18 вересня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Ободовської Валентини Олександрівни «Суспільно-географічне дослідження зовнішньо- економічних зв’язків України та Республіки Польща»

ХТО ЗНИЩУЄ ГЕОГРАФІЮ В УКРАЇНІ?
ЦЕ — ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ПАН ОЛІЙНИК Я.Б.. ДЕКАН ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Дисертант: Ободовська Валентина Олександрівна
Тема: Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща

Місце виконання роботи: кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету;

Офіційні опоненти:
Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України.

Захист планується на 4 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

Відгук
про автореферат дисертації
Ободовської Валентини Олександрівни
«Суспільно-географічне дослідження зовнішньо-
економічних зв’язків України та Республіки Польща»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Ще не читаючи автореферат, змушений поставити під сумнів дисертаційність цієї роботи. Мало того, що дослідження не може бути предметом захисту, але зовнішньоекономічні зв’язки окремо взятої країни з іншими, тим більше – з однією, не можуть бути предметом наукового дослідження, бо все буде зведене до звичайного звіту. Крім того, економічні зв’язки ніяким чином не входять до області дослідження географії, це чисто економічне питання, отже, в роботі просто немає об’єкту дослідження, пов’язаного з географією. Але подивимось роботу.

Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Пані Валентина пише про важливість виходу на збалансований розвиток зовнішньоекономічних зв’язків з країнами-партнерами.
Питання 1: Пані Валентина, як Ви уявляєте собі збалансований розвиток взагалі, чи можливий такий варіант розвитку, у чому його суть?
Мій коментар: Дуже сумніваюсь. Сам розвиток виникає тоді, коли має місце дисбаланс, в той час, як збалансоване розвитку не потребує.
Але важливо не це. Питання у тому, що на цьому вся «актуальність» теми і закінчується, отже
Питання 2: Пані, так у чому ж полягає актуальність Вашої розробки?
Мій коментар: Я такої не виявив. Питаннями зовнішньоекономічних зв’язків займаються різні спеціалізовані організації, і щось додати до цих досліджень на рівні кандидатської дисертації навряд чи можливо.

Об’єкт дослідження: зовнішньоекономічні зв’язки України та Республіки Польща.
Питання 3: Пані, а якщо розглядати такі зв’язки України з усіма іншими країнами світу, то кожного разу це буде кандидатська дисертація?
Мій коментар: Уявляєте собі, яке шикарне поле «дисертаційних досліджень» вигадав пан Я.Б. Олійник!

Предмет дослідження: територіальні особливості зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща.
Питання 4: Пані, Вам не здається, що Ваш предмет дослідження висмоктаний з пальця? 
Мій коментар: Так воно і є!

Мета: суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України та Республіки Польща.
Питання 5: Пані, зверніть увагу – у Вас мета, це дослідження ... дослідження, чи вважаєте Ви це коректним?
Мій коментар: Ні, це некоректне формулювання і теми дисертації, і мети.
Питання 6: Пані, якщо Ви розглядаєте зв’язки двох країн, то чи варто говорити про те, що ці зв’язки є зовнішніми?
Мій коментар: Ні, не варто, це просто економічні зв’язки між двома країнами, що формують економічний альянс.

Завдання дослідження (всього шість - забагато):
. поглибити суспільно-географічну сутність ... зв’язків країни;
Питання 7: Пані, за допомогою чого і до якої глибини?
Мій коментар: Пані не вказала, на яку глибину вона збирається поглибити, отже, неможливо оцінити виконання цього завдання. Насправді, це «завдання» висмоктане з пальця.
. розробити методичні основи ...;
Мій коментар: Розробка методичних основ (наче авторка перша, хто взявся за цю тему) не є завданням наукового дослідження.
. визначити та проаналізувати новітні форми транскордонного співробітництва в галузі туризму та туристичної політики, культури, освіти ...;
Питання 8: Пані, так у Вас же робота присвячена економічним зв’язкам, яке відношення до цього мають туризм, культура, освіта?
Мій коментар: Ну і що, чим ширше, тим краще, буде про що писати!
. дослідити динаміку зовнішньоторговельного, інвестиційного співробітництва в галузі туризму та туристичної політики, культури, освіти ...;
Питання 9: Пані, так у Вас же робота присвячена економічним зв’язкам, яке відношення до цього мають туризм, культура, освіта, і чому немає науки?
Мій коментар: Від економічних зв’язків авторка тихо з’їхала до туризму, культури та освіти.
. обґрунтувати перспективи подальшого співробітництва ... .
Мій коментар: Обґрунтування перспектив подальшого співробітництва дисертантки і пана Я.Б. Олійника дійсно є завданням наукового дослідження.

Методи: Їх купа, я обговорювати їх не буду.

Наукова новизна (три пункти):
. розроблено методичні основи суспільно-географічного дослідження зовнішньо-економічних зв’язків, а саме: вивчення механізму формування і реалізації зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща;
Питання 10: Пані, так Ви перша, хто взявся за цю не підйомну  роботу?
Мій коментар: Я сприймаю це як повну маячню.
. виконане наукове обґрунтування суспільно-географічного підходу ...
Питання 11: Пані, це висновок членів спеціалізованої ради?
Мій коментар: Звісно, ніякого обґрунтування в роботі не може бути, бо тема не має відношення до географії.
. охарактеризовані і сформульовані просторові закономірності ... .
Мій коментар: Пані, на жаль для Вас, характеристики не є науковою новизною.
В роботі відсутня наукова новизна!

Основний зміст роботи
Розділ 1. «Теоретико-методичні основи ...» - «... Висвітлені основні підходи до визначення регіону, сталого та регіонального розвитку, регіональної політики ...» (с. 4).
Питання 12: Пані, тема Вашого дослідження – економічні зв’язки двох країн, яке відношення до цього мають «визначення регіону, сталого та регіонального розвитку, регіональної політики»?
Мій коментар: Ніякого! Це зовсім інший напрям дослідження. Подивіться, що авторка пише: «Однією з основних складових регіональної політики є регіональна зовнішньоекономічна політика, яка передбачає нарощування експортного потенціалу ...» (с. 4). Пані з одного напряму дослідження спокійно перейшла до іншого, який не заявлений. Те, що я читаю – просто ніщо.

Розділ 2. «Суспільно-географічний вимір зовнішньоекономічних зв’язків ...» - «присвячений розкриттю основного змісту та сутності Національних стратегій регіонального розвитку ...» (с. 5).
Питання 13: Пані, навіщо Ви написали цю наукоподібну тріскотню?
Мій коментар: А що робити, якщо писати нема чого! Ось пані і аналізує «Національну стратегію регіонального розвитку Польщі ...» та «державну стратегію регіонального розвитку України ...». Розумієте, серйозні інститути розробляли ці стратегії, а пані дисертантка тепер це аналізує! Ось до якого рівня вона піднялася! Перепрошую, далі можна не читати, це все – довідниковий матеріал, картинки є просто довідниковим матеріалом.

Розділ 3. «Просторова-часова оцінка зовнішньоекономічних зв’язків ...».
Питання 14: Пані, а що це за дивна оцінка – просторово-часова, в сучасній науці така невідома?
Мій коментар: Це ознака безграмотності дисертантки і її «наукового» керівника пана Я.Б. Олійника, доктора економічних наук.
Перепрошую, але весь розділ – це статистичні і довідникові матеріали, сліди наукового дослідження відсутні повністю. Купа цифрових даних і відсотків. Вражає карта «Динаміка розміщення туристів з України в Республіці Польща».
Питання 15: Пані, навіщо Ви намалювали цю картинку для журналу «Малятко»?
Мій коментар: Це і є рівень доктора економічних наук Я.Б. Олійника!

Висновки (всього дев’ять при шести завданнях!):
. Обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного підходу ... .
Мій коментар: Ніякого обґрунтування я не знайшов, тобто авторка видає бажане за дійсне. Крім того, факт обґрунтування мають встановлювати члени ради, а не авторка. У будь-якому варіанті це не є науковим висновком
. Показано, що сучасна регіональна політика України знаходиться у стані реформування ... .
Мій коментар: Це виглядає дивно з огляду на те, що в Україні взагалі немає регіонів, якими вони мали б бути. Формування регіонів в Україні блокується адміністративним поділом.
. Встановлено основні спільні і відмінні характеристики ... .
Мій коментар: Встановлення характеристик не є науковим висновком!
. Охарактеризовано сучасний соціально-економічний стан транскордонного регіону України та Республіки Польща ... .
Мій коментар: Характеристика чогось не є науковим висновком!
Це стосується і пункту 5.
. Проаналізовано в регіональному розрізі динаміку обсягів інвестицій ... .
Мій коментар: Динаміка обсягів інвестицій – це звичайний статистичний матеріал, аналізувати там нема чого. Йдеться про звичайне навішування локшини на вуха.
. Встановлено, що потік туристів з України ... показує досить позитивну динаміку ... .
Питання 16: Пані, у якому класі середньої школи Ви вчитесь?
Мій коментар: Це вже навіть не смішно. Нічого не поробиш, це – рівень доктора економічних наук Я.Б. Олійника.
. У цьому пункті авторка виписала регіони з найбільш тісними зв’язками.
Мій коментар: Це й «висновок» не пройшов би навіть на рівні МАН.
. У цьому пункті маємо звичайне словоблуддя.
Мій коментар: В роботі повністю відсутні висновки, які можна було б розцінити, як такі, що витікають з проведеного наукового дослідження!  

Висновок по автореферату дисертації
Маємо те, що маємо – профанацію наукового дослідження. У цій писульці немає слідів наукового дослідження і вона лежить за межами області дослідження географії. Роботу неможливо оцінити в принципі, по йдеться про звичайний підлог – купу статистичних і довідкових матеріалів авторка намагається представити як якусь дисертацію. Повний нуль!
Що стосується «наукового» керівника – доктора економічних наук Олійника Я.Б., то давно слід було поставити питання про його фаховий рівень. Саме такі особи руйнують наукову сферу України.

18.09.2017 року
Доктор географічних наук                                О.П. Ковальов

          

Немає коментарів:

Дописати коментар