22 лютого 2012 р.

Вільні дані для географічних досліджень. Частина 2. Геоінформаційні системи

ГІС - апаратно-програмний людино-машинний комплекс (система), що забезпечує збір, обробку, поширення просторово-координованих даних, інтеграцію даних і знань про територію для їх ефективного використання при вирішенні наукових і прикладних географічних завдань, пов'язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням та управлінням навколишнім середовищем і територіальною організацією суспільства.

Один з компонентів - ДЗЗ, перебуваючи в нерозривному зв'язку з ГІС, є інструментом вирішення ряду специфічних завдань. Використовуючи широкі можливості оптичної та радарної зйомки ГІС дозволяє виявити зв'язки між досліджуваними компонентами, використовуючи просторовий аналіз та інтеграцію даних. Космічні знімки високого просторового дозволу мають дуже велике значення при аналізі забруднень грунтів та водних ресурсів, оцінці втрат у випадках стихійних лих, таких як землетрус, лісові пожежі, паводки і торнадо. Зображення високого просторового дозволу можна з успіхом використовувати для створення екологічних баз даних та моніторингу змін в певні проміжки часу. Так супутникове зображення має наземну прив'язку, створені показники або зміни, які мають вплив, можуть бути проаналізовані поряд з іншими загальноприйнятими даними, які вже існують.
Quantum GIS (QGIS) - міжплатформна ГІС з відкритим вихідним кодом, що підтримує векторні і растрові формати, включаючи просторові таблиці, поширені векторні ГІС-формати, такі як shape-файли та растрові зображення з гео-даними, а також плагіни для динамічного розширення функціональних можливостей . Можливості програмного забезпечення: оцифровка даних, створення і редагування shape-файлів, геокодування зображень за допомогою модуля просторової прив'язки, візуалізація даних OpenStreetMap, управління атрибутами векторних даних, аналіз місцевості (геоморфологічний калькулятор ухилів, експозицій, кривизни, шляхи аналізу видатків), створення карт і інші.
SAGA GIS - ГІС з вільним і відкритим вихідним кодом для редагування просторових даних, підтримує векторні і растрові формати, включаючи просторові таблиці, поширені векторні Гиc-формати, такі як shape-файли, GRID-файли, а також бібліотеку модулів GDAL.

Використана література:
1. Красовский Г.Я. Введение в методы космического мониторинга окружающей среды. / Г.Я. Красовский, В.А. Петросов. − Харьков: Гос. Аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 1999.-205 с. 

Немає коментарів:

Дописати коментар