28 березня 2016 р.

Відгук про автореферат дисертації Леонідової Ірини Вікторівни «Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний»

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА ВЕДЕ ЖОРСТКУ КОНКУРЕНЦІЮ З КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗА ПЕРШІСТЬ У ПРОЯГУВАННІ ПСЕВДО-ДИСЕРТАЦІЙ

Дисертант: Леонідова Ірина Вікторівна
Тема: Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний

Місце виконання роботи: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Спеціальність: 11.00.05 – біогеографія та географія грунтів

Науковий керівник: Біланчин Ярослав Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Офіційні опоненти:
Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Вінниченка.

Захист має відбутися 14 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 

Відгук
про автореферат дисертації
Леонідової Ірини Вікторівни
«Географо-генетичні особливості
ґрунтотворення на острові Зміїний»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
по спеціальності 11.00.05 –
біогеографія та географія ґрунтів

Все було б добре, якби не одна обставина: нещодавно, у 2014 році, була представлена до захисту кандидатська дисертація Буяновського Андрія Олександровича «Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний», яка, до речі, отримала від мене, по суті, негативний відгук. Той самий об’єкт дослідження на території площею всього 20,5 га з інтервалом у два роки стає предметом захисту двох дисертацій. Але це вже питання, на яке мають відповісти ті, хто контролює захисти. Тут же виникає інше питання, яке я задавав і пану Буяновському:
Питання 1: Шановна Ірина Вікторівна, чому Ви подали свою роботу до захисту у географічну спеціалізовану раду?
Мій коментар: Проблема у тому, що ґрунти не є об’єктом дослідження географії, вони досліджуються географами тільки у складі біогеоценозів. Тому ця робота має проходити захист у ґрунтознавчій спеціалізованій раді.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Те, що написано, ніяким чином не виглядає, як актуальність. Роботу з вивчення ґрунтів проводять ґрунтознавці під час, наприклад, створення карт ґрунтів, тобто це звичайна робота. Але дисертантка пише про географо-генетичні особливості цих ґрунтів ...
Питання 2: Пані, про які географічні особливості йдеться, що Ви під такими особливостями розумієте?
Мій коментар: Я задаю таке питання, бо географія має свою, на сьогодні вже чітко визначену область дослідження – певним чином організовану частину земного середовища, і аж ніяк не ґрунти, якими б особливими вони не були. Крім того, незрозуміло, про які саме «географічні особливості» йдеться. Виходить, об’єкт дослідження не відповідає тій спеціальності, по якій дисертантка збирається захищатися.
Об’єкт дослідження: ґрунтотворення на острові Зміїний.
Питання 3: Пані, ґрунтоутворення – це процес, який триває сотні і тисячі років, більше того, він ніколи не завершується, то як Ви зробили його об’єктом дослідження, яким чином Ви вели спостереження?
Мій коментар: Ясно, що процес ґрунтотворення не може бути об’єктом дослідження, тут науковий керівник не розібрався. Але можна скористатися певними методами, які дозволяють встановити етапи ґрунтоутворення. Подивимось, чи є щось подібне в роботі.
Предмет дослідження: ґрунтоутворювальний потенціал природних чинників ґрунтотворення, сутність, географо-генетичні особливості, загальна схема і стадійність процесів утворення ґрунтів, тенденції сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова.
Мій коментар: Але так предмет дослідження не розписують – тут же ціла програма! Предмет дослідження – це певний аспект, виділений в об’єкті дослідження, а, згідно з текстом, об’єктом дослідження є «ґрунтотворення на острові». Отже, нема зв’язку між об’єктом і предметом дослідження, бо ґрунтоутворювальний потенціал – це дещо інше. Предмет дослідження виписаний некоректно.
Мета роботи: встановити географо-генетичні особливості ґрунтотворення, і черноземоутворення зокрема, з’ясувати їх сучасні тенденції та обґрунтувати стратегію заходів щодо збереження унікального степового ландшафту, ґрунтів і ГП о. Зміїний.
Питання 3: Шановна, що означає у Вас фраза «з’ясувати їх сучасні тенденції»
Мій коментар: Я бачу тут не одну, а три мети, що неприпустимо. Шановна, кандидатська дисертація має бути пов’язана з однією метою. А у Вас їх три, 
Завдання дослідження (всього шість - нормально):
. проаналізувати основи вчення про ґрунтотворення...;
Питання 4: Пані, Ви що мали досліджувати – ґрунти та ґрунтоутворення, чи «основи вчення про ґрунтотворення»?
Мій коментар: Це – свідчення нерозуміння того, що таке «завдання».
Питання 5: Пані, як Ви збираєтесь захищати виконання цього завдання і як Вас будуть оцінювати члени спеціалізованої ради?
Мій коментар: Ніяк!
. дослідити географо-генетичні особливості ...;
Мій коментар: Не може задачею наукового дослідження бути «дослідити», дослідження – це незупинний процес. Задача має бути конкретною, бо з її виконанням пов'язаний конкретний результат, який слід захистити! Тут такого немає.
. вивчити просторові відмінності ...;
Мій коментар: Пані, просторові відмінності не вивчаються, а виявляються, і нічого такого, щоб слід було захищати, тут немає, бо наявність таких – це просто факт.
. встановити загальну схему і стадійність ґрунтотворення на щільних кислих породах острова;
Питання 6: Пані, так загальна схема вже давно відома, Ви можете тільки додати якісь деталі, що Ви тут збираєтесь захищати?
Мій коментар: Пані буде захищати загальну схему.
. дослідити географо-генетичні особливості процесів первинного (ініціального) та чорноземного ґрунтотворення ...;
Питання 7: Пані, а у Вас первинне (ініціальне) – це одне, а чорноземне – це інше, тобто чорноземне не може бути первинним?
Мій коментар: Ми бачимо некоректності у визначенні завдань!
. з’ясувати тенденції сучасного ґрунтотворення і еволюції ґрунтів ... .
Питання 7: Пані, Ваше четверте завдання («встановити загальну схему і стадійність ґрунтотворення») вже містить тенденцію, тобто Ви не вважаєте, що ці два завдання схожі між собою?
Мій коментар: Вони дійсно схожі.
Питання 8: Пані, Ваші ґрунти перетерплюють розвиток чи еволюцію, і чим, з Вашої точки зору, відрізняються ці два процеси?
Мій коментар: Мені дійсно хочеться отримати відповідь на це питання, хоча я дуже сумніваюсь, що це станеться. Але я не думаю, що тут має місце еволюція.
Звертаю увагу на те, якими словами починаються завдання: «проаналізувати», «дослідити», «вивчити», «встановити», «з’ясувати». При такому варіанті результати виконання жодного з завдань не можна захистити, бо, наприклад, як можна захистити завдання, що починається словом «вивчити». В дисертації немає коректно визначених завдань!
Методи: Маємо методи «географо- і фітоценотично-грунтових та ґрунтово-генетичних досліджень, порівняльно-географічний, порівняльно-морфологічний, профільно-морфологічний, порівняльно-аналітичний, порівняльний морфоструктурно-аналітичний ..., ландшафтних (ґрунтово-рослинно-оролітологічних) профілів і катен, цифрового картографування ...».
Мій коментар: Нічого собі, я десятки років працював в області географії, а про більшість таких методів не чув.
Питання 9: Пані, у чому суть Ваших географічних методів дослідження?
Мій коментар: Я не просто так ставлю це питання, бо для того, щоб говорити про географічні методи дослідження (більш коректно – методи дослідження в географії), слід чітко уявляти суть географічних об’єктів, бо саме це визначає, які методи слід використовувати. Так, наприклад, дисертантка дає «порівняльно-географічний» метод, а я не розумію, що це таке. Я не буду питати про інші методи, ось тільки
Питання 10: Пані, Ви наводите метод «ландшафтних (ґрунтово-рослинно-оролітологічних) профілів і катен», що тут робить слово «ландшафтних», в якому сенсі Ви використовуєте слово «ландшафт»?
Мій коментар: Ні, я розумію, яка б була відповідь, якби панночка дійсно відповідала, але так не можна: йдеться про довільне вживання слова «ландшафт»! Вона може мені відповісти, що «загальноприйнята» точка зору визначає ландшафт, як ПТК (чи щось подібне), але це тільки одна з трактовок, до того ж не найбільш поширених у світі. Думаю, Ірині Вікторівні варто більш обережно вживати терміни з неоднозначною трактовкою.
Наукова новизна:
Питання 11: Пані, Ви визначаєте в якості новизни те, що трав’яниста рослинність і її біомаса є провідним фактором утворення ґрунтів на о. Зміїний, а що, про це раніше ніхто не здогадувався?
Мій коментар: Я не побачив ніякої наукової новизни. Це – загальні слова. Чи можна вважати новизною, наприклад, твердження, що ґрунтоутворюючий потенціал ... за провідної ролі у ґрунтоутворенні ... степової трав’янистої рослинності та її біомаси.
В роботі відсутня наукова новизна!
Основний зміст роботи
Розділ 1. «Основи вчення про грунтотворення та стан його вивченості на о. Зміїний».  
Питання 12: Пані, Ви випадково не переплутали дисертацію з учбовим посібником?
Мій коментар: Так може називатися розділ учбового посібника чи підручника, але не дисертації. Тому тут нема, що питати. Можна вважати, що першого розділу просто не існує.
Розділ 2. «Організація та методика досліджень». Авторка заявляє, що кладе в основу роботи вчення В.В. Докучаєва.
Питання 13: Пані, а після В.В. Докучаєва ніхто нічого не створював?
Мій коментар: Так же не можна. Без сумніву В.В. Докучаєв свою справу зробив, але є немало авторів, які зробили свій внесок у розвиток ґрунтознавства.
Питання 14: Пані, що таке «геоморфо-гіпсометрична приуроченість» та «схилові-експозиційна приуроченість»?
Мій коментар: А це і є внесок дисертантки у науку про ґрунти!
Розумієте, і це – весь другий розділ!
Розділ 3. «Природні чинники грунтотворення на острові та їхній ґрунтоутворювальний потенціал».
Мій коментар: Тут мене зацікавив ґрунтоутворювальний потенціал, пов'язаний з різними чинниками.
Питання 15: Пані, Ви наводите рельєф як чинник ґрунтоутворення, що означає для Вас цей термін?
Мій коментар: Це питання досить непросте. У нас звикли вважати рельєф чимось фізично існуючим, в той час, як це – всього тільки патерн місцевості, організація поля висот. О. Зміїний також характеризується таким патерном, але чинником є не рельєф, а певні особливості денної поверхні (в англійському варіанті – land surface).
На стор. 7 наведені діаграми розподілу надземної та підземної маси степових трав’янистих фітоценозів (так написано).
Питання 16: Пані, це звичайний фактаж, з якого ніяк не витікає Ваш ґрунтоутворюючий потенціал, навіщо Ви тут його розмістили?
Мій коментар: Розумієте, потенціал є потенціал, тобто те, наскільки обстановка сприяє утворенню ґрунтів, але нічого подібного у авторефераті немає. Тут є загальні слова, але немає самого потенціалу, який, згідно з заявою і завданням, мав бути розрахований. Оцінка дуже проста: у розділі немає нічого, про що авторка заявила.  
Розділ 4. «Просторові відмінності ґрунтотворення і ґрунтового покриву острова» - «охарактеризовано просторові відмінності ...» (с. 7).
Мій коментар: розділ в авторефераті займає один абзац до 1/3 сторінки, текст тривіальний – проста емпірика.
Питання 17: Пані, коли почнеться те, що слід буде захищати?
Розділ 5. «Особливості морфології, речовинно-хімічного складу і властивостей ґрунтів ...».
Мій коментар: Я знову бачу тільки емпіричний матеріал, результати лабораторних досліджень, тобто все це має чисто описовий характер. Не можу зрозуміти, що тут має захищатися? Результати, наведені авторкою, не потребують захисту!
Розділ 5. «Процеси ґрунтотворення та тенденції еволюції ґрунтів і ґрунтового покриву острова»
Читаємо: «Встановлено загальну схему і стадійність процесу утворення і подальшого розвитку ґрунту ...» (с. 9).
Питання 18: Пані, про яку загальну схему ґрунтоутворення Ви пишете, вона ж всім давно відома, Ви самі посилаєтесь на роботи Докучаєва?
Мій коментар: Мені важко це зрозуміти! Більше того, подальший текст нагадує навчальний посібник, у якому описуються всім відомі речі.
На стор. 10 – таблиця «Елементарні ґрунтові процеси та показники їхньої діагностики і характеристики».
Питання 19: Пані, де Ви таке взяли, щоб повсте-утворення, утворення гумусу і його накопичення, засолення, осолонцювання розглядались, як елементарні процеси?
Мій коментар: Нічого подібного, кожен з цих процесів містить багато дійсно елементарних процесів.
А далі – учбовий посібник (наприклад, для польової практики для студентів, які проходять практику на острові) – цей матеріал не підлягає захисту!
Читаємо: «З’ясовано тенденції сучасного грунтотворення та еволюції ґрунтів і ГП у напрямку незворотно-поступального посилення їхніх чорноземних властивостей ...» (с. 11).
Питання 20: Так пані, там же іншого варіанту немає, що Ви хотіли цим сказати?
Питання 21: Пані, у чому проявляється еволюція ґрунтів у Вашому випадку?
Мій коментар: Пані не розуміє, що таке «еволюція».
На стор 12 – таблиця «Показники і характеристики прогнозованої направленості ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова».
Питання 22: Пані, що клалося в основу цієї прогнозованості?
Мій коментар: Складається враження, що це – дитячий лепет. На стор. 13 – Карта-схема прогнозу направленості ґрунтотворення  та еволюції ..., яка повторює матеріал таблиці (щось є зайвим). При погляді на карту, мені відразу згадалася пісенька про Теміртау  - «Гори слева, горы справа, посредине - Темиртау», більше нічого.
Питання 23: Пані, скільки класів середньої школи Ви закінчили?
Висновки (одинадцять (!!!) на шість завдань, щось не так)
Питання до членів спеціалізованої ради: Шановні, хто читав цю «дисертацію»?
Мій коментар: Я його почну з першої фрази першого «висновку»: «Острів унікально-особливий об’єкт дослідження ...», бо цього достатньо. Далі – скорочений виклад матеріалу автореферату, в якому немає навіть натяку на наукові результати.
Висновок по автореферату:
Це якійсь жах! Ще раз звертаюсь з питанням до членів спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка: Шановні, ви що там, тараньки з острова Зміїний об’їлися? Як вам не соромно приймати таку роботу до захисту, тим більше, що два роки тому з подібною темою вже проходила дисертація!
Я не можу дати оцінку тому, що не є тим, чим воно мало б бути. Тут немає жодного натяку на якісь наукові результати, дається звичайний емпіричний матеріал зі слідами елементарної обробки. Роботи просто немає.
27.03.2016 року

Доктор географічних наук                            Ковальов О.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар