15 червня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Мирош Марії Василівни «Суспільно-географічні засади політичної активності в Західному регіоні України в сучасних умовах»

НІКУДИШКИ – ТВОРЦІ НІКУДИШНІХ ІДЕЙ, ЩО ПРОСУВАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ НІКУДИШНІХ ДИСЕРТАЦІЙ В НІКУДИШНІХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ

Дисертант: Мирош Марія Василівна
Тема: Суспільно-географічні засади політичної активності  в західному регіоні України у сучасних умовах

Місце виконання роботи: кафедра економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка. 

Науковий керівник: Вісьтак Олександра Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Масляк петро Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Кузишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Захист планується на 5 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

Відгук
про автореферат дисертації
Мирош Марії Василівни
«Суспільно-географічні засади політичної
активності в Західному регіоні України в
сучасних умовах», представленої на
здобуття наукового ступеня кандидата
географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Як українські псевдо-географи не втомлюються нівечити область дослідження географії, трансформуючи її під свої інтереси, так і я буду, вибачте за вислів, тикати їх носами у те невігластво, яке вони демонструють. Маємо черговий приклад «географічної» дисертації, присвяченої питанню, яке ніяким чином не належить до її області дослідження. Ніяка політична активність, як і будь-які інші прояви соціальної активності, не належить до сфери географії. Якщо це політична активність, то це – область інтересів політології чи соціології, отже дисертація без будь-якого розгляду має бути знята з захисту! Але я подивлюсь автореферат, щоб оцінити загальний рівень дисертації. І ось перше питання –
Питання 1: Пані Маріє, якщо йдеться про політичну активність, то яке відношення це має до географії?
Мій коментар: До географії це не має жодного стосунку!
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Пані пишучи про політичну активність, заявляє: «Проте, в цих дослідженнях проігноровано геопросторовий аспект, що не дає змоги виявити усі закономірності здійснення ПА і який стає можливим лише в суспільно-географічному аналізі» (с. 1).
Питання 2: Пані, якщо спеціалісти в області соціології і політології, як Ви заявляєте, «проігнорували» Ваш геопросторовий аспект, то чи не значить це, що цей Ваш аспект є недоречним і виглядає штучно притягнутим за волосся?
Мій коментар: Саме так і є! Те, що авторка написала у розділі «актуальність», - повна нісенітниця, яка демонструє невігластво і, з дозволу сказати, наукового керівника – пані Вісьтак О.І., і дисертантки, і членів спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка! Виходить так, що з заявленою дисертанткою позиції геопросторового аспекту, якого насправді немає, можна взяти будь що і написати «географічну» дисертацію, в які об’єкт дослідження жодним чином не пов'язаний з географією.
Питання 3: Пані, виходить, що географія – це дисципліна, яка виділяється не за особливостями своєї області дослідження, а є всього тільки аспектом?
Мій коментар: Така позиція є ознакою невігластва і вимагає переатестації всіх, хто причетний до підготовки та прийняття до захисту цієї псевдо-географічної дисертації! Географія має чітко виражену область дослідження, свої критерії і не є просто просторовим аспектом при розгляді будь-яких явищ!
Питання 4: Пані, чи є територіальні відміни Вашого ПА областю інтересу географії, якщо «так», то на яких підставах?
Мій коментар: Таких підстав немає! В роботі відсутня актуальність теми, а те, що є у тексті – всього тільки дутик.
Об’єкт дослідження: політична активність населення в Західному регіоні України в сучасних умовах як суспільно-географічне явище.
Питання 5: Пані, всі ми знаємо, що Ваше ПА є суспільним явищем, але які підстави у Вас є розглядати його, як географічне?
Мій коментар: Таких підстав немає. Географія має чітко визначену область дослідження, яка відзначається складністю і гетерогенністю, це географічно-організована частина земного середовища, і цю організацію створюють, перш за все, біота і люди.
Предмет дослідження: геопросторова організація політичної активності ЗРУ в сучасних умовах з урахуванням чинників її формування.
Питання 6: Пані, не говорячи про «геопросторову», у чому полягає просторова організація?
Мій коментар: Такої не існує. Можна говорити тільки про певну просторову упорядкованість як відбиток організації, але не про просторову організацію. Стосовно геопростору: я неодноразово писав, що цей термін не є коректним. В такому разі слід було б говорити про біопростір, хемопростір, соціопростір тощо. Це була хибна ідея, яка вже відходить, але в Україні, як завжди, підхоплюють те, від чого в інших країнах вже відходять. Але якщо і говорити про просторову організацію ПА в ЗРУ, то це – повна маячня. Є розподілений у просторі контингент, який є політично активним, не більше, але це зовсім інше бачення, яке, я абсолютно впевнений, враховується відповідними спеціалістами. А те, що пише дисертантка, є вигадкою, призначеною для виправдання того, що вона начебто дослідила.
Завдання дослідження (всього вісім!):
Мій коментар: Я хочу звернути увагу дисертантки, її наукова керівника і членів спеціалізованої ради на наступне: кожне завдання має бути виконане, а результати мають бути захищені. На доповідь дається двадцять хвилин. За цей час можна викласти результати не більше, ніж п’яти завдань (і то це багато).
. вивчити наукові підходи ...;
Мій коментар: Після цього можна вже закривати дисертацію і не читати далі! Пані не розуміє, що йдеться про завдання, що стосуються дослідження об’єкта!
. обґрунтувати компонентно-змістову (поділ ПА на види) та геопростоорову структуру політичної активності;
Питання 6: Пані, в якому сенсі поділ чогось на види є компонентно-змістовою структурою?
Мій коментар: Я дійсно не розумію, про що йдеться. Це якась абракадабра.
Питання 7: Пані, чим Ваш геопростір відрізняється від просто простору?
Мій коментар: Приставкою «гео-», необхідною для того, щоб роботу сприймали як географічну, що, однак, є характерною рисою невігластва.
. запропонувати суспільно-географічну методику ...;
Питання 8: Пані, Ви що, смієтесь над членами спеціалізованої ради, хочете виставити їх дурнями?
Мій коментар: Так і є, бо тільки невігласи можуть сприйняти таке «завдання», як наукове. Але пані не врахувала, що не може бути географічної, біологічної, хімічної і т. і. методики, є методи в географії, в біології, в хімії тощо, тобто панночка сама себе виставила невігласом.
. проаналізувати чинники ...;
Питання 9: Пані, а що це за аналіз чинників?
Мій коментар: Пані не знає, що аналізують не чинники, а впливи чинників на щось.
. дослідити функціональні особливості і територіальні відміни ПА ...;
Питання 10: Пані невже у Вашої ПА є функціональні особливості, які вони?
Мій коментар: Чекаю!
. створити картографічні моделі ....;
Мій коментар: Пані не знає, що картографічні моделі – це всього тільки форма відображення і їх створення не може розглядатися, як наукове завдання!
. розробити інтегральний індекс оцінки ПА ...;
Питання 11: Пані, розробка індексу – це також наукове завдання?
Мій коментар: Та ні, треба ж якось оцінити ПА, щоб ....
. з’ясувати за допомогою SWOT-аналізу сценарій подальшого розвитку ПА ...;
Питання 12: Пані, перепрошую, а це Ваше слово «SWOT» пристойне, чи, я не знаю, може його не писати?
Мій коментар: Розумієте, сують тепер цей «SWOT-аналіз» куди тільки можна!
Методологічна основа: «Методологічною основою ... є сучасні теорії та концепції суспільної географії, а також положення політичної географії ...» (с. 2).
Питання 13: Панночка, чи можете Ви назвати з десяток теорій та концепцій суспільної географії та положень політичної географії?
Питання 14: Пані, а чим займається Ваша «політична географія»?
Мій коментар: Пані не може обґрунтувати існування ні суспільної, ні політичної географії, але її так навчили, і вона, опинившись у догматичній западні, не може вилізти з неї!
Наукова новизна (вісім пунктів – дуже багато):
. обґрунтовано суспільно-географічну сутність поняття політичної активності і населення регіону;
Питання !5: Пані, а що, політична активність – це вже поняття?
Питання 16: Пані, а активність мурах, вулканічна активність тощо – це поняття?
Мій коментар: Ми бачимо, на якому рівні розуміння працювала пані Мирош! Більше того, вона сама вже визначила, що обґрунтувала сутність свого поняття, члени спеціалізованої ради можуть відпочивати!
. виділено форми територіальної організації ПА великого регіону;
Питання 17: Пані, а до Вас ніхто про ці форми нічого не знав?
Мій коментар: Просто вражає – невже спеціалізована рада не дивилася цю маячню при прийнятті роботи до захисту!
. розроблено інтегральний індекс оцінки політичної активності в регіоні ...;
Питання 18: Пані, а політологи дивилися Вашу розробку?
Мій коментар: У мене складається враження, що я дуже відстав у своїх уявленнях про наукову новизну. Розробив індекс – зробив внесок у науку!
. визначено за допомогою SWOT-аналізу можливі сценарії зміни ...;
Питання 19: Пані, з яких пір визначення можливих сценаріїв стало науковою новизною?
Мій коментар: У мене складається враження, що я дуже відстав у своїх уявленнях про наукову новизну.
. компонентно-змістову та геопросторову структуризацію ПА, внаслідок чого виділено такі чотири види – світоглядна, електоральна, протестна, фахова; та три просторових рівні – локальний, регіональний, державний;
Питання 20: Пані, так що Ви тут зробили, бо, схоже, Ви пропустили перше слово?
Питання 21: Пані, так Ваші «рівні» - просторові чи все ж таки масштабні?
Мій коментар: Я пишу цей відгук і думаю – добре, що я сиджу на стільці, бо від такої «наукової новизни» можна і впасти. Особливо вражають «просторові рівні», які пані переплутала з масштабними. Вражає те, як пані сприймає свій внесок у науку.
. методику дослідження політичної активності ...;
Питання 22: Пані, а що робили до Вас спеціалісти-політологи, може їх всіх варто звільнити?
Мій коментар: Це все не може не дивувати! Методика дослідження – це вже внесок в науку!
. класифікацію чинників ПА населення в суспільно-географічному руслі;
Мій коментар: Це все не може не дивувати!  
. оцінку стану ПА ...;
Питання 23: Пані, невже оцінка стану чогось стала науковою новизною?
Мій коментар: Уявляєте, я зараз оцінюю стан цієї «дисертації» і, відповідно, стан дисертантки в аспекті її спроможності бути науковцем, і тим самим зроблю внесок у науку! Тільки виникає одне питання – члени спеціалізованої ради читали цю «дисертацію»? В роботі немає жодного пункту, який можна було б кваліфікувати, як наукову новизну, що ставить під сумнів можливість її захисту! І мене дивує, як дисертантка змогла опублікувати свої роботи у фахових журналах.
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретичні та методологічні основи ...» - «обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження ...» (с. 5).
Питання 24: Пані, Ви вважаєте можливим самостійно визначати факт обґрунтування?
Мій коментар: Так можна довести справу до того, що дисертанти будуть самостійно визначати і факт їх захисту.
Питання 25: Пані Ви починаєте текст дисертації з обговорення політичної активності, як наукової категорії, стосовно чого я вже ставив запитання, але як ця політична активність опинилася в області дослідження географії і що це за «соціально-географічні підходи», та ще й у множинному варіанті?
Мій коментар: Пані просто не знає нічого про область дослідження географії. Читаємо: «З погляду суспільної географії ключовим є геопросторовий (геотериторіальний) аспект ПА, який оминається іншими суспільними науками і передбачає врахування особливостей розташування форм компонентів (видів) ПА як політико географічного явища; окреслення зв’язків і співвідношень між ними; формування унікальних за внутрішньою структурою та особливостями територіальних одиниць; функціонування політично активних територіальних утворень у просторі і часі» (с. 5).
Ось, бачите, терміна «геопросторовий» вже стало мало, тепер вводиться ще один – «геотериторіальний», який, на думку дисертантки «оминається іншими суспільними науками»!
Питання 26: Пані, питаннями політичної активності займаються політологи і соціологи різних країн, і якщо вони, як Ви пишете, оминають Ваш «геопросторовий (геотериторіальний) аспект», то чи не є це свідченням того, що Ваші уявлення не є коректними – врешті решт не дурні ж вони?
Мій коментар: Пані чудово знає, що політологи не оминають ось цей самий просторовий аспект, тільки вони не користуються дурнуватими термінами на кшталт «геопросторовий» та «геотериторіальний».
Питання 27: Пані, у Вас виходить, що терміни «простір» і «територія» - це синоніми, тоді один з них є зайвим, який?
Мій коментар: Саме так і виходить, але дисертантка на це не зважає, бо використовує ці слова абсолютно формально. Це нормально для тих псевдо-географів, які зводять географію до просторового/територіального аспекту, з позиції якого вони готові розглядати будь що. Але це тільки свідчить про географічну некомпетентність таких горе-спеціалістів.
Питання 28: Пані, а як Ви можете пояснити Вашу ідею, яка міститься у фразі: «розташування форм компонентів (видів) ПА», що це за форми компонентів як види?
Мій коментар: Це реальне запитання, бо я цього не розумію.
Читаємо: «Запропоновано авторське суспільно-географічне визначення поняття ПА. Політична активність населення – це вид суспільної діяльності, компоненти якої (світоглядна, електоральна, протестна та фахова) реалізуються з метою задоволення потреб у досягненні й утриманні влади на різних геопростоорових рівнях (локальному, регіональному та загальнодержавному» (с. 5).
Ось тепер ясно, що у пані означає «геопросторовий аспект» - розглянула на різних масштабних рівнях, і наукова новизна в області псевдо-географії готова!
Питання 29: Пані, навіщо Ви написали «з метою задоволення потреб у досягненні й утриманні влади», чи не достатньо було написати «з метою досягнення й утримання влади»?
Мій коментар: Це я так запитав, просто не люблю зайвого навіть у псевдо-визначеннях.
Те, що йде далі, можливо, й має відношення до політології, але вже точно не до географії. На стор. 6 – схема структури політичної активності з подальшим розглядом складових.
Питання 30: Пані, як це стосується географії?
Мій коментар: Ніяк! Масштабні рівні можуть розглядатися в рамках всіх наукових напрямків і це не пов’язується з географією. Пані не знає, що географія має свої оригінальні одиниці, що формують географічно-організоване середовище, і це вже точно не одиниці її ПА! Бачите, до якої демагогії доходить – до існування таких собі «політико-географічних ядер», що відрізняються між собою «за розміром і ступенем впливу» (с. 7)! Чудовий приклад демагогії.
Я не буду вже обговорювати «методику суспільно-географічних досліджень» - немає сенсу.
Розділ 2. «Чинники політичної активності ...» - «проаналізовано і класифіковано ці чинники» (с. 8).
Питання 31: Пані, Все ж таки виходить, що Ви – першопроходець у сфері дослідження ПА?
Мій коментар: Думаю, пані – першопроходець не тільки у цій сфері! Стосовно змісту розділу можу написати наступне: мені важко зрозуміти тих, хто сприйняв цю роботу, як наукове дослідження, та ще й таку, що має відношення до географії!
Розділ 3. «Геопросторовий аналіз видів політичної активнсоіт населення ...» - «зроблено територіальну та часову оцінку компонентів ПА на різних геопросторових рівнях» (с. 9).
Питання 32: Пані, відкинемо приставку «гео-», яка нічого не дає, чи можете Ви зрозуміло пояснити суть Вашого «просторового аналізу»?
Мій коментар: Пані настільки захоплена словом «геопросторовий», що не розуміє, що може бути тільки «аналіз просторових даних», як і «аналіз часових даних/рядів» і вже точно не те, що у неї написано. А так виходить звичайне словоблуддя!
Те, що я бачу у цьому розділі, аж ніяк не сприймається, як географічне дослідження – до географії це не має жодного стосунку!
Розділ 4. «Інтегральна оцінка та заходи гарантування політичної активності в західному регіоні України».
Питання 33: Пані, а гарантування політичної активності – це також питання географічне?
Мій коментар: У мене тільки одна думка – як цей «шедевр» могли прийняти до захисту? Вважаю, що члени спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та науковий керівник – пані О.І. Вісьтак мають бути піддані переатестації!
На стор.14 маємо чудову карту-картинку з журналу «Малятко» - «Територіальна організація форм політичної активності ЗРУ».
Питання 34: Пані, так це ж типи ваших ПА, а не організація, навіщо Ви зробили некоректний підпис?
 Мій коментар: Пані просто не знає, як бути з організацією, ось і пише, як виходить, більше того, зі спеціалізованою радою вже все домовлено, зроблені потрібні внески і питання захисту вирішене!
Я не побачив у розділі жодного речення, яке можна було б сприйняти, як таке, що належить до географії!
Висновки (всього вісім):
«У дисертаційному дослідженні розроблено теоретико-методологічні засади вивчення політичної активності великого регіону держави ...» (с. 15).
Питання 35: Ще раз питаю, Пані, як Вам вдалося прибрати всіх політологів та соціологів, що займаються питанням політичної активності?
Мій коментар: Я думаю, у пані є «Калаш»!
1. «Обґрунтовано головні наукові підходи ...» 
Питання 36: Пані, а до Вас нічого такого не було?
Мій коментар: Було, але не з позиції надуманого геопросторового аспекту!
2. «У роботі вперше розкрито сутність політичної активності з позиції суспільної географії»
Питання 37: Пані, політична активність, як феномен, існує дуже давно, і його вивчають дуже давно, чи не здається Вам, що відсутність в роботах політологів суспільно-географічного зрізу свідчить про його надуманий, вигаданий характер?
Мій коментар: Так і є!
3. «Розроблено методику ...»
Мій коментар: Це вже виходить за всі межі!
4. «Виконано суспільно-географічну класифікацію і компонентний аналіз головних чинників формування ПА ...».
Питання 38: Пані, і це теж висновок?
Мій коментар: У пані висновком вважається все, що вона написала!
5. «Проведено просторову (територіальна організація) та часову (динамічні зміни) оцінку компонентів ПА ...»
Питання 39: Пані, «територіальна організація» з Вашої точки зору, має відношення до географії, а як бути з часовою організацією (динамічними змінами), до якої наукової галузі вона відноситься, чи не перестаралися Ви?
Мій коментар: Перестаралася, але нічого, все одно пропустять – там по-барабану, про яку «організацію» йдеться!
6. Йдеться про інтегральну оцінку ...
Питання 40: Пані, так той факт, що Ви зробили інтегральну оцінку, також слід вважати науковим висновком?
Мій коментар: Висновком вважається все, що написано у дисертації!
7. Йдеться про запропонований варіант районування ЗРУ за рівнем ПА.
Мій коментар: Районування є формою упорядкування емпіричних даних, не більше, і науковим результатом, відповідно, і висновком, вважатися не може!
8. «Укладено комплекс заходів щодо оптимізації та гарантування ПА ...».
Мій коментар: Укладання заходів не є науковим висновком!
Ми бачимо, в роботі відсутні висновки наукового характеру!
Висновок по автореферату:
Нажаль, маємо справу з черговим псевдонауковим дутиком, який намагаються видати за наукове дослідження. Робота не є дисертаційним дослідженням, бо не містить жодного висновку. І це зрозуміло, бо відсутні завдання та наукова новизна. Робота не має жодного стосунку до географії. Дисертантка штучно вигадала об’єкт соціально-географічного дослідження – політичну активність населення: такого об’єкта просто не може бути. Вона не знає, що область дослідження географії не має справу з явищами гомогенного характеру, в тому числі – соціальним, особливостями області дослідження географії є гетерогенне складно організоване середовище, яке ми називаємо географічним. Можливо, така робота зацікавить політологів чи соціологів, але я дуже сумніваюсь у цьому. Це не дозволяє мені позитивно оцінити цю дисертацію ні у яких аспектах, вона не відповідає вимогам до дисертацій.

15.06.2016 року
Доктор географічних наук                            О.П. Ковальов  

1 коментар:

  1. Олекса Ковальов "Номад"16 червня 2016 р. о 12:35

    Ось вам і вся географія - "геопросторовий аспект", без своєї області дослідження, тільки розміщення у просторі. Так винищується сама ідея географії, як самостійного наукового напрямку, який принципово не може існувати, якщо немає оригінальної області дослідження, своїх одиниць на кшталт нехай вже географічних комплексів, геосистем тощо! Дивні доктори та кандидати недогеографічних наук штампують нових "спеціалістів" в області просторового розповсюдження не має значення чого, і здійснюють "просторовий аналіз", до якого приєднують "часовий аналіз", демонструючи невігластво! А якщо додати діяльність пихатих зубрів підкилимних інтриг, в першу чергу - київських, стає зовсім весело! Всі захисти продовжують оплачуватись дисертантами, нажаль, цю "норму" так і не прибрали. А навіщо, це всіх влаштовує, вони ж носять горде звання "НАУКОВЕЦЬ". Вперед, дисертанти, їм байдуже, вони всіх пропустять!

    ВідповістиВидалити