинство, то чому я також не можу?
  Не подумайте, що я є автором цієї роботи, просто зацікавило трішки.
  1) Пан досить специфічно пише про приналежність тієї чи іншої роботи до географії чи до інших галузей науки. Як так? Пан Господь-Бог? Якось не дуже схоже. Хіба, Пан вміє перетворювати воду на вино і восрешати мертвих. Але, якби Пан вмів таке робити, він напевно б не займався тут всякою маячнею, а дійсно розвивав географічну науку. Риючись в пошуку гугл, я не знайшов жодної роботи Пана, тому якось виходить, що його вистачає тільки на писанину в блозі. Праці пана з ландшафтознавства? Вибачте, але це солдепівський погляд і переписування праць вчених.
  2) Як то кажуть, старі люди, як малі діти. І напевно Пан в дитинстві був досить вередливий. Оскільки зараз, в ньому є присутня якась обіда. Це можна порівняти з тим, якби в маленької дитини забрати улюблену іграшку. Спершу дитина плаче, а потім в неї з"являється почуття обіди. І ця дитина, так само як і Пан, хоче накакати на весь світ. Тому можна зробити 2 висновки:
  - в Пана досить здорова травна система, оскільки він досить довго і продуктивно какає на усіх і усе;
  - гумусовий горизонт України, завдяки Пану, регулярно збільшується.
  3) І взагалі Пане, як би це м"якіше сказати, це схоже на якусь наукову імпотенцію. Сам Пан вже нічого толкового не може, але явно хоче завадити тим, що щось можуть.
  Висновки:
  - Пане, сподіваюся, що цей словесний понос у Вас закінчиться найближчим часом, ну чи ви його перенаправити в русло агропромислового комплексу. Я вже уявляю собі ці урожаї;
  - з науковою потенцією потрібно щось робити. Бо це проблема;
  - напевно Пану варто розширити свій формат. Як на мене, канал на ютубі це саме то! Пан може самостійно читати свій відгук. А для більшої кількості переглядів, Пан це може робити стоячи на голові і жонглюючи дохлою рибою. Так рибою, оскільки вона буде приглушувати запах, ну я думаю, що Пану достатньо логіки для того, щоб здогадатися, що буде приглушувати запах дохлої риби.

  P.S. дивлячись на просто неймовірну наукову роботу Пана в блозі, оскільки ця робота просто ковток свіжої води для географічної спільноти і приносить неймовірний вклад в науку, я розумію, що з моєї писанини Пан не зробить ніяких висновків. Але, моя думка сказана.

  З любов'ю,
  Ваш Боїнг!

  ВідповістиВидалити
 2. От вам і рівень дискусії українських географів (це далеко не перший випадок такого виступу). Напевно, офіційна українська географія остаточно помирає. Але старе відмирає, а нове народжується. Цікава стаття про патерн змін - https://beatricebenne.com/2012/04/17/demystifying-the-patterns-of-change-a-common-archetype/

  ВідповістиВидалити
 3. Олекса Ковальов "Номад"16 червня 2016 р. о 14:49

  Так, це нормальний стиль "дискусії", яку на сьогодні тільки можуть вести ті, хто розробляє геопросторовий аспект. Нічого не поробиш - це рівень культури, який витікає з цілей цих псевдонауковців. Вони сприймають географію і науку в цілому через призму своїх інтересів, тому і знайшли гарненьку лазівку - геопросторовий аспект. Причому ніхто з них не може толком пояснити, що під цим "аспектом" розуміє. Ось, наприклад, пан Колотуха - супертурист - все звів до геопросторового аспекту спортивного туризму, цим користується багато інших надто вже "простуватих" дисертантів. Не є виключенням і пан С.І. Задворний з його темою "Територіальна організація культурно-мистецької сфери регіону". Я не знаю, скільки рочків цьому хлопчику - Задворному, але те, що він вже випав з когорти науковців - незаперечний факт, не дивлячись на те, що цей запис міг зробити хтось інший, наприклад, його "науковий" керівник.
  Такі особи цілком спроможні давати оцінку моїм поглядам в області географії й ландшафтознавства, бо вони знають, що я ніяких можливостей вплинути на них не маю. Нажаль, середовище географів, яке утворилося в Україні (і не тільки) із задоволенням сприймає подібні виступи. Що можна на це сказати? Нічого. Мудрі люди радять взагалі не помічати подібні вихлюпи, але не завжди вдається.
  Тепер стосовно цього "Unknown".

  1) Пан досить специфічно пише про приналежність тієї чи іншої роботи до географії чи до інших галузей науки.
  Мій коментар: Не слід забувати, що пан Олекса почав займатися географією ще з дитинства, тому і має специфічні погляди, не зіпсовані догмами "видатних". Пан Олекса зміг створити своє бачення, на що абсолютна більшість інших виявляється нездатною! Що стосується "писанини" в блозі - це сучасна форма публікації, абсолютна відкрита, доступна кожному - це відповідає сучасному моменту!

  - Праці пана з ландшафтознавства? Вибачте, але це солдепівський погляд і переписування праць вчених.
  Мій коментар: Ну, це вже звичайне бризкання слиною. Якби я свої роботи писав шляхом переписування праць "вчених", мене б на руках носили. Але дописувач забуває про те, що, перш, ніж висловлювати свою думку, слід дати критичний аналіз поглядів інших, що я роблю у кожній своїй публікації. Отже, це не недолік!
  На другий і третій пунктики я відповідати не буду - це виходить за межі будь-яких норм дискусії.
  Тепер зроблю маленьке зауваження на адресу "Unknown". Якщо Ви хочете, щоб Вас сприймали серйозно, треба пишіть відкрити, а не ховайтеся під псевдонімом. Якщо Ви помітили, я все пишу відкрито.

  ВідповістиВидалити
 4. Подивимося, чого вартують зауваження О.Ковальова, як автора відгуку.

  Зауваження 1. «на яких підставах Ви розглядаєте культурно-мистецьку сферу як таку, що має відношення до географії?»
  Відповідь: До географії має відношення все, що знаходиться в географічній оболонці Землі. Якщо цю просту істину треба буде пояснити Ковальову сім разів – пояснимо сім разів.

  Зауваження 2. «картосхеми – всього тільки форма відображення даних»
  Відповідь: Невірно. Справжня картосхема це не малюнок. Створення картосхеми передбачає авторську розробку її сюжету, розробку системи умовних позначень, яка відображає глибинну суть досліджуваного явища.

  Зауваження 3. «яке відношення заклади культури мають до географії»
  Відповідь: Заклади культури знаходяться в географічній оболонці Землі, тому вони можуть вивчатися географією.

  Зауваження 4. «Ви випадково не плутаєте «населення» з жителями – носіями культури?»
  Відповідь: Якщо Ковальов має бажання збиткуватися над дисертантами, то в демографічній науці є ще й третє поняття: «народонаселення».

  ВідповістиВидалити