24 грудня 2013 р.

Відгук про автореферат дисертації Осипчук Ірини Олегівни на тему «Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області»

Ми маємо черговий приклад псевдо-географічної псевдо-дисертації Осипчук Ірини Олегівни «Територіальна організація торгівельного обслуговування населення Рівненської області». Автореферат дисертації став доступним у ЦНБ Каразінського університету тільки 23 грудня 2013 року, тобто через три місяці після захисту (25 вересня 2013 року)
Науковий керівник: К.Г.Н., доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Дорошенко Віктор Іванович.
Офіційні опоненти: Немець Л.М., Маруняк Є.О.
Ми вже попереджали, що присутність серед опонентів прізвища Нємець відразу ставить під сумнів чистоту захисту.
Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

Відгук
про автореферат дисертації
Осипчук Ірини Олегівни
на тему «Територіальна організація
торговельного обслуговування населення
Рівненської області», поданої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Відразу напишу, що тема дисертації не має жодного стосунку до географії. Це – черговий приклад безграмотності наукового керівника, опонентів, членів спеціалізованої ради, кафедри, на якій ця дисертація писалася. Географія не займається такими режимами, як торгівля – це область дослідження іншого напрямку.
Об’єкт дослідження: торгівельне обслуговування населення Рівненської області.
Питання 1: Яка наукова проблема тут має місце?
Предмет дослідження: територіальна організація торгівельного обслуговування населення Рівненської області.
Питання 2: Яка наукова проблема тут має місце?
Мета роботи: розробка теоретико-методологічних засад комплексного та всебічного дослідження територіальної організації торгівельного обслуговування населення Рівненської області
Мій коментар: Суцільна демагогія! Тут ніяка наукова проблематика не просвічується. Більше того, мета роботи пов’язується не з об’єктом та предметом дослідження, а з розробкою теоретико-методологічних засад…, тобто мета сформульована не вірно.
Завдання дослідження:
. поглибити теоретико-методологічні основи
Мій коментар: Таке формулювання не може бути задачею наукового дослідження!
. удосконалити методику дослідження
Мій коментар: Таке формулювання не може бути задачею наукового дослідження!
. виявити особливості розвитку роздрібної торгівлі на сучасному етапі
Мій коментар: Кому вони потрібні? Нікому. Тут немає навіть сліду наукової задачі.
. оцінити вплив передумов та чинників розвитку
Мій коментар: Ніякого відношення до географії це не має.
. дослідити функціональну, територіальну структури та виявити територіальні диспропорції
Мій коментар: Ніякого відношення до географії це не має.
. провести районування території
Мій коментар: Ніякого відношення до географії це не має.
. окреслити основні проблеми територіальної організації
Мій коментар: Ніякого відношення до географії це не має. Крім того, незрозуміло, як можна окреслити проблеми територіальної організації? Авторка не розуміє, що таке організація!
Цього достатньо для того, щоб зробити негативний висновок стосовно рівню дисертації. Тема дисертації не має до географії жодного стосунку, що свідчить про некомпетентність дисертантки, її наукового керівника, опонентів і всіх інших осіб, хто приймав участь у захисті цієї «дисертації». Так можна взяти будь-який вид обслуговування населення – стоматологічну практику, весільні послуги, прання білизни тощо, і об’явити їх такими, що мають відношення до географії. Тут не можна навіть ставити питання про відповідність вимогам ДАК, бо ні за якими критеріями ця робота не є коректною.
24.12.2013 року

Доктор географічних наук                                 Ковальов О.П.   

Немає коментарів:

Дописати коментар