8 травня 2015 р.

Відгук про автореферат дисертації Ільїв Ольги Миколаївни «Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області»

ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ ОЛІЙНИК ПРОДОВЖУЄ НАНОСИТИ ШКОДУ ГЕОГРАФІЇ: СКІЛЬКИ ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ?
ЦЕ — СОРОМ ДЛЯ УКРАЇНИ, КОЛИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ ПРАВЛЯТЬ БАЛ ДІЛЬЦІ! СОРОМ!

Автор: Ільїв Ольга Миколаївна

Тема: Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Місце виконання роботи: кафедра географії, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Науковий керівник:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Офіційні опоненти:
Нємець Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства, Харківський національний університет ім. В.Н. Кразіна;
Загородній Володимир Васильович, кандидат географічних наук, професор, кафедра економічної та соціальної географії, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Захист планується на 25 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Відгук
про автореферат дисертації
Ільїв Ольги Миколаївни
«Територіальна організація освітнього
комплексу Волинської області»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук за
спеціальністю 11.00.02 - економічна та
соціальна географія

Трагедія так званої української географії полягає у тому, що на сьогодні середовище географів значної мірою заповнене людьми, дуже далекими від географії, які свого часу (і, нажаль, це продовжується) за певну суму отримали диплом доктора географічних наук. Своєю присутністю вони змінили суть географії, перетворивши її на «напрям» з абсолютно невираженою областю дослідження. Саме у такому варіанті подана до захисту і ця «дисертація». «Науковий» керівник – пан Олійник Я.Б. – доктор економічних наук, вкрай мутна особа, головний опонент – орденоносна пройдисвітка Нємець Л.М., яка у 2004 році придбала у того самого пана Олійника диплом доктора географічних наук, приховавши свій «захист» (було, що приховувати). Тепер вони діють разом. Тому і подаються «дисертації», які вже за своєю назвою не є географічними. Нажаль, все та ж відома спеціалізована «вчена» рада Д 26.00.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка спокійно приймає таку роботу до захисту. Отже
Питання 1: Пані Ольга, схоже, що Ви вчилися у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки, невже Вам так викладали географію, що Ви виявилися неспроможною зрозуміти, що тема Вашої дисертації не має жодного відношення до географії?
Мій коментар: На жаль, на сьогодні це стало нормою і стосується не тільки цього університету. Виходячи з назви дисертації, дисертація має відношення до сфери державного управління і аж ніяк не до географії.
Питання 2: Пані, яким чином Ваш «освітній комплекс» опинився у полі інтересів географії, скільки Вам прийшлося витратити, щоб географи – члени спеціалізованої ради - погодилися на це?
Мій коментар: Такса відома!
Питання 3: Пані, Волинська область є якоюсь особливою, що Ви взялися вивчати свій освітній комплекс саме там?
Мій коментар: Питання в тому, що в такому варіанті формулювання тема вказує не на дослідження, а на звичайне обстеження стану, у даному випадку – освітнього комплексу однієї області.
Варто було б на цьому завершити, але пройдемось сторінками автореферату.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, у чому полягає актуальність – надто загальні фрази  про важливість освіти. Акцентується увага на територіальному аспекті …
Питання 4: Пані, так у Вас географія – це територіальний аспект всього, що попало?
Питання 5: Пані, а територіальний аспект відрізняється від просторового?
Мій коментар: Так, причому дисертантка чисто формально використовує термін «територіальний», вона не знає значення цього терміну. Територія – це всього тільки визначена ділянка земної поверхні, що характеризується площею та конфігурацією.
Питання 6: Пані, що Ви розумієте під територіальною організацією?
Мій коментар: Пані нічого під цим не розуміє – це просто формальний вислів.
Об’єкт дослідження: освітній комплекс Волинської області.
Питання 7: Пані, з якого боку цей освітній комплекс чіпляється до географії?
Мій коментар: Знайшов, що питати, для відповіді треба знати, що таке географія, а пані цього не знає.
Предмет дослідження: територіальна організація освітнього комплексу Волинської області.
Мета дослідження: розробка теоретико-методичних основ дослідження освітнього комплексу регіону та обґрунтування основних напрямків удосконалення його територіальної організації.
Питання 8: Пані, теорія є результатом узагальнення досвіду, то як вона може бути основою дослідження?
Мій коментар: Незрозуміло, пані спочатку, до дослідження, розробляє свої «теоретичні основи», чи ці основи є результатом її «дослідження».
Завдання дослідження:
. поглиблення теоретико-методологічних основ …;
Питання 9: Пані, як Ви здійснювали поглиблення основ?
Мій коментар: Я маю на увазі – лопату чи екскаватор! Пані не розуміє, що основи - це основи, вони не поглиблюються. Це свідчить про профанізм!
Питання 10: Пані, у меті Ви пишете про теоретико-методичні основи, а у цьому завданні – вже про теоретико-методологічні основи, методика і методологія мають для Вас один сенс?
Мій коментар: І не тільки для пані, але й для її наукового керівника!
. розробка методичних основ дослідження …;
Питання 11: Пані, складається враження, що до Вас цей Ваш комплекс ніхто не досліджував, це так?
Мій коментар: Питання навіть не в тому – задача поставлена абсолютно некоректно, вона не має відношення до об’єкту дослідження.
. з’ясування та оцінка чинників …;
Мій коментар: Складається враження, що всі «дисертації» пишуться за однією накатаною схемою.
. аналіз функціональних структур (компонентної, територіальної, управлінської) освітнього комплексу …;
Питання 12: Пані, невже там є, що аналізувати?
Мій коментар: Пані спочатку варить борщ, після чого починає аналізувати, з чого цей борщ зварений, та ще й визначає чинники …!
. обґрунтування основних напрямків вдосконалення … .
Питання 13: Пані, а як «удосконалення» може бути задачею дослідження?
Мій коментар: Ніяк, але щось треба було написати, а це важко, бо все висмоктувалося з пальця.
Методи дослідження. «Методологічну основу … дослідження складають праці учених …».
Питання 14: Пані, а як це може бути?
Мій коментар: Пані ні бум-бум в питанні стосовно методології. Все інше не коментується – це переходить від дисертації до дисертації.
Наукова новизна:
. розкрити принципи розвитку та територіального розміщення освітнього комплексу регіону;
Питання 15: Пані, я не питаю про Вашого «наукового» керівника, він – особа безсоромна, а Вам особисто не соромно за таку «новизну»?
Мій коментар: Ні, не соромно!
. визначено та виявлено системи чинників на формування та функціонування освітнього комплексу регіону;
Питання 16: Пані, а що йде першим – визначення чи виявлення?
Мій коментар: Розумієте, який жах!  Так тепер пишуться дисертації!
Питання 17: Пані, Ви будете претендувати на отримання ордена княгині Ольги за неоціненний внесок у справу розвитку освітнього комплексу …?
Мій коментар: Мадам Л.М. Нємець може проконсультувати, як і за скільки це робиться.
. розроблено методичні основи дослідження … .
Питання 18: Пані, так що Ви досліджували – освітній комплекс чи методичні основи?
Мій коментар: Боюсь, що ті, хто має відношення до «захисту» цієї «наукової» праці, навіть не зрозуміють, про що йдеться.
Ось така «наука»! Все висмоктане з пальця!
Основний зміст роботи 
Розділ 1. «теоретико-методологічні основи …» - «розглянуто основні теоретичні аспекти … освітнього комплексу …, проведений аналіз базованих категорій …, здійснено аналіз поглядів на суть понять «освіта», «освітній комплекс» …» (с. 3).
Мій коментар: Обмежуюсь, бо і цього достатньо, щоб зрозуміти, що йдеться про фальсифікацію.
Питання 19: Пані, а освітяни дивилися Вашу розробку?
Мій коментар: Ясно, що ні, бо як можна таке писати – складається враження, що до пані вони нічого не зробили!
Читаємо: «Освітній комплекс – це поєднання в межах певної території мережі освітніх закладів, органів управління, що забезпечують населення відповідними послугами … . Освітній комплекс виступає невід’ємною складовою інтелектуального потенціалу» (с. 4).
Питання 20: Пані, а що таке «інтелектуальний потенціал» і в якому сенсі Ви пишете, що «освітній комплекс виступає … складовою інтелектуального потенціалу»?
Мій коментар: Ми бачимо, яку демагогію пропонують в якості дисертації. До того ж пані своїм визначенням освітнього комплексу відразу поставила під сумнів факт його розуміння нею. Абсолютна бездарність! Якщо вже й говорити про освітній комплекс, він включає значно ширше коло складових, головне – те середовище, в якому освітній процес відбувається. Шановна пані не розуміє, що освітній комплекс – це те, що має забезпечувати безперервність освітнього процесу, а не щось інше, а Вона цей найголовніший момент не розуміє, отже, Вона взагалі нічого не розуміє!
Ще приклад: «Функціонування освітнього комплексу залежить від дії закономірностей територіального розміщення його складових. До них належать: залежність рівня розвитку освітнього комплексу від рівнів розвитку і розміщення продуктивних сил; територіальна диференціація розвитку освітнього комплексу, територіальна концентрація навчальних закладів в залежності від системи розселення населення, територіальне комплексування установ освітнього комплексу» (с. 4).
Питання 21: Пані, так закономірності діють, чи вони виводяться з дії?
Мій коментар: Не треба було задавати це питання.
Питання 22: Пані, так йдеться про територіальне чи просторове розміщення і, в такому разі, що таке «територіальне розміщення»?
Мій коментар: Пані по-барабану, вона вже відчуває запах корочки!
Питання 23: Пані, що Ви маєте на увазі під комплексуванням установ?
Мій коментар: Взагалі-то цей термін має означати об’єднання, інтеграцію, зв'язок, але якщо йдеться про комплекс, то цей термін стає зайвим, бо комплекс і є зв'язок.
Мені важко коментувати «принципи територіального розміщення», наведені в авторефераті: принцип раціонального розміщення, системності, соціальної спрямованості, комплексності, створення сприятливих умов для інновацій…, комплексоутворення – все це демагогія. Це стосується і так званих етапів дослідження, наприклад, 1) виявлення освітнього комплексу регіону …
Питання 24: Пані, навіщо виявляти те, що всім відомо і має доволі чітку структуру?
Просто вражає сукупність параметрів, призначених для «оцінки розвитку освітнього комплексу регіону» - 1) стан та розвиток мережі закладів …, 2) кадровий склад …, 3) підготовка кадрів …, 4) фінансове забезпечення…, 5) матеріально-технічна база … .
Питання 25: Пані, які з цих критеріїв, на Ваш погляд, вказують на приналежність Вашої роботи до географії?
 Мій коментар: Пані краще промовчати.
Розділ 2. «Чинники формування освітнього комплексу …». Авторка виділяє три групи чинників – соціально-економічні, історико-географічні, природно-географічні.
Питання 26: Пані, а чому Ви виділяєте історико-географічні, а не окремо – історичні і географічні чинники?
Мій коментар: Пані по-барабану!
Питання 27: Пані, так які ж чинники Ви визначаєте, як географічні?
Мій коментар: Справа в тому, що я їх не знайшов! Є тільки загальна фраза про те, що «природно-географічні фактори не мають вирішального впливу …», але тоді навіщо було про це взагалі писати? Маю відзначити, що саме природне оточення (зрозуміло, про природно-географічне не йдеться – це інше питання) є суттєвим фактором, що впливає на освітній процес.
Розділ 3. «Територіальна організація …» - «проаналізовано функціонально-компонентну, функціонально-територіальну та функціонально-управлінську структури …» (с. 8).
Питання 28: Пані, а у Вас має місце відповідність між функціональною та компонентною структурою?
Мій коментар: Пані не знає, що функціональна та компонентна, не кажучи вже про територіальну та управлінську структури, не збігаються. Між ними немає взаємно-однозначної відповідності.
Питання 29: Пані, а що це за «показник розвитку дошкільної освіти», який «вимірюється» кількістю дошкільнят на 1000 мешканців, і у чому полягає його розвиток?
Мій коментар: Пані плутає карти. Відносна кількість дошкільнят просто не може бути показником розвитку дошкільної освіти – це маячня! Це стосується і показника рівня розвитку середньої освіти. Кому потрібні ці дані?
Питання 30: Пані, кого Ви збиралися вразити своїми картами на стор. 7 і 8?
Мій коментар: Тільки дошкільнят! Це сором – давати такі карти у кандидатській дисертації!
Читаємо: «Функціонально-територіальна структура освітнього комплексу є сукупністю точкових та регіональних елементів. Точковими елементами виступають пункти, центри та вузли розвитку освітнього комплексу.» (с. 9).
Питання 31: Пані, по-перше, точка не має розмірів, а Ваші пункти і центри – об’єкти певних розмірів, отже, як з цим бути, по-друге, де тут структура?
Мій коментар: Все це – наукоподібна абракадабра дуже низького пошиву. Подивіться рівень матеріалу в авторефераті: Пункти розвитку (що за розвиток? – О.К.) освіти – «поселення, в яких функціонує лише початкова або основна школа … . – поселення, в яких функціонує два види компонентної структури освітнього комплексу …». Дуже прості дані (в тому числі – кількість учнів) заплетені у наукоподібну термінологію – це чистої води профанація! І пані ще пише про якійсь там аналіз та ще й наводить карти (рис. 5, 6)!
Питання до всіх, хто має відношення до цієї «дисертації»: Вам не соромно? Це ж просто матеріали з районних та обласного звітів!
Висновки (вісім висновків на п’ять завдань!):
1. «Освітній комплекс – це поєднання …»
Питання 32: Пані, а де висновок?
Мій коментар: Ніхто у висновках не повторює визначення чогось, у висновках пишуть результати дослідження.
2. «Основними принципами …».
Питання 33: Пані, а де висновок?
3. «При дослідженні … використовуються такі методи: »
Питання 34: Пані, а де висновок?
4. «На формування і функціонування освітнього комплексу … впливає три групи чинників …».
Питання 35: Пані, а де висновок?
5. «В результаті аналізу … структур виділено типи районів …».
Питання 36: Пані, а де висновок?
6. «Основними точковими елементами … є: вузол – м. Луцьк …».
Питання 37: Пані, а Ви можете це довести?
Мій коментар: Висновок – це те, що вимагає доведення і захисту, якщо потреби у доведенні немає, то це не висновок, а просто балаканина, що ми і маємо у цій дисертації.
7. «… структура освітнього комплексу … представлена Волинською обласною державною адміністрацією …».
Питання 38: Пані, Ви що, знущаєтесь?
Мій коментар: ЖАХ! Як не соромно таке виставляти на захист!
8. «Вдосконалення … структур передбачає вирішення ряду проблем».
Мій коментар: Пані, думаю, найбільшою проблемою є Ваша приналежність до географії, яку Ви, разом зі своїм «науковим керівником», просто знищуєте.
Висновок по автореферату дисертації
Важко очікувати позитивних змін в Україні, якщо до захисту потрапляють такі псевдо-дисертації. Пани і панночки не соромляться робити вигляд, що вони займаються науковою роботою, результати якої – повна їх відсутність. Тема даної дисертації ніякого відношення до географії не має. В роботі відсутня декларована методологія, немає й системного підходу. Я у черговий раз ставлю питання про компетентність наукового керівника – пана Олійника Я.Б., офіційних опонентів – орденоносну Л.М. Нємець та Загороднього В.В., членів спеціалізованої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Сором!

7.05.2015 року
Доктор географічних наук                                      О.П. Ковальов

3 коментарі:

 1. Тарас Семків9 червня 2015 р. о 19:43

  Пане Ковальов! На якій підставі Ви берете на себе функцію судді? Усіх поливаючи брудом і навішуючи ярлики, чи не
  забагато Ви берете на себе? Вважаєте себе непогрішимим святошею? Вдягаєте личину праведника і безсрібника?
  Напевно, з причин, лише Вам відомих, Ви останнім часом спеціалізуєтесь виключно на строчінні нашвидкоруч склепаних пасквілів, які подібні один до одного немов сіамські близнюки?

  ВідповістиВидалити
 2. Краще не виплескуйте свою образу в упереджених питаннях, а дайте відповідь на поставлені у відгуку запитання.
  Ви що вважаєте, що ці роботи мають хоч якусь пізнавальну чи практичну цінність? Спробуйте це довести. Думаю якщо покласти руку на серце, то ситуація майже всім добре відома. Тут потрібно не ображатись, а шукати вихід з катастрофічної ситуації.

  Але враховуючи, що ви ховаєтесь за псевдонімом, то вас це абсолютно не цікавить, а цікавить лише бажання заспокоїти своє ображене его написавши про когось "каку".
  Я впевнений, що у вас за шкарлупою его є людина - прокидайтесь!!!

  ВідповістиВидалити
 3. Олекса Ковальов10 червня 2015 р. о 14:58

  Шановний пані Семків, маю подякувати на те, що Ви звернули увагу на цей відгук, бо це вже означає, що він не так собі ... . Тепер пройдуся по Ваших "зауваженнях".
  1. На якій підставі Ви берете на себе функцію судді?
  Моя відповідь: Ви щось плутаєте. Звичайний відгук має написати будь хто, у тому числі я, а те, що я пишу - це звичайні відгуки. Просто я відношусь до питання написання відгуків значно серйозніше, ніж абсолютна більшість українських географів. Просто я серйозна людина.
  2. ... чи не забагато Ви берете на себе?
  Моя відповідь: Завжди брав на себе стільки, скільки міг тягнути, в експедиціях мій рюкзак був завжди найважчим.
  Далі - кілька висловлювань, що не коментуються.
  3. Напевно, з причин, лише Вам відомих, Ви останнім часом спеціалізуєтесь виключно на строчінні нашвидкуруч склепаних пасквілів, які подібні один до одного немов сіамські близнюки?
  Моя відповідь: Дивно, що Ви оцінюєте швидкість написання відгуків, не маючи даних про те, скільки часу у мене вони займають. Стосовно того, що вони "подібні один до одного, немов сіамські близнюки", тут я нічого не можу зробити, бо "дисертації", про які я відгукуюсь, якщо не звертати увагу на різні теми, подібні, немов сіамськи близнюки, бо дисертаціями не являються. А тепер, пані Семків, спробуйте дати відповіді на поставлені питання, маєте Ви відношення до цієї "дисертації", чи ні. І особливу увагу зверніть на обгрунтування географічності теми.
  Бажаю успішного росту!

  ВідповістиВидалити